AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
2014‐2015 EĞİTİM‐ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ DÖNEMİ (22.09.2014‐28.12.2014)
Başlangıç Bitiş 2013‐2014 bahar döneminde Erasmus/Farabi giden öğrencilerinin %10 başarı dilimi hesabına katılması için ders intibakları ile ilgili YKK’nın OİDB’ye gönderilmesinin son günü 01 Ağustos 2014 2013‐2014 bahar döneminde % 10’luk başarı dilimine giren öğrencilerin ilan edilmesinin son günü 08 Ağustos 2014 2013‐2014 bahar döneminde %10’luk başarı dilimine itiraz etmek için dilekçe verilmesinin son günü 15 Ağustos 2014 Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin öğrenim ücreti ödeme tarihleri 27 Ağustos 2014 05 Eylül 2014 Yeni öğrenci kayıtları 01 Eylül 2014 Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı Ortak zorunlu bilgisayar dersi muafiyet sınavı 05 Eylül 2014
20 Eylül 2014 21 Eylül 2014 Bölüm Başkanlıklarınca derslerin açılması, ders programlarının yapılması ve ders programlarının otomasyon sistemine girilmesinin son günü 07 Eylül 2014 Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücretinin ödenme tarihleri 10 Eylül 2014 21 Eylül 2014 İnternet üzerinden ders kayıt yenileme tarihleri 10 Eylül 2014 21 Eylül 2014 Lisans ve Önlisans programlarında ders dönemi 22 Eylül 2014 28 Aralık 2014 Ders ekleme bırakma günleri ve danışman onayları 23 Eylül 2014 29 Eylül 2014 Mazeretleri ilgili YKK ile kabul edilen öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti 22 Eylül 2014 ödeme tarihleri 25 Eylül 2014 Mazeretleri ilgili YKK ile kabul edilip katkı payını/öğrenim ücretini ödeyen 23 Eylül 2014 öğrencilerin ders kayıt tarihleri 29 Eylül 2014 Öğrenciler tarafından ders muafiyeti ve intibak için ilgili okullara dilekçe verilmesinin son günü 03 Ekim 2014 Ders Muafiyet Kararlarının OİDB’na gönderilmesinin ve muaf dersler yerine ders yüklenmesinin son günü 17 Ekim 2014 Ara sınav notlarının otomasyon sistemine girilmesinin son günü 07 Aralık 2014 Ara sınavlara ait not değiştirme YKK’nın OİDB’na gönderilmesinin son 15 Aralık 2014 günü Mazeret sınavlarının otomasyon sistemine girilmesi Mazeret sınavlarına ait not değiştirme YKK’nın OİDB’na gönderilmesinin son günü 15 Aralık 2014 19 Aralık 2014 29 Aralık 2014 Final sınavları 03 Ocak 2015 11 Ocak 2015
Final sınav notlarının Öğretim Elemanları tarafından otomasyon sistemine girilmesinin son günü 15 Ocak 2015 Final sınavlarına ait not değiştirme YKK’nın OİDB’na gönderilmesinin son günü 23 Ocak 2015 Bütünleme Sınavları 27 Ocak 2015*
20 Ocak 2015 Bütünleme sınav notlarının Öğretim Elemanları tarafından otomasyon sistemine girilmesinin son günü 01 Şubat 2015* Bütünleme sınavlarına ait not değiştirme YKK’nın OİDB’na gönderilmesinin son günü 06 Şubat 2015* Tek ders sınavına girecek öğrencilerin ilgili birimine dilekçe ile başvurmasının son günü 06 Şubat 2015* Tek Ders Sınavları 10 Şubat 2015*
Tek Ders Sınav sonuçlarının OİDB’na bildirilmesini son günü 12 Şubat 2015* “Türk Dili I”, “Yabancı Dil I “ve “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I” ortak zorunlu dersleri 15-28 Aralık 2014 tarihleri
arasında 3 saat/hafta şeklinde yürütülecektir.
“Erasmus/Farabi ile giden öğrencilerin feragat etmeleri durumunda ders kayıtları gittikleri üniversitenin akademik takviminde
belirtilen derslerin başlama tarihinden itibaren 15 gün içinde üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisine dilekçe ile başvurmaları
halinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
*17.12.2104 tarih ve 2014/18‐04 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile yapılan değişiklik. 2014‐2015 EĞİTİM‐ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ (GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE) Yatay geçiş son başvuru tarihi 04 Ağustos 2014 15 Ağustos 2014
Yatay geçiş başvurusu yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin kararlarının ve asil/yedek listelerinin ÖİDB'na gönderilmesinin son günü 26 Ağustos 2014 Yatay geçiş başvuruları kabul edilen asil öğrenci kayıtları 08 Eylül 2014 12 Eylül 2014 Yatay geçiş başvuruları kabul edilen yedek öğrenci kayıtları 17 Eylül 2014 19 Eylül 2014 
Download

Güz Dönemi - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı