FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:11.02.2014
TOPLANTI SAYISI:382
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Prof.Dr. Serdar CARUS
Prof.Dr. Mustafa AVCI
Doç.Dr. Hasan ALKAN
Doç.Dr. Halil ÖZGÜNER
Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr. Atila GÜL
ALINAN KARAR SAYISI:12
KARARLAR
1- Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 31.01.2014 tarih ve 31 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 3822-YL1-13
nolu “Alanya ve Manavgat (Antalya) İlçelerinin Anıt Ağaçları” adlı proje kapsamında proje yürütücüsü
Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere gündelik, konaklama, yol
ve yakıt giderlerinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 12 (oniki) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Yöre
Gün
14-15-16 Şubat 2014
Manavgat-Antalya
3
21-22-23 Şubat 2014
Manavgat-Antalya
3
28 Şubat-01-02 Mart 2014
Manavgat-Antalya
3
07-08-09 Mart 2014
Manavgat-Antalya
3
TOPLAM
12
Tarih
2- Yrd.Doç.Dr.Nilüfer YAZICI’nın Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 31.01.2014 tarih ve 33 sayılı yazısı görüşüldü.
Saraybosna Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı ve Orman Entomolojisi Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Mirza DAUTBASIC ve Bölümdeki diğer öğretim üyeleri ile yüz yüze görüşme olanağı sağlayarak,
proje imkanları ile işbirliği görüşmelerinde bulunmak amacıyla Yrd.Doç.Dr.Nilüfer YAZICI’nın 15-18 Şubat
2014 tarihleri arasında 4 (dört) gün yolluksuz ve gündeliksiz olarak Saraybosna Üniversitesinde
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
3- Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan SARIKAYA’nın Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 31.01.2014 tarih ve 30 sayılı yazısı görüşüldü.
Saraybosna Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı ve Orman Entomolojisi Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Mirza DAUTBASIC ve Bölümdeki diğer öğretim üyeleri ile yüz yüze görüşme olanağı sağlayarak,
proje imkanları ile işbirliği görüşmelerinde bulunmak amacıyla Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan SARIKAYA’nın 15-18
Şubat 2014 tarihleri arasında 4 (dört) gün yolluk (gidiş-dönüş uçak bileti) ve gündelik giderlerinin SDÜ-2736
nolu Performans bütçesinden karşılanacak şekilde Saraybosna Üniversitesinde görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
4-Öğrenci İbrahim AYBEY ile Funda KAYA’nın Kaydının Dondurulması
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 31.01.2014 tarih ve 32 sayılı yazısı ile Peyzaj Mimarlığı
Bölüm Başkanlığının 11.02.2014 tarih ve 15 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünde okuyan aşağıda adı geçen
öğrencilerin “Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29.
Maddesi” uyarınca İbrahim AYBEY’in 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren 2 (iki)
yarıyıl (1 yıl), Funda KAYA’nın ise 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında 1 (bir) yarıyıl kaydının
dondurulmasının uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü
Orman Mühendisliği II.Öğretim
Peyzaj Mimarlığı
Öğrenci No
1322001005
1212003027
Öğrenci Adı Soyadı
İbrahim AYBEY
Funda KAYA
5- Bitirme Ödevi Tez Konusunun İsim Değişikliği
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 29.01.2014 tarih ve 6-7 sayılı yazıları görüşüldü.
Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerinin Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitirme Ödevi
Çalışma Grubu tarafından gelen tez konusunun aşağıdaki şekliyle değiştirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Numarası
Adı Soyadı
1012003025
Selin SOLMAZ
1012003018
Yunus Emre KIR
Değişen Tez Başlığı
Antalya Kent Parklarının CBS Programı ile Belirlenmesi
Manavoğlu Kent Parkı Örneğinin Planlama Kriterlerine
Uygunluğunun Analizi
Kıyı Alanları Tasarımı; Trabzon Örneği
6-Çift Anadal Öğrencisi Çağlar ÖZKACAR’ın Kaydının Silinmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 10 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü çift anadal öğrencisi Çağlar ÖZKACAR’ın üst üste 2 (iki)
yarıyıl ders almadığı için Üniversitemiz Çift Anadal Yönergesinin 7. Maddesinin 4. ve 5. fıkraları gereğince
kaydının silinmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
7- Dr.Ömer Kamil ÖRÜCÜ’nün Yardımcı Doçentlik Ataması
Rektörlüğümüzce ilanı verilen Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Teknikleri Anabilim
Dalında mevcut 1. derece Yardımcı Doçentlik Kadrosuna başvuran Dr. Ömer Kamil ÖRÜCÜ’nün dosyasında
bulunan ÜDS sonuç belgesinde adayın 100 üzerinden 71.25 puan aldığı ve 22.01.2014 tarihinde yapılan
Yabancı Dil (İngilizce) Sınavında İngilizceden Türkçeye çeviride 100 üzerinden 96 puan, Türkçeden
İngilizceye çeviride de 100 üzerinden 80 puan alarak başarılı olduğu anlaşılmıştır.
