AKADEMİK TAKVİM
(Eylül-Ekim 2014)
2 - 3 Eylül 2014
3 Eylül 2014
4 - 5 Eylül 2014
5 Eylül 2014
SAYI: 188
EYLÜL-EKİM 2014
5 Eylül 2014
5 Eylül 2014
İÇİNDEKİLER
5 Eylül 2014
Akademik Takvim (Eylül-Ekim 2014)
2
Etkileşimli kayıtlar
4
Tarih, Türk Dili, IS 100, zorunlu İngilizce ve seçmeli dil dersleri
9
Lisansüstü programlara yeni kabul edilen öğrenci kayıtları
10
Yatay geçişi kabul edilen öğrenci kayıtları
14
6111/6353 sayılı kanun kapsamında kayıt hakkı kazanan öğrenci
15
15 Eylül 2014
Özel Öğrenci başvuruları ve kayıtları
16
Katkı payı/öğrenim ücreti ödemeleri
19
15 - 16 Eylül 2014
16 – 17 Eylül 2014
Derslikler ve binaları
22
Askerlik işlemleri
23
İngilizce Yeterlik Sınavı Başvuruları
27
Öğrencilerden bazı hizmetler karşılığı alınan ücretler ve banka hesap
31
kayıtları
numaraları
17 – 19 Eylül 2014
19 Eylül 2014
19 Eylül 2014
18 ve 20 Eylül 2014
22 Eylül 2014
29 Eylül 2014
Akademik Takvim
http://www.odtu.edu.tr/acadcal/
http://www.metu.edu.tr/acadcal/index.php
Önlisans programlarına ve YGS, LYS ve eşdeğeri sınavlar ile
lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları
Eylül İngilizce Yeterlik Sınavına gireceklerin başvurusu için son
gün (Saat: 16:00) (Lisansüstü programlara başvuracak adaylar
için)
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin evrak teslim
işlemleri
Tez ve uzmanlık alan derslerinin notlandırılması için son gün.
İlkbahar dönemi sonu itibari ile tez jürilerine girilebilecek son
gün. Tez danışman atamaları için son gün.
İlkbahar Dönemi ve Yaz Okulu için ilgili Yönetim Kurulu’nca
uzatılan Incomplete (I) notlarının verilmesi için son gün
Yatay geçiş (yurt içi ve yurt dışı), çift ana dal, yan dal başvuru
değerlendirmelerinin Dekanlıklar ve Meslek Yüksek Okulu
tarafından ÖİDB´ye iletilmesi
YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı
(Sabah Oturumu: 10:00; Öğleden Sonra Oturumu: 14:00; yarım
saat önce sınav yerinde olunmalıdır) (Lisans programlarına yeni
yerleştirilen öğrenciler, lisans programlarına yeni kabul edilen
uluslararası öğrenciler, Temel İngilizce Bölümü öğrencisi olup
yönetmelik çerçevesinde sınava girme hakkı olanlar, Temel
İngilizce Bölümü öğrencilerinden ilişiği kesilmiş durumda olup,
yönetmelik çerçevesinde sınav hakkı bulunanlar, ODTÜ 3., 4.
sınıf öğrencileri ve diğer lisansüstü başvuruları, 35. madde
kapsamındaki öğrenciler için)
Temel İngilizce Bölümü Seviye Tespit ve Yerleştirme Sınavı
(Saat: 10:30; yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)
IS 100 Muafiyet Sınavı
Temel İngilizce Bölümü´ne yeni gelen öğrenciler için
Oryantasyon Programı
Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları (önlisans, lisans ve
lisansüstü programlar)
Öğrenci katkı paylarının ödenmesi için son gün
Derslerin Başlaması (Temel İngilizce Bölümü)
Yeni önlisans ve lisans öğrencilerine Üniversite ve Bölümlerin
tanıtım programı
Derslerin Başlaması (önlisans, lisans ve lisansüstü
programlar);
Üniversite Açılış Töreni saat: 10:00 (8:40, 9:40 ve 10:40 dersleri
yapılmayacaktır)
YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı
(Sabah Oturumu: 10:00; Öğleden Sonra Oturumu: 14:00, yarım
2 Ekim 2014
17 Eylül – 2 Ekim 2014
29 Eylül – 3 Ekim 2014
3 Ekim 2014
4 – 7 Ekim 2014
29 Eylül – 3 Ekim, 8
Ekim 2014
9 Ekim 2014
24 Ekim 2014
29 Ekim 2014
saat önce sınav yerinde olunmalıdır)(Lisans programlarına yeni
yerleştirilen öğrencilerden geç kayıt olanlar, Uluslararası
öğrencilerden lisans programlarına mazeretli geç kayıt olan
öğrenciler, ek kontenjanla kayıt yaptıran öğrenciler için)
Temel İngilizce Bölümü Seviye Tespit ve Yerleştirme Sınavı
(saat: 10:30, yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır) (Lisans
programlarına yeni kabul edilen uluslararası öğrenciler için)
Özel Öğrenci başvuruları ve kayıtları
Ders Ekleme - Bırakma (Saat: 12:00’a kadar)
İlkbahar Dönemi ve Yaz Okulu için ilgili Yönetim Kurulu’nca
değişikliği onaylanan maddi hata notlarının verilmesi için son
gün
Kurban Bayramı (Arife: 3 Ekim Cuma yarım gün, Bayram: 4 gün)
Ders Ekleme - Bırakma Danışman Onayları
ETKİLEŞİMLİ KAYITLAR
E-İleti: [email protected]
KAYIT YENİLEME SÜRECİ
Tüm öğrenciler her dönem, Akademik Takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıtlarını bizzat
yenilemekle yükümlüdür. Kayıt yenileme süreci aşağıdaki işlemlerden oluşur:



Katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesi (Katkı payı/öğrenim ücreti ödemekle
yükümlü olan öğrenciler için)
Etkileşimli ders kaydının yapılması (Temel İngilizce Bölümü öğrencileri hariç)
Danışman onayının alınması (Temel İngilizce Bölümü öğrencileri hariç)
Bu işlemlerden birini eksik yapan öğrenci “kayıtsız” duruma düşer.
Lisans programlarına uluslararası öğrencilerden mazeretli geç
kayıt olanlar ve ek kontenjanla kayıt yaptıran öğrencilerin
İngilizce Yeterlik Sınavına başvuruları için son gün
Gerekçeli durumlarda katkı payı iade başvurusu için son gün
Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim Salı yarım gün, Cumhuriyet
Bayramı öncesi)
KAYITSIZ KALAN ÖĞRENCİLER
Kayıt döneminde kayıt sürecini tamamlamayan öğrenciler (programda ilk dönemi olanlar ile
intibak kapsamındaki öğrenciler hariç) Ders Ekleme-Bırakma döneminde kayıt yapamaz. Bu
durumda olanlar gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek ilgili birimin Yönetim Kuruluna en
geç Ders Ekleme-Bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti ilgili birimin Yönetim
Kurulunca uygun görülen öğrencinin aynı dönem için kaydı yenilenebilir. Mazereti ilgili birimin
Yönetim Kurulu’nca uygun görülmeyen öğrenci kayıtsız duruma düşer, öğrencilik statüsünü
kaybeder.
Kayıt sürecini tamamlamadığı için öğrencilik statüsünü kaybeden öğrenciler, daha sonraki
dönemler için ilgili birimin Yönetim Kurulu kararı ile kayıt yaptırabilir. Bu şekilde kayıt yaptıran
öğrencinin, kayıt yaptırmadığı dönemde kaybettiği süre öğrenim süresinden sayılır.
DERS EKLEME-BIRAKMA SÜRECİ
Etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıt işlemlerini tamamlamış olan öğrencilerin herhangi bir
değişiklik yapmak istememeleri durumunda ders ekleme, bırakma süresi içinde yeniden kayıt
programına girmelerine gerek yoktur.
Etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıt işlemlerini tamamlamış olan öğrencilerden ders ekleme
bırakma döneminde herhangi bir değişiklik (ders ekleme, bırakma veya grup değişikliği) yapan
öğrencilerin tekrar danışman onayı almaları gerekir.
KAYIT PROGRAMI VE DANIŞMAN ONAY PROGRAMI
Etkileşimli kayıt işlemleri http://register.metu.edu.tr adresinden yapılacaktır.
Kayıt programı kayıtların ilk günü Saat 9.00’dan itibaren kampus içinde, 14.00’den itibaren
VPN servisinden kampus dışında erişime açılacaktır.
Etkileşimli kayıtların ilk günü danışman onay programı saat 10.00’da açılır. Öğrencilerin kayda
girmeden önce, alacakları dersler ile ilgili olarak danışmanları ile görüşmeleri gerekir.
Danışman onayı işlemi iki şifre (öğrenci+danışman) kullanılarak yapılacaktır. Öğrenci kayıt
işlemini tamamladıktan sonra danışmanı ile bir araya gelecek ve onay işlemini birlikte
gerçekleştirecektir. Danışmanın bulunmadığı durumlarda Bölüm Başkanları da danışman onayı
vermeye yetkilidir.




Eklenmesi gereken dersler için ilgili dersin sayısal kodu (course code), grup
numarası (section) girilir ve ekle (add) işlemi yapılır.
Bırakılması gereken dersler için ilgili dersin önündeki kutucuk işaretlenir ve bırak
(drop) işlemi yapılır.
Grup değişikliği yapılması gereken dersler için ilgili dersin önündeki kutucuk
işaretlenir ve grup değiştir (section) işlemi yapılır.
Kayıt işlemi bitiminde bölümdeki danışmandan kayıt onayı alınır. Aksi takdirde kayıt
işlemi gerçekleşmemiş sayılır.
Kayıt veya ders ekleme bırakma süreci içinde danışman onayı alındıktan sonra, bir değişiklik
yapılması gerektiğinde danışmana giderek danışman onayının kaldırılması, kayıt programında
değişiklikler yapıldıktan sonra yeniden danışman onayı alınması gerekir.
KAYIT SORUNLARI İÇİN BAŞVURULACAK BİRİMLER
Etkileşimli kayıtların ilk günü öğrencilerimiz aşamalı olarak kayda gireceklerdir. Sınıflar
itibariyle kayıt programının açılacağı saatler aşağıda belirtilmiştir.
KONU BAŞLIKLARI
Öğrenci şifresi





