ÖĞR. GÖR. DR. MEHMET FEVZİ UĞURYOL
A. UTMK Dışındaki Mevcut Görev/ler/i:
1. Yıldız Teknik Üniversitesi Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir
Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı Yürütücüsü (2014-…)
2. Yıldız Teknik Üniversitesi Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir
Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı Öğretim Görevlisi (2013-…)
3. Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü Restorasyon
Programı Misafir Öğretim Görevlisi (2013-…)
4. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzecilik Yüksek Lisans Programı Misafir
Öğretim Görevlisi (2013-…)
5. Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi (Ta-Mir)
Yönetim Kurulu Üyesi (2013-…)
6. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Eserleri
Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü Kısmi Zamanlı Öğretim Görevlisi (2013-…)
B. UTMK Dışındaki Önceki Görev/ler/i:
1. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzecilik Yüksek Lisans Programı Kısmi
Zamanlı Öğretim Görevlisi (2005-2013)
2. Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü Restorasyon
Programı Kısmi Zamanlı Öğretim Görevlisi (2006-2007, 2010-2013)
3. Yıldız Teknik Üniversitesi Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir
Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı Kısmi Zamanlı Öğretim Görevlisi (2010-2013)
C. Mezun Olduğu Okul/lar:
1. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Bölümü Lisans Diploması (2000)
2. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Müzecilik
Yüksek Lisans Diploması (2005)
3. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Koruma, Yenileme ve Restorasyon Bilim Dalı
Doktora Diploması (2014)
D. UNESCO ve UTMK ile ilgili Geçmişteki ve Mevcut Görev/ler/i
1. UTMK Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi (2014-…)
D1. Katıldığı UNESCO Periyodik Toplantıları (Genel Konferans, Genel Kurul, Hükümetlerarası
Komite, Bölgesel Seminer vb.)
1. UTMK 2. Büyük Buluşması, Antalya (31 Ekim-1 Kasım 2014).
D2. UTMK Adına Yürüttüğü veya Katıldığı Somut Kültürel Miras Projeleri
E. Diğer
Dr. Mehmet F. Uğuryol profesyonel kariyeri boyunca arkeolojik alanlarda mimari kalıntıların,
küçük arkeolojik buluntuların, kamu kurumları ile özel kuruluşlara ait organik, inorganik
malzemeli tarihi koleksiyonların korunmasına yönelik pek çok çalışmayı yönetmiş; taşınır ve
taşınmaz kültür varlıklarının koruması konusunda kamu kurumları ile özel kuruluşlara
danışmanlık hizmeti vermiştir.
Dr. Mehmet F. Uğuryol, üniversitelerin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları ile kamu
kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen mesleki eğitim programlarında mimari
öğelerin, organik ve inorganik koleksiyonların korunması, müzelerde önleyici koruma, malzeme
bilgisi üzerine dersler vermiş; kamu kurumlarınca desteklenen bilimsel araştırma projelerinde
araştırmacı ve danışmanlık görevleri üstlenmiştir.
Mozaik, duvar resmi, kerpiç koruma, lazer temizliği konularında SCI-E, AHCI kapsamında dergi
makaleleri, ulusal, uluslararası sempozyumlarda sunulmuş ve basılmış bildirileri, müzelerde
önleyici koruma konusunda ulusal kitap bölümleri bulunan Dr. Mehmet F. Uğuryol, TÜBİTAK ve
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden uluslararası yayın teşvik ödülleri almıştır.
Download

1. Yıldız Teknik Üniversitesi Milli Sarayla