FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:05.01.2011
TOPLANTI SAYISI:238
TOPLANTIYA KATILANLAR
Yrd.Doç.Dr.H.Oğuz ÇOBAN
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
ALINAN KARAR SAYISI:1
KARARLAR
1-Prof.Dr.İdris OĞURLU’nun Görevlendirmesi
Prof.Dr.İdris OĞURLU’nun 05.01.2011 tarihli dilekçesi görüşüldü.
Karadeniz Teknik Üniversitesinde yapılacak olan Doçentlik sınavına asil jüri üyesi
olarak görevlendirilen Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof.Dr.İdris OĞURLU’nun 06-08
Ocak 2011 tarihleri arasında yol dahil 3 (üç) gün yolluklu ve gündelikli olarak uçakla
Trabzon’da görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:13.01.2011
TOPLANTI SAYISI:239
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.İdris OĞURLU
ALINAN KARAR SAYISI:4
KARARLAR
1-Prof.Dr.Musa GENÇ’in Görevlendirmesi
Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’nün 11.01.2011 tarih ve 34
sayılı yazısı görüşüldü.
2011 Uluslararası Orman Yılı etkinlikleri çerçevesinde Ankara’da yapılacak olan 17
Ocak 2011 tarihlerinde Orman Fakültesi Dekanları ve Orman Bölge Müdürleri ile bir toplantı
ve 18 Ocak 2011 tarihinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Uluslararası Orman Yılı
Resmi Açılışı ve Sergisi”ne Fakültemiz Dekanı Prof.Dr.Musa GENÇ’in yolluksuz ve
gündeliksiz olarak yol hariç 2 (iki) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
2-Prof.Dr.Mustafa AVCI’nın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.01.2011 tarih ve 04 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2149-YL-10 No’lu “Formica rufa L. (Hymenoptera; Formicidae) (Kırmızı Orman
Karıncası)’nın Isparta-Senirkent Kapıdağ Sedir Ormanlarında Envanteri ve Habitat
Tercihlerinin Belirlenmesi” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Prof.Dr.Mustafa
AVCI’nın aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk, gündelik ve yakıt giderlerinin ilgili
projeden karşılanacak şekilde 3 (üç) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Isparta-Senirkent
Isparta-Senirkent
Isparta-Senirkent
Toplam
Tarih
22.01.2011
23.01.2011
29.01.2011
Gün
1
1
1
3
3-Yrd.Doç.Dr.Nevzat GÜRLEVİK’in Yurtdışı Görevlendirmesi
Yrd.Doç.Dr.Nevzat GÜRLEVİK’in 12.01.2011 tarihli dilekçesi görüşüldü.
Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılı Birleşmiş
Milletler Ormancılık Forumu (UNFF) 9. oturumu Amerika Birleşik Devletlerinin New York
kentinde düzenlenecek olup, adı geçen toplantıda müzakere heyetinde bulunan
Yrd.Doç.Dr.Nevzat GÜRLEVİK’in 31 Ocak-04 Şubat 2011 tarihleri arasında yol hariç 5
(beş) gün yol ve toplantı giderleri Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon
Kontrolü Genel müdürlüğü tarafından karşılanacak şekilde Amerika’ya görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
4- Öğrenci Havva UYSAL’ın Kendi İsteği ile Kaydının Silinmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.01.2011 tarih ve 03 sayılı
yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 1022002031 nolu öğrencisi Havva
UYSAL’ın Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 26/a. maddesi gereğince kendi isteği ile kaydının silinmesinin uygunluğuna
ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
5-Pınargözü Su Kaynağı İçin Yeniden Komisyon Kurulması
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünün 28.10.2010 tarih ve 706-17493 sayılı
yazısı görüşüldü.
Pınargözü Su Kaynağı ile ilgili görüşleri Kuruma sunmak üzere aşağıdaki komisyonun
oluşturulmasının uygunluğuna ve Durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Komisyon Üyeleri
Başkan :Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN
Üye
:Yrd.Doç.Dr.U.Erhan EROL
Üye
:Yrd.Doç.Dr.Mehmet KORKMAZ
Üye
:Yrd.Doç.Dr.Alper BABALIK
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:20.01.2011
TOPLANTI SAYISI:240
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
ALINAN KARAR SAYISI:5
KARARLAR
1-Mehmet ÖZYÜREK ve Mustafa PEHLİVAN’nın Eğitim Seminerine Yolluklu-Yevmiyeli
Olarak Görevlendirilmeleri
Şef Mehmet ÖZYÜREK ve Ver.Haz.ve Kont.İşlt.Mustafa PEHLİVAN’ın 19.01.2011
tarihli dilekçesi görüşüldü.
Kamu Personeli Gelişim ve Eğitim Derneğinin “Kamu İhale Mevzuatı, Elektronik
Kamu Alımları Platformu (EKAP), Bilimsel Araştırma Projeleri ve KİK’e Uygunluğu,
Muhasebe ve Bütçe Uygulama ile Taşınır Mal Yönetmeliği” konularında Antalya’da 04-08
Şubat 2011 tarihleri arasında düzenleyeceği eğitim seminerine katılmak üzere Fakültemizden
Mehmet ÖZYÜREK ve Mustafa PEHLİVAN’nın Antalya’ya yolluklu-yevmiyeli ve
konaklamalı olarak görevlendirilmelerine ve eğitim giderlerinin ödenmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
2- II. Öğretimde Görevlendirilen Personeller
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterliğin 20.12.2011 tarih ve
852/20559 sayılı yazısı görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı bahar yarıyılında Fakültemiz II. Öğretiminde
Arş.Gör.Şehriban ERASLAN, Arş.Gör.Zeynep AKGÜL, Arş.Gör.Gürcan GÜLER ve Yapı
İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Ulaştırma Biriminde Şoför olarak görevli personeller İsmail
ALTUNBAŞAK ve Süleyman KORKUT’un görevlendirilmelerinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
3-Öğrenci Mustafa İlyas TAŞ’ın Staj Notunun Sisteme İşlenmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 18.01.2011 tarih ve 23 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü 0212001044 nolu öğrencisi Mustafa İLYAS
TAŞ’ın staj notunun BAŞARILI olarak sisteme işlenmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar
verildi.
4-Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in Not Düzeltme İsteği
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 18.01.2011 tarih ve 24 sayılı yazıları
görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı güz yarılında aşağıdaki öğrencilerin belirtilen dersten
almış olduğu vize sınavı notlarının dersi veren öğretim üyeleri Yrd.Doç.Dr.İsmail
DUTKUNER tarafından sehven yanlış yazıldığından, öğrencilerin yeni notlarının aşağıdaki
gibi düzeltilerek sisteme işlenmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.
Dersin
Adı
Adı Soyadı
Numarası
Genel Botanik
Genel Botanik
Genel Botanik
Hacer TERZİOĞLU
Mustafa TOKER
Abdullah BAYIR
1012001035 0
1012001061 0
1012001082 0
Eski
Notu
Yeni
Notu
25
15
20
5-Öğrenci Harun BİLGEN’in Kendi İsteği İle Kaydının Silinmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 18.01.2011 tarih ve 25 sayılı yazıları
görüşüldü.
Orman Mühendisliği Bölümü 1012001029 no’lu öğrencisi Harun BİLGEN’in
Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
26/a. maddesi gereğince kendi isteği ile Fakültemizden kaydının silinmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:27.01.2011
TOPLANTI SAYISI:241
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.İdris OĞURLU
ALINAN KARAR SAYISI:10
KARARLAR
1-Prof.Dr.Mustafa AVCI’nın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 25.01.2011 tarih ve 36 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2371-YL-10 No’lu “Muğla-Fethiye Ormanlarında Yangın Sorunu, Yangınların
Dağılımı ve Yangınlar Üzerinde Etkili Olan Ekolojik Faktörler” adlı yüksek lisans projesi
kapsamında proje yürütücüsü Prof.Dr.Mustafa AVCI’nın aşağıda belirtilen tarih ve yörelere
yolluk, gündelik ve yakıt giderlerinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 18 (onsekiz) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Gidilecek Yer
Tarih
Muğla-Fethiye
Muğla-Fethiye
Muğla-Fethiye
Muğla-Fethiye
Muğla-Fethiye
Muğla-Fethiye
Muğla-Fethiye
Muğla-Fethiye
30-31.01.2011
04-05-06.02.2011
08-09.02.2011
11-12-13.02.2011
19-20.02.2011
26-27.02.2011
05-06.03.2011
12-13.03.2011
Toplam
Gün
2
3
2
3
2
2
2
2
18 gün
2-Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 25.01.2011 tarih ve 38 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 1924-YL-09 No’lu “Orman Kaynakları Rehabilitasyon Çalışmalarının Kırsal
Toplumlar Üzerine Etkileri:Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Örneği” adlı araştırma projesi
kapsamında proje yürütücüsü Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın aşağıda belirtilen tarih ve
yörelere yolluk, gündelik ve uçak giderlerinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 3 (üç) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Tarih
Görevlendirileceği Yer
04-06 Şubat 2011
İ.Ü Orman Fakültesi ve İstanbul
Orman Bölge Müdürlüğü
Gün
3
3
Toplam
3-Yrd.Doç.Dr.H.Oğuz ÇOBAN’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 25.01.2011 tarih ve 41 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2358-YL-10 no’lu “Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Ekolojik Faktörlerin
Bazı Asli Ağaç türlerinin Konumsal Dağılımına Etkilerinin İncelenmesi” adlı projesi
kapsamında projenin arazi çalışmaları için proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.H.Oğuz ÇOBAN’ın
aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde
10 (on) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Isparta-Finike(Antalya)
Toplam
Tarih
03-12 Şubat 2011
Gün
10
10
4-Doç.Dr.Atila GÜL’ün Görevlendirmesi ve Ders Telafisi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 24.01.2011 tarih ve 21 sayılı yazısı görüşüldü.
17-19 Şubat 2011 tarihleri arasında Sarıgöl’de (Manisa) gerçekleştirilecek olan “I.
Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu”na “Erozyon Kontrolü Çalışmalarında
Tarımsal Ormancılık Sistemlerinin Uygulanabilirliği Manisa-Sarıgöl Örneği” adlı sözlü
bildirisi kabul edilen Doç.Dr.Atila GÜL’ün 17-19 Şubat 2011 tarihleri arasında yol dahil 3
(üç) gün yolluklu ve gündelikli olarak Manisa’da görevlendirilmesine ve bu tarihlerde
yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Kent Ormancılığı
Dersin Kredisi
2+0
Dersin Yapıldığı Tarih Dersin Telafi Edileceği Tarih
18 Şubat 2011 (3.-4. 25 Şubat 2011 (10.-11.
saatler)
saatler)
5-Final Mazeret Sınavları
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 25.01.2011 tarih ve 33 sayılı yazısı, Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.01.2011 tarih ve 7 sayılı yazısı ile Peyzaj
Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 24.01.2011 tarih ve 19 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve
Peyzaj Mimarlığı Bölümü aşağıda isimleri belirtilen öğrencilerinin mazeretlerinden dolayı
final sınavlarına giremediği aşağıdaki derslerden final mazeret sınav hakkı verilmesine ve
sınav tarihlerinin Ders ve Sınav Programı Çalışma Grubu tarafından hazırlanmasının
uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü
Öğrenci No
Orman Müh.
Orman Müh.
Öğretimi Öğrencinin Adı
Soyadı
0812001002 I
Abdullah UGIŞ
0912001063 I
Selçuk KÜTÜK
Orman Müh.
1022001082 II
Orman Müh.
0912001032 I
Orman Müh.
1012001082 I
Orman Müh.
1022001007 II
Orman Müh.
Orman Müh.
Orman Müh.
Orman Müh.
1012001056
0812001020
0912001056
0912001026
Orman
End.Müh.
Orman
End.Müh.
Peyzaj Mim.
0912002029 I
ING101 ingilizce I
ATA160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Semih
Sina ATA160 Atatürk İlkeleri ve
DALYANCI
İnkılap Tarihi I
ENF150 Temel Bilgi
Teknolojileri Kullanımı
ING101 ingilizce I
MAT115 Matematik
ORM107 Orman Mühendisliğine
Giriş
TUR170 Türk Dili I
Dilek KESKİN
ORM105 Bilim ve Etik
İbrahim TAŞÇI
ORM207 Uzaktan Algılama
Egemen ACAR
ORM102 Ekonomi
Mustafa
ORM201 Angiospermae
DUMAN
Halil TURAN
Odun Anatomisi
0712002034 I
Duran YONSUL
0912003031 I
Özkan ÖNDER
I
I
I
I
Mehmet
ALTINDAL
Müzeyyen
KARAMAN
Abdullah
BAYIR
Mazeret Talep Ettiği Sınav
ORM309 Silvikültür Tekniği
ORM111 Genel Botanik
ORM 205 Dendrometri
ORM 105 Bilim ve Etik
ORM501Bilgisayar Destekli Çizim
Ahşap Kurutma Teknolojisi
Fizik I
Peyzaj Yapı ve Malzemeleri
6-Yrd.Doç.Dr.Ayten EROL,
Yrd.Doç.Dr.Ayşe DELİĞÖZ, Yrd.Doç.Dr.Yasin
KARATEPE, Doç.Dr.Atila GÜL ve Yrd.Doç.Dr.A.Ali VAR’ın Not Düzeltme İsteği
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 25.01.2011 tarih ve 34-35 sayılı, Orman
Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 26.01.2011 tarih ve 9 sayılı yazısı ile Peyzaj
Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 24.01.2011 tarih ve 17 sayılı yazısı görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı güz yarılında ekli listedeki öğrencilerin belirtilen
derslerden almış olduğu vize-final sınavı notlarının dersi veren öğretim üyeleri
Yrd.Doç.Dr.Ayten EROL, Yrd.Doç.Dr.Ayşe DELİĞÖZ, Yrd.Doç.Dr.Yasin KARATEPE,
Doç.Dr.Atila GÜL ve Yrd.Doç.Dr.A.Ali VAR tarafından sehven yanlış yazıldığından,
öğrencilerin yeni notlarının ekli listedeki gibi düzeltilerek sisteme işlenmesinin uygunluğuna
oy birliğiyle karar verildi.
7-Öğrenci Mustafa İlyas TAŞ’ın Mezuniyeti
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 25.01.2011 tarih ve 39 sayılı yazısı
görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı sonu itibariyle Orman Mühendisliği
Bölümü öğretim programındaki tüm dersleri ve ön görülen diğer koşulları başarıyla
tamamladığı görülen aşağıda adı ve soyadı ile Fakülte numarası belirtilen öğrencinin (1)
mezun olduğu anlaşılmış olup, bu öğrencinin diploma alabilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Öğrencinin Adı Soyadı
Mustafa İlyas TAŞ
Bölümü
Orman Mühendisliği
Fakülte No
0212001044
8-Öğrenci Yunus ULUÇINAR’ın Tek Ders Sınav İsteği
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 25.01.2011 tarih ve 40 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü 0512001059 no’lu öğrencisi Yunus
ULUÇINAR’a “Orman Bakımı” dersinden tek ders sınav hakkı verilmesinin uygunluğuna
oybirliğiyle karar verildi.
9-Erasmus Öğrencileri
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanlığının 24.01.2011 tarih ve 25 sayılı yazıları
görüşüldü.
Fakültemiz için yapılan anlaşma kapsamında, Erasmus Değişim Öğrencisi olarak 20102011 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde Peyzaj alanında eğitim almak için gelecek Lisans
öğrencileri için Peyzaj Mimarlığı Bölümünden sadece Plant identification and assessment
dersini vermek üzere öğretim üyesi Doç. Dr. Atila GÜL’ün görevlendirilmesine ve ekli
listedeki diğer derslere görevlendirme yapılmamasının uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
10-Öğrenci Semih AKTÜRK’ün Kaydının Silinmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 26.01.2011 tarih ve 8 sayılı
yazıları görüşüldü.
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 1012002014 no’lu öğrencisi Semih
AKTÜRK’ün Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 26/a. maddesi gereğince kendi isteği ile Fakültemizden kaydının silinmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:03.02.2011
TOPLANTI SAYISI:242
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
ALINAN KARAR SAYISI:8
KARARLAR
1-Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 01.02.2011 tarih ve 43 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 1922-YL-09 No’lu “Orman Köylerinde Güneş Enerjisi Isıtma Sistemlerinin
Kullanımının Hanehalkı Yakacak Odun Tüketimi Üzerine Etkileri: Burdur-Bucak İlçesi
Orman Köyleri Örneği” adlı yüksek lisans projesi kapsamında proje yürütücüsü
Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili
projeden karşılanacak şekilde 5 (beş) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Bucak-Burdur
Bucak-Burdur
Toplam
Tarih
11-13 Şubat 2011
26-27 Şubat 2011
Gün
3
2
5 gün
2-Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 01.02.2011 tarih ve 42 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2491-D-10 no’lu “Gölhisar (Burdur) Yöresi’nde Odunsu Tür Çeşitliliği İle
Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü
Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN’ın aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili
projeden karşılanacak şekilde 11 (onbir) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Burdur-Gölhisar
Burdur-Gölhisar
Toplam
Tarih
02.02.2011-06.02.2011
08.02.2011-13.02.2011
Gün
5
6
15
3-Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN’ın Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 01.02.2011 tarih ve 44 sayılı yazısı
görüşüldü.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilim İnsanı Destekleme Daire
Başkanlığınca yürütülmekte olan 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı
kapsamında, Almanya’da bulunan Dresden Teknik Üniversitesi Ormancılık Bölümünde
gerçekleştireceği araştırma çalışmaları için, araştırma ve inceleme yapmak üzere; yolluksuz
ve gündeliksiz olarak Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN’ın 30 Mart 2011- ile 30 Haziran 2011
tarihleri arasında adı geçen üniversitede görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
4-Yrd.Doç.Dr.Murat AKTEN’in Görevlendirmesi
Yrd.Doç.Dr.Murat AKTEN’in 01.02.2011 tarihli dilekçesi Görüşüldü.
17-19 Şubat 2011 tarihleri arasında Sarıgöl’de (Manisa) gerçekleştirilecek olan “I.
Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu”na “Sarıgöl İlçesinin Turizm Potansiyelinin
Sürdürülebilir Turizm Açısından Değerlendirilmesi” adlı sözlü bildirisi kabul edilen
Yrd.Doç.Dr.Murat AKTEN’in 17-19 Şubat 2011 tarihleri arasında yol dahil 3 (üç) gün
yolluklu ve gündelikli olarak Manisa’da görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
5-Bitirme Ödevi Kapsamında Danışman Atama
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 02.02.2011 tarih ve 23 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Serap YILMAZ’ın
Fakültemizdeki görevinden ayrılacağından dolayı Bitirme Ödevi kapsamında Danışmanlığını
yaptığı öğrenciler Esergül ÜÇOK, Tuğba DOĞRUOL ve M.Özlem PARLADIR’ın
Danışmanlıklarını Yrd.Doç.Dr.Halil ÖZGÜNER’in yapmasına ve Gonca ATEŞ’in
Danışmanlığını ise Yrd.Doç.Dr.Murat AKTEN’in yapmasının uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
6--Öğrenci Melih ŞAHİN’in Kaydının Silinmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanlığının 02.02.2011 tarih ve 25 sayılı yazısı
görüşüldü.
Peyzaj Mimarlığı Bölümü 0912003002 no’lu öğrencisi Melih ŞAHİN’in Süleyman
Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26/a.
maddesi gereğince kendi isteği ile Fakültemizden kaydının silinmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
7-Öğrenciler Recep Mehmet OKCU ve Serpil DURSUN’un Mezuniyeti
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 02.02.2011 tarih ve 11 sayılı
yazısı görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı sonu itibariyle Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü öğretim programındaki tüm dersleri ve ön görülen diğer koşulları
başarıyla tamamladığı görülen aşağıda adı ve soyadı ile Fakülte numarası belirtilen
öğrencilerin (2) mezun olduğu anlaşılmış olup, bu öğrencilerin diploma alabilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Öğrencinin Adı Soyadı
Recep Mehmet OKCU
Serpil DURSUN
Bölümü
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Fakülte No
0512002024
0712002021
8-Mustafa PEHLİVAN’nın Görevlendirmesinin İptali
Fakültemiz Yönetim Kurulunun 20.01.2011 tarih ve 240/1 sayılı kararı ile Kamu
Personeli Gelişim ve Eğitim Derneğinin Antalya’da yapılacak olan “Kamu İhale Mevzuatı,
Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), Bilimsel Araştırma Projeleri ve KİK’e
Uygunluğu, Muhasebe ve Bütçe Uygulama ile Taşınır Mal Yönetmeliği” konularındaki
eğitim seminerine görevlendirilen Mustafa PEHLİVAN’ın rahatsızlığından dolayı
görevlendirmesinin iptal edilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:10.02.2011
TOPLANTI SAYISI:243
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
ALINAN KARAR SAYISI:5
KARARLAR
1-Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın Görevlendirilmesi ve Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 08.02.2011 tarih ve 43 sayılı yazısı
görüşüldü.
17-19 Şubat 2011 tarihleri arasında Sarıgöl’de (Manisa) gerçekleştirilecek olan “I.
Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu”na Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın 17-19
Şubat 2011 tarihleri arasında yol dahil 3 (üç) gün yolluklu ve gündelikli olarak Manisa’da
görevlendirilmesine ve bu tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı ve Bölümü
Dersin
Kredisi
İletişim Orm.Müh.I.Ö.
2+0
Ormancılık Ploitikası ve 2+0
Yönetimi Orm.Müh.
Sosyal Ormancılık Orm. 2+0
Müh.
İletişim Orm.Müh.II.Ö.
2+0
Proje II
1+3
Dersin Yapıldığı Tarih Dersin Telafi Edileceği Tarih
17 Şubat 2011
17 Şubat 2011
20 Şubat 2011
20 Şubat 2011
17 Şubat 2011
20 Şubat 2011
17 Şubat 2011
18 Şubat 2011
20 Şubat 2011
20 Şubat 2011
2-Orman Fakültesi Çalışma Gruplarının Yeniden Düzenlenmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 08.02.2011 tarih ve 46 sayılı yazısı,
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 09.02.2011 tarih ve 13 sayılı yazısı ile
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanlığının 02.02.2011 tarih ve 24 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Çalışma Grupları, Koordinatörlükler ve Kurulların ekteki şekliyle yeniden
düzenlenmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
3-Farabi Öğrencisi Abdurrahman CESUR’un Öğrenim Protokolü
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 09.02.2011 tarih ve 12 sayılı
yazısı görüşüldü.
Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında Kastamonu Üniversitesi Orman
Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünden, Fakültemiz Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümüne gelen 095311007 nolu Abdurrahman CESUR’un Bölüm Farabi
Koordinatörlüğü tarafından onaylanan 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi
Öğrenim Protokolünün Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Bölüm Kurulundan geldiği
ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
4-Yrd.Doç.Dr.Murat AKTEN’in Ders Telafisi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanlığının 10.02.2011 tarih ve 27 sayılı yazısı
görüşüldü.