09.00’dan itibaren: 4. sınıf öğrencileri
10.00’dan itibaren: 4., ve 3. sınıf öğrencileri
11.00’den itibaren: 4., 3., 2. sınıf öğrencileri
12.00’den itibaren: 4., 3., 2., 1. sınıf öğrencileri
13.00’den itibaren: Lisansüstü, 4., 3., 2., 1. sınıf öğrencileri
Kayıt ve danışman onay programı kayıtların son günü Saat 17.00’de kapatılacaktır.
ÖĞRENCİ ŞİFRELERİ
Kayıt sistemine girebilmek için kullanıcı kodu (user code) ve şifreye (password) gereksiniminiz
vardır. Kullanıcı kodu ve şifre size Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından ilk kaydınız sırasında
verilmiştir. Kullanıcı kodu, öğrenci numaranızın son rakamı kaldırılmış ve önüne “e” konulmuş
halidir. kayıtlar başlamadan önce şifre kontrolunun yapılması önerilir. Kayıtlar süresince
yapılan şifre değişikliklerinde kayıt programına erişim 30 dakika sonra sağlanabilecektir.
KAYIT PC SALONLARI
Kayıtların yapıldığı PC salonlarında kayıt programının kullanımı konusunda öğrencilere
yardımcı olacak görevliler bulunacaktır.
Kayıtlar için açık olacak PC Salonları:
http://www.bidb.odtu.edu.tr/kayit (Türkçe)
http://www.cc.metu.edu.tr/register (İngilizce)
adresinde ilan edilecektir.
KAYIT PROGRAMINA GİRİŞ




İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan http://register.metu.edu.tr
adresine ulaşılır.
Kullanıcı kodu, şifre ve öğrenci numarası girilir.
Kayıt sırasında bölümlerin sayısal kodlarının bilinmesi gereklidir. Bu bilgiye ÖİBS
programları içinden View_Program_Course_Details başlığı seçilerek ulaşılır.
Açılan kayıt sayfasında öğrencilerin alması gereken zorunlu dersler üzerlerine
işlenmiş olarak görünür.
Katkı payı/öğrenim ücreti
Kütüphane borcu
Derslerin kayıt kriterleri
Dersin verileceği bölüm, dersi alabilecek
öğrencilerin
sınıf,
soyadı,
kapasite
kriterleri, seçmeli derslerin kategori
tanımları vb.
Zorunlu dersler, önkoşul dersleri
Seçmeli dersler
Seçmeli dersler ÖİBS’de tanımlandığı
kategoride
(Technical
ElectiveNontechnical Elective / Departmental
Elective- Nondepartmental Elective /
Restricted Elective / Elective/ Free Elective)
alınabilir. Bir ders ya sistemde tanımlandığı
statüde ya da “Free Elective” olarak (bu
tanımı
kullanan
bölümler
için)
alınabilecektir.
İLGİLİ BİRİM
Öğrenci kimliği ile birlikte aşağıdaki adrese
(09.00-17.30 saatleri arasında) başvurulması
gerekir.
BİDB/ 1. Kat/ 114 No'lu oda
Öğrenci Katkı Payı Ofisi (Fen Edebiyat Fakültesi
Dekanlığı/ 2. Kat)
KDDB
Dersi veren bölüm başkanlığında sekreterlik/
ÖİBS kullanıcıları
Müfredatta yer alan zorunlu dersler ve önkoşul
dersleri ilgili akademik birimler tarafından
ÖİDB’ye iletilerek ÖİBS’ye ÖİDB tarafından
işlendiği için ilgili bölümde ÖİBS kullanıcıları ve
ÖİDB
Kayıtlı olunan bölümün ÖİBS kullanıcıları
Bölümler bazında kullanılan kategori
tanımlarına https://catalog.metu.edu.tr/
adresinden (undergraduate curriculum) ve ders
kategorileri ile ilgili bilgilere “View Student
Course Categories” programından ulaşılabilir.
ÖİBS: Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi
ÖİDB: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
BİDB: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
KDDB: Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Kayıt ile ilgili soru ve sorunlar için aşağıda belirtilen e-posta listesi kullanılacaktır.
[email protected]
KAYIT PROGRAMININ OTOMATİK İŞLEMLERİ VE KONTROLLERİ
FARKLI STATÜDEKİ ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
Kayıt programı aşağıda belirtilen işlemleri otomatik olarak yapar.
Temel Ingilizce Bölümü Öğrencileri
Temel İngilizce Bölümüne devam hakkı bulunan öğrenciler sadece katkı payı/öğrenim ücreti
ödeyecekler, PC başında etkileşimli kayıt işlemi yapmayacaklardır.





Önlisans ve lisans programlarında, müfredatta belirtilen zorunlu derslerin, bölüm
ÖİBS kullanıcıları tarafından sisteme işlenen ölçütlere göre (dersten alınan önceki
not, dersin verileceği bölüm, sınıf, soyadı, kapasite vb.) öğrencilerin programlarına
işlenmesi
Önlisans ve lisans programlarında, başarısız olunan zorunlu derslerin öğrencilerin
programlarına işlenmesi ve ders sayımı işlemleri
Tezli yüksek lisans öğrencilerinin programlarına, 3. dönemden itibaren “Seminer”,
tez danışmanı atandıktan sonra “Tez” ve “Tez Çalışmaları”nın işlenmesi
Tezsiz yüksek lisans ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin
programlarına, 5. dönem ve sonraki dönemlerde “Dönem Projesi/Term Project”
işlenmesi
Doktora öğrencilerinin programlarına tez danışmanı atandıktan sonra “Tez” ve “Tez
Çalışmaları” nın işlenmesi
Kayıt programı aşağıda belirtilen durumlarda uyarı mesajı verir.
Önlisans ve lisans programlarında:

Haftalık ders programının çakışması

Müfredatın ilk döneminde ders yükünün değiştirilmesi

3’ten az ders alınması

Öğrencilerin programına otomatik olarak işlenen dersler için, kapasite doluluğu vb.
nedenle işlenemeyen dersler
Lisansüstü programlarda:

Yüksek Lisans ve Lisans Sonrası Doktora programı öğrencileri, lisans öğrenimi
sırasında alınmamış olması koşuluyla 3XX veya 4XX kodlu lisans dersleri alabilir.
Ancak bu derslerden en çok 2 tanesi programın ders yüküne sayılabilir.

Doktora öğrencileri, statüsü “NI” olmadıkça lisans dersi alamazlar.

Tez aşamasında olan yüksek lisans öğrencileri ile yüksek lisans sonrası doktora
öğrencileri kredili dersleri beşinci ve üzeri dönemlerde, lisans sonrası doktora
öğrencileri yedinci ve yukarı dönemlerde sadece “NI” statüsünde alabilirler.
Kayıt programı aşağıda belirtilen durumlarda ders kaydına izin vermez.

Katkı payı/öğrenim ücreti ödemekle yükümlü olan öğrenciler için ödeme koşulunun
sağlanmamış olması

Önlisans ve lisans programlarında ders yükünün aşılması

Önlisans ve lisans programlarında sınamalı durumlarda yönetmelik koşullarının
sağlanmamış olması

Derse ait önkoşulun sağlanamaması (dersin önkoşulu kayıtlı olunan bölüm bazında
değil katalogda tanımlandığı şekilde ders bazındadır)

NI statüsünde alınan derslerde yönetmelik koşullarının sağlanmamış olması

Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerinden aktif dönem itibariyle üçüncü döneminde
olup akademik takvimde belirtilen tarihe kadar tez danışmanı atanmamış olanlar
Programlara Halen Devam Etmekte Olan Öğrenciler
Önlisans, lisans ve lisansüstü programlara halen devam etmekte olan öğrenciler etkileşimli
kayıt işlemlerini yapacaktır.
Bu öğrencilerden mezuniyet döneminde olanların akademik danışmanlarıyla görüşmeleri ve
programın müfredatını tamamlayıp tamamlamadıkları konusunda bilgi almaları önerilir.
Programda üçüncü dönemine kayıt yaptıracak olan lisansüstü öğrencilerin, etkileşimli kayda
girmeden önce, tez konusu, tez danışmanı vb. bilgilerinin belirlenip, Öğrenci İşleri Bilgi
Sistemine işlenmesi gerekir.
Lisansüstü programlarda tez aşamasında olup, jüriye girdikten sonra tezde düzeltme yapmak
üzere ek süre (uzatma) alan öğrencilerin ek süre aldıkları son tarih, aktif dönemin ders
ekleme-bırakma dönemi bitiminden sonra ise, bu öğrencilerin yeni dönem için katkı
payı/öğrenim ücreti ödeyerek kayıt yaptırmaları ve danışman onayı almaları gerekir.
Çift Ana Dal/Yan Dal Programi Öğrencileri
Programa yeni kabul edilenler danışmanlarını ve almaları gereken dersleri kayıtlı oldukları
bölüm başkanlıklarından öğrenecekler ve etkileşimli kayıt işlemlerini yapacaklardır. Öğrenciler
kayıt sırasında hem ana dal programlarının kaydını, hem de çift ana dal/ yan dal program
kaydını ayrı ayrı yapmalı, her iki programı için ayrı onay almalıdır. Bu gruptaki öğrenciler, bir
dersi hem ana dalı, hem de çift ana dal/ yan dal programı için alıyorsa, sözkonusu derse her iki
programda da kayıt yapmalı; aynı şekilde ders saydırma işlemi de varsa her iki program için de
ayrı ders saydırma işlemi yapmalıdır.
Ana dal ve çift ana dal/yan dal programı ortak zorunlu dersleri her iki programda da aynı
dönemde alınmak zorundadır. Bu nedenle her iki programdan birine kayıt edilen ve kayıt
onayı alınan ortak zorunlu dersin diğer programdan dersin bırakılmasına (drop) program izin
vermeyecektir. Kayıt onayı alınmamış ise, bu ders bir programdan bırakıldığında diğer
programdan da otomatik olarak bırakılmış olacaktır.
Uluslararası Öğrenciler
ODTÜ’ye yeni kabul edilen ve henüz kayıt yaptırmamış uluslararası öğrenciler Rektörlük
girişinde Uluslararası Öğrenciler Ofisindeki öğrenci danışmanına kayıt için gerekli belgelerini
teslim ettikten sonra danışmanlarını Bölüm Başkanlıklarından, almaları gereken dersleri ise
danışmanlarından öğrenecekler ve etkileşimli kayıt işlemlerini yapacaklardır.
Özel/ Değişim/ Erasmus Programi Öğrencileri
Bu kapsamdaki öğrenciler kayıt döneminden önce başvurularını yapmış ve kabul almış
olmalıdırlar. Kayıt sürecinde bu öğrenciler etkileşimli kayıt yapmazlar. Kayıt için gereken
belgelerini Özel Öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Giriş Kat/ Başvuru Ofisine, Değişim/
Erasmus programı öğrencileri ise Kütüphane Binası/ Solmaz İzdemir Salonu girişindeki ofise
teslim ederler.
ODTÜ-SUNY Öğrencileri
Burs, askerlik vb. işlemlerde sorunla karşılaşmamak için, ODTÜ-SUNY öğrencilerinden ilgili
akademik yılda öğrenimini partner üniversitede yapacak olanların, gitmeden önce program
koordinatörlüklerini bilgilendirmeleri ve kayıt durumlarını netleştirmeleri gerekir.
ENG 105-106 TOEFL IBT PREPARATION dersleri SUNY programlarının zorunlu dersleridir. Kayıt
süreci bitmeden gerekli İngilizce yeterlik skorunu (TEOFL: 79 veya IELTS: 6.5) sağlayan
öğrencilerin sınav sonuç belgeleriyle ÖİDB program danışmanlarına gelerek Muaf (EX) notunu
sisteme işletmeleri gerekmektedir.
2012-2013 Eğitim Öğretim yılından sonra lisans eğitimine başlamış olup gerekli İngilizce
yeterlik skorunu sağlamış olmasına rağmen ENG 105-106 dersleri için Muaf (EX) notu sisteme
işletmemiş veya dersten başarısız olmasına rağmen dersi tekrarlamamış olan öğrencilerin
Program Koordinatörlüklerine başvurarak geriye dönük olarak ders ekleme/not düzeltme
sürecini başlatmaları gerekmektedir.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KABUL
EDİLEN ÖĞRENCİLER İLE
6111/6353 SAYILI AFKANUNUNDAN
YARARLANAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ
KAYITLARI
ÖNEMLİ TARİHLER
4-5 Eylül 2014
17-19 Eylül 2014
19 Eylül 2014
29 Eylül-3 Ekim 2014
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
1. Kat/ Lisansüstü Birimi
Tel
: 0 (312) 210 34 16,
0 (312) 210 34 75, 0 (312) 210 34 76
0 (312) 210 34 77, 0 (312) 210 34 78
0 (312) 210 34 79, 0 (312) 210 34 81
Faks
: 0 (312) 210 79 60
E-İleti
: [email protected]
http://www.oidb.metu.edu.tr/kayit/index.html
Evrak Teslimi
Etkileşimli Kayıtlar ve Danışman Onayları
Öğrenci Katkı Paylarının Ödenmesi İçin Son Gün
Ders Ekleme-Bırakma ve Danışman Onayları
KAYIT YERİ
Kültür ve Kongre Merkezi (KKM)
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KABUL EDİLENLER İÇİN KAYIT BELGELERİ
Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğrencileri
MYO öğrencilerinin etkileşimli kayıtlar öncesinde MYO web sayfalarında yer alan duyuruları
incelemeleri ve gerekli işlemleri yapmaları gerekir.
TÜRK DİLİ, TARİH, IS 100, ZORUNLU İNGİLİZCE, SEÇMELİ DİL
DERSLERİ
(6111/ 6353 Sayılı Af Kanunu kapsamında ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler aşağıda belirtilen
belgelere ek olarak Cumhuriyet Savcılığı’ndan İyi Hal Kağıdı getireceklerdir).
Aşağıda belirtilen belgeler başvuru yapılırken verilmiş olsa dahi, kayıtların düzenli bir şekilde
yürütülebilmesi amacı ile tekrar verilecektir. Kayıtların bizzat öğrenci tarafından yapılması
gerektiğinden evraklar posta ile kabul edilmeyecektir.
ODTÜ mezunları:

