HAYAL AKYILDIRIM BEĞEN
UZMAN
ÖZGEÇMİŞ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
18.11.2014
Adres
: Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman Botaniği 315/C,
Seyitler, ARTVİN
Telefon
: 4662151709-1222
E-posta
: [email protected]
Doğum Tarihi
: 13.08.1985
Faks
:
Kadro Yeri
: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/ORMAN FAKÜLTESİ/ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ/ORMAN BOTANİĞİ ANABİLİM DALI/
Görev Yeri
:
Öğrenim Bilgisi
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (DR)
Doktora
2010
Tez adı: İç Batı Anadolu ve Niğde ilinde Yayılım Gösteren Cinara spp. Morfolojik ve Moleküler
Varyasyonlarının Belirlenmesi
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (DR)
Yüksek Lisans-Tezli
2008-2010
Tez adı: İstanbul ili Büyükada ilçesi (Hemiptera: Aphidoidea) afit faunasının belirlenmesi (2010)
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Lisans-Anadal
2004-2008
Akademik Ünvanlar
UZMAN
2013
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/ORMAN FAKÜLTESİ/ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ/ORMAN BOTANİĞİ ANABİLİM DALI
Yabancı Dil Bilgisi
İngilizce
KPDS,
2011 (Bahar), Puan: 71.25
İngilizce
KPDS,
2010 (Bahar), Puan: 63
İngilizce
ÜDS,
2010 (Bahar), Puan: 72.500
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,
AHCI)
1
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,
AHCI)
1.AKYILDIRIM HAYAL (2014). New Additions and Invasive Aphid to Turkey Aphidofauna [Hemiptera:
Aphidoidea]. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 38
2.AKYILDIRIM HAYAL (2014). Determined Aphid and Ant Associations from Trabzon, Rize and Artvin
Provinces of the Turkey. JOURNAL OF THE ENTOMOLOGICAL RESEARCH SOCIETY, 16(2), 29-37.
3.AKYILDIRIM HAYAL (2014). New Records for the Aphid Fauna (Hemiptera: Aphidoidea) of Turkey. ACTA
ZOOLOGICA BULGARICA, 66(1), 133-136.
4.AKYILDIRIM HAYAL (2013).
Bulgarica
New entry for the Turkish Aphidofauna (Hemiptera: Aphidoidea).
Acta
5.AKYILDIRIM HAYAL (2011). Additions to the Turkish Aphid fauna (Hemiptera: Aphidoidea: Aphididae).
North-Western Journal of Zoology, 7(2), 318-321.
6.AKYILDIRIM HAYAL (2011). A contribution to the knowledge of the Turkish aphid (Hemiptera: Aphidoidea)
fauna. EPPO Bulletin, 41, 181-185.
7.AKYILDIRIM HAYAL (2012). The Aphid Fauna of Turkey: An Updated Checklist.. Archives of Biological
Science Belgrade(64), 675-692.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.AKYILDIRIM HAYAL (2013). Türkiye Afit (Hemiptera, Aphidoidea) Faunası ve İşgalci Elemanlarının
Zoocoğrafik
Yapısının Değerlendirilmesi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1), 44-48.
2.AKYILDIRIM HAYAL (2009). Aphid (HEMIPTERA: APHIDOIDEA) species of the Urla District of İzmir Region..
Journal of Applied Biological Sciences, 3(1), 92-95.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar
Sözlü Bildiri
1.AKYILDIRIM HAYAL (2009). New Addition to the Turkey Aphid (Hemiptera:Aphidoidea) Fauna..
International Symposium on Aphids
8th
2.AKYILDIRIM HAYAL (2012). Geographical Composition of The Turkey Aphid Fauna and Invasive species..
