DUYURU: 29.08.2014/9
Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nce 26.08.2014
tarihinde yayımlanan “Duyuru” ile;
 İlk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin halen Sigorta
Kurumuna kağıt ortamında verilen işyeri bildirgelerini elektronik
ortamda gönderebilmelerine imkan sağlanmıştır.
Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.
I-
İŞYERİ BİLDİRGESİNİN E-SİGORTA KANALIYLA GÖNDERİLMESİNE
İLİŞKİN SGK DUYURUSU:
İşyeri bildirgelerinin Sigorta Kurumuna e-Sigorta kanalıyla (elektronik ortamda)
gönderilebilmesi için öncelikle bildirgeyi düzenleyecek kişiye ilişkin;




T.C. kimlik numarası,
Nüfusa kayıtlı olduğu il,
Cilt numarası ve
Doğum yılı
bilgilerinin sisteme girilmesi gerekmektedir.
Bildirgeyi düzenleyecek olan kişiye ilişkin bilgilerin sisteme girilmesinin ardından,
işverenin tüzel kişilik koduna bakılarak;
 Gerçek kişi,
1




Kamu tüzel kişisi,
Özel hukuk tüzel kişisi,
Adi ortaklık,
Apartman yöneticiliği
olarak beş farklı şekilde işyeri bildirgesi düzenlenebilecektir.
İşyeri bildirgelerinin düzenlenmesi sırasında, gerçek kişi işverenlerin T.C. kimlik
numarasının, tüzel kişi işverenlerin ise vergi kimlik numarasının sisteme
girilmesi zorunludur.
İşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesinin ardından işyeri
bildirgesi ilgili sosyal güvenlik merkezine elektronik ortamda intikal ettirilecektir.
Bunun yanı sıra, tescil edilecek işyeri için Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin
29. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte 7 gün içinde ilgili sosyal güvenlik
merkezine müracaat edilecektir
İşyeri bildirgelerinin Kuruma e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin ardından,
Yönetmelikte yer alan belgelerle birlikte ilgili sosyal güvenlik merkezine
başvuruda bulunulması halinde, sosyal güvenlik merkezince gerekli kontroller
yapılarak işyeri tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.
İşyeri bildirgesinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesine ilişkin uygulamaya
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/esgk/digeruygulamalar/ adresinde yer
alan “İşyeri Bildirgesi (4-a’lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” seçeneğinden
ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
LINEAR DENETİM VE YEMİNLİ MALİMÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
İşbu Duyuru’nun içeriğini oluşturan konular hakkında detaylı bilgi almak ve diğer sorularınız
için [email protected] adresinden veya (0212 272 03 73) numaralı telefondan bizlere
ulaşabilirsiniz.
Linear Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
2
Avni Dilligil Sokak Çelik İş Merkezi
B Blok No:9 Kat:4
34394 Mecidiyeköy/İstanbul
www.lineardenetim.com
Download

işyeri bildirgesinin esigorta kanalıyla