Önlisans ve Lisans Programlarında zorunlu olan Türk Dili, Tarih, IS 100, Zorunlu İngilizce
dersleri ile seçmeli dil derslerine ait bilgilere (derse kayıt, devam ve başarı koşulları,
önkoşullar, farklı statüdeki öğrenciler için ders kodları vb.)aşağıdaki web adreslerinden
ulaşılabilir.
Türk Dili dersleri için
http: //www.turk.metu.edu.tr
Tarih dersleri için
http: //www.hist.metu.edu.tr
IS 100 dersi için
http: //www.ii.metu.edu.tr/is100
Zorunlu İngilizce dersleri ile seçmeli dil dersleri için
http: //www.mdl.metu.edu.tr





Lisansüstü Yeni Öğrenci Kayıt formu
(http://www.oidb.metu.edu.tr/formlar) adresinden çekilecektir.
ALES belgesinin internet çıktısı, GRE belgesinin aslı ve fotokopisi
İngilizce yeterlik belgesi aslı ve fotokopisi. ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavına giren
adaylar
sonuç
belgesini
ilgili
internet
adresinden
çekebilir
(http://www.dbe.metu.edu.tr/prf)
Erkek öğrenciler için “Askerlik Durum Belgesi” aslı ve fotokopisi (*)
Kimlik Başvuru Formu
(http://www.oidb.metu.edu.tr/formlar) adresinden çekilecektir.
4 adet 4.5x 6 ebadında fotoğraf. Fotoğraf renkli , şu andaki görünümü yansıtacak
şekilde son altı ay içinde çekilmiş, yüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda
olmalıdır.
Dönem arası vermeden “aynı” programa kayıt yaptıracak ODTÜ mezunları:
Daha önce ODTÜ’de aynı lisansüstü programa kayıtlı iken, dönem arası vermeden, yeniden
başvuru yapıp lisansüstü programa kabul edilen adayların sadece aşağıda belirtilen belgeleri
getirmeleri gerekmektedir. Kayıt sırasında dosya doldurulmayacaktır.


Önceki programa ait kayıt sildirme formu
Lisansüstü Yeni Öğrenci Kayıt formu

(http://www.oidb.metu.edu.tr/formlar) adresinden çekilecektir.
Erkek öğrenciler için “Askerlik Durum Belgesi” aslı ve fotokopisi (*)
Dönem arası vermeden “farklı” programa kayıt yaptıracak ODTÜ mezunları:
Daha önce ODTÜ’de herhangi bir lisansüstü programa kayıtlı iken, dönem arası vermeden,
yeniden başvuru yapıp farklı bir lisansüstü programa kabul edilen adayların aşağıda belirtilen
belgeleri getirmeleri gerekmektedir.






Lisansüstü Yeni Öğrenci Kayıt formu
(http://www.oidb.metu.edu.tr/formlar) adresinden çekilecektir.
ALES belgesinin internet çıktısı, GRE belgesinin aslı ve fotokopisi
İngilizce yeterlik belgesi aslı ve fotokopisi. ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavına giren
adaylar
sonuç
belgesini
ilgili
internet
adresinden
çekebilir
(http://www.dbe.metu.edu.tr/prf)
Erkek öğrenciler için “Askerlik Durum Belgesi” aslı ve fotokopisi (*)
Kimlik Başvuru Formu
(http://www.oidb.metu.edu.tr/formlar) adresinden çekilecektir.
4 adet 4.5x 6 ebadında fotoğraf. Fotoğraf renkli , şu andaki görünümü yansıtacak
şekilde son altı ay içinde çekilmiş, yüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda
olmalıdır.
ODTÜ dışından mezunlar:








Lisansüstü Yeni Öğrenci Kayıt Formu.
(http://www.oidb.metu.edu.tr/formlar) adresinden çekilecektir. Yeni öğrenci kayıt
formu ile birlikte dosya doldurulacaktır.
Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi
Not çizelgesi (transkript) aslı ve fotokopisi
ALES belgesinin internet çıktısı, GRE belgesinin aslı ve fotokopisi
İngilizce yeterlik belgesi aslı ve fotokopisi. ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavına giren
adaylar sonuç belgesini ilgili internet adresinden çekebilir
(http://www.dbe.metu.edu.tr/prf)
Erkek öğrenciler için “Askerlik Durum Belgesi” aslı ve fotokopisi (*)
Kimlik Başvuru Formu
(http://www.oidb.metu.edu.tr/formlar) adresinden çekilecektir.
4 adet 4.5x6 ebadında fotoğraf. Fotoğraf renkli , şu andaki görünümü yansıtacak
şekilde son altı ay içinde çekilmiş, yüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda
olmalıdır.
(*) Askerlik Durum Belgesi’nde “……… aşağıda kimliği yazılı yükümlünün ………. tarihine kadar
askerlik işlemleri yönünden bir sakıncası yoktur…” ifadesi yer alır. Kayıt sırasında verilen
Askerlik Durum Belgesi, sevk tehirinin yapılması için başvuru olarak kabul edilmez. Terhis
olanların terhis belgelerini sunmaları gerekir. Askerlik tecili yaptırmak isteyenler, etkileşimli
kayıtlardan sonra Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminin (ÖİBS) 190 No.lu programından çekecekleri
Askerlik Sevk Tehiri Başvuru Formu, Askerlik Durum Belgesi ve Diploma fotokopisi ile
Lisansüstü Programlar Ofisi’ne başvuracaklardır.
TEZSİZ YÜKSEK PROGRAMINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bildirilmiştir:
 Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler yurtdışında doktora
eğitimi almak istediklerinde tezsiz yüksek lisans diplomaları kabul edilmeyebilir.
 Bu öğrencilerin ikinci bir yüksek lisans için sevk tehir hakları bulunmaz.
KAYIT SİLDİRME
Dönem arası verilmese dahi,
 Lisansüstü programlarda kayıtlı iken; yeniden aynı anabilim dalına (opsiyon
değişikliği vb.) kabul edilen öğrencilerin,
 Yüksek lisans programından mezun olup doktora programına kabul edilen
öğrencilerin
önceki programları için kayıt sildirme işlemi yapmaları gerekir.
KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ MUAFİYETİ, BANKA HESAP NUMARALARI
Katkı payı/öğrenim ücreti miktarları, katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti, banka hesap
numaraları vb. bilgilere http://oidb.metu.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir.
Katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti kapsamında olanların evrak teslimi esnasında ÖİDB’de
bulunan görevliye akademik kimlik kartının fotokopisini sunmaları ve aslını göstermeleri veya
atama işlemlerinin sürmekte olduğunu, bağlı bulundukları Personel Daire Başkanlıklarından
alacakları bir yazı ile belgelendirmeleri gerekir. Bu belgelerin bir kopyasının da öğrenci
tarafından Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ofisi görevlisine verilmesi ve sisteme işletilmesi
gerekir. Aksi takdirde etkileşimli kayıtlar sırasında kayıt programı, katkı payı/öğrenim ücretinın
ödenmediğine dair uyarı verecek ve kayıt izni vermeyecektir.
ALES/GRE
ALES sınav sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldır. GRE/ GMAT belgeleri beş yıl süre ile
geçerlidir. Ancak YÖK kararı çerçevesinde, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından
ayrılan öğrencilerden (kendi isteği ile ayrılan, akademik başarısızlık nedeni ile ilişiği kesilen,
programı tamamlayan) en fazla bir yarıyıl ara vererek yeniden aynı veya başka bir lisansüstü
programa kabul alanlardan yeni tarihli ALES sınavı istenmez (Anabilim Dalı ölçütlerini
sağlamayanların yeni geçerli belge sunmaları gerekir).
İNGİLİZCE YETERLİK
Yönetmelik gereği lisansüstü programlara başlayabilmek için tüm öğrenciler (ana dili İngilizce
olan yabancı uyruklular dahil) İngilizce Yeterlik Belgesi sunmak zorundadır.
Üniversite Senatosunca eşdeğerliği kabul edilen tüm İngilizce Yeterlik Sınavlarının geçerlik
süresi iki yıldır. Programa başvurulduğu anda iki yıldan daha eski tarihli dil belgeleri kabul
edilmez. Programlara başvuru aşamasında geçerli olan belge kayıt aşamasında da geçerli
kabul edilir. Ancak yeni başvurulan programın İngilizce Yeterlik ölçütü daha yüksek ise, yeni
başvurulan programın İngilizce Yeterlik ölçütü sağlanmak zorundadır.
Son dört dönem içinde (kayıt olunacak dönem hariç, başvurunun yapıldığı dönem dahil olmak
üzere, geriye dönük dört dönem) en az bir dönem ODTÜ’de lisansüstü öğrencisi olup, aynı
veya başka bir lisansüstü programa yeniden kabul edilenlerden kayıt sırasında İngilizce Yeterlik
belgesi istenmez, programa doğrudan kayıtları yapılır. Ancak yeni başvurulan programın
İngilizce Yeterlik ölçütü daha yüksek ise, yeni başvurulan programın İngilizce Yeterlik ölçütü
sağlanmak zorundadır.
EVRAK TESLİMİ VE ETKİLEŞİMLİ KAYITLAR
Öğrenci Numaraları
Programa yeni kabul edilen öğrencilerin öğrenci numaraları aşağıda belirtilen internet
adresinde duyurulur.
https://oibs.metu.edu.tr/cgi-bin/logincgi?prog=39/
Katkı Payı/Öğrenim Ücreti
Katkı payı/öğrenim ücreti bankada ödenirken öğrenci numarası mutlaka banka görevlisine
bildirilmeli ve dekonta yazdırılmalıdır.
Evrak Teslimi
Programa yeni kabul edilen öğrenciler kayıt evraklarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kayıt
görevlisine teslim ederler.
Öğrenci Kimlik Kartı
Öğrenci kimlik kartı Araştırma Görevlisi statüsünde olmayanlar için zorunludur. Öğrenci kimlik
kartı çıkartmak isteyenler; başvuru formu ile birlikte bir fotoğrafı kimlik kutusuna bırakır.
Öğrenci Şifresi
Öğrenciler kullanıcı kodu ve şifrelerini Bilgi İşlem Daire Başkanlığında ilgili görevliden (BİDB/B
Katı/B14 No'lu oda) mesai saatleri içerisinde (09.00-12.30 ile 13.30-17.00) alırlar. Lisans ya da
yüksek lisans programlarından mezun olanlardan ara vermeden lisansüstü programlara
başlayanların kullanıcı kodu ve şifre almaları gerekmez. Eski kullanıcı kodu ve şifreleri
geçerlidir.
Akademik Danışman
Öğrenciler danışmanları ile görüşerek alacakları dersleri belirlerler.
Etkileşimli Kayıt
Öğrenciler herhangi bir PC’den etkileşimli kayıt işlemlerini yaparlar. Etkileşimli kayıtlar
hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki adresten ulaşılabilir.
http://www.bidb.odtu.edu.tr/index.php?go=register
Danışman Onayı
Öğrenciler etkileşimli kayıt işlemini tamamladıktan sonra, danışman onayı almak üzere
şifreleri ile birlikte danışmanlarına giderler. Danışman, öğrencilerin aldığı dersleri kontrol
ederek danışman onayını verir. Danışman onayı ders ekleme- bırakma işlemleri için de
gereklidir.
Kayıt Yenileme
Öğrenciler yönetmelik gereği her dönem kayıtlarını yenilemek durumundadırlar. Kayıt
yenileme işlemi, katkı payı/öğrenim ücreti ödeme, ders kaydı ve danışman onayını içerir. Bu
işlemleri süresi içinde tamamlamayanlar kayıtsız duruma düşer.
Lisansüstü Yönetmelik
Öğrenciler ilgili yönetmeliği (programa devam ve başarı koşulları vb.) bilmekle yükümlüdürler.
Lisansüstü yönetmeliğe aşağıdaki adresten ulaşılabilir.
http://oidb.metu.edu.tr/yonetmelikler
Öğrenciler akademik durumlarını Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (ÖİBS) programları vasıtası ile
öğrenirler.
YATAY GEÇİŞİ
KABUL EDİLEN
ÖĞRENCİ
KAYITLARI
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Giriş Kat
Tel
: 0 (312) 210 21 29 -210 34 66
Faks
: 0 (312) 210 79 60
E-İleti
: [email protected]
http://www.oidb.metu.edu.tr/basvuru/yatay.html
YAPILACAK İŞLEMLER






Kayıt için gerekli evraklar, http://oidb.metu.edu.tr/akademik-takvim) adresinde
belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/Başvuru Ofisine teslim edilecektir.
Öğrenci numaraları http://oidb.metu.edu.tr/yatay-gecis-basvurulari adresinden
öğrenilecektir.
Öğrenci numarası ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığından öğrenci şifresi alınacaktır.
Akademik danışmanlar ilgili Bölüm Başkanlıklarından öğrenilecektir.
ÖİDB’ den alınacak olan “İntibak Formu” nda belirtilen dersler göz önüne alınarak,
etkileşimli kayıt yapılacaktır.
ODTÜ içinde yatay geçiş yapacak öğrencilerin “önceki” programlarına ait etkileşimli
kayıt işlemi yapmamaları önemle önerilir.
KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER
ODTÜ içinde yatay geçiş yapan öğrenciler için

Ödemekle yükümlü olan öğrenciler için katkı payı/öğrenim ücreti dekontu

1 Adet 4.5 x 6 cm ebadında fotoğraf. Fotoğrafınız renkli, şu andaki görünümünüzü
yansıtacak şekilde yüzünüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda, son altı ay
içinde çekilmiş olmalıdır. Fotoğrafların arkasına öğrenci numaranızı ve kabul
edildiğiniz bölümü yazınız.

Kimlik Başvuru Formu (Başvuru Ofisinden temin edilecektir)
ODTÜ dışından yatay geçiş yapan öğrenciler için

Ödemekle yükümlü olan öğrenciler için katkı payı/öğrenim ücreti dekontu

Lise Diplomasının aslı

Nüfus cüzdanı fotokopisi

6 adet 4.5 x 6 ebadında fotoğraf. Fotoğrafınız renkli, şu andaki görünümünüzü
yansıtacak şekilde yüzünüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda, son altı ay
içinde çekilmiş olmalıdır. Fotoğrafların arkasına ODTÜ öğrenci numaranızı ve
bölümünüzü yazınız.

Kimlik Başvuru Formu (Başvuru Ofisinden temin edilecektir)
AZAMİ SÜRE
ODTÜ içi ve dışı yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki üniversitelerinde/bölümlerinde
harcamış oldukları dönemler azami süre hesabına katılır.
ÇEŞİTLİ NEDENLERLE PROGRAMA ARA VEREN ÖĞRENCİLERİN
6111/ 6353 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KAYIT İŞLEMLERİ
İNGİLİZCE YETERLİK
Lisans ve Lisansüstü programlarda eğitim öğretim dili İngilizce olup Üniversite Senatosunca kabul
edilen İngilizce Yeterlik Sınav belgelerinin geçerlik süresi iki yıldır.
Öğrenimlerine iki yıldan fazla ara vermiş olanların kayıt yenileyebilmeleri için İngilizce Yeterliklerini
belgelemeleri zorunludur.
İngilizce Yeterliklerini belgelemek zorunda olan öğrencilerin Üniversite Senatosu tarafından
eşdeğerliği kabul edilen ve geçerli olan (son iki yılda alınmış olan) sınav sonuç belgelerini kayıt
tarihleri içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (ÖİDB) sunmaları gerekir.
Aktif dönemin kayıt tarihi itibarı ile son dört dönemin herhangi birinde ODTÜ’de lisans ve lisansüstü
programlarda kayıtlı olanların İngilizce Yeterliklerini belgelemelerine gerek yoktur.
“ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavları Eşdeğerlik Tablosu”
http://www.ydyom.metu.edu.tr/prf/anasayfa.htm adresinde yer almaktadır.
İNTİBAK İŞLEMLERİ
İlgili yönetmelikler kapsamında programa ara vermiş olan öğrenciler için ilgili yönetim kurulları
tarafından intibak işlemleri yapılacaktır.
ETKİLEŞİMLİ KAYITLAR
Öğrenimine dönmek üzere başvuru yapan öğrencilerin durumları İngilizce yeterlik ve intibak
işlemleri açısından ÖİDB tarafından incelenecektir. İngilizce yeterlik ve intibak açısından yönetmelik
kapsamında engeli olmayan öğrenciler kayıt belgelerini kayıt tarihlerinde teslim ettikten sonra
etkileşimli kayıt yapabilecektir.
İntibak kararı alınması gereken öğrenciler hakkındaki kararlar ÖİDB’ye iletildikten sonra kayıt
evraklarını kayıt tarihlerinde ÖİDB’ye teslim ederek etkileşimli kayıtlara girebileceklerdir.
Yönetmelikte belirtilen kayıt koşullarını sağlayan Temel İngilizce Bölümü öğrencileri etkileşimli
(interactive) kayıt sürecine katılmayacaktır. Bu öğrencilerin kayıt işlemi öğrenci katkı payı/öğrenim
ücreti ödemesinden oluşmaktadır.
KAPATILAN PROGRAMLARDAN İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLER
Kapatılan programlardan ilişiği kesilen öğrencilerin varsa üniversite içinde eşdeğer programa
intibakları yapılacak, eşdeğer program yok ise başvuruları üniversite tarafından Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı’na bildirilecektir.
KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR






Başvuru dilekçesi
Öğrenimlerine iki yıldan fazla ara vermiş olanlar için İngilizce Yeterlik Belgesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Üniversiteden kayıt sildirerek lise diplomasını almış olanlar için lise diploması, önlisans
diploması almış olanlar için önlisans diploması
6 adet renkli ve 4.5 X 6 cm boyutunda fotoğraf. Fotoğraf şu andaki görünümü yansıtacak
şekilde ve son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır. Yüz, görünür ve kolaylıkla tanınabilir
durumda olmalıdır.
Katkı payı/öğrenim ücreti ödemekle yükümlü olanlar için katkı payı/öğrenim ücreti
makbuzu
ÖZEL ÖĞRENCİ
BAŞVURULARI
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Başvuru Birimi
Tel : 0 (312) 210 34 48 -210 21 29
Faks : 0 (312) 210 79 60
E-ileti
: [email protected]
http://www.oidb.metu.edu.tr/basvuru/ozel..html
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi’nin bazı maddeleri aşağıda
özetlenmiştir.

Özel öğrenciler, ODTÜ’nün normal eğitim öğretim programlarından birine kayıt
olmadan, kendilerine sınırlı sayıda derse katılma izni verilen öğrencilerdir.

Özel öğrenci başvuru koşulları, gerekli belgeler, kayıt işlemleri vb. bilgiler ÖİDB
internet sitesinde duyurulur.

Özel öğrenci başvuru ve kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde
yapılır.

Özel öğrencilerin derslere kabulü için dersi veren öğretim üyesi onayı ile ayrıca
aşağıda belirtilen akademik birimlerin onayı gerekir.
- Lisans derslerinde ilgili bölüm başkanlığının onayı
- Lisansüstü derslerde ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu
kararı

Özel öğrenci statüsünde alınan derslerin lisansüstü programlara saydırılması
konusunda enstitüler bazında farklı uygulamalar bulunmaktadır. İleride lisansüstü
programa ders saydırmak üzere özel öğrenci statüsünde ders alanların ilgili Enstitü
ile irtibat kurmaları önerilir.

