ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
(Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk ve Veteriner Fakülteleri Hariç)
GÜZ YARIYILI
25-31 Ağustos 2014
Çift Anadal ve Yandal başvuruları
01-05 Eylül 2014
İlk Kayıt haftası ve kayıtlanan öğrencilerin Oryantasyon faaliyetleri
01-05 Eylül 2014
İlk kaydını yaptıran öğrencilerin Yabancı Dil Muafiyet Sınavları(5i Dersleri İçin)
01-07 Eylül 2014
Çift anadal ve yandal başvurularının birimlerce değerlendirilmesi ve ilanı
25 Ağustos-19 Eylül 2014
Katkı Payı-Öğrenim ücretlerinin I. Taksitinin ödenmesi
08-14 Eylül 2014
Öğrencilerin WEB’ de ders kayıtları ( Çift anadal, yandal öğrencileri dahil)
11-12 Eylül 2014
Yeterlilik düzeyleri belirleme sınavı*
15 Eylül 2014
DERSLERİN BAŞLAMASI
15-19 Eylül 2014
WEB’ de tüm birimlere ders kaydın yeniden açılması ve danışman onayları
24-27 Eylül 2014
Açılamayan dersteki öğrencilerin danışmanlarca bir başka derse aktarılması
15 Ekim 2014
Mazeretli derse yazılma başvurularının son günü
08-16 Kasım 2014
Ara sınav haftası
26 Aralık 2014
DERSLERİN BİTİMİ
29-Aralık 2014-11 Ocak 2015
Yarıyıl sonu sınavları
13 Ocak 2015
Yılsonu sınav sonuçlarının internette girilmesinin son günü ve sonuçların ilanı
17-25 Ocak 2015
Bütünleme sınavları
26 Ocak 2015
Bütünleme sınav sonuçlarının internette girilmesinin son günü
27 Ocak 2015
Tek ders sınav müracaatları
28-30 Ocak 2015
Tek ders sınavlar
02 Şubat 2015
Tek ders sınav sonuçlarının OİDB’ye gönderilmesi
BAHAR YARIYILI
02-13 Şubat 2015
Katkı Payı-Öğrenim ücretlerinin II. Taksitinin ödenmesi
02-08 Şubat 2015
Öğrencilerin WEB’ de ders kayıtları
09 Şubat 2015
DERSLERİN BAŞLAMASI
09-13 Şubat 2015
WEB’ de tüm birimlere ders kaydın yeniden açılması ve danışman onayları
18-20 Şubat 2015
Açılamayan dersteki öğrencilerin danışmanlarca bir başka derse aktarılası
04 Mart 2015
Mazeretli derse yazılma başvurularının son günü
04-12 Nisan 2015
Ara sınav haftası
15 Mayıs 2015
DERSLERİN BİTİMİ
18-31 Mayıs 2015
Yarıyıl sonu sınavları
02 Haziran 2015
Yılsonu sınav sonuçlarının internette girilmesinin son günü ve sonuçların ilanı
06-14 Haziran 2015
Bütünleme sınavları
16 Haziran 2015
Bütünleme sınav sonuçlarının internette girilmesinin son günü
19 Haziran 2015
Tek ders sınav müracaatları
23-26 Haziran 2015
Tek ders sınavları
30 Haziran 2015
Tek ders sınav sonuçlarının OİDB’ ye gönderilmesi
*Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı olan birimlerde okuyacak öğrencilerin Yabancı Dil Düzeylerini belirlemek için
yapılacak sınavdır. Hazırlık sınıfında muaf olacaklar ve hazırlık sınıfını okuyacak olanların kurlarını belirler.
Download

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