Yrd.Doç.Dr.Murat AKTEN’in 17-19 Şubat 2011 tarihleri arasında Manisa’da görevli
olmasından dolayı bu tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin
uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Dersin
Kredisi
Kentsel Peyzaj Planlama
2+0
Perspektif
ve
Maket 2+0
Yapım Tekniği
Peyzaj Yönetimi
2+0
Dersin Yapıldığı Tarih Dersin Telafi Edileceği Tarih
17 Şubat 2011
17 Şubat 2011
22 Şubat 2011
24 Şubat 2011
18 Şubat 2011
22 Şubat 2011
5-Orman Fakültesi 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yandal Başvuru
Sonuçları
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü 20102011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı yandal başvuru sonuçlarının Yandal
Koordinatörlüklerinden geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:17.02.2011
TOPLANTI SAYISI:244
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Doç.Dr.Atila GÜL
ALINAN KARAR SAYISI:9
KARARLAR
1-Prof.Dr.Mustafa AVCI’nın Görevlendirilmesi ve Ders Telafisi
Prof.Dr.Mustafa AVCI’nın 16.02.2011 tarihli dilekçesi görüşüldü.
21-23 Şubat 2011 tarihlerinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından Antalya’da
yapılacak olan “Orman Zararlıları İle Mücadele Semineri”ne eğitici olarak davet edilen
Prof.Dr.Mustafa AVCI’nın 21-23 Şubat 2011 tarihlerinde yolluk ve gündeliği Isparta Orman
İşletme Müdürlüğü tarafından karşılanacak şekilde 3 (üç) gün görevlendirilmesine ve bu
tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı ve Bölümü
Dersin
Kredisi
Orman Entomolojisi Orm. 3+1
Müh.
Biyolojik
Mücadele 2+0
Esasları Orm. Müh.
Odun Entomolojisi ve 3+0
Karantina Orm. End.Müh.
Dersin Yapıldığı Tarih Dersin Telafi Edileceği Tarih
22.02.2011
01.03.2011
22.02. 2011
01.03.2011
23.02. 2011
04.03.2011
2-Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 08.02.2011 tarih ve 46 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2427-D-10 nolu “Sütçüler Yöresinde Asli Orman Ağacı Türlerinin Potansiyel
Yayılış Alanlarının Modellenmesi” adlı projesi kapsamında projenin arazi çalışmalarını
yapmak üzere proje yürütücüsü Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN’ın aşağıda belirtilen tarihlerde
belirtilen yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 22 (yirmiiki)
gün yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
SÜTÇÜLER
SÜTÇÜLER
SÜTÇÜLER
Toplam
Tarih
19–20–21 Şubat 2011
23–24–25–26–27 Şubat 2011
4–5–6–7–8–9–10–11–12–13–14–
15–16–17 Mart 2011
Gün
3
5
14
22
3-Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in Yüksek Lisans Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 15.02.2011 tarih ve 50 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2363-YL-10 No’lu “Antalya’nın Anıt Ağaçları Üzerine Bir Araştırma” adlı yüksek
lisans projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in aşağıda
belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 8 (sekiz)
gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Gidilecek Yer
Antalya-Kemer-Kaş
Antalya-Alanya
Antalya-Kemer-Kaş
Antalya-Alanya
Toplam
Tarih
5-6 Mart 2011
12-13 Mart 2011
19-20 Mart 2011
26-27 Mart 2011
Gün
2
2
2
2
8
4-Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in Yüksek Lisans Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 15.02.2011 tarih ve 51 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2365-YL-10 No’lu “Dedegöl Dağı (Isparta) Yöresi Titrek Kavaklarının (Populus
tremula L.) Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar” adlı yüksek lisans projesi
kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in aşağıda belirtilen tarih ve
yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 8 (sekiz) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Gidilecek Yer
Yenişarbademli-Beyşehir Isparta
Yenişarbademli-Beyşehir Isparta
Yenişarbademli-Beyşehir Isparta
Yenişarbademli-Beyşehir Isparta
Yenişarbademli-Beyşehir Isparta
Toplam
Tarih
2-3 Nisan 2011
9-10 Nisan 2011
16-17 Nisan 2011
24 Nisan 2011
30 Nisan 2011
Gün
2
2
2
1
1
8
5-Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Ders
Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 15.02.2011 tarih ve 54 sayılı yazısı
görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümünde 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında I. ve II. öğretiminde okutulacak
olan ders görevlendirmelerinin aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Kodu
MAK118
MAK120
Dersin Adı:
Öğretim Şube
SS1-Süs
Bitkisi I. ve II. A-B
Yetiştiriciliği(2+0)
SS1-Orman
I. ve II. A-B
Rekreasyonu
ve
Doğa Turizmi(2+0)
Görevlendirilecek Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Ayşe DELİGÖZ
Doç.Dr.Hasan ALKAN
6-Öğrenci Yunus ULUÇINAR’ın Mezuniyeti
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 15.02.2011 tarih ve 53 sayılı yazısı
görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı sonu itibariyle Orman Mühendisliği
Bölümü öğretim programındaki tüm dersleri ve ön görülen diğer koşulları başarıyla
tamamladığı görülen aşağıda adı ve soyadı ile Fakülte numarası belirtilen öğrencinin (1)
mezun olduğu anlaşılmış olup, bu öğrencinin diploma alabilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Öğrencinin Adı Soyadı
Yunus ULUÇINAR
Bölümü
Orman Mühendisliği
Fakülte No
0512001059
7-Doç.Dr.Halil Turgut ŞAHİN’in Final Not Düzeltme İsteği
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 16.02.2011 tarih ve 15 sayılı yazısı
görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı güz yarılında aşağıdaki öğrencinin belirtilen dersten
almış olduğu final sınavı notunun dersi veren öğretim üyesi Doç.Dr.H.Turgut ŞAHİN
tarafından sehven yanlış yazıldığından, öğrencinin yeni notunun aşağıdaki gibi düzeltilerek
sisteme işlenmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Sınav
Türü
OEM 303 Final
Lif
Teknolojisi
Adı Soyadı
Numarası
Eski
Notu
İbrahim
0612002016 55
KOPARAN
Yeni
Notu
Ortalama
(Katsayı)
67
48
Sonuç
(Harf
Olarak
Karşılığı
DC
8-Gelen Yabancı Erasmus Öğrencileri
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanlığının 16.02.2011 tarih ve 32 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz için yapılan anlaşma kapsamında, Erasmus Değişim Öğrencisi olarak 20102011 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde Peyzaj alanında eğitim almak için gelecek Lisans
öğrencileri için Peyzaj Mimarlığı Bölümünden sadece “Plant identification and assessment”
dersini vermek üzere öğretim üyesi Doç. Dr. Atila GÜL’ün görevlendirilmesinin uygunluğuna
ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
9- II. Öğretimde Görevlendirilen Personeller
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterliğin 11.02.2011 tarih ve
134/2391 sayılı yazısı görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı bahar yarıyılında Fakültemiz II. Öğretiminde Yapı
İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Ulaştırma Biriminde Şoför olarak görevli personeller
İbrahim FURAT ve Nemci GÖNENDİ’nin görevlendirilmelerinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:24.02.2011
TOPLANTI SAYISI:245
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.Mustafa AVCI
ALINAN KARAR SAYISI:12
KARARLAR
1-Prof.Dr.Mustafa AVCI’nın Yurtdışı Görevlendirmesi ve Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 22.02.2011 tarih ve 57 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fransa’da bulunan Orleans Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Francois LIEUTIER’den aldığı davet kapsamında bu Bölüm’deki öğretim üyeleri ile yüz
yüze görüşme yapmak, proje imkânları ile işbirliği görüşmelerinde bulunmak ve çalışmalar
yapmak üzere Prof.Dr.Mustafa AVCI’nın 28–31 Mart 2011 tarihleri arasında yol hariç dört
(4) gün yolluksuz ve gündeliksiz olarak Orleans/FRANSA’ya görevlendirilmesine ve bu
tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
DERSİN ADI
Orman
Entomolojisi
Biyolojik
Mücadele
Esasları
Odun
Entomolojisi ve
Karantina
Bitirme Ödevi
DERSİN KODUKREDİSİ
BÖLÜM-SINIF
DERSİN
GÜNÜ
TELAFİ
GÜNÜ
ORM304
3+1
Orman Mühendisliği
29/03/2011
31/03/2011
05/04/2011
07/04/2011
ORM460
2+0
Orman Mühendisliği
29/03/2011
05/04/2011
Orman End.
Mühendisliği
30/03/2011
06/04/2011
Orman Mühendisliği
31/03/2011
07/04/2011
OES206
3+0
ORF402
0+2
2-Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 15.02.2011 tarih ve 50 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2369-YL-10 nolu “Odun Hammaddesi Üretim Operasyonlarında Kullanılan
Teknolojinin Enerji Tüketimi, Emisyon ve Gürültü Etkilerinin İncelenmesi” adlı proje ile
ilgili Burdur İli Ağlasun İlçesi, Orman İşletme Şefliği ve arazisinde çalışmalarını yapmak
üzere Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER’in aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk, gündelik ve
yakıt giderlerinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 12 (oniki) gün görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Isparta-Ağlasun
Isparta-Ağlasun
Isparta-Ağlasun
Isparta-Ağlasun
Isparta-Ağlasun
Isparta-Ağlasun
Isparta-Ağlasun
Isparta-Ağlasun
Toplam
Tarih
02.Mart 2011
05-06 Mart 2011
09 Mart 2011
12-13 Mart 2011
16 Mart 2011
19-20 Mart 2011
26-27 Mart 2011
30 Mart 2011
GÜN
1
2
1
2
1
2
2
1
12
3-Prof.Dr.İdris OĞURLU’nun Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.02.2011 tarih ve 63 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2615-M-10 No’lu “Darıdere Havzası’nın Rekreatif Karakterli Yaban Hayatı
Unsurlarının ve Genel Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi” adlı proje kapsamında
Prof.Dr.İdris OĞURLU’nun aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili
projeden karşılanacak şekilde 6 (altı) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Tarih
Gün
Darıderesi-Isparta
Darıderesi-Isparta
Darıderesi-Isparta
Toplam
05-06 Mart 2011
12-13 Mart 2011
19-20 Mart 2011
2
2
2
6
4-Yrd.Doç.Dr.A.Alper BABALIK’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.02.2011 tarih ve 63 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2615-M-10 No’lu “Darıdere Havzası’nın Rekreatif Karakterli Yaban Hayatı
Unsurlarının ve Genel Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi” adlı proje kapsamında yardımcı
araştırmacı Yrd.Doç.Dr.A.Alper BABALIK’ın aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve
gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 6 (altı) gün görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Tarih
Gün
Darıderesi-Isparta
Darıderesi-Isparta
Darıderesi-Isparta
Toplam
05-06 Mart 2011
12-13 Mart 2011
19-20 Mart 2011
2
2
2
6
5-Doç.Dr.Hüseyin FAKİR’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 22.02.2011 tarih ve 61 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2564-M-10 No’lu “Göller Yöresi’nin Endemik Geofit Bitki Türlerinin Süleyman
Demirel Botanik Bahçesinde ex-situ Koleksiyonlarının Oluşturulması” adlı proje kapsamında
proje yürütücüsü Doç.Dr.Hüseyin FAKİR’in aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve
gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 6 (altı) gün görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Tarih
Gün
Isparta -Sütçüler
Isparta-Yenişarbademli
Isparta-Şarkikaraağaç
Toplam
05-06 Mart 2011
12-13 Mart 2011
19-20 Mart 2011
2
2
2
6
6-Yrd.Doç.Dr.Nevzat GÜRLEVİK’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 22.02.2011 tarih ve 60 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2564-M-10 No’lu “Göller Yöresi’nin Endemik Geofit Bitki Türlerinin Süleyman
Demirel Botanik Bahçesinde ex-situ Koleksiyonlarının Oluşturulması” adlı proje kapsamında
yardımcı araştırmacı Yrd.Doç.Dr.Nevzat GÜRLEVİK’in aşağıda belirtilen tarih ve yörelere
yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 6 (altı) gün görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Tarih
Gün
Isparta -Sütçüler
Isparta-Yenişarbademli
Isparta-Şarkikaraağaç
Toplam
05-06 Mart 2011
12-13 Mart 2011
19-20 Mart 2011
2
2
2
6
7- Yrd.Doç.Dr.Yasin KARATEPE’nin Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 22.02.2011 tarih ve 65 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2617-M-10 No’lu “Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nde Yetişme Ortamı
Farklılıklarının Meşe Ormanlarındaki Tür Değişimi Üzerindeki Etkisi” adlı proje kapsamında
Yrd.Doç.Dr.Yasin KARATEPE’nin aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliğinin
ilgili projeden karşılanacak şekilde 8 (sekiz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Tarih
Gün
Eğirdir Çevresi Meşe Ormanları
Aksu (Isparta) Çevresi Meşe Ormanları
Gelendost Çevresi Meşe Ormanları
Yalvaç Çevresi Meşe Ormanları
Toplam
5-6 Mart 2011
12-13 Mart 2011
19-20 Mart 2011
26-27 Mart 2011
2
2
2
2
8
8-Yrd.Doç.Dr.Mehmet TOPAY, Yrd.Doç.Dr.Volkan KÜÇÜK ve Öğr.Gör.Ö.Kamil
ÖRÜCÜ’nün Proje Görevlendirmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanlığının 23.02.2011 tarih ve 34 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2615-M-10 No’lu “Darıdere Havzası’nın Rekreatif Karakterli Yaban Hayatı
Unsurlarının ve Genel Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi” adlı proje kapsamında yardımcı
araştırmacılar
Yrd.Doç.Dr.Mehmet
TOPAY,
Yrd.Doç.Dr.Volkan
KÜÇÜK
ve
Öğr.Gör.Ö.Kamil ÖRÜCÜ’nün aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliklerinin
ilgili projeden karşılanacak şekilde 6 (altı) gün görevlendirilmelerinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Darıderesi-Isparta
Darıderesi-Isparta
Darıderesi-Isparta
Toplam
Tarih
05-06 Mart 2011
12-13 Mart 2011
19-20 Mart 2011
Gün
2
2
2
6
9-Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Ders
Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 22.02.2011 tarih ve 59 sayılı yazısı
görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Süleyman Demirel Üniversitesi
Atabey Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programında
okutulacak olan ders görevlendirmelerinin aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Programı
Dersin Adı:
Kredi
I. ve II. Öğretim Görevlendirilecek
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Ormancılık
ve Orman Entomolojisi
202
Orman Ürünleri
Ormancılık ve
Odun
Dışı
Orman 2 1 2.5 Doç.Dr.Hüseyin FAKİR
Orman Ürünleri
Ürünleri
10-Öğrenci Selin SOLMAZ’ın Mazeretli Kayıt Yenileme İsteği
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanlığının 23.02.2011 tarih ve 35 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümünün aşağıda ismi belirtilen öğrencisinin
mazeretinin kabulüne ve Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesi uyarınca kaydının yenilenmesinin uygunluğuna
oybirliğiyle karar verildi.
Öğrenci No
1012003025
Öğrencinin Adı Soyadı
Selin SOLMAZ
Bölümü
Peyzaj Mimarlığı
11-Öğrenciler Murat ÖNÜT ve Yasemin AKGÜL’ün Kayıt Dondurma İsteği
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 22.02.2011 tarih ve 56 sayılı yazısı ile
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanlığının 23.02.2011 tarih ve 33 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü öğrencisi 0712001084 nolu Murat ÖNÜT’ün
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında ve 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz
yarıyılında (1 yıl) ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencisi 0812003006 nolu Yasemin
AKGÜL’ün 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında (bir dönem) kaydının
dondurulmasının uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
12-Orman Endüstri Mühendisliği
Görevlendirme Değişikliği
Bölümü
Uluslararası
Ticaret
Dersi
Ders
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 23.02.2011 tarih ve 17 sayılı
yazısı görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü 4. sınıfında okutulacak olan OEM 460 kodlu Uluslararası Ticaret (3+0) dersine
görevlendirilen Yrd.Doç.Dr.Hüsrev EROĞLU’nun işlerinin yoğunluğu nedeniyle yerine
Yrd.Doç.Dr.İrfan ATEŞOĞLU’nun görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:28.02.2011
TOPLANTI SAYISI:246
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Serdar CARUS
ALINAN KARAR SAYISI:1
KARARLAR
1-Akademik Personel İhtiyacı
Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının 24.02.2011 tarih ve
B.30.2.SDÜ.0.71.00.02.902-01/1990/3172 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Bölüm ve Anabilim Dalları arasındaki kadro aktarımının ve ilana çıkacak
kadroların ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:03.03.2011
TOPLANTI SAYISI:247
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.Mustafa AVCI
ALINAN KARAR SAYISI:8
KARARLAR
1-Yrd.Doç.Dr.Ayten EROL’un Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 22.02.2011 tarih ve 58 sayılı yazısı
görüşüldü.
Havza Yönetimi konusunda ortak çalışmalar yürütmek, iklim değişimin havza
sistemleri üzerindeki etkisini içeren ortak araştırmalar planlamak ve bilimsel işbirliğinde
bulunmak amacı ile Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan “Department of Environmental
Conservation at the University of Massachusetts-Amherst (USA)”de “2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 39. Maddesi kapsamında Yurtdışına Gönderilecek Öğretim
Üyelerine Yükseköğretim Kurulu Tarafından Sağlanacak Desteklere ilişkin Usul ve Esaslar”
uyarınca yurt dışı maaşlı, gidiş dönüş uçak biletli ve sağlık sigortalı olarak Yrd.Doç.Dr.Ayten
EROL’un 20 Haziran 2011-30 Eylül 2011 tarihleri arasında 3 (üç) ay Amerika Birleşik
Devletlerine görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
2-Yrd.Doç.Dr.Ayşe DELİGÖZ’ün Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 01.03.2011 tarih ve 73 sayılı yazısı
görüşüldü.
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. Maddesi kapsamında “Öğretim Üyesi ve
Araştırıcı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak
Destekler İle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” uyarınca araştırma yapmak üzere
Amerika Birleşik Devletleri Michigan State University’de yurt dışı maaşlı, gidiş dönüş biletli
ve sağlık sigortalı olarak 1 Temmuz 2011-30 Eylül 2011 tarihleri arasında Yrd.Doç.Dr.Ayşe
DELİGÖZ’ün 3 (üç) ay Amerika Birleşik Devletlerine görevlendirmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
3-Yrd.Doç.Dr.Dilek YILDIZ’ın Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 01.03.2011 tarih ve 72 sayılı yazısı
görüşüldü.
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. Maddesi kapsamında “Öğretim Üyesi ve
Araştırıcı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak
Destekler İle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” uyarınca doktora sonrası
araştırma yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Michigan State University’de yurt dışı
maaşlı, gidiş dönüş biletli ve sağlık sigortalı olarak 1 Temmuz 2011-30 Haziran 2012 tarihleri
arasında Yrd.Doç.Dr.Dilek YILDIZ’ın 12 (oniki) ay Amerika Birleşik Devletlerine
görevlendirmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
4-Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.02.2011 tarih ve 63 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 1922-YL-09 no’lu “Orman Köylerinde Güneş Enerjisi Isıtma Sistemlerinin
Kullanımının Hanehalkı Yakacak Odun Tüketimi Üzerine Etkileri: Burdur-Bucak İlçesi
Orman Köyleri Örneği” adlı yüksek lisans projesi kapsamında proje yürütücüsü
Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve oturma
giderlerinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 6 (altı) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna
ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
05-06 Mart 2011
12-13 Mart 2011
26-27 Mart 2011
Toplam
Tarih
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
Bucak Orman İşletme Şefliği
Gün
2
2
2
6
5-Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY ve 5 Öğrencinin Çalıştay ve Öğrenci Toplantısına
Görevlendirilmeleri
Türkiye Ormancılar Derneğinin 23.02.2011 tarih ve 5.1/33 sayılı yazısı görüşüldü.
Türkiye Ormancılar Derneği tarafından 13-18 Mart 2011 tarihleri arasında AntalyaBelek Rixos Otelde düzenlenecek olan Çalıştay ve Öğrenci Toplantısına Fakültemiz öğretim
üyelerinden Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın 14-16 Mart 2011 tarihleri arasında ve öğrenciler
Özer KATLANIR, Sinan ÇÖP, Ayşe Esen ÇÖP, Abdullah BERAM ve Yaprak Elif
BOLAT’ın 13-18 Mart 2011 tarihleri arasında yolluksuz ve gündeliksiz olarak Antalya’da
görevlendirilmelerine, Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın bu tarihlerde yapamayacağı derslerini
aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı ve Bölümü
Dersin
Kredisi
2+0
İnsan Kaynakları
Peyzaj Mimarlığı
İnsan
Kaynakları 3+0
Yönetimi
Orman Endüstri Müh.
Lisans Bitirme Ödevi
0+2
Orman Mühendisliği
Dersin Yapıldığı Tarih Dersin Telafi Edileceği Tarih
15 Mart 2011
19 Mart 2011
15 Mart 2011
19 Mart 2011
16 Mart 2011
19 Mart 2011
6-Öğrenciler Mehmet KUZGUN ve Abdullah BAYIR’ın Mazeretli Kayıt Yenileme
İsteği
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 01.03.2011 tarih ve 70 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümünün aşağıda ismi belirtilen öğrencilerinin
mazeretinin kabulüne ve Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesi uyarınca kayıtlarının yenilenmesinin uygunluğuna
oybirliğiyle karar verildi.
Öğrenci No
1012001036
1012001082
Öğrencinin Adı Soyadı
Mehmet KUZGUN
Abdullah BAYIR
Bölümü
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
7-Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN’ın Kadro Derece Değişikliği
Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN’ın 02.03.2011 tarihli dilekçesi görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü Toprak İlmi ve Ekolojisi Anabilim Dalı 2.
derece Doçent kadrosuna atanan Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN’ın mağduriyetinin giderilmesi için
yine aynı Anabilim Dalında bulunan 1. derece Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
8-Orman Fakültesi Lisans Programlarının Mezuniyet Kredi Yükü
Fakültemiz Bölümlerinde lisans öğrenimi gören 2.-3.-4. sınıf ve artık yıl
öğrencilerimizin mezuniyet hakkı kazanabilmesi için, Bologna sürecinde değişen ve
yenilenen ders programlarına uyum sağlayabilmeleri amacıyla 13.05.2010 tarih ve 318/9
sayılı Üniversitemiz Senato kararına göre belirlenen intibak programı kapsamında takip eden
yarıyıllarda almak zorunda oldukları derslere kayıt olmaları, devamını almaları ve
başarmalarının gerekli ve yeterli olduğuna oybirliğiyle karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:10.03.2011
TOPLANTI SAYISI:248
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
ALINAN KARAR SAYISI:7
KARARLAR
1-Prof.Dr.Serdar CARUS’un Proje Görevlendirmesi ve Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 08.03.2011 tarih ve 80 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2362-YL-10 nolu “Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.)’nda Bazı Ağaç Şekil
Katsayılarının Göğüs Çapı ve Boya Göre Gelişimleri ve Karşılaştırılmaları” adlı yüksek lisans
projesinin yöntem çalışmalarını göstermek üzere Prof.Dr.Serdar CARUS’un aşağıda belirtilen
tarih ve yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 2 (iki) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Gidilecek Yer
Isparta-Keçiborlu
Toplam
Ders Telafisi
Dersin Adı ve Bölümü
Proje II
Tarih
11-12 Mart 2011
Dersin
Kredisi
1+3
Gün
2
2
Dersin Yapıldığı Tarih Dersin Telafi
Tarih
11.03.2011
13.03.2011
Edileceği
2-Doç.Dr.Ramazan ÖZÇELİK’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 08.03.2011 tarih ve 81 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2617-M-10 no’lu “Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nde Yetişme Ortamı
Farklılıklarının Meşe Ortamlarındaki Tür Değişimi Üzerindeki Etkisi” adlı münferit projesi
kapsamında Doç.Dr.Ramazan ÖZÇELİK’in aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve
gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 6 (altı) gün görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Aksu (Isparta)Çevresi Meşe Ormanları
Gelendost Çevresi Meşe Ormanları
Yalvaç Çevresi Meşe Ormanları
Toplam
Tarih
12-13 Mart 2011
19-20 Mart 2011
26-27 Mart 2011
Gün
2
2
2
6
3-Yrd.Doç.Dr.A.Alper BABALIK’ın Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 07.03.2011 tarih ve 75 sayılı yazısı
görüşüldü.
