BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 ‐ 2015 EĞİTİM‐ÖĞRETİM YILI
YAZ OKULU AKADEMİK TAKVİMİ
18 ‐ 19 Haziran 2015
22‐23 Haziran 2015
08 Ağustos 2015
Geçici Kayıt
Kesin Kayıt/Derslerin Başlaması
Derslerin Son Bulması
10‐15 Ağustos 2015
Yaz Okulu Genel Sınavları
Yaz Okulu Genel Sınav sonuçlarının BİM ortamına girilmesinin son günü
17‐23 Ağustos 2015
Download

2014–2015 eğitim-öğretim yılı yaz okulu akademik takvimi