DUYURU: 13.10.2014/20
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan “01.10.2014 tarihli Duyuru” ile, 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin 1/a bendi
kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin 6552 sayılı (Torba) Kanun kapsamındaki
yapılandırma başvurularının e-Sigorta kanalıyla gönderilmesine ilişkin açıklama
yapılmıştır. Söz konusu açıklama aşağıdaki gibidir.
I- İŞVERENLERİN HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞTIRDIKLARI İŞÇİLERİ İLE İLGİLİ
YAPILANDIRMA
BAŞVURULARININ
E-SİGORTA
KANALIYLA
GÖNDERİLMESİNE DAİR SGK DUYURUSU
Bilindiği üzere, 6552 sayılı (Torba) Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu’na ilave edilen geçici 60. madde ile, 2014/Nisan ve önceki
dönemlerden kaynaklanan SGK borçlarının TEFE/ÜFE ve Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları üzerinden güncellenerek hesaplanmak suretiyle (peşin veya taksitler
halinde) ödenmesine imkan sağlanmıştır.
Kapsama giren borçlarını geçici 60. madde uyarınca yeniden yapılandırmak
isteyen işverenler en geç 31.12.2014 tarihine kadar ilgili sosyal güvenlik
merkezine elden veya posta kanalıyla başvurabilecekleri gibi başvurularını
e-Sigorta kanalıyla da yapabileceklerdir.
Konuyla ilgili detaylı açıklamalar 09.10.2014 tarih ve 2014/1 sayılı TAMİM ile
bilgilerinize sunulmuştu.
SGK tarafından yayımlanan 01.10.2014 tarihli Duyuruya göre;
 SGK borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla www.sgk.gov.tr
adresinden “e-SGK” - “Diğer Uygulamalar” seçeneği işaretlenmek
suretiyle erişilen “4-A İşveren Yapılandırma Başvuru Giriş/Ödeme Planı
1
Görüntüleme” ekranı vasıtasıyla e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi
girilmek suretiyle geçici 60. madde kapsamında yapılandırma
başvurusunda bulunulması mümkün bulunmaktadır.
 Yeniden yapılandırma başvurularının e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin
akabinde ilgili sosyal güvenlik merkezince yapılandırma işlemlerinin
tamamlanmasının ardından, her bir alacak türü için ayrı ayrı olmak
üzere ödeme planlarının bahse konu ekranda yer alan “Ödeme Planı
Sorgula” seçeneği vasıtasıyla görüntülenmesi mümkün olacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
LINEAR DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
İşbu Duyuru’nun içeriğini oluşturan konular hakkında detaylı bilgi almak ve diğer sorularınız
için [email protected] adresinden veya (0212 272 03 73) numaralı telefondan bizlere
ulaşabilirsiniz.
Linear Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Avni Dilligil Sokak Çelik İş Merkezi B Blok No:9 Kat:4
34394 Mecidiyeköy/İstanbul
2
www.lineardenetim.com
Download

DUYURU: 13.10.2014/20 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından