2014–2015 ÖĞRETİM YILI KAYIT YENİLEME ESASLARI
1. ERKEN KAYIT (ERKEN ÖDEME) :
1.1.
01.05.2014–31.05.2014 tarihleri arasında 2014/2015 Eğitim dönemi katkı payını peşin veya kredi kartı ile tek çekim
olarak ödeyen öğrencilerimizin katkı paylarından %5 oranında erken ödeme indirimi, %5 oranında peşin ödeme indirimi
toplamda %10 oranında indirim yapılacaktır.
1.2.
01.06.2014–30.06.2014 tarihleri arasında 2014/2015 Eğitim dönemi katkı payını peşin veya kredi kartı ile tek çekim
olarak ödeyen öğrencilerimizin katkı paylarından %3 oranında erken ödeme indirimi, %5 oranında peşin ödeme indirimi
toplamda %8 oranında indirim yapılacaktır.
1.3.
Yukarıdaki tarihler arasında ödemelerini kredi kartı ile veya İş bankasına taahhütlü taksit yapmak isteyen
öğrencilerimize erken ödeme indirimi yapılmayacak ancak kredi kartlarına 9 taksit(geçerli olan kartlar 4.1-b maddesinde
belirtilmiştir), İş bankasına taahhütlü ödemek isteyenlere Mayıs 2015 tarihine kadar taksit yapma imkânı tanınacaktır.
1.4.
Yukarıdaki ödemeleri yapan öğrenciler akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri arasında ders istemelerini
yaparak kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
2. GEÇ KAYIT (GEÇ ÖDEME) :
2014/2015 Dönemi Kayıt yenileme işlemleri Üniversitemizin akademik takviminde yer alan tarihler arasında
yapılmak zorundadır. Bu tarihten sonra ancak mazeret halinde ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile geç kayıt yaptırabilir.
Bu durumda ödemesi geciken katkı payı üzerine %1 gecikme farkı uygulanır. Geç kayıt Üniversite yönetimi tarafından
açıklanan “geç kayıt tarihi” ne kadar yapılabilir. Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için bu tarihe
kadar eğitime katkı payını ödemeyenlerin kayıtları yapılmayacak ve yenilenmeyecektir. Bu durumdaki öğrencilerin izleyen
bahar yarılında da kayıt yenilememeleri durumunda Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine
göre işlem yapılacaktır.
3. ÖDEME ESASLARI
:
3.1.
2014/2015 Eğitim Dönemi katkı paylarını Üniversitemizin akademik takviminde yer alan kayıt yenileme tarihinin son
gününe kadar tamamını peşin ödeyen öğrencilerimize % 5 peşin ödeme indirimi yapılacaktır.
3.2.
2014/2015 Eğitim Dönemi katkı paylarını taksitli ödemek isteyen öğrencilerimizin Üniversitemizin akademik
takviminde yer alan kayıt yenileme tarihinin son gününe kadar yıllık eğitime katkı payı tutarının ¼’ünü peşin yatırmaları,
bakiyesi için de 6 eşit taksit halinde taahhütte bulunmaları gerekmektedir.
3.3.
Bankanın kredi yeterliliği bulunmadığı gerekçesi ile hesap tanımlayamadığı öğrenci taksitlerinin taahhüt edildiği
tarihlerde üniversitemize ödenmemesi halinde aylık % 1 vade farkı uygulanacaktır.
3.4.
Bir önceki eğitim döneminde herhangi bir nedenle bankada hesap açtırmayan ve 2014/2015 Eğitim döneminde
katkı payı ödemelerini taksitli yapmak isteyen öğrencilerimizin kayıt yenilemeye gelmeden önce ödemelerden sorumlu
olacak kişiyle birlikte İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açtırmak için bankanın istemiş olduğu evrak ile
birlikte en az 3 gün önce bankaya müracaat etmeleri gerekmektedir.
3.5.
İş Bankası Kültür Üniversitesi şubesi nezdinde hesabı olup ta bankanın kredi yeterliliği bulunmadığı gerekçesi ile ek
hesap tanımlayamadığı ve bu nedenle önceki dönemden borcu olan öğrenciler bankada yeni hesap açtırmak
zorundadırlar. Bu öğrencilerimiz kayıt yenilemeye gelmeden önce ödemelerden sorumlu olacak kişiyle birlikte İş Bankası
Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde yeni hesap açtırmak için bankanın istemiş olduğu evrak ile birlikte en az 3 gün önce
bankaya müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu öğrencilerimiz kayıt yenilemelerini, hesap açma işlemi tamamlandıktan
sonra ve kayıt yenileme süresi içinde yapmak zorundadırlar.
3.6.
Kayıt yenilemelerde, bir önceki döneme ait ödenmeyen eğitime katkı payı borcu olanların bu borçları kanuni takipte
olsa dahi ancak eski borçlarını tamamen kapatmaları ve yeni kayıt için katkı paylarını ödemeleri halinde kayıt yenileme
işlemi yapılabilecektir.
4. ÖDEME ŞEKİLLERİ
:
4.1.
Kredi Kartı ile ödeme; Peşin veya taksitli ödemelerde, kredi kartının kullanılabilir limitinin yıllık eğitim ücretinin
tamamını karşılayacak tutarda olması gerekmektedir. a) Kredi Kartı İle Peşin Ödeme(Tek Çekim): Kredi Kartları ile peşin
ödemede %5 peşin ödeme indirimi yapılmaktadır. b) Kredi Kartı İle Taksitli Ödeme: 31.07.2014 tarihine kadar katkı
paylarını kredi kartı ile taksitli ödemek isteyen öğrencilerimize aşağıda detayı verilen kredi kartları ile 9 taksitte ödeme
imkanı verilecektir. İş bankası maksimum-TEB, Garanti, Deniz, Şeker, İNG, Türkiye Finans bankalarının Bonus,- Yapı Kredi
World,- Vakıf Bank World- Akbank’ın Axess,Wings.-HSBC Advantage - Finansbank Cardfinans-01.08.2014 tarihinden
itibaren İş Bankası Maksimum kartına 9 taksit diğer kartlara 6 eşit taksit yapılacaktır. Bu bankaların kredi kartları
dışındaki kredi kartlarına taksit yapılamamaktadır.
4.2.
ATM ve İnternet Şubesi üzerinden ödeme: Dileyen öğrencilerimiz, Üniversitenin Mali İşlerinden veya SAP Orion
Programından oluşturacakları ödeme planındaki peşinat tutarlarını İş bankasının İnternet Şubesinden veya aynı bankanın
ATM noktalarından ödeyebilirler.
5. İş Bankası Şubelerinden Ödeme (Taahhütte bulunarak): a) Kayıt Peşinatını ödeme: Üniversitenin mali işlerinden
düzenlenecek ödeme planındaki kayıt peşinat tutarı İş Bankasının her hangi bir şubesinden şube yetkilisine aşağıdaki ödeme
bilgileri söylenerek kolayca ödenebilir. Ödeme Bilgileri: -Üniversite Kurum Kodu:58 , -Öğrenci Numarası, -Ödeme Türü:
EGTPESIN(Okul ödemesi için),YRTPESIN(Yurt ödemesi için),-Dönem: 2014/İlgili Ay b) Taksitleri Ödeme: Üniversitenin mali
işlerinden düzenlenecek ödeme planındaki taksit tutarları herhangi bir İş Bankası şubesinden, İş bankası Kültür Üniversitesi
şubesi nezdindeki veli(ödemeleri üstlenmiş kişi) hesaplarına MASRAFSIZ olarak havale yoluyla ödenebilir.
01.05.2014
İKÜ GENEL SEKRETERLİK
Download

erken ödeme - İstanbul Kültür Üniversitesi