01 EYLÜL - 05 EYLÜL 2014
01 EYLÜL - 05 EYLÜL 2014
ÖSS SINAVI İLE FAKÜLTEMİZİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN
KESİN KAYITLARI VE ORYANTASYON EĞİTİMLERİ
**ZORUNLU YABANCI DİL DERSİ MUAFİYET SINAVLARI (5/İ
DERSLERİ İÇİN)
08 EYLÜL - 14 EYLÜL 2014
ÖĞRENCİLERİN İNTERNET ORTAMINDA DERS KAYITLARI
15 EYLÜL 2014
DERSLERİN BAŞLAMASI
15 EYLÜL - 19 EYLÜL 2014
24 EYLÜL - 30 EYLÜL 2014
İNTERNET ORTAMINDA DERS KAYITLARININ YENİDEN
AÇILMASI
VE
DANIŞMANLAR
TARAFINDAN
DERS
KAYITLARININ ONAYLANMASI
AÇILMAYAN SEÇMELİ BİR DERSİ SEÇEN ÖĞRENCİLERİN
DANIŞMANLARINCA AÇILAN BAŞKA BİR SEÇMELİ DERSE
AKTARILMASI
15 EKİM 2014
MAZERETLİ OLARAK BİR DERSE BAŞVURULARIN SON GÜNÜ
02 OCAK 2015
DERSLERİN BİTİMİ
05 OCAK - 19 OCAK 2015
YARIYIL SONU SINAVLARI
23 OCAK 2015
YARIYIL SONU SINAV SONUÇLARININ İNTERNETTEN
GİRİLMESİNİN SON GÜNÜ VE SONUÇLARIN İLANI
26 OCAK 2015 - 09 ŞUBAT 2015
BÜTÜNLEME SINAVLARI
11 ŞUBAT 2015
BÜTÜNLEME
SINAV
SONUÇLARININ
GİRİLMESİNİN SON GÜNÜ
09 ŞUBAT - 16 ŞUBAT 2015
ÖĞRENCİLERİN İNTERNET ORTAMINDA DERS KAYITLARI
16 ŞUBAT 2015
DERSLERİN BAŞLAMASI
09 ŞUBAT - 18 ŞUBAT 2015
22 ŞUBAT - 27 ŞUBAT 2015
İNTERNETTEN
İNTERNET ORTAMINDA DERS KAYITLARININ YENİDEN
AÇILMASI
VE
DANIŞMANLAR
TARAFINDAN
DERS
KAYITLARININ ONAYLANMASI
AÇILMAYAN SEÇMELİ BİR DERSİ SEÇEN ÖĞRENCİLERİN
DANIŞMANLARINCA AÇILAN BAŞKA BİR SEÇMELİ DERSE
AKTARILMASI
13 MART 2015
MAZERETLİ OLARAK BİR DERSE BAŞVURULARIN SON GÜNÜ
05 HAZİRAN 2015
DERSLERİN BİTİMİ
08 HAZİRAN – 22 HAZİRAN 2015
YARIYIL SONU SINAVLARI
25 HAZİRAN 2015
26 HAZİRAN 2015 - 10 TEMMUZ 2015
14 TEMMUZ 2015
YARIYIL SONU SINAV SONUÇLARININ İNTERNETTEN
GİRİLMESİ
BÜTÜNLEME SINAVLARI
BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARININ İNTERNETTEN
GİRİLMESİNİN SON GÜNÜ
1
02 ŞUBAT - 16 ŞUBAT 2015
ÖĞRENCİLERİN
KAYITLARI
İNTERNET
16 ŞUBAT 2015
DERSLERİN BAŞLAMASI
ORTAMINDA
DERS
29 MAYIS 2015
MAZERETLİ OLARAK BİR DERSE BAŞVURULARIN SON
GÜNÜ
DERSLERİN BİTİMİ
01 HAZİRAN - 05 HAZİRAN 2015
YARIYIL SONU SINAVLARI
08 HAZİRAN - 12 HAZİRAN 2015
BÜTÜNLEME SINAVLARI
14 TEMMUZ - 21 TEMMUZ 2015
TEK DERS MÜRAACATLARI
22 TEMMUZ - 24 TEMMUZ 2015
TEK DERS SINAVLARI
13 MART 2015
AÇIKLAMA
- OMÜ Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince Cumartesi ve Pazar günleri de sınav
yapılabilir.
- ** 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5/i maddesine istinaden okutulması zorunlu olan Yabancı Dil
Dersi için yapılacak olan Muafiyet Sınavıdır.
2
Download

01 EYLÜL - 05 EYLÜL 2014 ÖSS SINAVI İLE FAKÜLTEMİZİ