2014-2015 Yılı Doktora Yeterlilik Sınavı Takvimi
YÖK çerçeve yönetmeliğinde ve Enstitümüzün Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliğinde Doktora
yeterlilik sınavı ile ilgili yılda 2 defa enstitünün belirleyeceği tarihlerde yapılmasına dair bir hüküm
bulunmaktadır.
Enstitümüzde Doktora yeterlilik bir dönem olarak tanımlanmış ve kayıt yenilemelerde
öğrencilerimizin kayıtları yeterlilik dönemi olarak yapılmıştır.
Doktora yeterlilik dönemi 3 aşamadan oluşmaktadır:
- Doktora yeterlilik sınavı
- Tez izleme komitesinin oluşturulması
- Tez konusunun belirlenmesi ve tez önerisi ve değerlendirilmesi
Öğrencinin Yeterliliğe hangi dönemde gireceği Danışmanın Teklifi , EABD başkanlığının yazısıyla ve
Enstitü Kurlunca karar verilir. Öğrenci yeterliliğe hazır değilse ders dönemini takiben hemen yeterlilik
Sınavına girme mecburiyeti yoktur. Ancak girmediği dönemler tez döneminden sayılmamaktadır.
Yüksek Lisans ve Doktora süreleri ile ilgili açıklama” enstitümüz web sayfasında yer almaktadır.
Enstitümüzce doktora yeterlilik dönemi 2014 -2015 Eğitim Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemleri için
yukarıda verilen aşamalara göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
GÜZ DÖNEMİ
Doktora yeterlilik sınavı: 15 Eylül 2014 –26 Aralık 2014
Tez İzleme Komitesi oluşturulması: 15 Eylül 2014 – 26 Aralık 2014
Doktora Tez Önerisi değerlendirmesi: 01 Aralık 2014 -16 Ocak 2015
BAHAR DÖNEMİ
Doktora yeterlilik sınavı: 04 Şubat 2015 – 26 Nisan 2015
Tez İzleme Komitesi oluşturulması: 04 Şubat 2014 – 26 Nisan 2015
Doktora Tez Önerisi değerlendirmesi: 29 Nisan 2015 – 29 Ağustos 2015
(Yeni Eğitim- Öğretim döneminin başlangıcına kadar devam eder)
Download

2014-2015 Yılı Doktora Yeterlilik Sınavı Takvimi YÖK çerçeve