Derslere kabul edilen öğrenciler kayıt belgeleri ile birlikte ÖİDB’ ye başvurur,
derslere kayıt işlemi ÖİDB tarafından yapılır.

Diğer üniversitelerin lisansüstü programlarına kayıtlı olup, enstitülerinin onayı ile
ODTÜ'den ders almak isteyen öğrenciler de belirtilen başvuru ve kayıt işlemlerini
yaparlar. Aksi takdirde (başvuru ve kayıt işlemlerini yapmadan, gerekli ücretleri
ödemeden) derslere devam eden öğrencilerin dönem sonunda notlarının verilmesi
mümkün değildir.

Özel öğrenci statüsünde toplamda en fazla dört yarıyıl ders alınabilir.

Özel öğrenciler bir yarıyılda kredili en fazla iki ders, toplamda ise kredili en fazla dört
ders alabilir.

Özel öğrenciler dersten çekilme işlemi yapamaz.

Özel öğrenciler Üniversitenin yönetmelik ve uygulama esaslarında belirtilen
kurallara uymak zorundadır.

Özel öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen haklardan
yararlanır.

Özel öğrenci statüsündeki erkek öğrencilerin askerlik sevk tehir işlemleri yapılmaz.

Özel öğrencilere diploma verilmez. Ancak, kayıt oldukları dersleri ve aldıkları notları
gösteren bir belge verilir.

Üniversiteye kendi aracı ile gelecek olan özel öğrencilerin aşağıda belirtilen internet
adresinde yer alan ODTÜ TAŞIT PULU hakkında bilgileri incelemeleri
önerilir.http://ihm.metu.edu.tr/tasitpullari.pdf
BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ : 17 Eylül-02 Ekim 2014
GEREKLİ BELGELER
1. Başvuru formu (http://www.oidb.metu.edu.tr/turkce/turkceozelform.doc adresinden
çekilebilir ya da ÖİDB/ Giriş Kat / Başvuru Biriminden alınabilir)
2. Mezun statüsünde olanlardan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi
(başvuru belgeleri iade edilmez).
3. “Öğrenci” statüsünde olanlar için öğrenci belgesi.
4. 2 adet fotoğraf: Fotoğrafınız renkli, şu andaki görünümünüzü yansıtacak şekilde son altı ay
içinde çekilmiş, yüzünüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda olmalıdır.
5. Başvuru ve kredi başına ders ücreti dekontu (Banka hesap numaralarına
http://oidb.metu.edu.tr/diger-hizmetler-banka-no adresinden ulaşılabilir).
Başvuru formu üzerine dersi veren Öğretim Üyesinin ve ilgili Bölüm Başkanlığı’nın onayı
alınmalıdır. Onaylanan başvuru formu, gerekli belgeler eklenerek son başvuru tarihine kadar
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Giriş Kat/ Başvuru Biriminden teslim edilmelidir. Özel
öğrenciler bu işlemleri tamamladıklarında, kayıtları yapılmış olacaktır. Özel öğrenciler,
etkileşimli kayda girmeyeceklerdir.
Yapılan özel öğrencilik başvuruları sadece 1 dönem için geçerli olup daha sonraki dönemlerde
özel öğrenci olmak için yeniden başvuru yapmak zorunludur. Ancak ara vermeden, üst üste
özel öğrencilik başvurusu yapanlar ikinci ve daha sonraki başvurularında, başvuru ücreti
ödemezler. Özel öğrenci statüsünde kredisiz ders (İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans
programlarında Graduate Seminar ve Term Project hariç) alınması durumunda 2 kredi
üzerinden ödeme yapılır. Özel öğrencilerin, kayıt iptali veya dersten çekilmek istemesi
durumunda, dönemin ilk iki haftası içinde başvurmak koşulu ile katkı paylarının tümü,
dördüncü hafta sonuna kadar ise, % 50’sinin iadesi yapılır. Döneme kayıt yaptırdıktan sonra,
yeterli sayıda öğrencinin kayıt yaptırmamış olması nedeni ile dersin kapatılması vb. gerekçeli
durumlarda, ilgili dönemin derslerinin başlamasından itibaren bir ay bitimine kadar başvuru
yapılmak kaydı ile başvuru ve kredi ücreti iadesi istenebilir. İade işleminin yapılabilmesi
için /form/index.html adresinde yer alan Ödeme İadesi Başvuru formunun elektronik ortamda
doldurulması ve dekontun bir kopyasının eklenmesi gerekir. Bu nedenle ödeme dekontunun
öğrenci tarafından saklanması önerilir.
ÖZEL ÖĞRENCİ KREDİ ÜCRETİNİ %50 İNDİRİMLİ OLARAK ÖDEYENLER
ODTÜ’de öğretim görevlisi, okutman, uzman, idari ve teknik personel olanlar (part-time
öğretim elemanları hariç), özel öğrenci kredi başına ders ücretini % 50 indirimli öderler.
Devlet üniversitelerinde araştırma görevlisi olanlar, özel öğrenci kredi başına ders ücretini %
50 indirimli öderler.
Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ve araştırma görevlileri özel öğrenci kredi başına ders
ücretini % 50 indirimli öderler.
BAŞVURU VE KREDİ BAŞINA DERS ÜCRETLERİ
Türkiye’de Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde kayıtlı lisans ve lisansüstü öğrenciler özel öğrenci
kredi ücretinden ve başvuru ücretinden muaftır. Diğer adaylar aşağıda belirtilen ücreti öderler.
BAŞVURU ÜCRETİ
TC uyruklu : 70 TL
Uluslararası Öğrenci : 70 $
ÖZEL ÖĞRENCİ DERS ÜCRETİ (KREDİ BAŞINA)
TC Uyruklu:250 TL
Uluslararası Öğrenci : 250 $
YAZOKULU-ÖZEL ÖĞRENCİ DERS ÜCRETİ
TC ve yabancı uyruklu devlet ve vakıf üniversitelerinde kayıtlı lisans ve lisansüstü öğrenciler
ODTÜ öğrencilerinin ödediği ücretleri (kayıtlı oldukları bölüm bazında) öderler. Diğer TC/
yabancı uyruklular özel öğrenci ders ücreti öderler. Bilgi için “Yaz Okulu Katkı Payı
Ödemeleri” başlığı altındaki tabloya bakınız.
ÖZEL ÖĞRENCİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI (BİR YILLIK)
Uluslararası Öğrenci: 5000 $
Bu kapsamdakilerin ÖİDB’ de bulunan görevliye akademik kimlik kartlarının fotokopisini
sunmaları ve aslını göstermeleri veya atama işlemlerinin sürmekte olduğunu, bağlı
bulundukları Personel Daire Başkanlıklarından alacakları bir yazı ile belgelendirmeleri gerekir.
İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA ÖZEL ÖĞRENCİLİK
Lisansüstü ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarından, özel öğrenci olarak ders almak
isteyenler için katkı payı indirimi veya muafiyeti söz konusu değildir. Bu programlardan özel
öğrenci olarak ders almak isteyenler (Türk ve Yabancı uyruklu ayrımı olmaksızın), ilgili
programların kredi başına belirlenmiş olan ders ücretini öderler. Bu öğrenciler bankaya ödeme
yapmadan önce ÖİDB/ Öğrenci Katkı Payı Ofisi’ne (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ 2. Kat)
gideceklerdir. Bu birimden, bankaya ödeme yapabilmek için bir talimat yazısı alacaklardır. Bu
talimat yazısı ile bankaya giderek, ilgili banka ve hesap numarasına ders ücretlerini
ödeyeceklerdir. Özel öğrenciler kayıt için gerekli evrakları ve banka dekontunun bir kopyasını
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Giriş Kat/ Başvuru Birimi’ndeki görevliye teslim edeceklerdir.
Banka dekontunun aslı ve bir kopyası ayrıca ilgili programın sekreteryasına teslim edilecektir.
AÇILAN DERSLER
Açılan dersler için : http://oibs.metu.edu.tr/View_Program_Course_Details_64/
KATKI PAYI ÖDEMELERİ
Öğrenci Katkı Payı Ofisi
(Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/2. Kat)
Tel: 210 34 09, 210 71 69
Faks: 0 (312) 210 35 29
http://www.oidb.metu.edu.tr/odeme/index.html
E-İleti: [email protected], [email protected]
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı katkı payı/öğrenim ücretlerine ilişkin bilgiler (miktarlar,
muafiyetler vb.) Bakanlar Kurulu tarafından ilan edildiğinde http://oidb.metu.edu.tr/ web
adresinde "ödemeler" başlığı altında duyurulacaktır.
BANKA DEKONTLARI
Katkı payı/öğrenim ücreti “Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemeleri İçin Banka Hesap
Numaraları” başlığı altında belirtilen bankaların “On-Line Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Hesap
Numaraları” na ödenecektir. Öğrenciler bankaya katkı payı/öğrenim ücretinı öderken mutlaka
öğrenci numaralarını belirtmeli ayrıca öğrenci numaralarını dekont üzerine işletmelidirler.
Banka şubelerinden (şehir içi/ dışı) “On-Line Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Hesap Numaraları”na
