T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
: 24.03.2014
: 2014/ 12
KARAR NO: 2014 / 381
Enstitümüz Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi
35195338614 nolu Doğukan KOÇAK’ ın kayıt dondurma isteğini içeren dilekçesine istinaden adı
geçen öğrencinin D.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 17 nci maddesi gereğince 20132014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren bir (1) yarıyıl boyunca kaydının dondurulmasına ve
süresinden sayılmamasına;
KARAR NO: 2014 / 382
Enstitümüz Kompozit Malzeme Teknolojileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
öğrencilerinden 25114684618 nolu Hakan ÖZTÜRK’ ün 2011-2012 Bahar yarıyılında Yapı Eğitimi
Anabilim Dalından aldığı aşağıda adı, kodu, kredisi ve AKTS’ si verilen dersin 2013-2014 Bahar
Yarıyılı için sayılmasına;
Dersin
Kodu
KOM 697
Dersin Adı
Yüksek Lisans Seminer
T
U
K
AKTS
NOTU
0
1
0
7,5
YT
KARAR NO: 2014 / 383
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ’nün 13.02.2014 tarih ve 73764141/248
sayılı yatay geçiş yazısı Enstitümüz Yönetim Kurulunda görüşüldü.
Enstitümüz Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Programı öğrencilerinden İlker GÜNAY’ ın, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne
yatay geçiş başvurusunun uygun olduğuna ve Enstitümüzle ilişiğinin kesilerek dosyasının ilgili
Enstitüye gönderilmesine;
KARAR NO: 2014 / 384
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Sevil AYKANAT’
ın 27.02.2014 tarihinde girmiş olduğu Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavında başarılı olduğunu
gösterir Jüri Raporu Enstitümüz Yönetim Kurulunda incelendi. Sevil AYKANAT’ ın Enstitü Anabilim
Dalı Yüksek Lisans Programında gerekli çalışmaları başarı ile tamamlayarak Yüksek Lisans
derecesini tanınan bütün yetkileriyle birlikte almaya hak kazandığına;
KARAR NO: 2014 / 385
Enstitümüz Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencilerinden
63298161242 nolu Ömer ÖZYÜREK’ in tez izlemesinin 11.04.2014 tarihinde saat 10:00 da Düzce
Üniversitesi Orman Fakültesinde yapılmasının uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 386
Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programında
11.04.2014 tarihinde yapılacak olan, Ömer ÖZYÜREK’ in ’ in tez izleme komitesi toplantısında jüri
asıl üyesi olan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sezgin Koray GÜLSOY’ un 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve 6245
sayılı Harcırah Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 11.04.2014 tarihinde bir (1) gün süreyle yollukluyevmiyeli görevlendirilmesinin ve kendisine Bartın-Düzce- Bartın otobüs ücreti ile diğer yol
giderlerinin ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 387
Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüsnü GERENGİ’ nin
14.01.2014-07.02.2014 Dönemi Enstitümüzde uzmanlık alan dersi verdiği günler için Kaynaşlı Düzce- Kaynaşlı arası yurtiçi geçici görev yolluğunun ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 388
Gümüşova Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nevzat ÇAKICIER’ in 14.01.201407.02.2014 Dönemi Enstitümüzde uzmanlık alan dersi verdiği günler için Gümüşova -DüzceGümüşova arası yurtiçi geçici görev yolluğunun ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 389
Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necmi AKSOY’ un 14.01.2014-07.02.2014
Dönemi Enstitümüzde uzmanlık alan dersi verdiği günler için Gölyaka -Düzce- Gölyaka arası yurtiçi
geçici görev yolluğunun ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 390
Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüsnü GERENGİ’ nin 20132014 Bahar Dönemi Enstitümüzde ders verdiği günler için Kaynaşlı -Düzce- Kaynaşlı arası yurtiçi
geçici görev yolluğunun ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 391
Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gümüş Funda GÖKÇE’ nin
2013-2014 Bahar Dönemi Enstitümüzde ders verdiği günler için Kaynaşlı -Düzce- Kaynaşlı arası
yurtiçi geçici görev yolluğunun ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 392
Cumayeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR’ in 2013-2014
Bahar Dönemi Enstitümüzde ders verdiği günler için Cumayeri -Düzce-Cumayeri arası yurtiçi geçici
görev yolluğunun ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 393
Gümüşova Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nevzat ÇAKICIER’ in 2013-2014
Bahar Dönemi Enstitümüzde ders verdiği günler için Gümüşova -Düzce- Gümüşova arası yurtiçi
geçici görev yolluğunun ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 394
Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necmi AKSOY’ un 2013-2014 Bahar
Dönemi Enstitümüzde ders verdiği günler için Gölyaka -Düzce- Gölyaka arası yurtiçi geçici görev
yolluğunun ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 395
Çilimli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zeki DEMİR’ in 2013-2014 Bahar Dönemi
Enstitümüzde ders verdiği günler için Çilimli -Düzce- Çilimli arası yurtiçi geçici görev yolluğunun
ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 396
Enstitümüz Yapı Eğitimi ve İnşaat Mühendisliği Anabilim Dallarında 2013-2014 Bahar
Döneminde ders vermekte olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Yılmaz KOÇAK’ ın Enstitümüzde ders verdiği günler için
görevlendirilmesinin ve Kütahya-Düzce-Kütahya arası yurtiçi geçici görev yolluğunun ödenmesinin
uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 397
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalında 2013-2014 Bahar Döneminde ders
vermekte olan Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan
ÖKTEM’ in Enstitümüzde ders verdiği günler için görevlendirilmesinin ve Hereke-Düzce-Hereke
arası yurtiçi geçici görev yolluğunun ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 398
Enstitümüz Kompozit Malzeme Teknolojileri Anabilim Dalında 2013-2014 Bahar Döneminde
ders vermekte olan Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç.
Dr. Nermin DEMİRKOL’ in Enstitümüzde ders verdiği günler için görevlendirilmesinin ve
Değirmendere -Düzce- Değirmendere arası yurtiçi geçici görev yolluğunun ödenmesinin uygun
olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 399
Enstitümüz Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dalında 2013-2014 Bahar Döneminde
ders vermekte olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. A. Cemil İLÇE’ nin Enstitümüzde ders verdiği günler için görevlendirilmesinin ve
Bolu -Düzce- Bolu arası yurtiçi geçici görev yolluğunun ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 400
Enstitümüz Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Müge KANUNİ ER’ in 20-21 Mayıs 2014 tarihleri arasında
İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olan “ Ulusal ve Uluslararası
Boyutlarıyla Doktora Eğitimi ” konulu çalıştaya katılacağından 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 20-21 Mayıs 2014
tarihlerinde iki (2) gün süreyle yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesinin ve kendisine Düzce-İstanbulDüzce otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin ödenmesinin uygun olduğuna;
Oy birliği ile karar verildi.
24.03.2014
ASLI GİBİDİR
Selim GÜVEN
Enstitü Sekreteri
Download

yönetim kurulu - Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü