Yıldız Teknik Üniversitesi Personeli
Elektronik Kart Başvuru Aşamaları ve Genel Bilgilendirme
İlk Başvuru
—Üniversitemiz personeli için düzenlenen Elektronik Kartlar ücretsizdir. Ancak şirket personeli ve dışarıdan ders vermek
üzere gelen öğretim görevlileri için düzenlenen kartlar ücretli olup, ödenmesi gereken tutar 10,00 TL dir.
Elektronik Kart Ücreti Kredi Kartı veya banka hesap kartlarından tahsil edilmektedir.
— Başvuru için gerekli belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına bizzat başvurulması gerekmektedir.
— Elektronik Kart Talep Formu görevli personel tarafından onaylanacak ve kartınız hazırlanarak teslim edilecektir.
Elektronik Kart Başvurusu için gerekli belgeler;
* Elektronik Kart Talep Formu,
* Kimlik Fotokopisi , 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Şirket personeli ve dışarıdan eğitim vermeye gelen öğretim görevlileri için ).
Güncelleme (Hatalı Bilgi, Bilgi Değişikliği, İnaktif Olma)
— Başvuru için gerekli belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına bizzat başvurulması gerekmektedir.
—Başvuru Formu görevli personel tarafından onaylanacak ve elektronik kartınız hazırlanarak teslim edilecektir.
Elektronik Kart Başvurusu için gerekli belgeler;
* Elektronik Kart Talep Formu,
* Kartın hatalı bilgi, bilgi değişikliği, İnaktif olması nedenleriyle yapılacak yenilemelerde" eski elektronik kart".
Yenileme (Kayıp-Çalıntı, Bozuk-Kırık)
—Elektronik Kartın kullanım hatasından kaynaklanan veya kayıp-çalıntı nedenleriyle yenilenmesi durumunda ücret
ödenmesi gerekir. Ödenmesi gereken tutar 25,00 TL dir.
Elektronik Kart Ücreti Kredi Kartı veya banka hesap kartlarından tahsil edilmektedir.
— Başvuru için gerekli belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına bizzat başvurulması gerekmektedir.
— Elektronik Kart Talep Formu görevli personel tarafından onaylanacak ve kartınız hazırlanarak teslim edilecektir.
Elektronik Kart Başvurusu için gerekli belgeler;
* Elektronik Kart Talep Formu,
* Kartın bozuk veya kırık olması sebebiyle yapılacak yenilemelerde" eski elektronik kart".
YTÜ Personel Daire Başkanlığı
Download

Yıldız Teknik Üniversitesi Personeli Elektronik Kart Başvuru