T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ ( ÖNLİSANS-LİSANS)
GÜZ YARIYILI
16 Haziran- 22 Ağustos 2014
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin başvuruları
4-29 Ağustos 2014
Çift Anadal-Yandal Başvuruları
4-29 Ağustos 2014
Kurum Dışı ve Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuruları
29 Ağustos 2014
Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Sonuçlarının İlanı
1-5 Eylül 2014
Derslerin İlgili Kurullarda Kesinleşerek Onaylanması
1-5 Eylül 2014
YGS, LYS, YOS ve Eşdeğeri Sınavlar ile Önlisans ve Lisans Programlarına
Yerleştirilen Yeni Öğrencilerin Öğrenim Ücretlerinin Ödenmesi ve kesin
kayıtların yapılması
9 Eylül 2014
Güz Yarıyılında Açılan Derslerin İlanı
12 Eylül 2014
Yatay Geçiş, Çift Dal ve Yan Dal Başvurularının Sonuçlandırılarak ilan
edilmesi
15-19 Eylül 2014
Yatay Geçişle asıl listeden gelen öğrencilerinin kayıtlarının yapılması
19 Eylül 2014
Devam eden öğrencilerin eğitim-öğretim ücretini ödemeleri
İçin son gün
23-25 Eylül 2014
Yatay Geçişle yedek listeden gelen öğrencilerinin kayıtlarının yapılması
22-26 Eylül 2014
Devam eden öğrencilerin Derslere Kayıtları
( Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Ders Kayıtları Öğrenci İşleri
Müdürlüğünce doğrudan yapılır)
22 Eylül 2014
Akademik danışman atamaları için son gün (I.sınıflar)
29 Eylül 2014
DERSLERİNİN BAŞLAMASI
29 Eylül – 3 Ekim 2014
Ek kontenjan ile gelen öğrencilerin kayıtlarının yapılması
13 Ekim 2014
Temel Bilgi Teknolojileri Dersi Muafiyet Sınavı
14 Ekim 2014
Yabancı Dil Yeterlilik ve Düzey Belirleme Sınavları
13-17 Ekim 2014
Ders Ekleme – Bırakma haftası
21 Kasım 2014
Danışman onayı ile Dersten Çekilme için son gün
24 Kasım - 5 Aralık 2014
ARA SINAVLAR
25 Kasım 2014
Üniversitenin Kuruluş Yıldönümü
5 - 8 Ocak 2015
Mazeret sınavları
8 Ocak 2015
DERSLERİN SONU
12 – 23 Ocak 2015
YARIYIL SONU SINAVLARI
28 Ocak 2015
Notların İlanı
2 - 6 Şubat 2015
Bütünleme Sınavları
13 Şubat 2015
Bütünleme Sınav Sonuçlarının İlanı
BAHAR YARIYILI
2-30 Ocak 2015
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuruları ( Meslek Yüksekokulları için)
2 Ocak - 6 Şubat 2015
Çift Anadal, Yandal Programlarına Başvurular
2 Şubat - 13 Şubat 2015
Lisans Programları için Kurum içi Yatay Geçiş Başvuruları
6 Şubat 2015
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarının ilanı ( MYO için)
20 Şubat 2015
Yatay Geçiş, Çift Dal ve Yan Dal Başvuru Sonuçlarının ilanı
9 - 20 Şubat 2015
Kayıt Yenileme ve Derslere Yazılım
23 Şubat 2015
DERSLERİNİN BAŞLAMASI
4-9 Mart 2015
Ders Ekleme- Bırakma Haftası
10 Nisan 2015
Danışman onayı ile Dersten Çekilme için son gün
21 Nisan- 2 Mayıs 2015
ARA SINAVLAR
25-29 Mayıs 2015
Mazeret Sınavları
3 Haziran 2015
DERSLERİN SONU
8-19 Haziran 2015
YARIYIL SONU SINAVLARI
25 Haziran 2015
Notların İlanı
29 Haziran- 3 Temmuz 2015
Bütünleme Sınavları
7 Temmuz 2015
Bütünleme Sınav Sonuçlarının İlanı
YAZ ÖĞRETİMİ
8- 9 Temmuz 2015
Yaz Öğretimi Başvuruları
10 Temmuz 2015
Açılan Derslerin İlanı
10-13 Temmuz 2015
Öğretim Ücretlerinin Ödenmesi ve Ders Kaydı
13 Temmuz 2015
DERSLERİN BAŞLAMASI
10 Ağustos -14 Ağustos 2015
ARA SINAVLAR
27 Ağustos 2015
DERSLERİN SONU
28-29 Ağustos 2015
Mazeret Sınavları
31 Ağustos -04 Eylül 2015
YAZ ÖĞRETİMİ SONU SINAVLARI
9 Eylül 2015
Notların İlanı
Download

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi