DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Nurol Maslak Plaza Ayazağa
Mah. Büyükdere Cad.
A ve B Blok No:255-257 Kat:5
Maslak/İstanbul, Türkiye
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
27 Ağustos 2014
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2014/90
KONU
İşyeri Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin Duyuru
Yayımlandı.
İşyeri bildirgesinin e-sigorta kanalıyla gönderilmesine ilişkin 26 Ağustos 2014 tarihli SGK
duyurusu yayınlandı.
Söz konusu duyuruda, ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerce halen SGK’ya kağıt
ortamında verilen işyeri bildirgelerinin bundan böyle (isteğe bağlı olarak) elektronik ortamda
gönderilebileceği belirtilmiştir.
Buna göre;

İşyeri bildirgelerinin SGK’ya e-Sigorta kanalıyla gönderilebilmesi için öncelikle bildirgeyi
düzenleyecek kişiye ilişkin T.C. kimlik no, nüfusa kayıtlı olduğu il, cilt no ve doğum yılı
bilgilerinin sisteme girilmesi gerekmektedir.

Bildirgeyi düzenleyecek olan kişiye ilişkin bilgilerin sisteme girilmesinin ardından, işverenin
tüzel kişilik koduna bakılarak,

Gerçek kişi,

Kamu tüzel kişisi,

Özel hukuk tüzel kişisi,

Adi ortaklık,

Apartman yöneticiliği
olarak beş farklı şekilde işyeri bildirgesi düzenlenebilecektir.
2014Y/90

İşyeri bildirgelerinin düzenlenmesi sırasında, gerçek kişi işverenlerin T.C. kimlik
numarasının, tüzel kişi işverenlerin ise vergi kimlik numarasının sisteme girilmesi zorunludur.
İşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesinin ardından işyeri bildirgesi ilgili
sosyal güvenlik merkezine elektronik ortamda intikal ettirilecek olmakla birlikte, tescil
edilecek işyeri için Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde belirtilen
belgelerle birlikte 7 gün içinde ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi
gerekmektedir.

İşyeri bildirgelerinin SGK’ya e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin ardından, Yönetmelikte yer
alan belgelerle birlikte ilgili sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunulması halinde, ilgili
sosyal güvenlik merkezince gerekli kontroller yapıldıktan sonra işyeri tescil işlemleri
gerçekleştirilecektir.

Bahse
konu
uygulamaya
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/
linkinde yer alan “İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” seçeneğinden
erişilmesi mümkün bulunmaktadır.
Söz konusu duyuruya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
İşyeri Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin Duyuru
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel
çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlı k
alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari
kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir.
Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim
A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların
iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide
bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite
kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya
çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen
tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere)
sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazmi nattan dolayı
sorumlu tutulamaz.
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download

Sirküleri indirmek için tıklayın. (211,78 KB)