Yrd.Doç.Dr.A.Alper BABALIK’ın 27 Mart 2011-01 Nisan 2011 tarihleri arasında
Fransa’da görevli olmasından dolayı bu tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi
telafi etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı ve Bölümü
Mera Yönetimi
Bitirme Ödevi II
Sel ve Çığ Kontrolü
Proje II
Dersin
Kredisi
2+1 3
0+2 2
2+0 2
1+3 4
Dersin Yapıldığı Tarih Dersin Telafi
Tarih
30.03.2011
16.04.2011
01.04.2011
16.04.2011
01.04.2011
17.04.2011
01.04.2011
17.04.2011
Edileceği
4- Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan SARIKAYA’nın Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 08.03.2011 tarih ve 74 sayılı yazısı
görüşüldü.
Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan SARIKAYA’nın 27 Mart 2011-01 Nisan 2011 tarihleri arasında
Fransa’da görevli olmasından dolayı bu tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi
telafi etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı ve Bölümü
Bitirme Ödevi II
Proje II
Dersin
Kredisi
0+2 2
1+3 4
Dersin Yapıldığı Tarih Dersin Telafi
Tarih
01.04.2011
16.04.2011
01.04.2011
16.04.2011
Edileceği
5-Sokrates-Erasmus Programı ile Giden Öğrencilerin Not Dönüşüm Formları
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 08.03.2011 tarih ve 21 sayılı
yazısı görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Sokrates-Erasmus Öğrenci Değişim
Programı çerçevesinde Mendel University of Agriculture and Forestry Çek Cumhuriyetine
giden 0812002040 nolu Uğur KARAARSLAN, 0812002004 nolu Bahtiyar KAYA ve
0712002004 nolu Oğuz KARA’ya ait not dönüşüm formlarının Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü Bölüm Kurulundan geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
6-Orman Mühendisliği Bölümü Fotoğrafçılık Dersi Ders Görevlendirme Değişikliği
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 08.03.2011 tarih ve 79 sayılı yazısı
görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Orman Mühendisliği Bölümünde
okutulan PEM32 kodlu Fotoğrafçılık (2+0) dersine görevlendirilen Yrd.Doç.Dr.Süleyman
GÜLCÜ’nün işlerinin yoğunluğu nedeniyle yerine Yrd.Doç.Dr.Yılmaz ÇATAL’ın
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
7-Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Mimarisi Anabilim Dalında Uzman Kadrosuna
Başvuran Nadine AYDIN
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanlığının 08.03.2011 tarih ve 40 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Mimarisi Anabilim Dalında Uzman
kadrosuna başvuruda bulunan Nadine AYDIN’ın Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunu olmadığı
için başvurusunun kabul edilmemesine ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:16.03.2011
TOPLANTI SAYISI:249
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
ALINAN KARAR SAYISI:2
KARARLAR
1-Doç.Dr.İbrahim ÖZDEMİR’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 15.03.2011 tarih ve 84 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2563-M-10 nolu “Uydu Verileri Kullanılarak Ormanın Yapısal Çeşitliliğinin
Haritalanması” adlı projesinin uydu görüntülerinin siparişlerinin verilmesi ve çalışma alanının
seçimi amacıyla Doç.Dr.İbrahim ÖZDEMİR’in aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve
gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 9 (dokuz) gün görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Tarih
NİK ® İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Ortaklar 20-23 Mart 2011
Cad. Yönet Apt. No 27 D.6 Şişli-34394Mecidiyeköy-İSTANBUL
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
27-31 Mart 2011
Toplam
Gün
4
5
9
2-Sokrates-Erasmus Programı ile Giden Öğrenci Galip Emrah AYAZ’ın Not Dönüşüm
Formu
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 16.03.2011 tarih ve 41 sayılı yazısı görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Sokrates-Erasmus Öğrenci Değişim
Programı çerçevesinde Siaulia University Litvanya’ya giden 0812003024 nolu Galip Emrah
AYAZ’a ait not dönüşüm formunun Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Kurulundan geldiği
ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:23.03.2011
TOPLANTI SAYISI:250
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
ALINAN KARAR SAYISI:5
KARARLAR
1-Doç.Dr.H.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’nin Kadro-Derece Değişikliği
Doç.Dr.H.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’nin 18.03.2011 tarihli dilekçesi görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü Orman Botaniği Anabilim Dalı 3. derece
Doçent kadrosuna atanan Doç.Dr.H.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’nin mağduriyetinin
giderilmesi için yine aynı Anabilim Dalında bulunan 1. derece Doçent kadrosuna atanmasının
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
2-Doç.Dr.Ergün GÜNTEKİN’in Kadro-Derece Değişikliği
Doç.Dr.Ergün GÜNTEKİN’in 22.03.2011 tarihli dilekçesi görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Odun Mekaniği ve Teknolojisi
Anabilim Dalı 2. derece Doçent kadrosuna atanan Doç.Dr.Ergün GÜNTEKİN’in
mağduriyetinin giderilmesi için Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalında
Doç.Dr.Ergün GÜNTEKİN’in halen kullanmakta olduğu 2. derece Doçent kadrosu ile Orman
Amenajmanı Anabilim dalında bulunan 1. derece boş Doçent kadrosunun karşılıklı olarak
değiştirilerek ilgili öğretim üyesinin 1.derece Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
3-Prof.Dr.Mustafa AVCI’nın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 22.03.2011 tarih ve 89 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2371-YL-10 nolu “Muğla-Fethiye Ormanlarında Yangın Sorunu, Yangınların
Dağılımı ve Yangınlar Üzerinde Etkili Olan Ekolojik Faktörler” adlı yüksek lisans projesi
kapsamında Proje Yürütücüsü Prof.Dr.Mustafa AVCI’nın aşağıda belirtilen tarih ve yörelere
yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 6 (altı) gün görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Muğla-Fethiye
Muğla-Fethiye
Muğla-Fethiye
Toplam
Tarih
02-03.04.2011
09-10.04.2011
16-17.04.2011
Gün
2
2
2
6
4-Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.03.2011 tarih ve 90 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 1922-YL-09 no’lu “Orman Köylerinde Güneş Enerjisi Isıtma Sistemlerinin
Kullanımının Hanehalkı Yakacak Odun Tüketimi Üzerine Etkileri: Burdur-Bucak İlçesi
Orman Köyleri Örneği” adlı yüksek lisans projesi kapsamında proje yürütücüsü
Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve oturma
giderlerinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 8 (sekiz) gün görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Burdur
Burdur
Denizli
Muğla
Toplam
Tarih
02-03 Nisan 2011
09-10 Nisan 2011
16-17 Nisan 2011
23-24 Nisan 2011
Gün
2
2
2
2
8
5-Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER’in Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.03.2011 tarih ve 91 sayılı yazısı
görüşüldü.
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER’in Ülkemiz adına Yönetim Komitesi (Management
Committee) Üyeleri’nden biri olduğu COST Action FP0902 kod no.lu proje kapsamında 2227 Mayıs 2011 tarihleri arasında Finlandiya’ da “Joensuu Ormancılık İletişim Haftası:
Ormanlar ve Enerji” teması çerçevesinde düzenlenecek olan JFNW2011-Eğitim Okulu
(Training School)’na katılmak üzere Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER’in 21-29 Mayıs 2011
tarihleri arasında yol dahil 8 (sekiz) gün; uçakla, yolluk, gündelik ve katılım ücretinin
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi bireysel performansından karşılanacak
şekilde aylıklı olarak Finlandiya’da görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:31.03.2011
TOPLANTI SAYISI:251
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Mustafa AVCI
ALINAN KARAR SAYISI:5
KARARLAR
1- Prof.Dr. Musa GENÇ’in Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 29.03.2011 tarih ve 94 sayılı yazısı görüşüldü.
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. Maddesi kapsamında “Öğretim Üyesi ve
Araştırıcı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak
Destekler İle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” uyarınca araştırma yapmak üzere
Güney Afrika Cumhuriyeti Fort Cox College of Agriculture and Forestry’de yurt dışı maaşlı, gidiş
dönüş biletli ve sağlık sigortalı olarak 1 Temmuz 2011-30 Eylül 2011 tarihleri arasında Prof.Dr.
Musa GENÇ’in 3 (üç) ay Güney Afrika Cumhuriyeti’nde görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
2- Prof.Dr. Serdar CARUS’un Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 29.03.2011 tarih ve 95 sayılı yazısı görüşüldü.
06-10 Haziran 2011 tarihleri arasında Avignon Fransa’da düzenlenecek olan “MEDPINE4:
4 th International Conference on Mediterranean Pines” adlı kongrede “The Alteration of Diameter
Distribution by Site Quality and Age in Even Aged Grimean Pine (Pinus nigra Arnold) Stands in
Southern Turkey” isimli poster bildiriyi sunmak üzere Prof.Dr. Serdar CARUS’un 5-12 Haziran
2011 tarihleri arasında yol dahil 8 (sekiz) gün; uçakla yolluk, gündelik ve katılım ücretinin Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi bireysel performansından karşılanacak şekilde aylıklı
olarak Avignon Fransa’da görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
3- Öğrenci Serkan ÖZDEMİR’in Transkriptinden Fidanlık Tekniği Dersinin Çıkarılması
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 29.03.2011 tarih ve 96 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü 4. sınıf 0712001067 nolu öğrencisi Serkan
ÖZDEMİR’in 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 4. sınıf güz döneminde aldığı ve FF ile kaldığı ORM
403 Kodlu Fidanlık Tekniği dersi 4. sınıf bahar döneminde de sehven öğrencinin üzerinde kayıtlı
olmasından dolayı adı geçen dersin öğrencinin üzerinden silinmesinin uygunluğuna oybirliğiyle
karar verildi.
4- Öğrenci Murat TAŞDELGEN’in Transkriptinden Matematik II Dersinin Çıkarılması
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 29.03.2011 tarih ve 97 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü 3. sınıf 0812001033 nolu öğrencisi Murat
TAŞDELGEN’in MAT115 kodlu Matematik dersinden CC notu ile başarılı olmuş ve intibak
kararları gereği eski müfredatta bulunan Matematik I ve Matematik II derslerinden muaf
olmaktadır. Bu nedenle muaf olduğu 116 kodlu Matematik II dersinin öğrencinin üzerinden
silinmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
5- Öğrenci İzni
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 30.03.2011 tarih ve 24 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemizde Arama Kurtarma Birimi kurulması planlandığından Jandarma Genel
Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Komutanlığı
tarafından eğitim desteği verilecek olması sebebiyle Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü 4. sınıf 0712002001 nolu öğrencisi Abdullah BERAM’ın 28.03-08.04 2011 tarihleri
arasında yapılacak olan eğitime yolluklu-gündelikli olarak görevlendirilmesine, ücretinin de
Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ödenmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:07.04.2011
TOPLANTI SAYISI:252
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.Serdar CARUS
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.İdris OĞURLU
ALINAN KARAR SAYISI:10
KARARLAR
1- Akademik Kadro Kullanım İzni
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 05.04.2011 tarih ve 100 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemizde 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre şartları sağlayan araştırma
görevlisi bulunmadığından kadro talep edilmemesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
2- Doç.Dr.İbrahim ÖZDEMİR’in Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 05.04.2011 tarih ve 99 sayılı yazısı görüşüldü.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilim İnsanı Destekleme Daire
Başkanlığınca yürütülmekte olan 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı
kapsamında, İngiltere’de bulunan DURHAM Üniversitesinde Fakültemiz Yönetim Kurulunun
23.12.2011 tarih ve 236/6 sayılı kararı ile 30 Mart 2011- ile 30 Temmuz 2011 tarihleri arasında
görevlendirilen Doç.Dr.İbrahim ÖZDEMİR’in kalma yeri konusunda sıkıntı yaşaması sebebiyle
görev tarihlerinin 11 Nisan 2011-30 Temmuz 2011 olarak değiştirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
3- Yrd.Doç.Dr. Yılmaz ÇATAL’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 05.04.2011 tarih ve 101 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordisyon Birimi tarafından desteklenen 2367YL-10 no’lu “Burdur Yöresindeki Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Toros Sediri ( Cedrus libani
A.Rich.) Ağaçlandırmalarında Değişik Aralama Şiddetlerinin Çap, Boy ve Hacim Artımına
Etkisinin Modellenmesi” adlı yüksek lisans projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.
Yılmaz ÇATAL’ın aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden
karşılanacak şekilde 14 (ondört) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
18-19 Nisan 2011
Burdur-Ağlasun
2
23-26 Nisan 2011
Burdur-Ağlasun
4
30 Nisan-03 Mayıs 2011
Burdur-Ağlasun
4
07-10 Mayıs 2011
Burdur-Ağlasun
4
TOPLAM
14
4- Yrd.Doç.Dr. Mehmet EKER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 05.04.2011 tarih ve 102 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O435 no’lu “Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik
Edilebilirliğinin Araştırılması” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Mehmet
EKER’in belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve yakıt giderleri ilgili projeden
karşılanacak şekilde 8 (sekiz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
16-17 Nisan 2011
Isparta-Bucak
2
20 Nisan 2011
Isparta-Ağlasun
1
23-24 Nisan 2011
Isparta-Bucak
2
27 Nisan 2011
Isparta-Ağlasun
1
30 Nisan-01 Mayıs 2011
Isparta-Bucak
2
TOPLAM
8
5- Doç.Dr. Hüseyin FAKİR’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 05.04.2011 tarih ve 103 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2616-M-10 no’lu “Davraz Dağı Kozağacı Yaylası Kocapınar Merasında Bitki Örtüsünün Bazı
Özelliklerinin Belirlenmesi” adlı projesi kapsamında proje yardımcı araştırmacısı Doç.Dr. Hüseyin
FAKİR’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden
karşılanacak şekilde 6 (altı) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
09-10 Nisan 2011
Davraz Dağı Kozağacı Yaylası
2
16-17 Nisan 2011
Davraz Dağı Kozağacı Yaylası
2
23-24 Nisan 2011
Davraz Dağı Kozağacı Yaylası
2
TOPLAM
6
6- Yrd.Doç.Dr. A.Alper BABALIK’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 05.04.2011 tarih ve 104 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2616-M-10 no’lu “Davraz Dağı Kozağacı Yaylası Kocapınar Merasında Bitki Örtüsünün Bazı
Özelliklerinin Belirlenmesi” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. A.Alper
BABALIK’ın aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden
karşılanacak şekilde 6 (altı) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
09-10-11 Nisan 2011
Davraz Dağı Kozağacı Yaylası
3
16-17-18 Nisan 2011
Davraz Dağı Kozağacı Yaylası
3
23-24-25 Nisan 2011
Davraz Dağı Kozağacı Yaylası
3
TOPLAM
9
7- II. Öğretimde Görevlendirilen Personeller Hakkında
Ayşegül AKGÜL’ün 04.04.2011 tarihli dilekçesi görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Fakültemiz personeli Ayşegül AKGÜL’ün
11 Nisan 2011 tarihinden itibaren II. Öğretimden faydalanmasının uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
8- Yrd.Doç.Dr. İ.Halil ÖZDAMAR
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.04.2011 tarih ve 25 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Endüstri Makineleri ve İşletme
Anabilim Dalında görev yapmakta iken istifa eden Yrd.Doç.Dr. İ.Halil ÖZDAMAR’ın 2547 Sayılı
Kanunun 60/b maddesi uyarınca Orman Endüstri Makineleri ve İşletme Anabilim Dalındaki
Yardımcı Doçent kadrosuna yeniden dönmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
9- Doç.Dr. Atila GÜL’ün Yurtdışı Görevlendirmesi ve Ders Telafisi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 06.04.2011 tarih ve 44 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz 2010-2011 Erasmus Programı Ders Verme Hareketliliği çerçevesinde
yapılmış olan ikili protokol kapsamında Portekiz-Universidade do Porto Üniversitesine seminer
vermek üzere Doç.Dr. Atila GÜL’ün 18.05.2011-22.05.2011 tarihleri arasında yol dahil 5 (beş) gün
yolluksuz, gündelik, konaklama ve diğer masrafları Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi bireysel performans bütçesinden karşılanacak şekilde Portekiz’de görevlendirilmesine,
görevli bulunduğu tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna
ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Dersin
Kredisi
Bitki Tanıma ve
Değerlendirme II
(2+2)
Plant Identification and
Assesment
(0+2)
Bitirme Ödevi
(0+2)
Dersin Yapıldığı Tarih Dersin Telafi Edileceği Tarih
27.05.2011
18.05.2011
Saat: 13.15-15.00
Saat: 09.00-12.45
17.00-19.00
18.05.2011
Telafisi Olmayacak
Saat: 17.00-19.00
20.05.2011
Telafisi Olmayacak
Saat: 15.15-17.00
10- Yrd.Doç.Dr. Mehmet TOPAY’ın Yurtiçi Görevlendirmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 06.04.2011 tarih ve 45 sayılı yazısı görüşüldü.
Kırsal Rekreasyon etkinlikleri açısından potansiyelini belirlemek üzere Yrd.Doç.Dr.
Mehmet TOPAY’ın aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluksuz ve gündeliksiz olarak
2 (iki) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
09-10 Nisan 2011
Burdur İli ve Yakın Çevresi
2
TOPLAM
2
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:14.04.2011
TOPLANTI SAYISI:253
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Serdar CARUS
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
ALINAN KARAR SAYISI:8
KARARLAR
1- Yrd.Doç.Dr. Yasin KARATEPE’nin Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.04.2011 tarih ve 110 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2617-M-10 no’lu “Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde Yetişme Ortamı Farklılıklarının Meşe
Ormanlarındaki Tür Değişimi Üzerindeki Etkisi” adlı proje kapsamında proje yürütücüsü
Yrd.Doç.Dr. Yasin KARATEPE’nin aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve
gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 6 (altı) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
16-17 Nisan 2011
Gölhisar çevresi meşe ormanları
2
23-24 Nisan 2011
Gölhisar çevresi meşe ormanları
2
30 Nisan-01 Mayıs 2011
Yalvaç çevresi meşe ormanları
2
TOPLAM
6
2- Yrd.Doç.Dr. Nevzat GÜRLEVİK’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.04.2011 tarih ve 111 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O435 no’lu “Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik
Edilebilirliğinin Araştırılması” adlı proje kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Nevzat
GÜRLEVİK’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve yakıt giderleri
ilgili projeden karşılanacak şekilde 8 (sekiz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
16-17 Nisan 2011
Isparta-Bucak
2
20 Nisan 2011
Isparta-Ağlasun
1
23-24 Nisan 2011
Isparta-Bucak
2
27 Nisan 2011
Isparta-Ağlasun
1
30 Nisan-01 Mayıs 2011
Isparta-Bucak
2
TOPLAM
8
3- Yrd.Doç.Dr. Asko T.LEHTİJARVİ’nin Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.04.2011 tarih ve 112 sayılı yazısı görüşüldü.
23-28 Mayıs 2011 tarihleri arasında Madrid’te gerçekleştirilecek olan IUFRO 2011-WP
7.02.02 Grubunun GLOBAL CHANGE AND FOREST DISEASES: NEW THREATS, NEW
STRATEGIES (http://www.iufro2011.com) toplantısına 4 adet sözlü, 2 adet poster bildiri ile
katılacak olan Yrd.Doç.Dr. Asko T.LEHTİJARVİ’nin 20-30 Mayıs 2011 tarihleri arasında yol dahil
10 (on) gün; toplantı kayıt ve konaklama ücretleri TÜBİTAK tarafından desteklenen 110-O-119
nolu “Dedegül Dağı ve Civarında Anadolu Karaçamı ve Toros Sediri Üzerinde Kar ile İlişkili
Patojen Fungusların Varlığı, Zararı, Virülensi ve Yetişme Ortamı Özellikleri ile İlişkileri” adlı
projeden, 22-29 mayıs 2011 tarihlerini kapsayan 8 (sekiz) günlük yolluk, gündelik ve uçakla ulaşım
(Antalya-Madrid-Antalya) bedellerinin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi bireysel
performans bütçesinden karşılanacak şekilde Madrid’te görevlendirmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
4- Doç.Dr. H.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’nin Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.04.2011 tarih ve 113 sayılı yazısı görüşüldü.
23-28 Mayıs 2011 tarihleri arasında Madrid’te gerçekleştirilecek olan IUFRO 2011-WP
7.02.02 Grubunun GLOBAL CHANGE AND FOREST DISEASES: NEW THREATS, NEW
STRATEGIES (http://www.iufro2011.com) toplantısına 4 adet sözlü, 2 adet poster bildiri ile
katılacak olan Doç.Dr. H.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’nin 20-30 Mayıs 2011 tarihleri arasında
yol dahil 10 (on) gün; toplantı kayıt, konaklama ve 22-29 mayıs 2011 tarihlerini kapsayan 8 (sekiz)
günlük yolluk, gündelik ve uçakla ulaşım (Antalya-Madrid uçakla ulaşım, Madrid-Reisinosa)
bedellerinin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi bireysel performans bütçesinden
karşılanacak şekilde Madrid’te görevlendirmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
5- Bitirme Ödevi Tez Konularının Belirlenmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.04.2011 tarih ve 109 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Bitirme Ödevi Çalışma Grubu
tarafından belirlenen tez konusunun ve görevlendirilen öğretim üyesinin aşağıdaki şekliyle
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Adı Soyadı
Tolgahan OSMANOĞLU
Danışman Öğretim Üyesi
Doç.Dr. İbrahim ÖZDEMİR
Aydın BARDAKÇI
Mevcut Tez Başlığı
Eğirdir-Çamyol
Yöresindeki Karaçam
(Pinus nigra Arn.
Subsp.
Pallasiana
(Lamb.) Holmboe )
Meşcerelerinde Göğüs
Çapı,
Tepe
Çapı
İlişkisi
6- Farabi Öğrencisi Yıldız ŞUNDA’nın Not Dönüşümü
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.04.2011 tarih ve 107 sayılı yazısı görüşüldü.
Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman
Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören 0812001079 nolu Yıldız ŞUNDA’nın Farabi
Koordinatörlüğü tarafından yapılan not dönüşümünün ekteki şekliyle Öğrenci İşleri Not Bilgi
Sistemine aktarılmasının uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:21.04.2011
TOPLANTI SAYISI:254
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Serdar CARUS
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
ALINAN KARAR SAYISI:11
KARARLAR
1- Prof.Dr. Serdar CARUS’un Proje Görevlendirmesi ve Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2011 tarih ve 120 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2362-YL-10 no’lu “Doğu Kayınında (Fagus orientalis Lipsky.) Bazı Ağaç Şekil Katsayılarının
Göğüs Çapı ve Boya Göre Gelişimleri ve Karşılaştırmaları” adlı proje kapsamında proje yürütücüsü
Prof.Dr. Serdar CARUS’un aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili
projeden karşılanacak şekilde 4 (dört) gün görevlendirilmesine, görevli bulunduğu tarihlerde
yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
29-30 Nisan/01-02 Mayıs 2011
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
4
TOPLAM
4
Dersin Adı
Dersin Kredisi
Dersin Yapıldığı Tarih
Dersin Telafi Edileceği Tarih
Proje II
1+3
29.04.2011
07.05.2011
2- Prof.Dr. Mustafa AVCI’nın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2011 tarih ve 119 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2149-YL-10 no’lu “Formica rufa L. (Hymenoptera; Formicidae) (Kırmızı Orman Karıncası)’nın
Isparta-Senirkent Kapıdağ Sedir Ormanlarında Envanteri ve Habitat Tercihlerinin Belirlenmesi”
adlı yüksek lisans projesi kapsamında proje yürütücüsü Prof.Dr. Mustafa AVCI’nın aşağıda
belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve özel aracının yakıt bedeli ilgili projeden karşılanacak şekilde
2 (iki) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
23-24 Nisan 2011
Isparta-Senirkent
2
TOPLAM
2
3- Doç.Dr. H.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’nin Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2011 tarih ve 117 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110-O-119 nolu “Dedegül Dağı ve Civarında Anadolu
Karaçamı ve Toros Sediri Üzerinde Kar ile İlişkili Patojen Fungusların Varlığı, Zararı, Virülensi ve
Yetişme Ortamı Özellikleri ile İlişkileri” adlı proje kapsamında arazi çalışmalarını gerçekleştirmek
üzere yardımcı araştırmacı Doç.Dr. H.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’nin aşağıda belirtilen
yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 8 (sekiz) gün görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
22-23-24-25-28-29-30 Nisan
2011/01 Mayıs 2011
Dedegül Dağı ve Civar Ormanlar
Yenişarbademli/Isparta
TOPLAM
8
8
4- Yrd.Doç.Dr. Asko LEHTİJARVİ’nin Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2011 tarih ve 116 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110-O-119 nolu “Dedegül Dağı ve Civarında Anadolu
Karaçamı ve Toros Sediri Üzerinde Kar ile İlişkili Patojen Fungusların Varlığı, Zararı, Virülensi ve
Yetişme Ortamı Özellikleri ile İlişkileri” adlı proje kapsamında arazi çalışmalarını gerçekleştirmek
üzere Proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Asko LEHTİJARVİ’nin aşağıda belirtilen yörelere yolluk ve
gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 8 (sekiz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
22-23-24-25-28-29-30 Nisan
2011/01 Mayıs 2011
Dedegül Dağı ve Civar Ormanlar
Yenişarbademli/Isparta
TOPLAM
8
8
5- Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2011 tarih ve 118 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2711-M-10 no’lu “Göller Yöresi Üvez (Sorbus L.) Taksonlarının Morfolojik ve Anatomik
Özellikleri” adlı proje kapsamında Proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in aşağıda
belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve (15 EY 532) plakalı özel aracının yakıt bedeli ilgili projeden
karşılanacak şekilde 9 (dokuz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
01 Mayıs 2011
Eğirdir-Yukarı Gökdere-Yazılı Kanyon
1
07-08 Mayıs 2011
Burdur-Bucak-Ağlasun
2
14-15 Mayıs 2011
Yenişarbademli-Beyşehir
2
21-22 Mayıs 2011
Bozburun Dağı (Denizli)
2
28-29 Mayıs 2011
Sultan Dağları (Konya)
2
TOPLAM
9
6- Mazeret Sınav Hakkı İsteyen Öğrenciler
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2011 tarih ve 115 sayılı yazısı, Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 20.04.2011 tarih ve 31 sayılı yazısı ile Peyzaj
Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 19.04.2011 tarih ve 49 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj
Mimarlığı Bölümü ekte belirtilen öğrencilerinin sağlık sorunları nedeniyle sınavlarına giremedikleri
derslerden mazeret sınav hakkı verilmesine ve sınav tarihlerinin Ders ve Sınav Programı Çalışma
Grubu tarafından hazırlanmasının uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
7- Not Girişi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2011 tarih ve 122 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü aşağıda adı geçen öğrencisinin belirtilen dersten
almış olduğu ara sınav notu dersi veren öğretim üyesi Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK tarafından
sehven yanlış yazıldığından, öğrencinin yeni notunun aşağıdaki gibi düzeltilerek ve listede ismi yer
almayan öğrencilerin ara sınav notlarının aşağıdaki gibi sisteme işlenmesinin uygunluğuna oy
birliğiyle karar verildi.
Dersin
Adı
Dersin
Kodu
Orman
ORM406
Amenajmanı
Adı Soyadı
Numarası
Eski
Notu
Siraç GÜNEŞ
0712001073 35
Yeni
Notu
65
Ortalama Sonuç
(Katsayı) (Harf
Olarak
Karşılığı)
Dersin Adı
Adı Soyadı
Numarası
Ara Sınav Notu
Ağaçlandırma/
Ağaçlandırma Tekniği
Hüseyin SAYIN
Özgür Durmuş KAYA
Uğur PARÇAOĞLU
1030120025
0721303027
0512001038
48
36
48
8- Ders Silinip Ders Eklenmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 20.04.2011 tarih ve 30 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü aşağıda adı geçen 3. sınıf öğrencilerinin
ders ekleme sırasında kodlardan dolayı yapılan karışıklık nedeniyle bu öğrencilerin üzerinden OEM
206 kodlu Ahşap Malzeme Mekaniği dersinin silinerek 207 kodlu Ağaç Malzeme Mekaniği
dersinin eklenmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.
Adı Soyadı
Numarası
Abdullah YILDIZ
Cihat ALTUNÇ
Fatih SÜMBÜL
0712002031
0712002023
0812002050
9- Yrd.Doç.Dr. Birol ÜNER’in Ders Telafisi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 20.04.2011 tarih ve 30 sayılı yazısı
görüşüldü.
Yrd.Doç.Dr. Birol ÜNER’in 19-20 Nisan 2011 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi
Orman Fakültesinde yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavına katılması nedeniyle bu tarihlerde
yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Dersin Dersin Yapıldığı Tarih
Kredisi
Dersin Telafi Edileceği Tarih
Modelaj
3
19 Nisan 2011 Salı
2-3-4. Saatler
30 Nisan 2011 Cumartesi
(09.00-11.00)
Kağıt Fabrikasyonu
3
20 Nisan 2011 Çarşamba
2-3-4. Saatler
30 Nisan 2011 Cumartesi
(13.30-16.30)
10- Ekolojik Araştırma İsteği
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2011 tarih ve 121 sayılı yazısı görüşüldü.
Bergama ilçe merkezine 20 km uzaklıkta bulunan Kozak Yaylasındaki fıstık çamı
sahasındaki verim düşüklüğü ile ilgili görüşleri sunmak üzere Doç.Dr. H.Tuğba DOĞMUŞ
LEHTİJARVİ’nin görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
11- II. Öğretimde Görevlendirilen Personeller
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterliğinin 12.04.2011 tarih ve
338/6435 sayılı yazısı görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda adı geçen personellerin 21
Nisan 2011 tarihinden itibaren Fakültemiz II. Öğretiminden faydalanmalarının uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Adı Soyadı
Unvanı
Birimi
Ertan ÇEKİN
Daire Başkanı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
A.Erten TENDERİS
Okutman
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Abdullah ABALI
Mali Hizmetler Uzman Yrd.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
N.Fıratcan ÇINAR
Mali Hizmetler Uzman Yrd.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Uğur BULGAN
Daire Başkanı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:28.04.2011
TOPLANTI SAYISI:255
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Serdar CARUS
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
ALINAN KARAR SAYISI:11
KARARLAR
1- Yrd.Doç.Dr. İ.Halil ÖZDAMAR’ın Ataması
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 27.04.2011 tarih ve 33 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Endüstri Makineleri ve İşletme
Anabilim Dalında görev yapmakta iken istifa eden Yrd.Doç.Dr. İ.Halil ÖZDAMAR’ın 2547 Sayılı
Kanunun 60/b maddesi gereği ile vermiş olduğu dilekçesi ve Akademik Değerlendirme Çalışma
Grubunun hazırlamış olduğu rapor doğrultusunda Orman Endüstri Makineleri ve İşletme Anabilim
Dalındaki 3. derece Yardımcı Doçent kadrosunun kullanılmasına izin verilmesine ve Yrd.Doç.Dr.
İ.Halil ÖZDAMAR’ın bu kadroya atanmasının uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
2- Sokrates-Erasmus Öğrenci Değişim Programı
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 27.04.2011 tarih ve 34 sayılı yazısı
görüşüldü.
Sokrates-Erasmus Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı
bahar yarıyılında Warsaw University of Life Sciences Polonya’da öğrenim görecek olan
0812002029 nolu Fatih KURUL’un “Öğrenim Anlaşmasının” Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü Bölüm Kurulundan geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
3- Prof.Dr. Öznur Bülend SEÇKİN’in Görevlendirmesi
13 Mayıs 2011 tarihinde Fakültemiz tarafından 2011 Uluslararası Orman Yılı kutlamaları
çerçevesinde düzenlenecek olan Peyzaj Mimarlığı Gününe konuşmacı olarak katılmak üzere
Prof.Dr. Öznur Bülend SEÇKİN’in 12-14 Mayıs 2011 tarihleri arasında uçakla (İstanbul-Isparta),
gündelik ve konaklama (ilk gece Konukevi, ikinci gece Eğirdir Mavi Göl Otel) bedellerinin
Fakültemiz bütçesinden karşılanacak şekilde görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
4- Yrd.Doç.Dr. Yasin KARATEPE’nin Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.04.2011 tarih ve 130 sayılı yazısı görüşüldü.
05-07 Mayıs 2011 tarihleri arasında Düzce’de düzenlenecek olan Ekoloji 2011 adlı
sempozyuma katılmak üzere Yrd.Doç.Dr. Yasin KARATEPE’nin 05-08 Mayıs 2011 tarihleri
arasında yol dahil 4 (dört) gün yolluklu ve gündelikli olarak Düzce’de (Fakülte Yönetim
Kurulunun 19.08.2010 tarih ve 128/13 sayılı kararı gereği katılım ücreti ve konaklama bedeli
ödenmemesine) görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
5- Yrd.Doç.Dr. Nevzat GÜRLEVİK’in Görevlendirmesi ve Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.04.2011 tarih ve 129 sayılı yazısı görüşüldü.
05-07 Mayıs 2011 tarihleri arasında Düzce’de düzenlenecek olan Ekoloji 2011 adlı
sempozyuma katılmak üzere Yrd.Doç.Dr. Nevzat GÜRLEVİK’in 05-08 Mayıs 2011 tarihleri
arasında yol dahil 4 (dört) gün yolluklu ve gündelikli olarak Düzce’de (Fakülte Yönetim
Kurulunun 19.08.2010 tarih ve 128/13 sayılı kararı gereği katılım ücreti ve konaklama bedeli
ödenmemesine) görevlendirilmesine ve bu tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi
etmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Dersin Kredisi
Dersin Yapıldığı Tarih Dersin Telafi Edileceği Tarih
Bitirme Ödevi
(0+2)
06 Mayıs 2011
13 Mayıs 2011
6- Doç.Dr. Hüseyin FAKİR’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.04.2011 tarih ve 128 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2564-M-10 no’lu “Göller Yöresinin Endemik Geofit Bitki Türlerinin Süleyman Demirel Botanik
Bahçesinde ex-situ Koleksiyonlarının Oluşturulması” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü
Doç.Dr. Hüseyin FAKİR’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili
projeden karşılanacak şekilde 8 (sekiz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
07-08 Mayıs 2011
Isparta-Burdur
2
14-15 Mayıs 2011
Isparta-Dinar
2
21-22 Mayıs 2011
Isparta-Sütçüler
2
28-29 Mayıs 2011
Isparta-Şarkikaraağaç
2
TOPLAM
8
7- Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.04.2011 tarih ve 127 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2597-M-10 no’lu “Sütçüler ve Eğirdir Orman İşletmelerinde Karaçam İçin Uyumlu Gövde Çapı ve
Gövde Hacmi Modellerinin Geliştirilmesi” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Doç.Dr.
Ramazan ÖZÇELİK’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili
projeden karşılanacak şekilde 8 (sekiz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
07-08 Mayıs 2011
Sütçüler-Isparta
2
14-15 Mayıs 2011
Sütçüler-Isparta
2
21-22 Mayıs 2011
Eğirdir-Isparta
2
28-29 Mayıs 2011
Eğirdir-Isparta
2
TOPLAM
8
8- Yrd.Doç.Dr. A.Alper BABALIK’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.04.2011 tarih ve 126 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2616-M-10 no’lu “Davraz Dağı Kozağacı Yaylası Kocapınar Merasında Bitki Örtüsünün Bazı
Özelliklerinin Belirlenmesi” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. A.Alper
BABALIK’ın aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden
karşılanacak şekilde 15 (onbeş) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
30 Nisan 2011
Davraz Dağı Kozağacı Yaylası
1
01-02 Mayıs 2011
Davraz Dağı Kozağacı Yaylası
2
07-08-09 Mayıs 2011
Davraz Dağı Kozağacı Yaylası
3
14-15-16 Mayıs 2011
Davraz Dağı Kozağacı Yaylası
3
21-22-23 Mayıs 2011
Davraz Dağı Kozağacı Yaylası
3
28-29-30 Mayıs 2011
Davraz Dağı Kozağacı Yaylası
3
TOPLAM
15
9- Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.04.2011 tarih ve 125 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen 1922YL-09 no’lu “Orman Köylerinde Güneş Enerjisi Isıtma Sistemlerinin Kullanımının Hanehalkı
Yakacak Odun Tüketimi Üzerine Etkileri: Burdur-Bucak İlçesi Orman Köyleri Örneği” adlı yüksek
lisans projesi kapsamında proje yürütücüsü Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın aşağıda belirtilen
tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 10 (on) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Tarih
Yöre
Gün
30 Nisan-01 Mayıs 2011
Burdur İli
2
07-08 Mayıs 2011
Antalya İli
2
14-15 Mayıs 2011
Bucak İlçesi
2
21-22 Mayıs 2011
Bucak İlçesi
2
28-29 Mayıs 2011
Bucak İlçesi
2
TOPLAM
10
10- Prof.Dr. Serdar CARUS’un Proje Görevlendirmesi ve Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.04.2011 tarih ve 124 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen 2362YL-10 no’lu “Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.)’nda Bazı Ağaç Şekil Katsayılarının Göğüs
Çapı ve Boya Göre Gelişimleri ve Karşılaştırılmaları” adlı yüksek lisans projesi kapsamında proje
yürütücüsü Prof.Dr. Serdar CARUS’un aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve
gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 3 (üç) gün görevlendirilmesine ve bu tarihlerde
yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
19-21 Mayıs 2011
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü
3
TOPLAM
3
Dersin Adı
Dersin Kredisi
Dersin Yapıldığı Tarih
Dersin Telafi Edileceği Tarih
Proje II
(1+3)
20 Mayıs 2011
22 Mayıs 2011
11- Okutman Utku TAKKA’nın Not Düzeltme İsteği
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.04.2011 tarih ve 123 sayılı yazısı görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarılında aşağıdaki dersi alan öğrencinin belirtilen
dersten almış olduğu vize sınavı notunun dersi veren öğretim üyesi Okutman Utku TAKKA
tarafından sehven yanlış yazıldığından, öğrencinin yeni notunun aşağıdaki gibi düzeltilerek sisteme
işlenmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.
Sınav
Türü
Adı Soyadı
Numarası
Eski Notu
Yeni Notu
Geçme
Notu
Durumu
Vize
Sabit DİKİCİ
0512001068
75
-2
-
Sınava Girmedi
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:02.05.2011
TOPLANTI SAYISI:256
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Serdar CARUS
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
ALINAN KARAR SAYISI:1
KARARLAR
1- Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ali VAR’ın Görevlendirmesi ve Ders Telafisi
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ali VAR’ın 29.04.2011 tarihli dilekçesi görüşüldü.
03-05 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri
Mühendisliği (OREM) Kulübü tarafından gerçekleştirilecek olan “3. Kariyer Günleri”ne katılmak
üzere Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ali VAR’ın 03-05 Mayıs 2011 tarihleri arasında 3 (üç) gün yolluksuz,
gündelikli olarak İstanbul’da görevlendirilmesine ve bu tarihlerde yapamayacağı derslerini
aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Dersin Adı
Dersin
Dersin Yapıldığı Tarih Dersin Telafi Edileceği Tarih
Kredisi
Emprenye Tekniği
3+0
03.05.2011
09.05.2011 Saat: 08:00-10:45
Orman Endüstri ve Çevre
İlişkileri
3+0
04.05.2011
11.05.2011 Saat: 12:45-15:00
Orman Ürünlerinden Faydalanma
2+0
04.05.2011
11.05.2011 Saat: 15:15-17:15
Odun Dışı Orman Ürünleri
Endüstrisi
3+0
05.05.2011
09.05.2011 Saat: 11:00-13:45
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:05.05.2011
TOPLANTI SAYISI:257
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.Serdar CARUS
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.İdris OĞURLU
ALINAN KARAR SAYISI:12
KARARLAR
1- Yrd.Doç.Dr. Nevzat GÜRLEVİK’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 03.05.2011 tarih ve 139 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O435 no’lu “Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik
Edilebilirliğinin Araştırılması” adlı projesi kapsamında Yrd.Doç.Dr. Nevzat GÜRLEVİK’in aşağıda
belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve yakıt bedeli ilgili projeden karşılanacak
şekilde 4 (dört) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
11 Mayıs 2011
Isparta-Ağlasun
1
14-15 Mayıs 2011
Isparta-Bucak
2
18 Mayıs 2011
Isparta-Ağlasun
1
TOPLAM
4
2- Yrd.Doç.Dr. Mehmet EKER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 03.05.2011 tarih ve 140 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O435 no’lu “Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik
Edilebilirliğinin Araştırılması” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Mehmet
EKER’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve yakıt bedeli ilgili
projeden karşılanacak şekilde 6 (altı) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
07-08 Mayıs 2011
Isparta-Bucak
2
11 Mayıs 2011
Isparta-Ağlasun
1
14-15 Mayıs 2011
Isparta-Bucak
2
18 Mayıs 2011
Isparta-Ağlasun
1
TOPLAM
6
3- Doç.Dr. Hasan ALKAN’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 03.05.2011 tarih ve 142 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2105-YL-10 no’lu “Orman Köylülerinin Ormancılık Etkinliklerine İlişkin Algı ve Beklentilerinin
Belirlenmesi (Sivas Orman İşletme Müdürlüğü Örneği)” adlı yüksek lisans tez projesi kapsamında
proje yürütücüsü Doç.Dr. Hasan ALKAN’ın aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk
ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 8 (sekiz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
07-08 Mayıs 2011
Sivas-Divriği Orman İşletme Şefliği Köyleri
2
14-15 Mayıs 2011
Sivas-Hafik Orman İşletme Şefliği Köyleri
2
21-22 Mayıs 2011
Sivas-Yavu Orman İşletme Şefliği Köyleri
2
28-29 Mayıs 2011
Sivas-Zara Orman İşletme Şefliği Köyleri
2
TOPLAM
8
4- Doç.Dr. H.Turgut ŞAHİN’in Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 04.05.2011 tarih ve 38 sayılı yazısı
görüşüldü.
26 Ağustos-09 Eylül 2011 tarihleri arasında University of Wisconsin’de (ABD) Tekstil ve
Malzeme Bilimi Bölümlerinde öğretim üyesi olan Profesör Majid SARMADI ile muhtemel proje
görüşmeleri yapmak, ortak araştırma konuları belirlemek ve laboratuar geliştirilmesi üzerine
görüşmek üzere 26 Ağustos-09 Eylül 2011 tarihleri arasında yol dahil 15 (onbeş) gün konaklama,
yolluk, gündelik ve uçakla ulaşım bedellerinin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
bireysel performans bütçesinden karşılanacak şekilde Amerika Birleşik Devletleri’nde
görevlendirmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
5- Bitirme Ödevi Tez Konularının Belirlenmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 03.05.2011 tarih ve 144 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Bitirme Ödevi Çalışma Grubu
tarafından belirlenen tez konusunun ve görevlendirilen öğretim üyesinin aşağıdaki şekliyle
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Adı Soyadı
Bahri KÜÇÜKOĞLU
Mehmet Ali ÇALIŞKAN
Danışman Öğretim Üyesi
Mevcut Tez Başlığı
Anamur Yöresinde Keçiboynuzu
(Ceratonia siliqua L.) Ağaçlarının
Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER
Botanik Özellikleri Üzerine Bir
Araştırma
6- Sokrates-Erasmus Öğrenci Değişim Programı
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 04.05.2011 tarih ve 37 sayılı yazısı
görüşüldü.
Sokrates-Erasmus Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı
güz yarıyılında Mendel Üniversity of Agriculture and Forestry Çek Cumhuriyeti’nde öğrenim
görecek olan 0812002007 nolu Sinem KABAK’ın “Öğrenim Anlaşmasının” Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü Bölüm Kurulundan geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
7- Teknik Gezi Görevlendirmeleri
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 04.05.2011 tarih ve 36 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü aşağıda adı geçen 4. Sınıf öğrencilerinin
teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirmek amacıyla Uşak (Banaz)-İzmit-Bursa (İnegöl)-Düzceİzmir (Aliağa) olmak üzere 23-27 Mayıs 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan Teknik Geziye
katılmak üzere Sınıf Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Abdullah SÜTÇÜ’nün 23-27 Mayıs 2011 tarihleri
arasında 5 (beş) gün gündelikli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
4. Sınıf Öğrencileri
Volkan KARACA
Selim UYSAL
Ümit KAMBUR
Yalçın ÖZDEMİR
Yaprak Elif BOLAT
Vahdet KESİCİ
Özlem KOZALLIK
Alpaslan ÖZER
Hüseyin DİKME
Volkan KEBAPÇIGİL
Abdullah BERAM
Cansu SÖZTANACI
Tayfun ŞEN
8- Teknik Gezi Görevlendirmeleri
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 04.05.2011 tarih ve 36 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin teorik bilgilerini uygulamayla
pekiştirmek amacıyla Adana-Mersin ve Balıkesir’e 22-27 Mayıs 2011 tarihleri arasında
düzenlenecek olan Teknik Gezilere katılacak olan öğrencilerin isim listeleri, ayrıntılı program ve
taslak bütçe Orman Mühendisliği Bölümü Bölüm Kurulundan geldiği ekteki şekliyle ayrıca aşağıda
isimleri belirtilen akademik ve idari personellerin 22-27 Mayıs 2011 tarihleri arasında 6 (altı) gün
gündelikli olarak görevlendirilmelerinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Balıkesir Teknik Gezisi
Akademik Personel
İdari Personel
Prof.Dr. Musa GENÇ
Hizmetli Zekeriya KARAYÜREK
Yrd.Doç.Dr. Mehmet KORKMAZ
Teknisyen Musa AYTAN
Uzman Süleyman UYSAL
Arş.Gör. Sibel Nihal BAŞKALKAN
Adana-Mersin Teknik Gezisi
Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER
Şef Mehmet ÖZYÜREK
Yrd.Doç.Dr. Nilüfer YAZICI
V.H.K.İ. Mustafa PEHLİVAN
Yrd.Doç.Dr. A.Alper BABALIK
Memur Hüseyin SEZER
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz ÇATAL
Yrd.Doç.Dr. Dilek YILDIZ
9- Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 25.04.2011 tarih ve 135 sayılı yazısı görüşüldü.
Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in 22-27 Mayıs 2011 tarihleri arasında Adana-Mersin
Teknik Gezisine katılması nedeniyle bu tarihlerde yapamayacağı dersini aşağıdaki gibi telafi
etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Dersin Dersin Yapıldığı Tarih
Kredisi
Dersin Telafi Edileceği Tarih
Gymnospermae
2+1
20 Mayıs 2011 (1-5-6)
27 Mayıs 2011 (2-3-4)
10- Doç.Dr. Atila GÜL’ün Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 27.04.2011 tarih ve 136 sayılı yazısı görüşüldü.