Dr. Ömer Kamil ÖRÜCÜ’nün yayınlarına ilişkin raporlarının da olumlu olması dolayısıyla, Peyzaj
Mimarlığı Bölümü Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalında mevcut 1. derece Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547
Sayılı Kanunun 23. Maddesi ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 8. Maddesine
göre” 3 yıl süre ile atanmasının uygunluğuna ve önerinin Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
8- Dr. Ahmet MERT’in Yardımcı Doçentlik Ataması
Rektörlüğümüzce ilanı verilen Fakültemiz Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Yaban Hayatı
Yönetimi Anabilim Dalında mevcut 1. derece Yardımcı Doçentlik Kadrosuna başvuran Dr. Ahmet MERT’in
dosyasında bulunan ÜDS sonuç belgesinde adayın 100 üzerinden 61.25 puan aldığı ve 22.01.2014 tarihinde
yapılan Yabancı Dil (İngilizce) Sınavında İngilizceden Türkçeye çeviride 100 üzerinden 95 puan, Türkçeden
İngilizceye çeviride de 100 üzerinden 85 puan alarak başarılı olduğu anlaşılmıştır.
Dr. Ahmet MERT’in yayınlarına ilişkin raporlarının da olumlu olması dolayısıyla, Yaban Hayatı
Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Yaban Hayatı Yönetimi Anabilim Dalında mevcut 1. derece Yardımcı
Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 23. Maddesi ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama
Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre” 3 yıl süre ile atanmasının uygunluğuna ve önerinin Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
9- Dr. Şengül AKSAN’ın Yardımcı Doçentlik Ataması
Rektörlüğümüzce ilanı verilen Fakültemiz Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Yaban Hayatı
Ekolojisi Anabilim Dalında mevcut 1. derece Yardımcı Doçentlik Kadrosuna başvuran Dr. Şengül AKSAN’ın
dosyasında bulunan ÜDS sonuç belgesinde adayın 100 üzerinden 75 puan aldığı ve 22.01.2014 tarihinde
yapılan Yabancı Dil (İngilizce) Sınavında İngilizceden Türkçeye çeviride 100 üzerinden 90 puan, Türkçeden
İngilizceye çeviride de 100 üzerinden 80 puan alarak başarılı olduğu anlaşılmıştır.
Dr. Şengül AKSAN’ın yayınlarına ilişkin raporlarının da olumlu olması dolayısıyla, Yaban Hayatı
Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Yaban Hayatı Ekolojisi Anabilim Dalında mevcut 1. derece Yardımcı
Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 23. Maddesi ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama
Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre” 3 yıl süre ile atanmasının uygunluğuna ve önerinin Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
10- Doç.Dr. Ergün GÜNTEKİN’in Not Düzeltme İsteği
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.02.2014 tarih ve 18 sayılı yazısı görüşüldü.
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı güz yarılında aşağıdaki öğrencinin belirtilen dersten almış olduğu ara
sınav ve final sınavı notlarının dersi veren öğretim üyesi Doç.Dr. Ergün GÜNTEKİN tarafından
girilmediğinden, öğrencinin notlarının aşağıdaki gibi sisteme işlenmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar
verildi.
Dersin Adı
Adı Soyadı
Numarası
Arasınav
Notu
Final
Notu
Ortalama
(Katsayı)
Sonuç (Harf
Olarak
Karşılığı)
OEM251 Bilgisayar
Destekli Tasarım I
Reha TUNÇ
0712002006
20
68
48,8
DD
11- Bitirme Ödevi Tez Konularının Belirlenmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.02.2014 tarih ve 17 sayılı yazısı görüşüldü.
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında bitirme ödevi almaya hak kazanmış Fakültemiz Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bitirme ödevi tez konularının Bitirme Ödevi Çalışma Grubu tarafından
hazırlanan ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
12- Orman Fakültesi %10’a Giren Öğrenciler
Fakültemiz II. Öğretimde %10’a giren öğrencilerin Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminden alınan verilere
göre hazırlanan listelerinin ekteki şekliyle uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
.
Download

11.02.2014 tarih 382 nolu Toplu Yönetim Kurulu