BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
IAESTE TEMSİLCİLİĞİ
29 Eylül 2014
EK İSTEYEN ÖĞRENCİLER
IAESTE KANALIYLA YURT DİŞİ STAJINA GİTM
Öğrenci Mübadelesi Birliği) kanalıyla
2015 yılında IAESTE (Milletlerarası Teknik Stajyer
cı Dil sınavları 1 7 Kasım 2014 tarihinde
yurt dışına staja gönderilecek adayların seçimi için Yaban
yapılacaktır. Sınavlarla ilgili bilgiler aşağıdadır.
yıllık teknik bölümlerin en az 2. sınıf
1. IAESTE sadece, zorunlu “Staj” dersinin bulundıığu dört
yaz tatili döneminde yapılması \ e en
öğrencilerini desteklemektedir. Bu kapsamda, ilgili stajın
rıyla tamamlamış olan ğrenci ler bu
az 8 hafta olması zorunludur. Tüm staj derslerini başa
programa başvuramazlar.
sınavlarından sonra belli olacaklardır. Staj
2. Staj yapılacak ülkeler ve firmalar, Yabancı Dil
ücret verilecektir. Konaklama, yemek.
yapılan firmalar tarafından öğrencilere aylık 850 TL
la birlikte, konaklama yapılacak yerler:
uçak, vb. masraflar öğrencilerin kendilerine aittir. Bunun
genellikle uygun ücretli üniversite yurtları
staj yapılacak ülkeler tarafından temin edilecek olup.
olmaktadır.
öğrenciler katılahilecektir.
3. Sınavlara, akademik ortalaması en az 2.00/4.00 olan
iğimizden alabilecekleri Sınav Başvuru
4. Adayların öğrenci belgesi, not belgesi ve Temsilcil
Perşembe günü saat 1 7.00’ye kadar
Formu ile birlikte sınav başvurularını 13 Kasım 2014
Değişim Programları Koordinatörlüğü:
Temsilciliğinıize (Öğrenci ve Öğretim Elemanları
2. Kat Erasmus—Farabi—Mevlana
Merkez Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Binası
Koordinatörlüğü Bürosu) yapmaları gerekmektedir.
—
—
—
rinde açılacaktır. Bir öğrenci. birden Fazla
5. Sınavlar; Ingilizce. Almanca ve Fransızca dille
da ilaveten bir veya birkaç yabancı dili iyi
yabancı dil için sınava girebilecektir. Bu clilleriıı dışın
Sınav Listesine eklenecektir.
derecede bilen öğrencilerin bunu kanıtlayan belgeleri.
not üzerinden 70’den daha az puan alan
6. Sınavlar, yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır. 100 tam
öğrenci başarısız sayılacaktır.
Ağırlıklı Genel Ortalaması aşağıdaki şekilde
7. Yabancı Dil Sınavıncla başarılı olan öğrencilerin
hesaplanacaktır:
%SO Yabancı Dil Sınav Nota (Yazılı ve sözlü sınavlar eşit ağırlıklıdır.)
%50 Akademik Ortalama
—
-
lerde yapılacaklarclır:
8. Sınavlar Merkez Kampusta aşağıdaki yerlerde ve tarih
Sınav Yeri:
)
İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Laboratuvarı (Yazılı
)
(Sözlü
Len Bilimleri Enstitüsü loplantı Salonu
Sınav Tarihi:
1 7.1 .2014
Saat: 10.00 (Yazılı)
Saat: 13.30 (Sözlü)
Doç. Dr. Serdar ULUBEYLİ
Bülent Ecevit Universitesi
SINAV BAŞVURU FORMU
TEMSİLCİLİİ’NE
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ IAESTE
a staja gönderilecek adayların seçimi için
2015 yılında IAESTE kanalıyla yurt dışın
ncı Dil sınavlarına katılmak istiyorum.
17 Kasım 2014 tarihinde yapılacak olan Yaba
Gereğini saygı ları m la arz ederim.
Adı Soyadı
Imza
Tarılı
Bölüm
Öği No
SınıF
Yarıyıl
.
Sınava Gireceği
Yabancı Dil(ler)
Adresi
Cep Tel.
:
.
EKLER
1. Oğrenci Belgesi
2. Not Belgesi (Transcript)
Download

bülent ecevit üniversitesi ıaeste temsilciliği