Doç.Dr. Atila GÜL’ün 18.05.2011-22.05.2011 tarihleri arasında Üniversitemiz 2010-2011
Erasmus Programı Ders Verme Hareketliliği çerçevesinde yapılmış olan ikili protokol kapsamında
Portekiz-Universidade do Porto Üniversitesine seminer vermek üzere görevlendirilmesi nedeniyle
görevli bulunduğu tarihlerde yapamayacağı dersini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna
oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Dersin
Kredisi
Kent Ormancılığı
(2+0)
Dersin Yapıldığı Tarih Dersin Telafi Edileceği Tarih
20.05.2011
24.05.2011
Saat: 11.00-12.45
Saat: 17.00-19.00
11- Teknik Gezi Görevlendirmeleri
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 05.05.2011 tarih ve 59 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü ekli listede belirtilen 4. Sınıf öğrencilerinin teorik
bilgilerini uygulamayla pekiştirmek amacıyla Fethiye-Saklıkent-Ölüdeniz-Dalyan-Marmaris olmak
üzere 09-12 Mayıs 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan Teknik Geziye katılmak üzere
Yrd.Doç.Dr. Ulvi Erhan EROL ve Arş.Gör. Zeynep AKGÜL ve Teknisyen Musa AYTAN’ın 09-12
Mayıs 2011 tarihleri arasında 4 (dört) gün gündelikli olarak görevlendirilmelerinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
12- Teknik Gezi Görevlendirmeleri
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 03.05.2011 tarih ve 147 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümünün Fethiye-Saklıkent-Ölüdeniz-Dalyan-Marmaris
olmak üzere 09-12 Mayıs 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan Teknik Gezisine katılmak üzere
Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in 09-12 Mayıs 2011 tarihleri arasında 4 (dört) gün gündelikli
olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:12.05.2011
TOPLANTI SAYISI:258
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Serdar CARUS
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
ALINAN KARAR SAYISI:7
KARARLAR
1- Prof.Dr. Mustafa AVCI’nın Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 10.05.2011 tarih ve 154 sayılı yazısı görüşüldü.
Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı doktora
öğrencisi Mehmet DAYI’nın doktora yeterlilik sınavında asil jüri üyesi olarak görevlendirilen
Prof.Dr. Mustafa AVCI’nın 16 Mayıs 2011 tarihinde yolluk ve gündeliği ilgili üniversiteden
karşılanmak üzere Düzce’de görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
2- Yrd.Doç.Dr. Ayten EROL’un Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 10.05.2011 tarih ve 151 sayılı yazısı görüşüldü.
17-20 Haziran 2011 tarihleri arasında Washington DC/USA’da gerçekleştirilecek olan “Soil
and Water Conservation Society International Annual Conference” adlı konferansa katılacak olan
Yrd.Doç.Dr. Ayten EROL’un 17-20 Haziran 2011 tarihleri arasında yol dahil 3 (üç) gün; toplantı
katılım ücreti (370 $), konaklama ve gündelik bedellerinin Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi bireysel performans bütçesinden karşılanacak şekilde Amerika Birleşik
Devletleri’nde görevlendirmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
3-Yrd.Doç.Dr.Ayten EROL’un Yurtdışı Görevlendirme Süresinin Uzatılması
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 10.05.2011 tarih ve 152 sayılı yazısı görüşüldü.
20 Haziran 2011-30 Eylül 2011 tarihleri arasında 3 (üç) ay Havza Yönetimi konusunda ortak
çalışmalar yürütmek, iklim değişimin havza sistemleri üzerindeki etkisini içeren ortak araştırmalar
planlamak ve bilimsel işbirliğinde bulunmak amacı ile Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan
“Department of Environmental Conservation at the University of Massachusetts-Amherst
Üniversitesinde çalışma yapmak için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.04.2011 tarih ve
B.30.0.PER.0.00.00.01/01-4633/017328 sayılı yazısı ile 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca
görevlendirilen Yrd.Doç.Dr. Ayten EROL’un yapacağı çalışma için 3 aylık sürenin yeterli
olmayabileceği 6 aylık bir çalışma süresinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Diğer 3 aylık
ek süreyi 20 Eylül-20 Aralık tarihleri arasında burssuz, yolluksuz, gündeliksiz fakat maaşlı olarak;
toplamda 20 Haziran-20 Aralık 2011 tarihleri arasında 6 ay Amerika Birleşik Devletleri’nde
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
4-Yrd.Doç.Dr. Mehmet KORKMAZ’ın Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve 148 sayılı yazısı ile Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 09.05.2011 tarih ve 40 sayılı yazısı görüşüldü.
Yrd.Doç.Dr. Mehmet KORKMAZ’ın 22-27 Mayıs 2011 tarihleri arasında BalıkesirÇanakkale Teknik Gezisine katılması nedeniyle bu tarihlerde yapamayacağı dersini aşağıdaki gibi
telafi etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü
Dersin Adı
Dersin Dersin Yapıldığı Tarih
Kredisi
Dersin Telafi Edileceği
Tarih
Orman
Mühendisliği
(II. Öğretim)
Ekonomi
2
26 Mayıs 2011
20 Mayıs 2011
Orman Endüstri
Mühendisliği
(II. Öğretim)
Ekonomi
2
26 Mayıs 2011
20 Mayıs 2011
5- Yrd.Doç.Dr. Nevzat GÜRLEVİK’in Ders Telafisi İptali
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 10.05.2011 tarih ve 153 sayılı yazısı görüşüldü.
05-07 Mayıs 2011 tarihleri arasında Düzce’de düzenlenecek olan Ekoloji 2011 adlı
sempozyuma katılmak üzere Yrd.Doç.Dr. Nevzat GÜRLEVİK 05-08 Mayıs 2011 tarihleri arasında
görevlendirilmiş fakat 05 Mayıs 2011 günü akşam yola çıkacağından belirtilen gündeki derslerini
yapmış olduğundan ders telafisi formu vermemesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
6- Bitirme Ödevi Tez Konularının Belirlenmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 10.05.2011 tarih ve 150 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Bitirme Ödevi Çalışma Grubu
tarafından belirlenen tez konusunun ve görevlendirilen öğretim üyesinin aşağıdaki şekliyle
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Numarası
Adı Soyadı
Danışman Öğretim Üyesi
0712001034
Emrah Kürşat TANAS
Yrd.Doç.Dr.
Yasin KARATEPE
Mevcut Tez Başlığı
Göller Bölgesinde Bazı Toros
Sediri Ağaçlandırmalarının
Topraklardaki Karbon
Miktarı
7- İntibak Dersinin Silinmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 10.05.2011 tarih ve 149 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü aşağıda adı geçen öğrencilerinin 116 Matematik II
dersinden muaf olmalarına rağmen bu ders sehven öğrencileri üzerinde görünmektedir. Bu nedenle
muaf oldukları 116 kodlu Matematik II dersinin öğrencilerin üzerinden silinmesinin uygunluğuna
oybirliğiyle karar verildi.
Öğrenci Numarası
0912001002
0912001055
Öğrencinin Adı Soyadı
Melahat ÖZBAY
Ayça BIÇAK
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:20.05.2011
TOPLANTI SAYISI:259
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
ALINAN KARAR SAYISI:4
KARARLAR
1- Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ali VAR’ın Görevlendirmesi ve Ders Telafisi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 17.05.2011 tarih ve 44 sayılı ile 12.05.2011 tarih
ve 42 sayılı yazıları görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2562-M-10
no’lu “Doğrudan Kullanılan (<90oC) Jeotermal Sıvıların Ağaç Malzemenin Teknolojik Özellikleri Üzerine
Etkileri” adlı münferit proje kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ali VAR’ın aşağıda belirtilen
tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 5 (beş) gün
görevlendirilmesine ve bu tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
18-22 Mayıs 2011
Dersin Adı
Yöre
Gün
Adana Orman Bölge MüdürlüğüKaraisalı Orman İşletme Müdürlüğü
TOPLAM
5
Dersin
5
Dersin Yapıldığı Tarih
Dersin Telafi Edileceği Tarih
Kredisi
Proje II
4+0
20.05.2011
23.05.2011 Saat: 08:00-11:45
Seminer
0+2
20.05.2011
23.05.2011 Saat: 12:00-13:15
Bitirme Ödevi II
0+2
20.05.2011
27.05.2011 Saat: 15:15-17:00
2- Yaz Okulunda Açılması Öngörülen Dersler
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 13.05.2011 tarih ve 163 sayılı yazısı, Orman Endüstri
Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 17.05.2011 tarih ve 43 sayılı yazısı ile Peyzaj Mimarlığı Bölüm
Başkanlığının 17.05.2011 tarih ve 63 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj
Mimarlığı Bölümü 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulunda açılması öngörülen derslerin, Orman
Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm
Kurullarından geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
3- Bitirme Ödevi Tez Konularının Belirlenmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 17.05.2011 tarih ve 165 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü öğrencisinin Bitirme Ödevi Çalışma Grubu tarafından
belirlenen tez konusunun ve görevlendirilen öğretim üyesinin aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Numarası
Adı Soyadı
Danışman Öğretim Üyesi
0712001047
Caner ÇAPAR
Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK
Mevcut Tez Başlığı
Kızılçam Tomruk Hacimlerinin
Tahmininde Kullanılan Bazı
Formüllerin Karşılaştırılması
4- Prof.Dr. Serdar CARUS’un Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 10.05.2011 tarih ve 156 sayılı yazısı görüşüldü.
Prof.Dr. Serdar CARUS’un Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman
Mühendisliği Anabilim Dalı doktora öğrencileri Emrah ÖZDEMİR ve Muammer ŞENYURT’un doktora
yeterlilik sınavında asil jüri üyesi olarak görevlendirilmesi nedeniyle, bu tarihlerde yapamayacağı derslerini
aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Dersin
Dersin Yapıldığı
Dersin Telafi Edileceği Tarih
Kredisi
Tarih
Orman Hasılat Bilgisi (2.Sınıf)
2+1
26.05.2011
Ders Ücreti Talep Edilmemektedir.
Orman Hasılat Bilgisi (3.Sınıf,
İntibak)
2+1
26.05.2011
Ders Ücreti Talep Edilmemektedir.
Proje II
1+3
27.05.2011
Ders Ücreti Talep Edilmemektedir.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:27.05.2011
TOPLANTI SAYISI:260
TOPLANTIYA KATILANLAR
Yrd.Doç.Dr. H. Oğuz ÇOBAN
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.Serdar CARUS
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
ALINAN KARAR SAYISI:11
KARARLAR
1- Prof.Dr. Mustafa AVCI’nın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 24.05.2011 tarih ve 170 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2656-YL-11 no’lu “Isparta İlinde Kavak Zararlısı Böcekler, Önemli Türlerin Biyolojileri ve Doğal
Düşmanları ” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Prof.Dr. Mustafa AVCI’nın aşağıda
belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 16
(onaltı) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
28 Mayıs 2011
Senirkent
1
29 Mayıs 2011
Keçiborlu
1
31 Mayıs 2011
Atabey
1
01 Haziran 2011
İslamköy
1
04 Haziran 2011
Eğirdir
1
05 Haziran 2011
Aksu
1
07 Haziran 2011
Aşağıgökdere
1
08 Haziran 2011
Uluborlu
1
11 Haziran 2011
Sütçüler
1
12 Haziran 2011
Şarkikaraağaç
1
14 Haziran 2011
Atabey
1
15 Haziran 2011
İslamköy
1
18 Haziran 2011
Eğirdir
1
19 Haziran 2011
Aksu
1
21 Haziran 2011
Yenişarbademli
1
22 Haziran 2011
İslamköy
1
TOPLAM
16
2- Yrd.Doç.Dr. Mehmet EKER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 24.05.2011 tarih ve 174 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O435 no’lu “Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik
Edilebilirliğinin Araştırılması” adlı projesi kapsamında Yrd.Doç.Dr. Mehmet EKER’in aşağıda
belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve yakıt bedeli ilgili projeden karşılanacak
şekilde 15 (onbeş) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
01-05 Haziran 2011
Isparta-Bucak
5
11-15 Haziran 2011
Isparta-Bucak
5
18-19 Haziran 2011
Isparta-Ağlasun
2
20-22 Haziran 2011
Isparta-Bucak
3
TOPLAM
15
3- Yrd.Doç.Dr. Nevzat GÜRLEVİK’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 24.05.2011 tarih ve 175 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O435 no’lu “Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik
Edilebilirliğinin Araştırılması” adlı projesi kapsamında Yrd.Doç.Dr. Nevzat GÜRLEVİK’in aşağıda
belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve yakıt bedeli ilgili projeden karşılanacak
şekilde 13 (onüç) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
01-05 Haziran 2011
Isparta-Bucak
5
07-08 Haziran 2011
Isparta-Bucak
2
10-12 Haziran 2011
Isparta-Ağlasun
3
14-16 Haziran 2011
Isparta- Ağlasun
3
TOPLAM
13
4- Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 24.05.2011 tarih ve 173 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
1924-YL-09 no’lu “Orman Kaynakları Rehabilitasyon Çalışmalarının Kırsal Toplumlar Üzerine
Etkileri” adlı yüksek lisans projesi kapsamında proje yürütücüsü Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın
aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak
şekilde 12 (oniki) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
02-05 Haziran 2011
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü
4
09-12 Haziran 2011
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
4
23-26 Haziran 2011
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü
4
TOPLAM
12
5- Doç.Dr. Atila GÜL’ün Proje Görevlendirmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 25.05.2011 tarih ve 64 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2654-YL-11 no’lu “Isparta Eğirdir Gölü Turizm Amaçlı Su Sporları Eylem Planı” adlı yüksek
lisans tez projesi kapsamında proje yürütücüsü Doç.Dr. Atila GÜL’ün aşağıda belirtilen tarihlerde
belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 21 (yirmibir) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Tarih
Yöre
Gün
06-12 Haziran 2011
Isparta-Eğirdir-Isparta
7
15-16 Haziran 2011
Isparta-Eğirdir-Isparta
2
18-19 Haziran 2011
Isparta-Eğirdir-Isparta
2
20-26 Haziran 2011
Isparta-Eğirdir-Isparta
7
28-30 Haziran 2011
Isparta-Eğirdir-Isparta
3
TOPLAM
21
6- Doç.Dr. H.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’nin Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 24.05.2011 tarih ve 176 sayılı yazısı görüşüldü.
27 Haziran-01 Temmuz 2011 tarihleri arasında Polonya (Sekocin Stary)’da çalışma
grubunda yer alan gerçekleştirilecek olan COST-FP0801 “Established and Emerging Phytophthora:
Increasing Threats to Woodland and Forest Ecosystems in Europe” başlıklı aksiyon çerçevesinde
“Detection and Diagnosis of Phytophthora in Forest Ecosystems” konulu bir eğitim semineri ve
toplantıya katılacak olan Doç.Dr. H.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’nin 25 Haziran-02 Temmuz
2011 tarihleri arasında yol dahil 8 (sekiz) gün; toplantı kayıt, konaklama ve 26 Haziran-02 Temmuz
2011 tarihlerini kapsayan 7 (yedi) günlük yolluk, gündelik ve uçakla ulaşım (Antalya-VarşovaAntalya) bedellerinin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi bireysel performans
bütçesinden karşılanacak şekilde yolluklu ve gündelikli olarak Polonya’da görevlendirmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
7- Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın Yurtiçi Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 24.05.2011 tarih ve 171 sayılı yazısı görüşüldü.
28-29 Haziran 2011 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi tarafından
düzenlenecek olan “Orman Değerlerinin Belirlenmesi Semineri” ve “Orman ve Ekosistem
Hizmetlerinin Değerlerinin Belirlenmesi ve Dışsallıklar” adlı konferansa katılmak üzere Doç.Dr.
Ahmet TOLUNAY’ın 27-29 Haziran 2011 tarihleri arasında yol dahil 3 (üç) gün uçakla, yolluklu
ve gündelikli olarak İstanbul’da görevlendirmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
8- Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 24.05.2011 tarih ve 172 sayılı yazısı görüşüldü.
04-15 Temmuz 2011 tarihleri arasında Yunanistan-Lamia Teknolojik Eğitim Üniversitesi
tarafından düzenlenecek olan ”Akdeniz Tarımsal Ormancılığı ve Çevresel Fonksiyonları
(Mediterranean Agroforestry and its role in the Present Environmental Challenges)” başlıklı yaz
okulunda eğitici olarak katılmak üzere Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın 08-13 Temmuz 2011 tarihleri
arasında yol dahil 6 (altı) gün yolluk ve gündeliği ilgili kurumdan karşılanacak şekilde YunanistanAtina’da görevlendirmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
9- Akademik Personel İhtiyacı
Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının 23.05.2011 tarih ve
B.30.2.SDÜ.0.71.00.02.902-01/5351/8926 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Bölüm ve Anabilim Dalları arasındaki ilana çıkacak kadro aktarım ve kullanma
izninin ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
10- Yurtdışı Yatay Geçiş ve Kurumlararası İlave Yatay Geçiş Kontenjanları
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 24.05.2011 tarih ve 177 sayılı yazısı, Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 25.05.2011 tarih ve 45 sayılı yazısı ile Peyzaj
Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 25.05.2011 tarih ve 65 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yurtdışı Yatay Geçiş ve Kurumlararası İlave
Yatay Geçiş Kontenjanlarının aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanları
2. SINIF
3. SINIF
I. Öğretim
II. Öğretim
I. Öğretim
II. Öğretim
Orman Müh.
1
1
1
Orman End.Müh.
2
2
Peyzaj Mimarlığı
2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Kurumlararası İlave Yatay Geçiş Kontenjanları
2. SINIF
3. SINIF
I. Öğretim
II. Öğretim
I. Öğretim
II. Öğretim
Orman Müh.
3
3
3
Orman End.Müh.
Peyzaj Mimarlığı
11- Yaz Okulu Eşdeğer Dersler
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 27.05.2011 tarih ve 178 sayılı yazısı, Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 27.05.2011 tarih ve 46 sayılı yazısı ile Peyzaj
Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 27.05.2011 tarih ve 66 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz öğrencilerinin 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulunda alabilecekleri
eşlenik derslerin listeleri Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve
Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinden geldiği aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Orman Mühendisliği Bölümü
Bölümdeki Mevcut Ders
Dersin
Dersin Adı Dersin
Kodu
Kredisi
ORM108
Zooloji
2.5
ORM259
ORM457
Bitki
Fizyolojisi
Yöneylem
Araştırması
2.0
2.0
Fakülte
Bölüm
Ziraat
Fakültesi
Ziraat
Fakültesi
İİBF
Zootekni
Tarla
Bitkileri
İşletme
Eşleniği
Desin
Kodu
BIO111
BAH211
ISL307
Dersin Adı
Zooloji
Bitki
Fizyolojisi
Yöneylem
Araştırması I
Dersin
Kredisi
3.0
3.0
3.0
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bölümdeki Mevcut Ders
Dersin
Dersin Adı
Dersin
Fakülte
Kodu
Kredisi
FIZ133
Fizik
3.0
Ziraat
Fakültesi
OEM459
Yönetim ve
3.0
İİBF
Organizasyon
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Bölümdeki Mevcut Ders
Dersin
Dersin Adı Dersin
Kodu
Kredisi
MAT115
Matematik
ORM105
Bilim ve
Etik
ORM209
Toprak İlmi
PEM251
PEM254
Röleve ve
Ölçme
Bilgisi
Çim Alan
Tesis ve
Bakımı
3.0
2.0
2.5
2.0
2.0
Bölüm
Bahçe
Bitkileri
İktisat
Fakülte
Bölüm
İİBF
Kamu
Yönetimi
Orman
Mühendisliği
Orman
End.Müh.
Orman
Mühendisliği
Orman
End.Müh.
Orman
Mühendisliği
Tarımsal
Yapılar ve
Sulama
Ziraat
Mühendisliği
Orman
Fakültesi
Orman
Fakültesi
Orman
Fakültesi
Orman
Fakültesi
Orman
Fakültesi
Ziraat
Fakültesi
Ziraat
Fakültesi
Ziraat
Ziraat
Fakültesi Mühendisliği
Eşleniği
Desin
Kodu
FIZ133
ISL211
Dersin Adı
Fizik
Dersin
Kredisi
3.0
Yönetim ve
Organizasyon
3.0
Dersin Adı
Matematik
Dersin
Kredisi
3.0
MAT115
Matematik
3.0
MAT115
Matematik
3.0
ORM105 Bilim ve
Etik
ORM105 Bilim ve
Etik
ORM209 Toprak İlmi
2.0
2.5
TYS122
2.0
Eşleniği
Desin
Kodu
MAT115
210
508
Röleve ve
Ölçme
Bilgisi
Röleve ve
Ölçme
Bilgisi
Çim Alan
Tesis ve
Bakımı
2.0
3.0
2.0
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:14.06.2011
TOPLANTI SAYISI:261
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Mustafa AVCI
ALINAN KARAR SAYISI:19
KARARLAR
1- Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Oğuz ÇOBAN’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.06.2011 tarih ve 195 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O435 no’lu “Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik
Edilebilirliğinin Araştırılması” adlı projesi kapsamında Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Oğuz ÇOBAN’ın aşağıda
belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve yakıt bedeli ilgili projeden karşılanacak şekilde
6 (altı) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Tarih
Yöre
Gün
15 Haziran 2011
Isparta-Ağlasun
1
22-24 Haziran 2011
Isparta-Bucak
3
29-30 Haziran 2011
Isparta-Bucak
2
TOPLAM
6
2- Doç.Dr. Hüseyin FAKİR’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.06.2011 tarih ve 196 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2564-M10 no’lu “Göller Yöresinin Endemik Geofit Bitki Türlerinin Süleyman Demirel Botanik Bahçesinde exsitu Koleksiyonlarının Oluşturulması” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Doç.Dr. Hüseyin
FAKİR’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak
şekilde 19 (ondokuz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
16-20 Haziran 2011
Isparta-Yalvaç
5
23-27 Haziran 2011
Isparta-Şarkikaraağaç
5
01-04 Temmuz 2011
Isparta-Senirkent
4
07-11 Temmuz 2011
Isparta-Burdur
5
TOPLAM
19
3- Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.06.2011 tarih ve 198 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2597-M10 no’lu “Sütçüler ve Eğirdir Orman İşletmelerinde Karaçam İçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacmi
Modellerinin Geliştirilmesi” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK’in
aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 12
(oniki) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Tarih
Yöre
Gün
25-27 Haziran 2011
Sütçüler-Isparta
3
02-04 Temmuz 2011
Sütçüler-Isparta
3
09-11 Temmuz 2011
Eğirdir-Isparta
3
16-18 Temmuz 2011
Eğirdir-Isparta
3
TOPLAM
12
4- Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.06.2011 tarih ve 199 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O435 no’lu “Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik
Edilebilirliğinin Araştırılması” adlı projesi kapsamında Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK’in aşağıda belirtilen
tarihlerde belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve yakıt bedeli ilgili projeden karşılanacak şekilde 5 (beş)
gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
14-15 Haziran 2011
Isparta-Bucak
2
18-20 Haziran 2011
Isparta-Bucak
3
TOPLAM
5
5- Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.06.2011 tarih ve 200 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK-TOVAG tarafından desteklenen 109 O 714 no’lu “Kızılçam, Karaçam ve Sedir Türleri
İçin Yetişme Ortamı Bazlı Çap-Boy Modelleri İle Gövde Çapı ve Gövde Hacmi Denklem Sistemlerinin
Geliştirilmesi” adlı araştırma projesi kapsamında arazi çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Doç.Dr.