Sixth European Hemiptera Congress
3.AKYILDIRIM HAYAL (2013). The determination of the genetic variations in Cinara cedri (Hemiptera:
Aphidoidea) populations collected on Cedrus spp. from different locations in Turkey. 9th International
Symposium on Aphids
Poster
4.AKYILDIRIM HAYAL (2013). Determination of the morphometric variations in Hyalopterus pruni (Hemiptera:
Aphidoidea) populations associated with different host plants and localities.. 9th International Symposium
on Aphids
5.AKYILDIRIM HAYAL (2013). The determination of the genetic diversity of Pemphigus spyrothecae
(Hemiptera: Aphidoidea) distributed in Istanbul, Niğde and Kayseri Provinces of Turkey.. 9th International
Symposium on Aphids
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmamış poster,
sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar
Sözlü Bildiri
1.AKYILDIRIM HAYAL (2010). Türkiye Afit (Hemiptera: Aphidoidea) faunası için Trabzon, Rize ve Artvin
illerindeki odunsu bitkiler üzerinden yeni kayıtlar.. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
2.AKYILDIRIM HAYAL (2012). Bitkisel Kökenli İnsektisitler ve Ekolojik Önemleri. III. Biyosidal Kongresi,
3.AKYILDIRIM HAYAL (2012). Türkiye Afit Faunasının Zoocoğrafik Özellikleri ve İstilacı Türler.. 21. Ulusal
Biyoloji Kongresi
Poster
2
4.AKYILDIRIM HAYAL (2012). Türkiye’de Yayılış Gösteren Kök Afiti (Hemiptera: Aphidoidea) Türleri. 21.
Ulusal Biyoloji Kongresi
5.AKYILDIRIM HAYAL (2009). Türkiye Afit (Hemiptera:Aphidoidea) Faunasına Doğu Karadeniz Bölgesinden
Yeni Katkılar.. III. Türkiye Bitki Koruma Kongresi
6.AKYILDIRIM HAYAL (2011). Karabük İlinde Bitkilerde Belirlenen Afit Türleri ve Türkiye Afit Faunasına
Katkılar. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi
7.AKYILDIRIM HAYAL (2012). Niğde ve Kayseri illerinde Populus spp. üzerinde gal oluşturan Pemphigus
spyrothecea türünün RAPD tekniği ile genetik analizi.. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi,
8.AKYILDIRIM HAYAL (2012). Türkiye’de Gal Yapan Afit (Hemiptera: Aphidoidea) Türleri.. 21. Ulusal Biyoloji
Kongresi,
9.AKYILDIRIM HAYAL (2011). Büyükada İlçesinde Bitkilere Zarar Yapan Afit (Hemiptera: Aphidoidea)Türleri..
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi
Sanatsal Faaliyetler
Uluslararası
WORKSHOP / 25.09.2014-27.09.2014
Scientific and Technological cooperation between Turkey and Germany in the field of Plant Diversity and
Biotechnology.,Artvin Çoruh Üniversitesi
Proje Görevleri
Araştırmacı
BAP:Kılıçkaya Florası (Yusufeli, Artvin, Turkiye)
2014
Bitki biyoçeşitliliği, flora çalışmaları
BAP:Karadağ Florası (Yusufeli, Artvin-Türkiye)
2014
flora, bitki biyoçeşitliliği
DİĞER:Artvin’in Bitkisel Tür Çeşitliliğinin Tespiti ve Doğal Bitkileri Kitabının Hazırlanması
2012
Artvin’in Bitkisel Tür Çeşitliliğinin Tespiti ve Doğal Bitkileri Kitabının Hazırlanması
Bursiyer
2014
BAP:İç Batı Anadolu ve Niğde ilinde Yayılım Gösteren Cinara spp. Morfolojik ve Moleküler
Varyasyonlarının Belirlenmesi
İç Batı Anadolu ve Niğde ilinde Yayılım Gösteren Cinara spp. Morfolojik ve Moleküler Varyasyonlarının
Belirlenmesi
TÜBİTAK PROJESİ:İç Batı Anadolu Bölümü Afit(Hemiptera:Aphidoidea) Faunasının
2012-2014 belirlenmesi
İç Batı Anadolu Bölümü Afit(Hemiptera:Aphidoidea) Faunasının belirlenmesi
BAP:İstanbul, Kayseri ve Niğde illerinde Populus spp. türlerinde gal oluşturan Aphis
2010-2011 spiraecola türünün mitokondriyal sitokrom-b sekansı yardımıyla genetik analizi.
İstanbul, Kayseri ve Niğde illerinde Populus spp. türlerinde gal oluşturan Aphis spiraecola türünün mitokondriyal
sitokrom-b sekansı yardımıyla genetik analizi.
3
TÜBİTAK PROJESİ:Trabzon, Rize ve Artvin illerinin Afit Faunasının Belirlenmesi
2007-2009
Trabzon, Rize ve Artvin illerinin Afit Faunasının Belirlenmesi
4
Download

hayal akyıldırım beğen uzman