KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015–2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
24–28 Ağustos 15
24–28 Ağustos 15
28 Ağustos 15
ÖSYM’ce belirlenecek
01–04 Eylül 15
07–11 Eylül 15
07–11 Eylül 15
11 Eylül 15
14 EYLÜL 15
14–16 Eylül 15
16 Eylül 15
14–17 Eylül 15
16–17 Eylül 15
14–17 Eylül 15
07–15 KASIM 15
25 Aralık 15
26 Aralık 15
28 Aralık–09 OCAK 16
11 Ocak 16
14 Ocak 16
18-22 OCAK 16
25 Ocak 16
25 Ocak 16
27-29 Ocak 16
08 Eylül 2015
08 Eylül 15
07–11 Eylül 15
16 Eylül 15
12 Şubat 16
29 Haziran 16
FAKÜLTE/MYO/SYO/BESYO (TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ HARİÇ)
Derslerin İlgili Kurullarda Kesinleştirilerek Onaylanması
Seçmeli Ders Kontenjanlarının Bölümlerce İnteraktif Kaydedilmesi
Güz Yarıyılında Açılan Derslerin İlanı
Üniversitemizi Yeni Kazananların Kesin Kayıtlarının Yapılması
Yeni Öğrencilerin Akademik Danışmanlarının Atanması
Yarıyıl Harcı Ödeme Süresi (Tüm öğrenciler)
Kayıt Yenileme ve Derse Yazılımlar
Sınav Programı ve Yarıyıl İçi Çalışmaların Bölümlerce İlanı
GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI
Ders Bırakma ve Ekleme Süresi
Temel Bilgisayar Dersi Yeterlik Sınavı
Danışman Onayı
Derse Yazılımların Öğrencilere İnteraktif İlanı, İtirazlar ve Düzeltme Süresi
Bitirme Çalışması Konusu İçin Bölümlere Başvuru
ARA SINAV HAFTASI
Bitirme Çalışması Teslimi Son Günü
Güz Yarıyılı Derslerinin Son Günü
GÜZ YARIYILI YARIYIL SONU SINAVLARI
Öğretim Elemanlarınca Sınav Sonuçlarının İnteraktif Ortama Aktarılması
Harfli Notların Öğrencilere İnteraktif İlanı
BÜTÜNLEME SINAVLARI
Öğretim Elemanlarınca Bütünleme Sonuçlarının İnteraktif Ortama Aktarılması
Bütünleme Sonuçlarının İnteraktif İlanı
Mezuniyet Sınavları
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI VE LİSANS SEVİYE TESPİT SINAVI
Zorunlu İngilizce Hazırlık Programına Dahil Olan Bölümler İçin Yatay Geçiş Muafiyet Sınavı
Birinci Yeterlik Sınavı (hazırlıkta başarısız olan ve yeni kayıt yaptıran lisans öğrencileri için)
Kayıt Yenileme
Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı (hazırlık sınıfı olmayan bölüm öğrencileri için)
İkinci Yeterlik Sınavı
Üçüncü Yeterlik Sınavı
YATAY VE BÖLÜMLER ARASI GEÇİŞLER, ÇİFT/YAN DAL VE ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI
03–07 Ağustos 15
Yatay Geçiş Başvuruları Güz yarıyılı
17–30 Ağustos 15
Merkezi puanla Yatay Geçiş Başvuruları
03–07 Ağustos 15
Çift Ana Dal/Yan Dal Başvuruları Güz yarıyılı
03–07 Ağustos 15
Bölümler Arasında Geçiş Başvuruları
28 Ağustos 2015
Özel Öğrenci Başvuruları (Güz yarıyılı)
03 Eylül 2015
Başvuruların İlgili Kurularda Kesinleşmesi
15 Ocak 2016
Özel Öğrenci Başvuruları (Bahar yarıyılı)
25-29 Ocak 2016
Önlisans (MYO) Yatay Geçiş Başvuruları Bahar yarıyılı
25-29 Ocak 2016
Yan Dal Başvuruları Bahar yarıyılı
LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI
Lisansüstü Programlara Başvurular Enstitü Müdürlüklerince Duyurulacaktır
29 Haziran–02 Temmuz 15
Lisansüstü Kesin Kayıtların Yapılması
07–11 Eylül 15
Ara Sınıf Öğrencilerinin Ders Yazılımlarının Yapılması
2/3
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015–2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
BAHAR YARIYILI
FAKÜLTE/MYO/SYO/BESYO
(TIP, DİŞ HEKİMLİĞİ HARİÇ)
11–15 Ocak 16
Seçmeli Ders Kontenjanlarının Bölümlerce İnteraktif Kaydedilmesi
29 Ocak 16
Bahar Yarıyılında Açılan Derslerin İlanı
01–05 Şubat 16
Yarıyıl Harcı Ödeme Süresi
01–05 Şubat 16
Kayıt Yenileme ve Derse Yazılımlar (Tüm öğrenciler)
08 ŞUBAT 16
BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI
08–10 Şubat 16
Ders Bırakma ve Ekleme Süresi
08–12 Şubat 16
Danışman onayı
11 Şubat 16
Temel Bilgisayar Dersi Yeterlik Sınavı
12 Şubat 16
Sınav Programı ve Yarıyıl İçi Çalışmaların Bölümlerce İlanı
11–12 Şubat 16
Derse Yazılımların Öğrencilere İnteraktif İlanı, İtirazlar ve Düzeltme Süresi
15–19 Şubat 16
Bitirme Çalışması Konusu İçin Bölümlere Başvuru
08 Mart 16
İkinci Öğretim Ücretinin Ödenmesi İçin Ek Sürenin Son Günü
02–10 NİSAN 16
ARA SINAV HAFTASI
20 Mayıs 16
Bitirme Çalışması Teslimi Son Günü
21 Mayıs 16
Bahar Yarıyılı Derslerinin Son Günü
23 MAYIS–04 HAZİRAN 16 BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAVLARI
04 Haziran 16
Mezuniyet Töreni (Cumartesi Saat 18.00)
06 Haziran 16
Öğretim Elemanlarınca Sınav Sonuçlarının İnteraktif Ortama Aktarılması
09 Haziran 16
Harfli Notların Öğrencilere İnteraktif İlanı
13–17 HAZİRAN 16
BÜTÜNLEME SINAVLARI
20 Haziran 16
Öğretim Elemanlarınca Bütünleme Sonuçlarının İnteraktif Ortama Aktarılması
20 Haziran 16
Bütünleme Sonuçlarının İnteraktif İlanı
22–24 Haziran 16
Mezuniyet Sınavları
01–05 Şubat 16
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI
Kayıt yenileme
01–05 Şubat 16
01–05 Şubat 16
LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI (BAHAR YARIYILI)
Lisansüstü Programlara Başvurular Enstitü Müdürlüklerince Duyurulacaktır
Ara Sınıf Öğrencilerinin Ders Yazılımlarının Yapılması
Lisansüstü Kesin Kayıtların Yapılması
3/3
Download

Lisans ve Önlisans - Karadeniz Teknik Üniversitesi