Ramazan ÖZÇELİK’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden
karşılanacak şekilde 10 (on) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
23-25 Temmuz 2011
Antalya-Finike
3
30 Temmuz-02 Ağustos 2011
Antalya-Kumluca
4
06-08 Ağustos 2011
Burdur-Gölhisar
3
TOPLAM
10
6- Yrd.Doç.Dr. Yasin KARATEPE’nin Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.06.2011 tarih ve 197 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK-TOVAG tarafından desteklenen 109 O 714 no’lu “Kızılçam, Karaçam ve Sedir Türleri
İçin Yetişme Ortamı Bazlı Çap-Boy Modelleri İle Gövde Çapı ve Gövde Hacmi Denklem Sistemlerinin
Geliştirilmesi” adlı araştırma projesi kapsamında arazi çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Yrd.Doç.Dr.
Yasin KARATEPE’nin aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden
karşılanacak şekilde 9 (dokuz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
23-25 Temmuz 2011
Antalya-Finike
3
30 Temmuz-01 Ağustos 2011
Antalya-Kumluca
3
06-08 Ağustos 2011
Burdur-Gölhisar
3
TOPLAM
9
7- Yrd.Doç.Dr. A.Alper BABALIK’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.06.2011 tarih ve 202 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2616-M10 no’lu “Davraz Dağı Kozağacı Yaylası Kocapınar Merasında Bitki Örtüsünün Bazı Özelliklerinin
Belirlenmesi” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. A.Alper BABALIK’ın aşağıda
belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 9 (dokuz)
gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
15-17-18 Haziran 2011
Davraz Dağı Kozağacı Yaylası
3
20-22-24 Haziran 2011
Davraz Dağı Kozağacı Yaylası
3
27-28-29 Haziran 2011
Davraz Dağı Kozağacı Yaylası
3
TOPLAM
9
8- Yrd.Doç.Dr. Yılmaz ÇATAL’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.06.2011 tarih ve 201 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110 O 937 no’lu “Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Anadolu
Karaçamı (Pinus nigra Arnold. Subsp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe)’nda Biyolojik Bağımsızlığa Ulaşma
Yaşlarının Isparta Orman Bölge Müdürlüğündeki Doğal Karışık Meşcerelerinde Belirlenmesi” adlı
araştırma projesi kapsamında arazi çalışmalarını gerçekleştirmek üzere proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.
Yılmaz ÇATAL’ın belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak
şekilde 8 (sekiz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
18-21 Haziran 2011
Burdur-Kemer
4
25-28 Haziran 2011
Burdur-Kemer
4
TOPLAM
8
9- Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 31.05.2011 tarih ve 187 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2711-M10 no’lu “Göller Yöresi Üvez (Sorbus L.) Taksonlarının Morfolojik ve Anatomik Özellikleri” adlı proje
kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in aşağıda belirtilen yörelere yolluk,
gündelik ve (15 EY 532) plakalı özel aracının yakıt bedeli ilgili projeden karşılanacak şekilde 13 (onüç)
gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
16-17-18-19-20 Haziran 2011
Sultan Dağları (Konya)
5
23-24-25-26 Haziran 2011
Bozburun Dağı (Denizli)
4
30 Haziran-01-02-03 Temmuz 2011
Yenişarbademli-Beyşehir
4
TOPLAM
13
10- Yrd.Doç.Dr. Mehmet KORKMAZ’ın Yurtiçi Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.06.2011 tarih ve 194 sayılı yazısı görüşüldü.
28-29 Haziran 2011 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi tarafından
düzenlenecek olan “Orman Değerlerinin Belirlenmesi Semineri” ve “Orman ve Ekosistem Hizmetlerinin
Değerlerinin Belirlenmesi ve Dışsallıklar” adlı konferansa katılmak üzere Yrd.Doç.Dr. Mehmet
KORKMAZ’ın 27-29 Haziran 2011 tarihleri arasında yol dahil 3 (üç) gün uçakla, yolluklu ve gündelikli
olarak İstanbul’da görevlendirmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
11- Yrd.Doç.Dr. Ulvi Erhan EROL’un Yurtiçi Görevlendirmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 09.06.2011 tarih ve 71 sayılı yazısı görüşüldü.
16-19 Haziran 2011 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı
Bölümü tarafında düzenlenecek olan (PEMKON) 3. Toplantısı ve akabinde ”Peyzaj Mimarlığı Akademik
İşbirliği Toplantısına (PEMAT)” toplantısına katılmak üzere Yrd.Doç.Dr. Ulvi Erhan EROL’un 16-19
Haziran 2011 tarihleri arasında yol dahil 4 (dört) gün yolluklu ve gündelikli olarak İstanbul’da
görevlendirmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
12- Yrd.Doç.Dr. Yılmaz ÇATAL’ın Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 31.05.2011 tarih ve 185 sayılı yazısı görüşüldü.
12-17 Eylül 2011 tarihleri arasında Dresden-Almanya’da gerçekleştirilecek olan “The 9 th
International Beech Symposium Ecology and Silviculture of Beech” adlı kongrede “Tree Form Quotients
as Variables inVolume Estimation for Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.) In Turkey” isimli poster
bildiriyi sunmak üzere Yrd.Doç.Dr. Yılmaz ÇATAL’ın 11-18 Eylül 2011 tarihleri arasında yol dahil 8
(sekiz) gün Dresden-Almanya’da görevlendirilmesine ve mevcut Fakülte bütçesi olanakları çerçevesinde
kendisine 3 (üç) gün gündelik ödenmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
13- Prof.Dr. Serdar CARUS’un Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 31.05.2011 tarih ve 184 sayılı yazısı görüşüldü.
12-17 Eylül 2011 tarihleri arasında Dresden-Almanya’da gerçekleştirilecek olan “The 9 th
International Beech Symposium Ecology and Silviculture of Beech” adlı kongrede “Tree Form Quotients
as Variables inVolume Estimation for Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.) In Turkey” isimli poster
bildiriyi sunmak üzere Prof.Dr. Serdar CARUS’un 11-18 Eylül 2011 tarihleri arasında yol dahil 8 (sekiz)
gün Dresden-Almanya’da görevlendirilmesine ve mevcut Fakülte bütçesi olanakları çerçevesinde
kendisine 3 (üç) gün gündelik ödenmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
14- Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 31.05.2011 tarih ve 183 sayılı yazısı ile Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 01.06.2011 tarih ve 49 sayılı yazısı ile Peyzaj Mimarlığı
Bölüm Başkanlığının 07.06.2011 tarih ve 68 sayılı yazısı görüşüldü.
2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Kurum içi yatay geçiş kontenjanlarının aşağıdaki şekilde
belirlenmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Geçiş Yapılabilen
Bölümler
Geçiş Yapabilecek
Bölümler
Orman Endüstri
Mühendisliği, Peyzaj
Orman Mühendisliği
Mimarlığı, Biyoloji,
Çevre Mühendisliği
Orman Mühendisliği, İnşaat,
Orman Endüstri
Tekstil ve Makine
Mühendisliği
Mühendisliği
Sınıf kontenjanlarının yoğun
olması nedeniyle kurum içi
Peyzaj Mimarlığı
yatay geçiş kontenjanı
bulunmamaktadır.
Sınıf
Dönem
Öğretimi
2
2
3
3
2
2
3
3
3
5
5
3
3
5
I. Öğretim
II. Öğretim
I. Öğretim
II. Öğretim
I. Öğretim
II. Öğretim
I. Öğretim
Kurum İçi
Yatay
Geçiş
Kont.
5
5
5
5
4
3
0
-
-
-
-
15- Farabi Öğrencisi Ahmet MALKOÇ’un Öğrenim Protokolü
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 31.05.2011 tarih ve 186 sayılı yazısı görüşüldü.
Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği Bölümünden, Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümüne başvurusu kabul edilen
Ahmet MALKOÇ’un Öğrenim Protokolünün Orman Mühendisliği Bölümü Bölüm Kurulundan geldiği
ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi
16- Mazeret Sınav Hakkı İsteyen Öğrenciler
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve 205 sayılı yazısı, Orman Endüstri
Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve 50 sayılı yazısı ile Peyzaj Mimarlığı Bölüm
Başkanlığının 07.06.2011 tarih ve 69 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj
Mimarlığı Bölümü öğrencileri Tuğba ZEYBEK, İsmet YILMAZ, Onur KAYHAN, Müzeyyen
KARAMAN, Aliye ALTUNIŞIK, Kadriye AKGÜN, Ekrem ERTAN, Adem ONGUN, Oğuz KARA,
Taner AKYOL, Mustafa KÜÇÜK, Cebrail BOLAT ve Ayşenur HARPUTLUOĞLU’nun sağlık sorunları
nedeniyle sınavına giremedikleri aşağıda belirtilen derslerden mazeret sınav hakkı verilmesine ve sınav
tarihlerinin Ders ve Sınav Programı Çalışma Grubu tarafından hazırlanmasının uygunluğuna oybirliğiyle
karar verildi.
Bölümü
Öğretimi
Öğrenci No
Orman Müh.
II. Öğr.
1022001017
Orman Müh.
I. Öğr.
1012001040
Orman Müh.
I. Öğr.
0812001076
Orman Müh.
I. Öğr.
0912001032
Orman Müh.
Orm. End.Müh.
Orm. End.Müh.
Orman End.
Müh.
I. Öğr.
I. Öğr.
I. Öğr.
0912001047
0712002022
0712002026
I. Öğr.
1012002035
Orman End.
Müh.
I. Öğr.
0712002004
Orm. End.Müh.
Orm. End.Müh.
Orm. End.Müh.
I. Öğr.
I. Öğr.
I. Öğr.
0912002053
0812002025
0812002039
Peyzaj Mim.
I. Öğr.
0912003037
Öğrenci Adı
Mazeret Talep Ettiği Sınav
TUR270 Türk Dili II
ING102 İngilizce II
Tuğba ZEYBEK
ATA260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
ORM106 Ölçme Bilgisi
İsmet YILMAZ
ORM104 Ormancılık Biyometrisi
ORM104 Ormancılık Biyometrisi
Onur KAYHAN
ORM206 Orman Hasılat Bilgisi
Müzeyyen
ORM210 Coğrafi Bilgi Sistemleri
KARAMAN
ORM208 Yaban Hayatı Bilgisi
ORM106 Ölçme Bilgisi
Aliye ALTUNIŞIK ORM210 Coğrafi Bilgi Sistemleri
Kadriye AKGÜN
Emprenye Tekniği
Ekrem ERTAN
Ekonomi
Orman Endüstri Mühendisleri İçin
Adem ONGUN
Statik
Emprenye Tekniği
Oğuz KARA
Organik Kimya
Mobilya Endüstrisi
Taner AKYOL
Ağaç Malzeme Tutkalları
Mustafa KÜÇÜK
Bilgisayar Destekli Çizim
Cebrail BOLAT
Kalite Kontrol
Ayşenur
PEM204 Bitki Tanıma ve
HARPUTLUOĞLU Değerlendirme
17- Fakültemiz Komisyonlarının Oluşturulması
Fakültemiz Piyasa Araştırma Komisyonu, Yaklaşık Maliyet Komisyonu, Demirbaş Sayım
Komisyonu, Demirbaş Düşüm Komisyonu, Satınalma Komisyonu ve Muayene Komisyonunun ekteki
gibi oluşturulmasının uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
18- Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN’in Proje Görevlendirmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve 51 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2658-M10 no’lu “Atık Kağıtlardan Lif Levha Üretim Olanaklarının Araştırılması” adlı projesi kapsamında proje
yürütücüsü Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve
gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 9 (dokuz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
23 Haziran-01 Temmuz 2011
Yöre
Gün
Kocaeli-Bursa-İstanbul Bölgesindeki
Değişik Firmalar ve Kurumlar
TOPLAM
9
9
19- Atölye Stajı
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 14.06.2011 tarih ve 206 sayılı yazısı, Orman Endüstri
Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 13.06.2011 tarih ve 52 sayılı yazısı ile Peyzaj Mimarlığı Bölüm
Başkanlığının 14.06.2011 tarih ve 77 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj
Mimarlığı Bölümü yaz stajını Fakültemiz bünyesinde yapacak öğrencilerin ve staj yaptıracak öğretim
üyelerinin Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı
Bölümü Bölüm Kurullarında geldiği ekteki şekliyle; ayrıca 2914 sayılı kanunun 11. maddesi gereğince ek
ders ücretlerinin staj yaptıran öğretim üyelerine ödenmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:23.06.2011
TOPLANTI SAYISI:262
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
ALINAN KARAR SAYISI:29
KARARLAR
1- Yrd.Doç.Dr. Yasin KARATEPE’nin Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 14.06.2011 tarih ve 208 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2617-M10 no’lu “Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde Yetişme Ortamı Farklılıklarının Meşe Ormanlarındaki Tür
Değişimi Üzerindeki Etkisi” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Yasin
KARATEPE’nin aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden
karşılanacak şekilde 6 (altı) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
02-04 Temmuz 2011
Tefenni Çevresi Meşe Ormanları
3
09-11 Temmuz 2011
Davraz Dağı Meşe Ormanları
3
TOPLAM
6
2- Prof.Dr. Mustafa AVCI’nın Yurtiçi Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 14.06.2011 tarih ve 211 sayılı yazısı görüşüldü.
28-30 Haziran 2011 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından
düzenlenecek olan “Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresinde 1 adet bildirisi poster kabul edilen Prof.Dr.
Mustafa AVCI’nın poster bildirisini sunmak üzere 28-30 Haziran 2011 tarihleri arasında yol dahil 3 (üç)
gün yolluklu ve gündelikli olarak Kahramanmaraş’ta görevlendirmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
3- Yrd.Doç.Dr. Asko T. LEHTİJARVİ’nin Yurtiçi Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 14.06.2011 tarih ve 210 sayılı yazısı görüşüldü.
28-30 Haziran 2011 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından
düzenlenecek olan “Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresinde 3 adet bildirisi poster kabul edilen
Yrd.Doç.Dr. Asko T. LEHTİJARVİ’nin poster bildirilerini sunmak üzere 27 Haziran-01 Temmuz 2011
tarihleri arasında yol dahil 5 (beş) gün kongre kayıt ücretinin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi bireysel performans bütçesinden karşılanacak şekilde yolluklu ve gündelikli olarak
Kahramanmaraş’ta görevlendirmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
4- Uzman Süleyman UYSAL’ın Görev Süresinin Uzatılması
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 14.06.2011 tarih ve 209 sayılı yazısı görüşüldü.
Aşağıda Unvanı ve Adı-Soyadı yazılı Öğretim Elemanımızın 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 23. Maddesi uyarınca görev süresinin bitiş tarihinden itibaren karşısında belirtilen süre
kadar uzatılarak, yeniden atanmasının uygunluğuna ve önerinin Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Kurum
Görev Süresi
Önerilen
Sicil No
Unvanı Adı ve Soyadı
Bitiş Tarihi
Uzatma Süresi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2421
Uzman Süleyman UYSAL
03.07.2011
2 Yıl
5- Yrd.Doç.Dr. Ayşe DELİGÖZ’ün Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 14.06.2011 tarih ve 213 sayılı yazısı görüşüldü.
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. Maddesi kapsamında “Öğretim Üyesi ve Araştırıcı
Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler İle İlgili
Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” uyarınca ve Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığının 02.05.2011 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.71.00.02-903.07.03-(SC-02346)4497/7669 sayılı yazısı
gereğince araştırma yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Michigan State University’de yurt dışı
maaşlı, gidiş dönüş biletli ve sağlık sigortalı olarak 01 Temmuz 2011-30 Eylül 2011 tarihleri arasında 3
(üç) ay görevlendirilen Yrd.Doç.Dr. Ayşe DELİGÖZ’ün evrak işlerinde yaşanan bazı aksaklıklardan
dolayı Amerika Birleşik Devletleri’ne gidiş-dönüş tarihlerinin 15 Temmuz- 14 Ekim 2011 olarak
değiştirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
6- Yrd.Doç.Dr. Dilek YILDIZ’ın Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 14.06.2011 tarih ve 212 sayılı yazısı görüşüldü.
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. Maddesi kapsamında “Öğretim Üyesi ve Araştırıcı
Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler İle İlgili
Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” uyarınca ve Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığının 02.05.2011 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.71.00.02-903.07.03-(SDÜ-03083)4483/7668 sayılı
yazısı gereğince araştırma yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Michigan State University’de yurt
dışı maaşlı, gidiş dönüş biletli ve sağlık sigortalı olarak 01 Temmuz 2011-30 Haziran 2012 tarihleri
arasında 12 (oniki) ay görevlendirilen Yrd.Doç.Dr. Dilek YILDIZ’ın evrak işlerinde yaşanan bazı
aksaklıklardan dolayı Amerika Birleşik Devletleri’ne gidiş-dönüş tarihlerinin 15 Temmuz 2011- 14
Temmuz 2012 olarak değiştirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
7-Sokrates-Erasmus Öğrencisi Abdullah UGIŞ’in Not Dönüşümü
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 14.06.2011 tarih ve 207 sayılı yazısı görüşüldü.
2010–2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Mendel Üniversity of Agriculture and Forestry
Çek Cumhuriyetinde Sokrates-Erasmus Programı çerçevesinde öğrenim görmüş olan 0812001002 nolu
öğrenci Abdullah UGIŞ’in not dönüşümü yapılarak, not dönüşüm formunun Orman Mühendisliği
Bölümü Bölüm Kurulundan geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
8-Tek Ders Sınav Hakkı İsteyen Öğrenciler ve Sınav Tarihinin Belirlenmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.06.2011 tarih ve 219 sayılı yazısı, Orman Endüstri
Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.06.2011 tarih ve 63 sayılı yazısı ile Peyzaj Mimarlığı Bölüm
Başkanlığının 21.06.2011 tarih ve 83 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz 2010–2011 Eğitim-Öğretim yılı tek ders sınavlarının “Süleyman Demirel Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin”18. Maddesi uyarınca 27 Haziran 2011
Pazartesi günü saat 10.00 da yapılmasına ve aşağıda belirtilen öğrencilere tek ders sınav hakkı
verilmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman End. Mühendisliği
Orman End. Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Nosu
0712001072
0712001022
0712001021
0712001026
0712001008
0712001032
0712001007
0712001069
0712001030
0712001051
0712001047
0712001027
0612001002
0712001042
0712001058
0512001011
0712002029
0712002001
0712003008
Adı Soyadı
Batuhan TÜRKMENİLLİ
Muhammet TUNÇ
Erkan SERT
Mürsel AKBAY
Özkan EVCİN
Melek TEPE
Yalçın GÜLDEN
İsmail TUNCER
Yavuz Selim SÖYLEMEZ
Nazar KAYMAZ
Caner ÇAPAR
Özgür Durmuş KAYA
Ozan DİL
Ahmet ACAR
Hüseyin Mahir İBİŞ
Burak KARABATAN
Tayfun ŞEN
Abdullah BERAM
Murat SATILMIŞ
Talep Ettiği Sınav
Orman Hasılat Bilgisi
Orman Amenajmanı
Orman Amenajmanı
Orman Amenajmanı
Orman Amenajmanı
Orman Amenajmanı
Orman Amenajmanı
Orman Amenajmanı
Orman Amenajmanı
Orman Amenajmanı
Orman Hasılat Bilgisi
Silvikültür Tekniği
Orman Bakımı
Orman Amenajmanı
Orman Amenajmanı
Orman Entomolojisi
Mobilya ve Ahşap Konstrüksiyonları
Mobilya ve Ahşap Konstrüksiyonları
Kentsel Yeşil Alanlar ve Tasarımı
9-Orman Fakültesi Yaz Okulu Ders Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.06.2011 tarih ve 216 sayılı yazısı ve Orman Endüstri
Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.06.2011 tarih ve 68 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz 2010–2011 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulu ders görevlendirmelerinin ekteki şekliyle
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Orman Mühendisliği Bölümü 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Ders Görevlendirmesi
Dersin Kodu ve Adı
ORM101 Ormancılıkta Kimya
ORM103 Genel Botanik
ORM104 Ormancılık Biyometrisi
ORM105 Bilim ve Etik
ORM202 Gymnospermae
ORM204 Orman Ekolojisi
ORM206 Orman Hasılat Bilgisi
ORM209 Toprak İlmi
ORM406 Orman Amenajmanı
MAT115 Matematik
Kredisi
(3+1)3,5
(2+2)3
(3+0)3
(2+0)2
(2+1)2,5
(2+2)3
(2+1)2,5
(2+1)2,5
(3+2)4
(3+0)3
Görevlendirilen Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Samim YAŞAR
Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER
Doç.Dr.Ramazan ÖZÇELİK
Prof.Dr.Serdar CARUS
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
Yrd.Doç.Dr.Yasin KARATEPE
Prof.Dr.Serdar CARUS
Yrd.Doç.Dr.Yasin KARATEPE
Doç.Dr.Ramazan ÖZÇELİK
Doç.Dr.Ramazan ÖZÇELİK
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Ders Görevlendirmesi
Dersin Kodu ve Adı
OEM101 Endüstriyel Genel Kimya
OEM102 Endüstriyel Organik Kimya
OEM201 Uygulamalı İstatistik
OEM208 Kalite Kontrol
MAT115 Matematik
ORM105 Bilim ve Etik
Kredisi
(3+1)3,5
(3+1)3
(3+0)3
(3+0)3
(3+0)3
(2+0)2
Görevlendirilen Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Samim YAŞAR
Yrd.Doç.Dr.Samim YAŞAR
Yrd.Doç.Dr.Abdullah SÜTÇÜ
Yrd.Doç.Dr.Abdullah SÜTÇÜ
Doç.Dr.Ramazan ÖZÇELİK
Prof.Dr.Serdar CARUS
10-Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yaz Okulu
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 21.06.2011 tarih ve 84 sayılı yazısı görüşüldü.
Peyzaj Mimarlığı Bölümünde yaz okulu açılması ile ilgili kararın Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Bölüm Kurulundan geldiği şekliyle uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
11-Sokrates-Erasmus Öğrencisi Özlen AKOĞLU’nun Öğrenim Protokolü
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.06.2011 tarih ve 59 sayılı yazısı görüşüldü.
2011–2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Sokrates-Erasmus Programı çerçevesinde Mendel
Üniversity of Agriculture and Forestry Çek Cumhuriyetinde öğrenim görecek olan Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü 0912002010 nolu öğrencisi Özlen AKOĞLU'nun alacağı derslerin Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü Bölüm Kurulundan geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
12- Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezun Öğrencileri
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 22.06.2011 tarih ve 67 sayılı yazısı
görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü öğretim programındaki tüm dersleri ve ön görülen diğer koşulları başarıyla tamamladığı görülen
aşağıda adı ve soyadı ile Fakülte numarası belirtilen öğrencilerin (7) mezun olduğu anlaşılmış olup, bu
öğrencilerin diploma alabilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Öğrencinin Adı Soyadı
Yaprak Elif BOLAT
Vahdet KESİCİ
Özlem KOZALLIK
Alpaslan ÖZER
Volkan KEBAPÇIGİL
Cansu SÖZTANACI
Ümit KAMBUR
Bölümü
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Fakülte No
0612002005
0612002006
0612002007
0612002008
0612002014
0712002015
0612002002
13-Havva UYSAL’ın Af Kanunundan Yararlanması
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 22.06.2011 tarih ve 66 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüne 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında kayıt
yaptıran 2022002031 nolu II. Öğretim öğrencisi Havva UYSAL’ın kendi isteği ile kaydı silinmiştir. Adı
geçen öğrencinin 6111 Sayılı Kanunun 173. maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 58.