yapılan ödemeler için havale ücreti alınmaz.
Gerekçeli durumlarda katkı payı/öğrenim ücretinın iadesi işlemlerinde banka dekontunun
sunulması zorunlu olduğundan banka dekontunun öğrenci tarafından saklanması önerilir.
KAYIT PROGRAMININ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME BİLGİSİ KONTROLÜ
Katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde bankalar ve üniversite arasındaki veri alışverişi
çevrimiçidir (online). Öğrenciler bankalara ödeme yaptıkları anda ödeme bilgileri kayıt
programına yansımaktadır.
Kayıt programı katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrencilerin ödeme bilgilerini
kontrol etmektedir.
İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri için ödemeler kredi bazında hesaplanır. Yani,
öğrencilerin almış oldukları her bir kredili ders için öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa göre
ödemesi gereken kredi bazında toplam katkı payı/öğrenim ücreti kontrolü yapılır. Kredisiz
dersler (Graduate Seminer, Term Project, Special/ Advanced Studies hariç) için (2) kredi
üzerinden ödeme yapılır.
Öğrencilerimiz aşağıda adresi verilen programdan ödeme bilgilerini kontrol edebilirler.
http://oibs.metu.edu.tr/Student_Semester_Details_61
ÖĞRENİM SÜRESİ
ÖSS veya eşdeğeri sınavlarla bölüm değiştiren öğrenciler ile DGS ile gelen öğrenciler önceki
programlarında almış oldukları bazı dersleri programlarına saydırarak bazı derslerden muaf
olmaktadırlar. Bu şekilde muaf olunan dersler için harcatılan dönemler öğrenim süresi
hesabına katılır ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde de gözönüne alınır.
Yatay geçiş yapan öğrencilerin önceki bölümlerinde harcamış oldukları süreler öğrenim süresi
içinde değerlendirilir ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde gözönüne alınır.
KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ İADESİ
Dersin açılmaması/ kapatılması gerekçesi ile katkı payı/öğrenim ücreti iadesi
Üniversitece ilan edilen “katkı payı/öğrenim ücreti iade son başvuru tarihi”ne kadar
başvurmak koşulu ile, öğrencinin kayıt olacağı derslerin açılmaması, derse yeterli sayıda
öğrencinin kayıt olmaması nedeni ile derslerin kapatılması vb. durumlarda ödenmiş olan katkı
payı/öğrenim ücreti iade edilir.
Kendi isteği ile kayıt sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti iadesi
Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti iade
edilmez.
Katkı payı/öğrenim ücreti iade işlemi için izlenecek yol
Katkı payı/öğrenim ücreti iade işleminin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen internet
adresinden temin edilen formun doldurularak çıktısının alınması, ödeme dekontunun aslının
forma eklenmesi ve Öğrenci Katkı payı Ofisine teslim edilmesi gerekir.
https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Payback_Application_233/
YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KREDİ VE BURSLARI
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen katkı payı kredisi, öğrenim kredisi
ve öğrenim bursuna ilişkin bilgilere aşağıdaki adresten ulaşılabilir.
http://www.kyk.gov.tr
ODTÜ’DE İLGİLİ BİRİM
Katkı payı/öğrenim ücreti ödemeleri, borçlu öğrenciler, katkı payı kredisi ve öğrenim kredisi
alan öğrenciler ile ilgili işlemler Öğrenci Katkı Payı Ofisinde (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/
2. Kat) yürütülmektedir. Gerekçeli durumlarda katkı payı/öğrenim ücreti iadesi isteyen
öğrenciler ve ödeme bilgilerinde sorun olan öğrenciler, sorunlarının çözümü için bu birime
başvurabilirler.
-
089654275005
TR520006701000
000072417034
TR920001500158
048000861797
EĞİTİM FAKÜLTESİ BİNASI
EĞİTİM FAK. YABANCI DİLLER EĞİTİMİ
BÖLÜMÜ BİNASI
MERKEZ MÜHENDİSLİK BİNASI
BİLGİSAYAR MÜH. BİNASI
ÇEVRE MÜH. BİNASI
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BİNASI
142293123036
ENDÜSTRİ MÜH. BİNASI
GIDA MÜH. BİNASI
HAVACILIK VE UZAY MÜH. BİNASI
İNŞAAT MÜH. BİNASI
JEOLOJİ MÜH. BİNASI
KİMYA MÜH. BİNASI
MADEN MÜH. BİNASI
Öğrenci Kredi Ücreti
MAKİNA MÜH. BİNASI
değişim programı), Özel
TR480006400000
MİMARLIK FAKÜLTESİ BİNASI
001000039754
TR020004600656
FİZİK BÖLÜMÜ BİNASI
KİMYA BÖLÜMÜ BİNASI
MATEMATİK BÖLÜMÜ BİNASI
İKT.VE İDARİ BİL.FAK.BİNASI
A (ESKİ)
İKT.VE İDARİ BİL.FAK.BİNASI
B (YENİ)
geçiş, çiftanadal/yandal,
lisansüstü,özel öğrenci, yatay
IBAN NO
IBAN NO
IBAN NO
DİĞER HİZMETLER (DOLAR)
Fotokopisi
Diploma, Cüppe, Onaylı Belge
Yeterlik Sınavı, Transcript,
Kimlik, Akademik Yıl Pulu,
değişim programı), Özel
IBAN NO
888000024689
Öğrenci Kredi Ücreti, İngilizce
Başvuru Ücreti (lisans,
000072415359
142290431564
007289873356
DERSLİĞİN BULUNDUĞU BİNA
BEŞERİ BİLİMLER BİNASI
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BİNASI
geçiş, çiftanadal/yandal,
lisansüstü,özel öğrenci, yatay
IBAN NO
ZİRAAT BANKASI
TR280001001537
TR750006701000
TR530001500158
TR110006400000
TR850004600656
Başvuru Ücreti (lisans,
IBAN NO
YAPI KREDİ BANKASI
VAKIFLAR BANKASI
IBAN NO
IBAN NO
İŞ BANKASI
AKBANK
IBAN NO
DİĞER HİZMETLER (TL) (**)
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN
DİĞER HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLERE İLİŞKİN HESAP NUMARALARI / IBAN NUMARALARI
DERSLİKLER VE BİNALARI
METALURJİ VE MALZ. MÜH.
PETROL VE DOĞALGAZ. MÜH.
TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ
TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ
DERSLİKLER
B05, B06, B07, B08, B14, B104, B205-A, B205-B
BIO-Z-03, BIO-Z-04, BIO-Z-05, BIO-Z-06, BIO-Z-07, BIO 104,
BIO 208, BIO 213
Üçlü Amfi : U1, U2, U3, P1, P2, P3, P4, P5, P6
K.AUD, K05, K06, K07, K08, K11, K12, K15
M04, M05, M06, M07, M08, M13, M102, M103, M104,
M105, M106,
R22, R28, R35, R46, R47, R48, R89, R90B, R206, R207, R208,
R210, R301,MİM Atölye, ST1, 2, 3, 4
F.AUD, F14, F15, F16, F17, F19, FZ08, FZ09, FZ14, FZ15, FZ16,
FZ17, FZ19
G 101, G 102, G 104, G 106, G 107, G 108, G 109, G110,
G111, G201, G202,
G204, G206, G207, G208, G209
EF10, EF11, EF13, EF14, EF15, EF16, EF17, EF20, EF22, EF25,
EF27, EF28, EF30, EF32
EFZ-18, EFZ-18A, EFZ-19, EFZ-19A, EFZ-20, EFZ-21
MM125, MM308, MM309, MM316, MM451, MM452
BMB1, BMB2, BMB3, BMB4
CZ01, CZ14, CZ17, CZ30
A Blok: EA 201, EA 202, EA 206, EA 207, EA 208, EA 209, EA
211, EA 306,EA 307, EA 310, EA 312,
D Blok: D131, D134, D135
IE 04, IE 102, IE 103,IE 104,IE105, IE 106, IE227
FOOD.AUD, FD 1, FD 2, FD 3, FD 4
AE024, AE025, AE026, AE027, AE124, AE125, AE126, AE128
DR1, DR2, TH1, TH2, TH3, TH4, TH5, TH6, TH7, TH8, CES1,
CES 2, CES 3
GR 125, GR 126, GR 218, GR 219, GR 301,GR 302, GR 303
Z14,Z15A,Z15B, Z16, Z116, Z117, Z118, Z119, Z120, Z121
MN.AUD, MN 102, MN 103, MN 104, MN 105, MN 113, MN
123
B Blok: MEB101, MEB102, MEB103, MEB202, MEB203,
MEB204
D Blok: MED101, MED109, MED111, MED113
G Blok: MEG101, MEG102, MEG103, MEG108, MEG201,
MEG202, MEG203
B Blok: MTB108, MTB208, MTB308, MTB309
C Blok: MTC.AUD
E Blok: MT.AUD-E, MTE04, MTE110, MTE308, MTE339,
PT 11, PT 12, PT 13, PT 34,PT 35, PT 36
HZ1, HZ2, B ENG SINIFLARI
TDB-1, TDB-2
ASKERLİK İŞLEMLERİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Askerlik Birimi Lisansüstü Tel: 210 34 24
Askerlik Birimi Lisans Tel: 210 34 10- 210 34 48
Fax : 0 (312) 210 79 60
E-İleti: [email protected]
http://www.oidb.metu.edu.tr/yonetmelik/askerlik.htm
Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı erkek öğrencilerin öğrenimleri süresi
içinde ÖİDB tarafından yürütülen askerlik işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanunu esaslarına
göre yürütülür.
Bu işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında Lisans Askerlik Danışmanı ve Lisansüstü
Askerlik Danışmanı yürütür.
I. GENEL BİLGİLER
Askerlik celp (çağrı) dönemleri:




