2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ
ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM AKADEMİK TAKVİMİ
(Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk ve Veteriner Fakülteleri Hariç)
02 Haziran 2014
23-26 Haziran 2014
30 Haziran-03 Temmuz 2014
4 Temmuz 2014
07 Temmuz 2014
07-11 Temmuz 2014
2013/2014 YAZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİM
Yaz döneminde açılacak derslerin birimlerce senato onayına gönderilmesi
Misafir öğrenci başvuruları*
Yaz dönemi öğrencilerin WEB ’de ön kayıtları,
Bankaya yaz okulu ücretlerini yatırmaları
Yaz okulunda kontenjan nedeniyle açılamayan derslerin ilanı
YAZ DÖNEMİ BAŞLANGICI
Ücret yatıran öğrencilerin otomasyon üzerinden kesin kayıtları
Kayıtlarda yeterli sayıya ulaşılmadığı için açılamayacak derslere kayıt olan
öğrencilerden isteyenlerin açılmış olan bir başka derse kayıt yaptırması
veya ücretlerinin iade başvuruları
Ara Sınavlar**
YAZ DÖNEMİ BİTİŞİ
Yaz dönem sonu sınavları
Yaz dönemi sınav sonuçlarının internette girilmesinin son günü
Yaz okulu tek ders sınav başvuruları
Tek ders sınavları
Sınav sonuçlarının İnternete girilmesi son günü
21-25 Temmuz 2014
29 Ağustos 2014
01-03 Eylül 2014
05 Eylül 2014
08 Eylül 2014
09-10 Eylül 2014
11 Eylül 2014
* OMÜ öğrencisi olmayan diğer üniversite öğrencileri ile kamu ve özel sektör personellerinin OMÜ yaz döneminden ders almak
istediklerinde ( https://docs.google.com/forms/d/1VkGhxGhZev5nR-n_eCnLHe_VAqIdcC1ZNwjrGzKP4JU/viewform?usp=send_form)
linkini tıklayarak başvuruda bulunacaklardır.
** Ara sınavlar ders saatlerinde yapılacaktır.
Download

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi Akademik Takvimi