Maddesinden yararlanarak 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında 1. Sınıfa kaydının
yapılmasının uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
14-Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Orman Mühendisliği Bölümü Not Düzeltme İsteği
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.06.2011 tarih ve 217 sayılı yazısı ve Orman Endüstri
Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.06.2011 tarih ve 65 sayılı yazısı görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarılında aşağıdaki öğrencilerin belirtilen dersten almış olduğu fina
sınavı notlarının dersi veren öğretim üyeleri tarafından sehven yanlış yazıldığından, öğrencilerin yeni notlarının
aşağıdaki gibi düzeltilerek sisteme işlenmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.
Bölümü
Dersin
Adı
Adı Soyadı
Nosu
Eski
Notu
Yeni
Notu
Ortalama
(Katsayı)
Sonuç
(Harf
Olarak
Karşılığı)
Orman.Müh.
Proje II
Ramazan ÖNCEL
0712001005
70
86
82
CC
Orman.Müh.
Proje II
Ahmet BOYDAR
0712001036
71
96
82
CC
Orman.Müh.
Proje II
Cem BAYSAN
0712001045
70
86
82
CC
Orman.Müh.
TürkDili
II
Melih YAN
0912001043
-2
35
39
FF
Orman.Müh.
TürkDili
II
Batuhan ŞİMŞEK
0912001078
-2
50
45
DD
Orman.Müh.
Orman
Bakımı
İlyas TUNÇ
0712001040
48
53
48
DD
Orman.Müh.
Orman
Bakımı
Savaş
KARAKAYA
0712001006
43
51
48
DD
Orman
End.Müh.
Kalite
Kontrol
Mehmet
YALDIZ
Yaşar 0712002002
39
41
51
DC
Orman
End.Müh.
Kalite
Kontrol
Fatih
KARSANTIÖZÜ
40
41
56
DC
0712002011
15-Yaz Okulunda Ders Almak İsteyen Öğrenciler
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.06.2011 tarih ve 218 sayılı yazısı ve Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.06.2011 tarih ve 64 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde yaz
okulunda açılmayan aşağıda belirtilen derslerle aşağıda isimleri belirtilen öğrencilerin karşısında
belirtilen dersi yaz okulunda almalarının uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Öğrenci No
0712001050
0712001040
0812001076
0812001051
0912002002
Adı Soyadı
Hüseyin Ali ATİK
İlyas TUNÇ
Onur KAYHAN
Tülay BERİ
Muzaffer ESER
Kendi Bölüm Dersi
Ölçme Bilgisi
Ölçme Bilgisi
Ölçme Bilgisi
Ölçme Bilgisi
Bilgisayar Destekli
Çizim
Alacağı Fakülte-Bölüm
Ziraat Fak.Ziraat Müh.Ölçme Bilgisi
Ziraat Fak.Ziraat Müh.Ölçme Bilgisi
Ziraat Fak.Ziraat Müh.Ölçme Bilgisi
Ziraat Fak.Ziraat Müh.Ölçme Bilgisi
Teknik Eğitim Fak.Tasarım ve
Konstrüksiyon
16-Yrd.Doç.Dr.Bilgin GÜLLER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.06.2011 tarih ve 62 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O560 no’lu “Kızılçam (Pinus brutia Ten.)’da Dikili Haldeki
Ağaçlarda Odun Yoğunluğu ve Yıllık Halka Karakterlerinin Tahribatsız Yöntemlerle Belirlenmesi” adlı
projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Bilgin GÜLLER’in aşağıda belirtilen tarihlerde
belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 33 (otuzüç) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
07-19 Temmuz 2011
Çanakkale
13
21-26 Temmuz 2011
Antalya
5
04-09 Ağustos 2011
Antalya
5
11-16 Ağustos 2011
Antalya
5
18-23 Ağustos 2011
Burdur
5
TOPLAM
33
17-Doç.Dr.Ergün GÜNTEKİN’in Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.06.2011 tarih ve 60 sayılı yazısı görüşüldü.
14-16 Eylül 2011 tarihlerinde Macaristan’ın Sopron kentinde düzenlenecek olan “17. Uluslararası
Tahribatsız Muayene ve Değerlendirme” sempozyumuna Doç.Dr.Ergün GÜNTEKİN’in 13-17 Eylül
2011 tarihleri arasında 5 (beş) gün yolluk ve gündeliğinin 109O269 no’lu “Odunda Mekanik Özelliklerin
Yapay Sinir Ağları ile Tahmini” adlı projesinden karşılanmak üzere Macaristan’a görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
18-Prof.Dr.Musa GENÇ’in Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.06.2011 tarih ve 220 sayılı yazısı görüşüldü.
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın ve Üniversitemiz Rektörlük Makamının yazılarıyla Güney
Afrika Cumhuriyeti King William's Town Fort Cox Collège of Agriculture And Forestry'de, 01.07 2011 30.09.2011 tarihleri arasında 92 (doksan iki) gün süreyle misafir araştırıcı olarak görevlendirilmiş
bulunan Prof.Dr.Musa GENÇ adına 6730 ABD Doları tahsis edilmiş olup, ekli listeye göre bunun 1000
ABD Doları uçak bileti için verilmiştir. 02.06.2011 tarihli Rektörlük Makamının yazısı eline ulaşır
ulaşmaz 06.06.2011 tarihinde ekte sunduğu e-biletleri satın almış olmasına rağmen, AntalyaJohannesburg ve Johannesburg-East London gidiş ve dönüş uçak bileti ücreti bugünkü kura göre toplam
1865,0 ABD Doları olup, tahsis edilen 1000 ABD Doları dikkate alındığında yaklaşık 865,0 ABD Doları
fazladır.Yaklaşık 865 ABD Doları tutarındaki bu farkın, ilave ödenek olarak Prof.Dr.Musa GENÇ’in
adına tahsis edilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle ile karar
verildi.
19-Prof.Dr.İdris OĞURLU’nun Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.06.2011 tarih ve 222 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2807-D11 nolu “Isparta Sütçüler Yöresinde Av Türlerinin Habitat Uygunluk Modellemesi” adlı doktora tez
projesi kapsamında proje yürütücüsü Prof.Dr.İdris OĞURLU’nun aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen
yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 15 (onbeş) gün görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
26-27-28-29-30 Haziran 2011
Isparta Sütçüler
5
02-03 Temmuz 2011
Isparta Sütçüler
2
16-17-18-19-20-21 Temmuz 2011
Isparta Sütçüler
6
23-24 Temmuz 2011
Isparta Sütçüler
2
TOPLAM
15
20-Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.06.2011 tarih ve 221 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 1924-YL09 nolu “Orman Kaynakları Rehabilitasyon Çalışmalarının Kırsal Toplumlar Üzerine Etkileri” adlı
yüksek lisans tez projesi kapsamında proje yürütücüsü Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın aşağıda belirtilen
tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 15 (onbeş) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
02-03 Temmuz 2011
2
07 Temmuz 2011
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü(Sütçüler İlçesi)
Burdur Orman Bölge Müdürlüğü
16-17 Temmuz 2011
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü(Eğirdir İlçesi)
2
19 Temmuz 2011
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü(Eğirdir İlçesi)
1
21-24 Temmuz 2011
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
4
26 Temmuz 2011
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü(Sütçüler İlçesi)
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
1
TOPLAM
15
28-31 Temmuz 2011
1
4
21-Yrd.Doç.Dr.Mehmet TOPAY’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.06.2011 tarih ve 221 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2615-M10 nolu “Darıdere Havzası’nın Rekreatif Karakterli Yaban Hayatı Unsurlarının ve Genel Rekreasyon
Potansiyelinin Belirlenmesi” adlı proje kapsamında yardımcı araştırmacı Yrd.Doç.Dr.Mehmet TOPAY’ın
aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 6
(altı) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Tarih
Yöre
Gün
02.07.2011
1
03.07.2011
Darıdere-Isparta
Darıdere-Isparta
12.07.2011
Darıdere-Isparta
1
13.07.2011
Darıdere-Isparta
1
19.07.2011
Darıdere-Isparta
1
20.07.2011
Darıdere-Isparta
1
TOPLAM
6
1
22-Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.06.2011 tarih ve 229 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2565-M10 nolu “Orman Yol Ağının Ormanın Konumsal Yapısı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması” adlı proje
kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen
yörelere yolluk, gündelik ve yakıt giderlerinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 8 (sekiz) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
19-20 Temmuz 2011
Isparta-Bucak
2
22 Temmuz 2011
Isparta –Ağlasun
1
26-27 Temmuz 2011
Isparta-Bucak
2
29-30-31 Temmuz 2011
Isparta-Bucak
TOPLAM
3
8
23-Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.06.2011 tarih ve 228 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O435 nolu “Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik
Edilebilirliğinin Araştırılması” adlı proje adlı proje kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Mehmet
EKER’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve yakıt giderlerinin ilgili
projeden karşılanacak şekilde 4 (dört) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
27-28-29 Haziran 2011
Isparta-Bucak
3
01 Temmuz 2011
Isparta –Antalya
1
TOPLAM
4
24-Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in Yüksek Lisans Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.06.2011 tarih ve 227 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2366-YL10 nolu “Denizli Yöresi Anadolu Kestanesi (Cestanea sativa Mill)’nin Bazı Morfolojik Özellikleri
Üzerine Araştırmalar” adlı yüksek lisans projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.İsmail
DUTKUNER’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden
karşılanacak şekilde 3 (üç) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
29-30-31 Temmuz 2011
Denizli ve çevresi
TOPLAM
3
3
25-Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in Yüksek Lisans Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.06.2011 tarih ve 226 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2363-YL10 nolu “Antalya’nın Anıt Ağaçları Üzerine Bir Araştırma” adlı yüksek lisans projesi kapsamında proje
yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve
gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 3 (üç) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
15-16-17 Temmuz 2011
Antalya-Kemer-Kaş-Alanya-Gazipaşa
TOPLAM
3
3
26-Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in Yüksek Lisans Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.06.2011 tarih ve 224 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2364-YL10 nolu “Gülnar (İçel) Yöresinde Loranthus europaeus Jacq.un Ağaçlar Üzerine Etkileri” adlı yüksek lisans
projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in aşağıda belirtilen tarihlerde
belirtilen yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 3 (üç) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
08-09-10 Temmuz 2011
Günar-İçel
TOPLAM
3
3
27-Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in Yüksek Lisans Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.06.2011 tarih ve 230 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2365-YL10 nolu “Dedegöl Dağı (Isparta) Yöresi Titrek Kavaklarının (Populus tremula L.) Bazı Morfolojik Özellikleri
Üzerine Araştırmalar” adlı yüksek lisans projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.İsmail
DUTKUNER’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden
karşılanacak şekilde 3 (üç) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
22-23-24 Temmuz 2011
Yenişarbademli-Beyşehir-Isparta
3
TOPLAM
3
28-Yrd.Doç.Dr.Yılmaz ÇATAL’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.06.2011 tarih ve 223 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2367-YL10 “Burdur Yöresindeki Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Toros Sediri (Cedrus libani A.Rich.)
Ağaçlandırmalarında Değişik Aralama Şiddetlerinin Çap, Boy ve Hacim Artımına Etkisinin
Modellenmesi” adlı yüksek lisans projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Yılmaz ÇATAL’ın
aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde
7 (yedi) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
02.07.2011-05.07.2011
Burdur-Ağlasun
4
08.07.2011-10.07.2011
Burdur-Ağlasun
3
TOPLAM
7
29-Orman Fakültesi Lisans Programı Mezuniyet Kredisi
Bologna Süreci Kapsamında Üniversitemiz tarafından yürürlüğe koyulan intibak kararlarına göre
Orman Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programındaki 323 Kodlu Ormancılık Politikası ve 406 kodlu
Ormancılık Yönetim Bilgisi Dersleri kaldırılarak bu derslerin yerine ORM 301 kodlu Ormancılık
Politikası ve Yönetimi Dersi programa eklenmiştir.
İntibak kararları gereğince Ormancılık Politikası dersi kaldırılan, Ormancılık Politikası ve
Yönetimi Dersi ise kaldırılan ders yerine açılan ders olarak kabul edildiğinden daha önce almış
olmalarına rağmen Ormancılık Politikası Dersi öğrencilerin mevcut transkriptlerinde yer almamaktadır.
Bu durum bazı öğrencilerimizin mezuniyet kredi yükünü tamamlayamamalarına yol açmaktadır. İntibak
kararlarına göre öngörülemeyen bu mağduriyetin giderilebilmesi için öğrencilerin daha önce alıp başarılı
oldukları Ormancılık Politikası ve intibak kararlarıyla programa eklenen Ormancılık Politikası ve
Yönetimi derslerinin her ikisinin de öğrenci transkriptlerinde gösterilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:30.06.2011
TOPLANTI SAYISI:263
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Doç.Dr.Atila GÜL
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.Serdar CARUS
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
ALINAN KARAR SAYISI:7
KARARLAR
1- Yrd.Doç.Dr.A.Alper BABALIK’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 27.06.2011 tarih ve 234 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2615-M-10 no’lu “Darıdere Havzası’nın Rekreatif Karakterli Yaban Hayatı Unsurlarının ve Genel
Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi” adlı proje kapsamında yardımcı araştırmacı
Yrd.Doç.Dr.A.Alper BABALIK’ın aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve
gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 6 (altı) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
01.07.2011-06.07.2011
Darıdere Havzası-Isparta
6
TOPLAM
6
2-Yrd.Doç.Dr.Murat AKTEN’in Proje Görevlendirmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 29.06.2011 tarih ve 92 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2801-YL-11 no’lu “Kent Parklarının Görsel Peyzaj Algısının Denizli İli Örneğinde İrdelenmesi”
adlı proje kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Murat AKTEN’in aşağıda belirtilen tarihlerde
belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve benzin giderlerinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 12
(oniki) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
16-17 Temmuz 2011
Isparta-Denizli
2
21-23-24 Temmuz 2011
Isparta-Denizli
3
30-31 Temmuz 2011
Isparta-Denizli
2
6-7 Ağustos 2011
Isparta-Denizli
2
13-15 Ağustos 2011
Isparta-Denizli
3
TOPLAM
12
3-Yrd.Doç.Dr.Volkan KÜÇÜK’ün Proje Görevlendirmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 29.06.2011 tarih ve 90 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2615-M-10 no’lu “Darıdere Havzası’nın Rekreatif Karakterli Yaban Hayatı Unsurlarının ve Genel
Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi” adlı proje kapsamında yardımcı araştırmacı
Yrd.Doç.Dr.Volkan KÜÇÜK’ün aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği
ilgili projeden karşılanacak şekilde 3 (üç) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
01.07.2011-03.07.2011
Darıdere Havzası-Isparta
3
TOPLAM
3
4-Öğr.Gör.Ömer Kamil ÖRÜCÜ’nün Proje Görevlendirmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 29.06.2011 tarih ve 91 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2615-M-10 no’lu “Darıdere Havzası’nın Rekreatif Karakterli Yaban Hayatı Unsurlarının ve Genel
Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi” adlı proje kapsamında yardımcı araştırmacı
Öğr.Gör.Ömer Kamil ÖRÜCÜ’nün aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve
gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 6 (altı) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
02 Temmuz 2011
Darıdere-Isparta
1
03 Temmuz 2011
Darıdere-Isparta
1
04 Temmuz 2011
Darıdere-Isparta
1
05 Temmuz 2011
Darıdere-Isparta
1
06 Temmuz 2011
Darıdere-Isparta
1
07 Temmuz 2011
Darıdere-Isparta
1
TOPLAM
6
5-Yaz Okulunda Ders Almak İsteyen Öğrenci
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 27.06.2011 tarih ve 233 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü öğrencisi Egemen ACAR’ın Orman Mühendisliği
Bölümü yaz okulunda açılan aşağıdaki dersleri almasının uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Öğrenci No
Adı Soyadı
0912001056
Egemen ACAR
Dersin Kodu ve Adı
ORM202 Gymnospermae
ORM103 Genel Botanik
ORM209 Toprak İlmi
ORM204 Orman Ekolojisi
Saati
3
4
3
4
Dersi Alacağı Bölüm
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
6-Öğrenci Gizem AKAMAN’ın Yaz Okulunda Çanakkale 18 Mart Üniversitesinden Ders
alma isteği
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 27.06.2011 tarih ve 232 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü II. öğretim 1022001035 nolu 1. sınıf öğrencisi Gizem
AKAMAN’ın güz yarıyılında başarısız olduğu Matematik dersini Çanakkale 18 Mart
Üniversitesinden almasının uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
7-Öğrenciler Yasemin İPEK ve Özge AKDOĞAN’ın Yaz Okulunda Ders alma isteği
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 29.06.2011 tarih ve 91 sayılı yazısı görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulu için MAT115 kodlu Matematik dersi için İktisadi
ve idari Bilimler Fakültesine kayıt yaptıran ancak, bu dersin Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü
dersi ile eşlenik olmamasından dolayı öğrenciler Yasemin İPEK ve Özge AKDOĞAN’ın MAT115
kodlu Matematik dersini Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümünden almalarının uygunluğuna
oybirliğiyle karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:11.07.2011
TOPLANTI SAYISI:264
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
ALINAN KARAR SAYISI:12
KARARLAR
1-Yrd.Doç.Dr.A.Ali VAR’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.07.2011 tarih ve 76 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2809-YL-11 no’lu “Jeotermal Akışkanlarla Emprenye Edilen Ahşabın Performansı: Uşak Yöresi
Örneği” adlı proje kapsamında Yrd.Doç.Dr.A.Ali VAR’ın Uşak-Karma OSB, Uşak-BanazHamamboğazı, Uşak-Eşme-Örencik, Uşak-Ulubey-Aksaz ve Uşak-Ulubey-Hasköy Jeotermal
Sahalarında deneme materyallerinin (jeotermal akışkanların) temin edilmesine yönelik çalışmaları
yapmak üzere 11-15 Temmuz 2011 tarihleri arasında yolluk, gündelik ve konaklama giderleri ilgili
projeden karşılanacak şeklide 5 (beş) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
2- Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.07.2011 tarih ve 261 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2491-D-10 nolu “Gölhisar (Burdur) Yöresi’nde Odunsu Tür Çeşitliliği İle Yetişme Yetişme Ortamı
Özellikleri Arasındaki İlişkiler” adlı proje kapsamında Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN’ın aşağıda belirtilen
tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 9 (dokuz) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Tarih
Yöre
Gün
14-16 Temmuz 2011
Burdur-Gölhisar
3
21-23 Temmuz 2011
Burdur-Gölhisar
3
28-30 Temmuz 2011
Burdur-Gölhisar
3
TOPLAM
9
3-Doç.Dr.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’nin Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.07.2011 tarih ve 263 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2611-M-10 nolu “Kastamonu İli, Abies bornmülleriana Mattf. Meşcerelerinde Annosum Kök
Hastalığının Yoğunluğunun ve Etmenlerinin Belirlenmesi” adlı proje kapsamında proje yürütücüsü
Doç.Dr.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’nin aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk
ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 7 (yedi) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
11-17 Temmuz 2011
Kastamonu
7
TOPLAM
7
4-Doç.Dr.Hüseyin FAKİR’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.07.2011 tarih ve 264 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2564-M-10 nolu “Göller Yöresi’nin Endemik Geofit Bitki Türlerinin Süleyman Demirel Botanik
Bahçesinde ex-situ Koleksiyonlarının Oluşturulması” adlı proje kapsamında proje yürütücüsü
Doç.Dr.Hüseyin FAKİR’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili
projeden karşılanacak şekilde 25 (yirmibeş) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
21-25 Temmuz 2011
Isparta-Sütçüler
5
04-08 Ağustos 2011
Isparta-Yalvaç
5
11-15 Ağustos 2011
Isparta-Uluborlu
5
18-22 Ağustos 2011
Isparta-Dinar
5
25-29 Ağustos 2011
Isparta-Yenişarbademli
5
TOPLAM
25
5-Yrd.Doç.Dr.H.Oğuz ÇOBAN’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.07.2011 tarih ve 265 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2561-M-10 nolu “Arazi Örtüsü ve Meşcere Tipi Değişkenlerini Yüksek Konumsal Çözünürlüklü
Uydu Verileri İle Belirleme Olanaklarının Araştırılması” adlı proje kapsamında proje yürütücüsü
Yrd.Doç.Dr.H.Oğuz ÇOBAN’ın aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği
ilgili projeden karşılanacak şekilde 12 (oniki) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
19-24 Temmuz 2011
Isparta-Eğirdir
6
26-31 Temmuz 2011
Isparta-Eğirdir
6
TOPLAM
12
6-Yrd.Doç.Dr.Asko LEHTİJARVİ’nin Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.07.2011 tarih ve 266 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK-TOVAG tarafından desteklenen 110O119 nolu “Dedegül Dağı ve Civarında
Anadolu Karaçamı ve Toros Sediri Üzerinde Kar İle İlişkili Patojen Fungusların Varlığı, Zararı,
Virülensi ve Yetişme Ortamı Özellikleri İle İlişkileri” adlı proje kapsamında proje yürütücüsü
Yrd.Doç.Dr.Asko LEHTİJARVİ’nin aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve
gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 11 (onbir) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
11-21 Temmuz 2011
Isparta-Yenişarbademli
11
TOPLAM
11
7- Prof.Dr. Mustafa AVCI’nın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.07.2011 tarih ve 258 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2656-YL-11 no’lu “Isparta İlinde Kavak Zararlısı Böcekler, Önemli Türlerin Biyolojileri ve Doğal
Düşmanları ” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Prof.Dr. Mustafa AVCI’nın aşağıda
belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 11
(onbir) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
12 Temmuz 2011
Senirkent
1
13 Temmuz 2011
Keçiborlu
1
14 Temmuz 2011
Atabey
1
16 Temmuz 2011
İslamköy
1
19 Temmuz 2011
Eğirdir
1
20 Temmuz 2011
Aksu
1
21 Temmuz 2011
Aşağıgökdere
1
23 Temmuz 2011
Uluborlu
1
24 Temmuz 2011
Sütçüler
1
26 Temmuz 2011
Şarkikaraağaç
1
27 Temmuz 2011
Yenişarbademli
1
TOPLAM
11
8-Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER’in Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.07.2011 tarih ve 262 sayılı yazısı görüşüldü.
