“SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HASTALIK VE ZARARLI YÖNETİMİ”KONULU HİZMETİÇİ EĞİTİM
08-09 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA BATEM’DE YAPILACAK
Bakanlığımızın 2015 yılı Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında gerçekleştirilecek olan “Süs
Bitkileri Yetiştiriciliğinde Hastalık ve Zararlı Yönetimi” konulu Hizmetiçi Eğitimi 08-09 Nisan 2015
tarihleri arasında Enstitümüzde yapılacaktır.
Katılmak isteyen teknik personelin HİEBİS sistemine girerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Download

sus_bitkileri_yetistiriciligi-1