Şubat celbi (16 Ağustos – 15 Kasım)
Mayıs celbi ( 16 Kasım – 15 Şubat)
Ağustos celbi ( 16 Şubat – 15 Mayıs)
Kasım celbi ( 16 Mayıs – 15 Ağustos)
Askerlik yükümlülüğü bulunan öğrencilerin tabi oldukları celp döneminde askere gitmek
isteyenler belirtilen tarihler arasında ilgili Askerlik Şubesi Başkanlığı’na (A.Ş.B), lisansüstü
öğrencilerin tabi oldukları celp dönemi için sevk tehiri yaptırmak üzere belirtilen tarihler
arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) Lisansüstü Askerlik Sorumlusuna başvuru
yapması gerekir.
Azami eğitim öğretim süresi:








Önlisans programları 8 dönem
Lisans programları 14 dönem.
Lisansüstü İngilizce Hazırlık programı 2 dönem.
Lisansüstü Bilimsel Hazırlık programı 2 dönem.
Yüksek lisans tezli program 7 dönem.
Yüksek lisans tezsiz program 6 dönem.
Doktora programı 12 dönem.
Lisans sonrası doktora programı 18 dönem.
Öğrencilerin azami süresine katılan/katılmayan durumlar ilgili yönetmeliklerde belirtilir.
II. ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK İŞLEMLERİ
Askerlik erteleme işlemleri kapsamı
Askerlik yükümlülüğü bulunan öğrencilerin üniversiteye kayıt durumları Öğrenci Durum
Belgesi (EK-C2) ile ilgili A.Ş.B’lere bildirilir. Askerlikten muaf olanlar, askerlik yükümlülüğünü
yapmış olanlar kapsam dışındadır.
29 yaşını doldurmuş olan erkek öğrenciler için askerlik erteleme işlemi yapılmaz ancak
kayıtları engellenmez.
Çeşitli nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilip daha sonra ilgili kanunlardan yararlanarak
öğrenimlerine dönen erkek öğrencilerle ilgili olarak, Askeralma Bölge Başkanlığı (ASAL)
tarafından belirlenen mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.
Kişisel bilgilerin beyanı
Üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler ile yatay/dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler Özlük
Bilgi Formu doldurararak nüfus, adres bilgileri ile askerlikten muaf olup olmadığını veya
askerlik yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini beyan eder.
Üniversiteye yeni kayıt aşamasında yapılan işlemler
Erkek öğrenciler için kayıt öncesinde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) alınan
veri üzerinden elektronik olarak E-Devlet programından sorgulama yapılır. Sorgulama
sonucunda "Bir fakülte veya yüksekokula kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı”
görülenlerin kaydı yapılır. Yapılan sorgulamada onay alınamayan öğrenciler A.Ş.B’ye
yönlendirilir, Askerlik Durum Belgesi getirmeleri istenir.
EK-C2 belgelerinin gönderilmesi
Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yoklama çağında olanlar ile daha önce kayıt
yaptırmış ancak yoklama çağına yeni gelmiş olan öğrenciler için Lisans Askerlik Danışmanı en
geç iki ay içinde EK-C2 belgesini düzenleyip ilgili A.Ş.B’ye göndererek askerlik erteleme
işlemlerini yapar. 19 yaşından gün almamış olanların askerlik erteleme işlemleri bir sonraki
dönem için bekletilir.
EK-C2 belgeleri yılda üç kez (Ekim, Mart, Temmuz) ilgili A.Ş.B’lere gönderilir.
Mezun olan erkek öğrencilerin yapması gereken işlemler
Mezunlar, mezuniyet tarihinden itibaren iki ay içerisinde yerli veya yabancı A.Ş.B’ye, diploma
veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopileri, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopileri ve
fotoğraflarını sunarak Yedek Subay Aday Adaylığına karar aldırır.
Kayıt yenilemeyen, kayıt sildiren, programa devam hakkını kaybeden erkek öğrencilerin
yapması gereken işlemler
Bu kapsamdaki kişiler üniversiteden ayrılma tarihinden itibaren iki ay içerisinde yerli veya
yabancı A.Ş.B’ye, lise diplomasının aslı ve fotokopileri, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopileri ve
fotoğraflarını sunarak askerlik yoklamasını yaptırır ve karar aldırır.
III. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK İŞLEMLERİ
Askerlik sevk tehir işlemleri kapsamı
Lisansüstü (İngilizce hazırlık, bilimsel hazırlık, tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora, lisans sonrası
doktora) öğrencilerinin sevk tehir işlemleri, öğrencilerin başvuruları üzerine yapılır.
Başvuruları bulunmayan öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz.
başvuru (ÖİBS’nin 190 numaralı program çıktısını sunarak) yapabilir. Sevk tehir uzatım
işlemleri sevk tehir işlemleri ile aynıdır.
Bilimsel hazırlık ile İngilizce hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisansüstü
program için programın azami süresi kadar süre ile sevk tehiri yaptırmak üzere ÖİBS’nin 190
numaralı Lisansüstü Askerlik İşlemleri programından alacakları çıktıyı ÖİDB Lisansüstü öğrenci
bankosuna teslim etmeleri gerekir. Sevk tehir işlemleri aynı şekilde yürütülür.
Öğrenciler sevk tehiri uzatımı başvurusunu, daha önce yapılan sevk tehir süresinin bitimine en
geç 1 ay kala yapar.
Sevk tehirinin iptali
35 yaşını doldurup 36 yaşından gün almış olan erkek öğrenciler için askerlik sevk tehir işlemi
yapılmaz ancak kayıtları engellenmez.
Çeşitli nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilip daha sonra ilgili kanunlardan yararlanarak
öğrenimlerine dönen erkek öğrencilerle ilgili olarak, ASAL'ca belirlenen mevzuat çerçevesinde
işlem yapılır.
Kişisel bilgilerin beyanı
Programa ilk kayıt yaptıran öğrencilerin nüfus ve adres bilgileri programa başvuru sırasında
ilgili program vasıtası ile alınır.
Mezun olan erkek öğrencilerin yapması gereken işlemler
Yüksek lisans mezunları, mezuniyet tarihinden itibaren iki ay içinde gerekli belgelerle (
diploma aslı veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve dört adet fotokopisi, nüfus cüzdanı aslı ve üç
adet fotokopisi , dört adet fotoğraf ile) askerlik şubelerine giderek bir yıl kadar askere sevkleri
tehir edilir. Bu kararı aldırmayanlar hakkında askerlik şubelerince kanuni işlem yapılır. Doktora
mezunları için askere sevk tehir işlemi yapılmaz.
Kayıt yenilemeyen, kayıt sildiren erkek öğrencilerin yapması gereken işlemler
Programa ilk kayıt aşamasında yapılan işlemler
Öğrenciler tabi olacakları celp dönemi içerisinde askerlik şubelerine giderek yoklamalarını
yaptırmak zorundadır. Bu işlemi yaptırmayanlar hakkında askerlik şubelerince kanuni işlem
yapılır.
Programa ilk kayıt sırasında 35 yaşını doldurup 36 yaşından gün almamış olanlardan Askerlik
Durum Belgesi istenir. Askerlikten muaf olanlar, askerlik yükümlülüğünü yapmış olanlar da
durumlarını belgeler.
Programa devam ettiği halde sevk tehirinin iptalini isteyen öğrencilerin yapması gereken
işlemler
Sevk tehirinin yapılması
Sevk tehir işlemleri ders ekleme bırakma haftasının bitiminden sonra yapılır. Sevk tehirinin
yapılabilmesi için öğrencilerin, Askerlik Durum Belgesi, mezun olunan programın diploma
fotokopisi, ÖİBS’nin 190 numaralı Lisansüstü Askerlik İşlemleri programından alacakları çıktıyı
ÖİDB Lisansüstü öğrenci bankosuna teslim etmeleri gerekir.
Öğrencilerin başvuruları üzerine askere sevklerinin tehir edilmesi için Askeralma Bölge
Başkanlığına (A.B.B) üniversite tarafından sevk tehiri teklifi yapılır. Teklif yapılırken
öğrencilerin yaş durumu ve programın azami süresi dikkate alınır. A.B.B tarafından bildirilen
sevk tehiri tarihi ÖİBS’nin 40 nolu “Military” programı vasıtası ile sisteme işlenir, evraklar
öğrencinin dosyasına konulur. Öğrenciler sevk tehir başvurularının sonucunu Öğrenci İşleri
Bilgi Sisteminin (ÖİBS) 190 numaralı Lisansüstü Askerlik İşlemleri programından öğrenirler,
ayrıca kendilerine bildirim yapılmaz.
Sevk tehir sürelerinin uzatılması
İzin kullanan öğrenciler, izinli geçirdikleri dönemleri sevk tehir süresine ekletmek üzere
Programa devam ettiği halde kendi isteği ile sevk tehirinin iptalini isteyen öğrenciler ÖİDB web
sayfasında yer alan Askerlik Sevk Tehiri İptal Formunu doldurur ve Lisansüstü öğrenci
bankosuna teslim eder.
Mezun olan, kayıt yenilemeyen, kayıt sildiren öğrencilerin sevk tehiri iptali için Askerlik
Sorumlusu tarafından yapılması gereken işlemler
Erkek öğrencilerden sevk tehiri bulunanların, sevk tehirleri iptal edilmek üzere ÖİBS’nin 190
numaralı Lisansüstü Askerlik İşlemleri programından sevk tehiri iptali yazısı hazırlanır ve
mezuniyet tarihinden itibaren en geç iki ay içinde A.B.B’ye gönderilir.
İstisna: Programa devam ettiği halde kendi isteği ile sevk tehirinin iptalini isteyen öğrenciler
için ayrıca Askerlik Sevk Tehiri İptal Formu yazışmalara eklenir.
A.B.B tarafından bildirilen sevk tehiri iptal tarihi ÖİBS’nin 40 nolu “Military” programı vasıtası
ile sisteme işlenir, evraklar öğrencinin dosyasına konulur. Öğrenciler sevk tehiri iptal bilgisini
ÖİBS’nin 190 numaralı Lisansüstü Askerlik İşlemleri programından öğrenirler, ayrıca
kendilerine bildirim yapılmaz.
İNGİLİZCE
YETERLİK SINAVI
BAŞVURULARI
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - Başvuru Birimi
Tel : 0 (312) 210 21 29-210 34 66
Faks : 0 (312) 210 79 60
E-ileti : [email protected]
http://www.oidb.metu.edu.tr/ingilizceyeterlik/index.html
http://www.metu.edu.tr/home/www93/dbe/ogkit.pdf
ÖNEMLİ TARİHLER
İngilizce yeterlik sınavı başvuru ve sınav tarihlerine http://oidb.metu.edu.tr/akademik-takvim
adresinden, sınav kuralları, sınava girecek öğrenci listeleri ve sınav sonuçlarına
http://www.dbe.metu.edu.tr/prf/ adresinden ulaşılabilir.
GENEL BİLGİLER
Eğitim- Öğretim Dili
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Lisans ve lisansüstü
programlara başlayabilmek için öğrenciler İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır
(Lisans programlarında, anadili İngilizce olan ülkelerin vatandaşları ile en az son üç yılında,
İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği
ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanların
İngilizce yeterlikleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından değerlendirilir. Lisansüstü
programlarda, resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşları olup İngilizce eğitim veren
yükseköğretim kurumundan mezun olanlardan İngilizce yeterlik belgesi istenmez).
Belgelerin geçerlik süresi
Üniversite Senatosunca eşdeğerliği kabul edilen tüm İngilizce yeterlik sınavlarının geçerlik
süresi iki yıldır. Lisansüstü programlara başvurulduğu anda iki yıldan daha eski tarihli dil
belgeleri kabul edilmez. Programlara "başvuru" aşamasında geçerli olan belge "kayıt"
aşamasında da geçerli kabul edilir.
Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinin uluslararası geçerli sınav sonucunu sunabilecekleri
tarihler
Temel İngilizce Bölümü öğrencileri Temel İngilizce programından muaf sayılmalarına yeterli
olarak belirlenen TOEFL vb. uluslararası geçerli belgeleri, İlkbahar dönemi sonunda; Temel
İngilizce Bölümünde Derslerin Kesilmesi tarihi ile Sonbahar dönemi etkileşimli kayıtların son
günü arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim edebilirler, bu tarihler dışında belge
kabul edilmez.
Sunulan belgelerin doğruluğu araştırılır ve geçersiz belge sunan öğrenciler hakkında ilgili
yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.
Lisansüstü programlara başvuru yapacak olan öğrenciler
Lisansüstü programlara başvuru sırasında İngilizce yeterliğin belgelenmesi zorunludur. Bu
nedenle Senatoca kabul edilen ve geçerli herhangi bir uluslararası sınav sonucu bulunmayan
adayların lisansüstü programa son başvuru tarihinden önce yapılmış olan ODTÜ İngilizce
Yeterlik Sınavlarından birine girmiş olmaları gerekir.
Programlara başvuru aşamasında geçerli olan belge kayıt aşamasında da geçerli kabul edilir.
Ancak yeni başvurulan programın İngilizce Yeterlik ölçütü daha önce kayıtlı olunan lisansüstü
programdan daha yüksek ise, yeni başvurulan programın İngilizce Yeterlik ölçütü sağlanmak
zorundadır.
Programlara yeniden kabul edilen lisansüstü öğrenciler
Son dört dönem içinde (kayıt olunacak dönem hariç, başvurunun yapıldığı dönem dahil olmak
üzere, geriye dönük dört dönem) en az bir dönem ODTÜ'de lisansüstü öğrencisi olup aynı veya
başka bir programa yeniden kabul edilenlerden kayıt sırasında İngilizce yeterlik belgesi
istenmez, programa doğrudan kayıtları yapılır. Ancak yeni başvurulan programın İngilizce
yeterlik koşulu daha yüksek ise, yeni başvurulan programın İngilizce yeterlik koşulunu
sağlanmak zorundadır.
Doktora yeterlik aşaması
Doktora yeterlik aşamasında yeni tarihli İngilizce yeterlik belgesi istenmez. Programa başvuru
aşamasında sunulan İngilizce yeterlik belgesi geçerli kabul edilir.
Telafi Sınavı
ODTÜ İngilizce yeterlik sınavına herhangi bir sebeple girmeyenlere veya giremeyenlere telafi
sınavı verilmez.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Aşağıda belirtilen belgeler, son başvuru tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Giriş
Katında bulunan ÖİDB/ Başvuru Birimine teslim edilir.
1.
Sınav
başvuru ücreti
dekontu 75 TL. (banka hesap numaralarına
http://oidb.metu.edu.tr/diger-hizmetler-banka-no adresinden ulaşılabilir).
2. 1 fotoğraf: Fotoğrafınız renkli, şu andaki görümünüzü yansıtacak şekilde ve son 6 ay içinde
çekilmiş olmalıdır. Yüzünüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda olmalıdır. Fotokopi kabul
edilmez.
3. Başvuru Formu (http://oidb.metu.edu.tr/formlar adresinden ulaşılabilir).
Aşağıdaki öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı için ayrıca başvuru yapmaz ve sınav ücreti
ödemez.

Lisans programlarına yeni kabul edilen öğrenciler

Temel İngilizce Bölümüne yıl içinde devam eden öğrencilerden yönetmelik
çerçevesinde sınava girme hakkı olanlar (Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinden
ilişiği kesilmiş durumda olup sınav hakkı bulunanlar hariç)
BAŞVURU SÜRECİ


ODTÜ dışındaki üniversitelerin mezunları veya öğrencileri için başvuru formunun
doldurulması (bu işlemlerin üniversiteye gelmeden önce yapılması önerilir).
Aşağıda verilen internet adresindeki “Lisansüstü Programlara Başvuru” sayfasına
giriniz.
http://oibs.metu.edu.tr/Ms_Phd_Application_39






E-posta adresinizi giriniz (Daha önce lisansüstü programlara ve/veya İngilizce
Yeterlik Sınavına başvuru yaparak başvuru numarası almış olanlar eski başvuru
numaralarını kullanacaklardır).
Program, e-posta adresinize işlem kodunu (şifre) ve başvuru numarasını
gönderecektir.
Bu mesajı saklayınız ya da çıktısını alınız. Bu şifre ve numarayı başvuru sayfasında
ilgili yerlere yazarak “insert” işlemi yapınız.
Başvuru sayfasındaki kişisel bilgiler ve akademik bilgiler (Sertifika Programı
öğrencileri akademik bilgiler kısmını doldurmayacaktır) isimli formları doldurup,
submit işlemi yapınız.
Sayfanın sol alt bölümündeki “METU EPE FORM”u tıklayınız. Bu form açıldığında,
girilen bilgilerin bu formun üzerinde görülmesi gerekir. Eğer girilen bilgiler
görülmüyor ise, formlara geri dönüp tekrar doldurmak gerekir. Bilgiler doğru ise
internet tarayıcı programınızın “print” düğmesine basarak bu sayfayı yazdırınız.
ODTÜ mezunları veya öğrencileri (3. ve 4. sınıf öğrencisi olup, lisansüstü
programlara başvuru amacı ile sınava girenler, lisansüstü programlara kayıtlı
öğrenciler) internet üzerinden, çevrimiçi bilgi girişi yapmayacaklardır. Bu adaylar
başvuru formunu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Başvuru Ofisinden alabilirler veya
Formlar sayfasından indirebilirler.
EYLÜL
(4. hafta)
ARALIK
Temel İngilizce Bölümü öğrencisi olup yönetmelik çerçevesinde sınava girme
hakkı olanlar (*)
Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinden ilişiği kesilmiş durumda olup,
yönetmelik çerçevesinde sınav hakkı bulunanlar(**)
ODTÜ 3., 4. sınıf ve lisansüstü öğrencileri, 35. madde kapsamındaki öğrenciler
(***)
Uluslararası öğrencilerden lisans programlarına mazeretli geç kayıt
yaptıranlar(*)
Ek kontenjan ile ODTÜ’ye yerleşenler(*)
ODTÜ 3., 4. sınıf ve lisansüstü öğrencileri, 35. madde kapsamındaki öğrenciler
(***)
SINAVA GİRME AMACI:
(*) Temel İngilizce Bölümünden muaf olmak ve zorunlu ENG 101 dersinden kredili muaf olmak
için
(**) İlişik kesilme nedenlerini ortadan kaldırmak, Temel İngilizce Bölümünden muaf olmak ve
zorunlu ENG 101 dersinden kredili muaf olmak için
(***) Lisansüstü programlara ve/veya araştırma görevliliğine başvuru için
LİSANS PROGRAMININ ZORUNLU ENG 101 DERSİNDEN MUAFİYET
SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçlarına aşağıda belirtilen adresten ulaşılabilecektir.
Öğrenciler için: http://www.dbe.metu.edu.tr/prf/
Akademik birimler için: http://oibs.metu.edu.tr adresinde yer alan 103 nolu “View Exam
Results” programı.
ODTÜ İYS sınavı veya eşdeğeri uluslararası sınavlar ile Senatoca belirlenen puanı alan
öğrenciler lisans programının zorunlu ENG 101 dersinden (kredili) olarak muaf olurlar.
Muaf olunan dersin kredisi ve (AA) notu öğrencinin genel not ortalaması hesabına katılır,
dönem not ortalaması hesabına katılmaz.
Program Enstitülerin ve Bölüm Başkanlıklarının kullanımına açıktır. Bu nedenle ODTÜ içinde
herhangi bir birime sunulmak üzere sınav sonuç belgesi verilmeyecektir. ODTÜ dışına
sunulmak üzere belge almak isteyenler Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına başvurabilirler.
Öğrenciler, eğitim öğretim yılı başında veya Temel İngilizce Bölümünde eğitim gördükten
sonra girecekleri İngilizce Yeterlik Sınavından en az 85 puan aldıkları takdirde ENG 101
dersinden AA notu ile muaf olurlar.
Duyurular, Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenci panolarında ve yukarda belirtilen internet
adresinde yapılır.
Bu kapsamdaki öğrenciler muafiyet işlemleri için ayrıca başvuru yapmazlar.
ODTÜ İNGİLİZCE YETERLİK SINAVINA GİREN ADAYLARIN STATÜLERİ VE SINAV DÖNEMLERİ
HAZİRAN
AĞUSTOS
Temel İngilizce Bölümü öğrencisi olup yönetmelik çerçevesinde sınava girme
hakkı olanlar (*)
ODTÜ 3., 4. sınıf ve lisansüstü öğrencileri, 35. madde kapsamındaki öğrenciler
(***)
Temel İngilizce Bölümü öğrencisi olup TİB yaz okuluna devam eden, TİB
Uzatılmış Bahar Dönemine devam eden ve yönetmelik çerçevesinde sınava
girme hakkı olanlar (*)
Lisans programlarına yeni yerleştirilen öğrenciler (*)
EYLÜL
(1. hafta)
Lisans programlarına yeni yerleştirilen uluslararası öğrenciler (*)
Lisans programlarına yeni yerleştirilen öğrencilerden geç kayıt olanlar (*)
TEMMUZ
İngilizce Yeterlik Sınavında muafiyet için gereken puanı alamayan ya da sınava hiç girmemiş
olan öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenmiş olan tarihler içinde denkliği kabul
edilen uluslararası sınavlardan eşdeğerde not alındığına dair belge getirdikleri takdirde ENG
101 dersinden AA notu ile muaf olurlar.
Aşağıda belirtilen programlarda zorunlu ENG 101 dersi yer almadığı için bu dersten muafiyet
de söz konusu değildir.
İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği-SUNY, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkilerSUNY, Meslek Yüksekokulu
KATKI PAYI (TL)
PROGRAMI HESABI
ÖĞRENME/WBLS ORTAK
İŞ YAŞAMI TEMELLİ
OKULU
İKİNCİ ÖĞRETİM MESLEK YÜKSEK
ÖĞRENCİLERİ)
ARASI ORTAK LİSANS PROGRAMI
ÖĞRENİM ÜCRETİ (SUNY/ ULUSLAR
tezsiz yüksek lisans öğrencileri dahil)
lisansüstü öğrenciler (ikinci öğretim
TİB öğrencileri, lisans öğrencileri,
KATKI PAYI (DOLAR) (*)
tezsiz yüksek lisans öğrencileri dahil)
lisansüstü öğrenciler (ikinci öğretim
TİB öğrencileri, lisans öğrencileri,
8000066181
TR54000460065688
Hesabı
On-Line Katkı Payı
SUNY UOLP
Hesabı
On-Line Katkı Payı
Hesabı
On-Line Katkı Payı
yapılabilir.
ve internet üzerinden ödeme
Banka şubelerinden
Akbank
Yapı Kredi Bankası
On-Line Katkı Payı Hesabı
SUNY UOLP
On-Line Katkı Payı Hesabı
On-Line Katkı Payı Hesabı
SUNY UOLP
On-Line Katkı Payı Hesabı
On-Line Katkı Payı Hesabı
SUNY UOLP
On-Line Katkı Payı Hesabı
On-Line Katkı Payı Hesabı
On-Line Katkı Payı Hesabı
On-Line Katkı Payı Hesabı
On-Line Katkı Payı Hesabı
yapılabilir.
yapılabilir.
Banka şubelerinden ödeme
yapılabilir.
üzerinden ve bankamatik ile ödeme üzerinden ve bankamatik ile ödeme
Vakıflar Bankası
Banka şubelerinden, internet
İş Bankası
Banka şubelerinden, internet
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN
KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN HESAP NUMARALARI / IBAN NUMARALARI
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ONUR İLKESİ
ODTÜ Topluluğunun her üyesinden, aşağıdaki onur ilkesini akademik hayatın en
temel yapı taşlarından biri olarak kabul etmesi ve bu ilkeye sürekli bağlı kalınan bir akademik
ortamın oluşması için gereğini yapması beklenir.
“Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin tüm bireyleri, güvenilir, sorumluluk sahibi ve
onurlu kişiler olarak, yalnız hak ettikleri başarı ve saygınlığı sahiplenirler; olgu, veri ve
belgelerin kullanım, değerlendirme ve sunumunda dürüst davranırlar”.
ÖĞRENCİLER İÇİN HABER BÜLTENİ
SAYI: 188
EYLÜL-EKİM 2014
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Adına Sahibi
Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Belgin Ayvaşık
Gülhan Yüksel
Nesrin Ünsal
Yayına Hazırlayan
Bekir Demirbaş
Tel: 0 (312) 210 34 17 Fax: 0 (312) 210 79 60
E-İleti:oidb@ metu.edu.tr
http://www.oidb.metu.edu.tr
ODTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca iki ayda bir yayımlanır.
Download

AKADEMİK TAKVİM (Eylül-Ekim 2014)