09-13 Ekim 2011 tarihleri arasında Avusturya (Graz)’da düzenlenecek olan FORMEC
(Austria) 2011 (44th International Symposium on Forestry Mechanisation) adlı sempozyumda
“Developing Criteria and Indicator Set for Quality Assessment of Forest Roads” adlı sözlü sunum
ve “Using of Farm Tractors for Harvesting Operations in Turkish Forestry” adlı poster bildirileri
sunmak ve beraberinde düzenlenecek olan (Türkiye adına Yönetim Komitesi Üyesi olduğu) FP0902
COST Action Meeting toplantılarına katılmak üzere Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER’in 08-14 Ekim
2011 tarihleri arasında yol dahil 6 (altı) gün, uçakla yolculuk, yolluk, gündelik, konaklama ve
katılım ücretlerinin SDÜ-BAP tarafından desteklenen 2565-M-10 nolu “Orman Yol Ağının
Ormanın Konumsal Yapısı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması” adlı projeden karşılanacak şekilde
Avusturya’da görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
9-Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı
Bölümü Mezun Öğrencileri
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 06.07.2011 tarih ve 257 sayılı yazısı ile Orman
Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 06.07.2011 tarih ve 75 sayılı yazısı ile Peyzaj
Mimarlığı Bölümü Başkanlığının 06.07.2011 tarih ve 96 sayılı yazısı görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle Orman Mühendisliği Bölümü,
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim programındaki tüm
dersleri ve ön görülen diğer koşulları başarıyla tamamladığı görülen ekli listede adı ve soyadı ile
Fakülte numarası belirtilen öğrencilerin (83) mezun olduğu anlaşılmış olup, bu öğrencilerin diploma
alabilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
10-Öğrenci Özgür Durmuş KAYA’nın Çift Anadal Mezuniyeti
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.07.2011 tarih ve 260 sayılı yazısı görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle Orman Mühendisliği Bölümü
Çift Anadal öğretim programındaki tüm dersleri ve ön görülen diğer koşulları başarıyla tamamladığı
görülen aşağıda adı ve soyadı ile Fakülte numarası belirtilen öğrencinin (1) mezun olduğu
anlaşılmış olup, bu öğrencilerin diploma alabilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Çift Anadal Programından Mezun Öğrenci
Öğrencinin Adı Soyadı
Bölümü
Özgür Durmuş KAYA
Orman Mühendisliği
Fakülte No
0721303027
11-Doç.Dr.Halil Turgut ŞAHİN’in Görevlendirilmesi
Doç.Dr.Halil Turgut ŞAHİN’in 08.07.2011 tarihli dilekçesi görüşüldü.
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen, 23.7131/2010-2012 nolu “Kızılçam
(Pinus brutia Ten.) ve Monteri Çamı (Pimus radiata D. Don.) ile Buğday Sapları (Triticum aestivum
L.) Kullanarak Sodyum Borhidrür’lü Çevreye Duyarlı Kimyasal Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretimi”
adlı proje kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde kağıt hamuru üretimi ve
ağartma çalışmalarında bulunmak üzere Doç.Dr.Halil Turgut ŞAHİN’in 11 Temmuz- 20 Temmuz
2011 tarihleri arasında yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 10 (on) gün
Kahramanmaraş’da görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
12-Burcu DEMİR’in Mezuniyeti
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 06.07.2011 tarih ve 259 sayılı yazısı görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle Orman Mühendisliği Bölümü
öğretim programındaki tüm dersleri ve ön görülen diğer koşulları başarıyla tamamladığı görülen
aşağıda adı ve soyadı ile Fakülte numarası belirtilen öğrencinin (1) mezun olduğu anlaşılmış olup,
bu öğrencilerin diploma alabilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Öğrencinin Adı Soyadı
Burcu DEMİR
Bölümü
Orman Mühendisliği
Fakülte No
0712001083
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
ORMAN FAKÜLTESİ MEZUNLARI
Öğrencinin Adı Soyadı
Bölümü
Fakülte No
Orman Mühendisliği
Sevcan ÇOMRUK
0212001037
Burak KARATABAN
Orman Mühendisliği
0512001011
Ozan DİL
Orman Mühendisliği
0612001002
Ebru DANACI
Orman Mühendisliği
0712001001
Korhan GÜNAY
Orman Mühendisliği
0712001002
Ali ŞENOL
Orman Mühendisliği
0712001003
Yalçın GÜLDEN
Orman Mühendisliği
0712001007
Özkan EVCİN
Orman Mühendisliği
0712001008
Serdar AVCI
Orman Mühendisliği
0712001009
Fırat EROĞLU
Orman Mühendisliği
0712001010
Serdar KURCAN
Orman Mühendisliği
0712001015
Özgür ÇELİK
Orman Mühendisliği
0712001016
Ünal SÜMBÜL
Orman Mühendisliği
0712001017
Bahri KÜÇÜKOĞLU
Orman Mühendisliği
0712001020
Erkan SERT
Orman Mühendisliği
0712001021
Muhammet TUNÇ
Orman Mühendisliği
0712001022
Özlem YILDIZ
Orman Mühendisliği
0712001023
Sebahattin AÇIKGÖZ
Orman Mühendisliği
0712001024
Mehmet KOCASARI
Orman Mühendisliği
0712001025
Mürsel AKBAY
Orman Mühendisliği
0712001026
Hediye ÖZEL
Orman Mühendisliği
0712001028
Emel ÇELİKER
Orman Mühendisliği
0712001029
Yavuz Selim SÖYLEMEZ
Orman Mühendisliği
0712001030
Melek TEPE
Orman Mühendisliği
0712001032
Derya KOCALAR
Orman Mühendisliği
0712001033
Mahmut ÇERÇİOĞLU
Orman Mühendisliği
0712001035
Osman ÖZ
Orman Mühendisliği
0712001037
İsmahan Arzu DEMİREL
Orman Mühendisliği
0712001038
Necati AKÇORA
Orman Mühendisliği
0712001039
Ahmet ACAR
Orman Mühendisliği
0712001042
Cem BAYSAN
Orman Mühendisliği
0712001045
Arif OKUMUŞ
Orman Mühendisliği
0712001046
Caner ÇAPAR
Orman Mühendisliği
0712001047
Mehtap ÇETİNKAYA
Orman Mühendisliği
0712001048
Merve GÜR
Orman Mühendisliği
0712001049
Nazar KAYMAZ
Orman Mühendisliği
0712001051
Canan İRBEÇ
Orman Mühendisliği
0712001052
Ramazan ÇETİN
Orman Mühendisliği
0712001053
Kutay Murat ERDOĞAN
Orman Mühendisliği
0712001055
Hüseyin Mahir İBİŞ
Orman Mühendisliği
0712001058
Ayşegül AYDEMİR
Orman Mühendisliği
0712001060
Harun Mehmet YAPI
Orman Mühendisliği
0712001062
Çiğdem ARIÖZ
Orman Mühendisliği
0712001063
Doğan AKDEMİR
Orman Mühendisliği
0712001064
Murat AKTAŞ
Orman Mühendisliği
0712001065
İsmail TUNCER
Orman Mühendisliği
0712001069
Emre KIRIMLIOĞLU
Orman Mühendisliği
0712001071
Batuhan TÜRKMENİLLİ
Orman Mühendisliği
0712001072
Siraç GÜNEŞ
Orman Mühendisliği
0712001073
Fatma Medine KAYACAN
Orman Mühendisliği
0712001074
Emine KEKLİK
Orman Mühendisliği
0712001075
Zekeriya Levent BURHAN
İsmail Emre FEROĞLU
Metin ÜNSAL
Sinem Sebahat ARSLAN
Abdullah BERAM
Tayfun ŞEN
Merve İNCİ
Cemile ÖZALPAY
Osman Fatih YÜZÜAK
Çağla ÇAKAN
Sadık Anıl AKGEDİK
Şirin SİLAHLI
Murat SATILMIŞ
Fatma Gözde AKKUŞ
Esin DİNLER
Büşra EZENCİ
Gülistan YENER
Rıza KARAÇEPER
Ayşen ŞALVARLI
Esergül ÜÇOK
Esra ÇETİNKAYA
Şule EVYAPAN
Aslı YILMAZER
Azize ŞİMŞEK
Tuğba DOĞRUOL
Sevinç DEMİRKAYA
İpek AĞAR
Tuğçe TURAN
Gonca ATEŞ
Sezer YILDIZOĞLU
Mert AKOĞLU
Makbule Özlem PARLADIR
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
0712001077
0712001079
0712001081
0712001082
0712002001
0712002029
0712003001
0712003003
0712003004
0712003005
0712003006
0712003007
0712003008
0712003009
0712003010
0712003011
0712003012
0712003013
0712003014
0712003015
0712003016
0712003017
0712003018
0712003019
0712003020
0712003021
0712003023
0712003024
0712003027
0712003028
0712003030
0712003031
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:21.07.2011
TOPLANTI SAYISI:265
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
ALINAN KARAR SAYISI:13
KARARLAR
1-Yrd.Doç.Dr. Yılmaz ÇATAL’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.07.2011 tarih ve 270 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110-O-937 no’lu “Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve
Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold. Subsp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe)’nda Biyolojik
Bağımsızlığa Ulaşma Yaşlarının Isparta Orman Bölge Müdürlüğündeki Doğal Karışık
Meşcerelerinde Belirlenmesi” adlı proje kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz
ÇATAL’ın aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden
karşılanacak şekilde 26 (yirmialtı) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
22-24 Temmuz 2011
Burdur-Kemer
3
29 Temmuz-02 Ağustos 2011
Burdur-Kemer
5
04-09 Ağustos 2011
Burdur-Aziziye
6
11-16 Ağustos 2011
Burdur-Gölhisar
6
18-23 Ağustos 2011
Burdur-Gölhisar
6
TOPLAM
26
2-Yrd.Doç.Dr. A. Alper BABALIK’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.07.2011 tarih ve 269 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2616-M-10 no’lu “Davraz Dağı Kozağacı Yaylası Kocapınar Merasında Bitki Örtüsünün Bazı
Özelliklerinin Belirlenmesi” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. A.Alper
BABALIK’ın aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden
karşılanacak şekilde 9 (dokuz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
01-02-03 Ağustos 2011
Davraz Dağı Kozağacı Yaylası
3
05-06-07 Ağustos 2011
Davraz Dağı Kozağacı Yaylası
3
08-09-10 Ağustos 2011
Davraz Dağı Kozağacı Yaylası
3
TOPLAM
9
3- Cemil ATAŞ’ın’ın Af Kanunundan Yararlanması
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 18.07.2011 tarih ve 79 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 0612002015 nolu öğrencisi Cemil ATAŞ
iki dönem üst üste kayıt yenilemediğinden dolayı kaydı silinmiştir. Adı geçen öğrencinin 6111
Sayılı Kanunun 173. maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 58. Maddesinden yararlanarak
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında İngilizce Hazırlık Sınıfına kaydının yapılmasının
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
4- Selim UYSAL’ın Mezuniyeti
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 18.07.2011 tarih ve 78 sayılı yazısı
görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü öğretim programındaki tüm dersleri ve ön görülen diğer koşulları başarıyla tamamladığı
görülen aşağıda adı ve soyadı ile Fakülte numarası belirtilen öğrencinin (1) mezun olduğu
anlaşılmış olup, bu öğrencinin diploma alabilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Öğrencinin Adı Soyadı
Selim UYSAL
Bölümü
Orman Endüstri Mühendisliği
Fakülte No
0612002001
5- Staj Notu
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 15.07.2011 tarih ve 77-82 sayılı
yazıları görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü aşağıda adı geçen öğrencilerinin
yapmakla yükümlü oldukları stajlarını başarıyla tamamladıklarına ve staj notlarının “Geçti (G)”
olarak Öğrenci İşleri Programı Not Sistemine işlenmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Öğrenci No
0512002028
0612002001
Öğrencinin Adı Soyadı
Volkan KARACA
Selim UYSAL
Staj Notu
Geçti (G)
Geçti (G)
6- Tek Ders Sınav Hakkı
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 18.07.2011 tarih ve 83 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü aşağıda adı geçen öğrencisinin tek ders
sınav hakkı talebine ilişkin transkripti incelenerek aşağıda belirtilen dersten tek ders sınav hakkı
verilmesine ve sınavın 27 Temmuz 2011 Çarşamba günü saat: 10:00’da yapılmasının uygunluğuna
oybirliğiyle karar verildi.
Öğrenci No:
0512002028
Öğrenci Adı:
Volkan KARACA
Tek Ders Sınavı
307 Kurutma ve Buharlama
7- Sokrates-Erasmus Kapsamında Ders Görevlendirmeleri
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 15.07.2011 tarih ve 271 sayılı yazısı görüşüldü.
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Sokrates-Erasmus Programı çerçevesinde
Çek Cumhuriyeti Mendel University in Brno’dan Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümüne
gelecek olan öğrenci Thomas KUDLACEK’in Fakültemizden alacağı derslere aşağıdaki öğretim
üyelerinin görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Dersin Adı
Plant Nutrition
Forest Ecology
Social Forestry
Forest Administration
Forest Policy
Phytopathology
Forest Entomology
Kredi
3 ECTS
5 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
Görevlendirilecek Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Nevzat GÜRLEVİK
Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN
Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY
Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY
Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY
Doç.Dr. H. Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ
Prof.Dr. Mustafa AVCI
8- Sokrates-Erasmus Kapsamında Ders Görevlendirmeleri
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 18.07.2011 tarih ve 80 sayılı yazısı
görüşüldü.
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Sokrates-Erasmus Programı çerçevesinde
Çek Cumhuriyeti Mendel University in Brno’dan Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümüne gelecek olan öğrenci Jiri STASEK’in Fakültemizden alacağı derslere aşağıdaki öğretim
üyelerinin görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Dersin Adı
Wood Mechnics
Industrial Materials
Fiber Technology
Computer Aided Design II
Kredi
6 ECTS
5 ECTS
4 ECTS
5 ECTS
Görevlendirilecek Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Bilgin GÜLLER
Doç.Dr. H.Turgut ŞAHİN
Doç.Dr. H.Turgut ŞAHİN
Doç.Dr. Ergün GÜNTEKİN
9- Sokrates-Erasmus Kapsamında Ders Görevlendirmeleri
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 18.07.2011 tarih ve 81 sayılı yazısı
görüşüldü.
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Sokrates-Erasmus Programı çerçevesinde
Estonian University of Life Sciences Estonya’dan Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümüne gelecek olan öğrenci Mailis HANİN’in Fakültemizden alacağı derslere aşağıdaki öğretim
üyelerinin görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Dersin Adı
Computer Aided Design II
Kredi
5 ECTS
Görevlendirilecek Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Ergün GÜNTEKİN
10- Doç.Dr. H.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’nin Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.07.2011 tarih ve 276 sayılı yazısı görüşüldü.
25-29 Temmuz 2011 tarihleri arasında Portekiz-Faro’da Phytophthora türlerinin
belirtilerinin orman ekosisteminde belirlenmesi, izolasyonu ve tanılamasına ilişkin bir eğitim
kursuna katılacak olan Doç.Dr. H.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’nin 24-30 Temmuz 2011
tarihleri arasında yol dahil 7 (yedi) gün yolluk, gündelik, uçakla ulaşım (Antalya-Faro-Antalya) ve
kursa katılım bedellerinin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi bireysel performans
bütçesinden karşılanacak şekilde Portekiz’de görevlendirmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
11- Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.07.2011 tarih ve 275 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
(1912-D-09) no’lu “Türkiyede’deki Orman Endüstri İşletmelerine Sürdürülebilir Orman Yönetimi
Çerçevesinde Odun Hammaddesi Tedariki ve Orman Ürünlerinin Sertifikasyonu” adlı araştırma
projesi kapsamında proje yürütücüsü Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın aşağıda belirtilen tarihlerde
belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 16 (onaltı) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Tarih
Yöre
Gün
04-07 Ağustos 2011
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
4
11-14 Ağustos 2011
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü
4
18-21 Ağustos 2011
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
4
25-28 Ağustos 2011
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü
4
TOPLAM
16
12- Prof.Dr. Serdar CARUS’un Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.07.2011 tarih ve 274 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2710-YL-11 no’lu “Çamkoru Araştırma Ormanı (Çamlıdere-Ankara) Saf, Aynı Yaşlı ve Doğal
Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcerelerinin Büyüme Özellikleri” adlı araştırma projesi kapsamında
proje yürütücüsü Prof.Dr. Serdar CARUS’un aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk
ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 13 (onüç) gün görevlendirilmesine ve bu tarihlerde
yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
29-30-31 Temmuz 2011
Ankara-Çamlıdere
3
06-07 Ağustos 2011
Ankara-Çamlıdere
2
19-20-21-22-23 Ağustos 2011
Ankara-Çamlıdere
5
26-27-28 Ağustos 2011
Ankara-Çamlıdere
3
TOPLAM
13
Dersin Adı
Dersin
Dersin Yapıldığı Tarih
Dersin Telafi Edileceği Tarih
29.07.2011 (2. ve 3. saat 2
saat uygulama)
05.08.2011 (4. ve 5. saat 2
saat uygulama)
Kredisi
Orman Hasılat Bilgisi 2+1
13-Sokrates-Erasmus Öğrencisi Abdullah UGIŞ
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.07.2011 tarih ve 273 sayılı yazısı görüşüldü.
2010–2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Mendel Üniversity of Agriculture and
Forestry Çek Cumhuriyetinde Sokrates-Erasmus Programı çerçevesinde öğrenim görmüş olan
0812001002 nolu öğrenci Abdullah UGIŞ daha önceki yıllarda “Orman Yolları” dersini almış
olduğundan “Forest Acces Roads” dersinin not sisteminden çıkarılmasının uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:01.08.2011
TOPLANTI SAYISI:266
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Mustafa AVCI
ALINAN KARAR SAYISI:9
KARARLAR
1- Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK’in Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 25.07.2011 tarih ve 277 sayılı yazısı görüşüldü.
Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK’in TÜBİTAK-TOVAG tarafından desteklenen 109 O 714 no’lu
“Kızılçam, Karaçam ve Sedir Türleri İçin Yetişme Ortamı Bazlı Çap-Boy Modelleri İle Gövde Çapı ve
Gövde Hacmi Denklem Sistemlerinin Geliştirilmesi” adlı araştırma projesi kapsamında arazi çalışmalarını
gerçekleştirmek üzere 30 Temmuz-02 Ağustos 2011 tarihleri arasında Kumluca-Antalya’da görevli olması
nedeniyle bu tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle
karar verildi.
Dersin Adı
Dersin
Kredisi
Dersin Yapıldığı Tarih
Dersin Telafi Edileceği Tarih
Matematik
6+0
02 Ağustos 2011 (3, 4 ve 5. saat)
13 Ağustos 2011 (1, 2 ve 3. saat)
Ormancılık Biyometrisi
6+0
02 Ağustos 2011 (6, 7 ve 8. saat)
13 Ağustos 2011 (4, 5 ve 6. saat)
Orman Amenajmanı
6+4
02 Ağustos 2011 (1 ve 2. saat)
13 Ağustos 2011 (7 ve 8. saat)
2- Öğrenci Gülce ŞENLİ’nin Yandal Mezuniyeti
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 26.07.2011 tarih ve 98 sayılı yazısı görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yandal
öğretim programındaki tüm dersleri ve ön görülen diğer koşulları başarıyla tamamladığı görülen aşağıda adı
ve soyadı ile Fakülte numarası belirtilen öğrencinin (1) mezun olduğu anlaşılmış olup, bu öğrencinin
sertifika alabilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Yandal Programından Mezun Öğrenci
Öğrencinin Adı Soyadı
Bölümü
Gülce ŞENLİ
Peyzaj Mimarlığı
Fakülte No
0721702011
3- Yrd.Doç.Dr. Mehmet EKER’in Görev Süresinin Uzatılması
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 28.07.2011 tarih ve 284 sayılı yazısı görüşüldü.
Aşağıda Ünvanı ve Adı-Soyadı yazılı Öğretim Elemanımızın 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 23. Maddesi uyarınca görev süresinin bitiş tarihinden itibaren karşısında belirtilen süre kadar
uzatılarak, yeniden atanmasının uygunluğuna ve önerinin Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Kurum
Görev Süresi Önerilen
Sicil No
Ünvanı
Adı ve Soyadı
Bitiş Tarihi
Uzatma Süresi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1498
Yrd.Doç.Dr.
Mehmet EKER
01.09.2011
3 Yıl
4- Mehmet Fatih GÖÇERİ’nin Mazeretli Sınav Hakkı
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 28.07.2011 tarih ve 285 sayılı yazısı görüşüldü.
Mazeret sınav hakkı talebinde bulunan ve mazereti Orman Mühendisliği Bölüm Kurulu
tarafından kabul edilen Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümünde okuyan aşağıda adı geçen
öğrenciye sağlık sorunları nedeniyle sınavlarına giremediği derslerden mazeret sınav hakkı
verilmesine, sınav tarihlerinin Ders ve Sınav Programı Çalışma Grubu tarafından hazırlanmasının
uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü
Orman Mühendisliği
I.Öğretim
Öğrenci No
Öğrenci Adı
0812001048
Mehmet Fatih GÖÇERİ
Mazeret Talep Ettiği Sınav
MAT115 Matematik
ORM204 Orman Ekolojisi
5- Yrd.Doç.Dr. Mehmet EKER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 28.07.2011 tarih ve 286 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O435 no’lu “Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik
Edilebilirliğinin Araştırılması” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Mehmet EKER’in
aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve yakıt bedeli ilgili projeden karşılanacak
şekilde 9 (dokuz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
09-10 Ağustos 2011
Isparta-Bucak
2
12 Ağustos 2011
Isparta-Ağlasun
1
16-17 Ağustos 2011
Isparta-Bucak
2
19 Ağustos 2011
Isparta-Bucak
1
23-24Ağustos 2011
Isparta-Bucak
2
26 Ağustos 2011
Isparta-Ağlasun
1
TOPLAM
9
6- Doç.Dr. Ergün GÜNTEKİN’in Sempozyum Görevlendirmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 29.07.2011 tarih ve 89 sayılı yazısı görüşüldü.
14-16 Eylül 2011 tarihleri arasında Macaristan-Sopron’da düzenlenecek olan “17. Ahşapta
Tahribatsız Muayene ve Test Sempozyumu”na katılacak olan Doç.Dr. Ergün GÜNTEKİN’in 14-16 Eylül
2011 tarihleri arasında yol dahil 3 (üç) gün konaklama, yolluk, gündelik ve uçakla ulaşım bedellerinin
TÜBİTAK tarafından desteklenen 109O269 nolu “Odunda Mekanik Özelliklerin Yapay Sinir Ağları ile
Tahmini” adlı projenin kurum katkı payından (kurum hissesi) karşılanacak şekilde Macaristan-Sopron’da
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
7- Yrd.Doç.Dr. A. Ali VAR’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 29.07.2011 tarih ve 88 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2562-M-10
no’lu “Doğrudan Kullanılan (<90oC) Jeotermal Sıvıların Ağaç Malzemenin Teknolojik Özellikleri Üzerine
Etkileri” adlı münferit proje kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ali VAR’ın aşağıda belirtilen
tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 7 (yedi) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
05-11 Eylül 2011
Yöre
Gün
Adana Orman Bölge MüdürlüğüKaraisalı Orman İşletme Müdürlüğü
TOPLAM
7
7
8- 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Görevlendirmeleri
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.07.2011 tarih ve 268 sayılı yazısı, Orman Endüstri
Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 29.07.2011 tarih ve 86 sayılı yazısı ile Peyzaj Mimarlığı Bölüm
Başkanlığının 29.07.2011 tarih ve 100 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj
Mimarlığı Bölümü 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı I ve II öğretim ders görevlendirmelerinin,
Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm
Kurullarından geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
9- Yusuf MANAV’ın Af Kanunundan Yararlanması
2006 yılında Dikey Geçiş Sınavı ile Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümünü kazanan fakat kayıt
yaptırmayan Yusuf MANAV’ın 6111 Sayılı Kanunun 173. maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici
58. Maddesi kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Genel Kurul Kararında belirtilen “Halen
örgün önlisans veya lisans programına kayıtlı öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’nun aynı anda başka bir
örgün programda eğitime devam edemeyeceğine ilişkin kararı çerçevesinde bu durumdaki öğrencilerin, daha
önce ilişiğinin kesildiği üniversiteye başvurması ve durumu belirtmesi halinde kaydının yapılmasına ancak
halen devam ettiği programdan ayrıldığını veya mezun olduğunu belgeledikten sonra öğrenimine devam
etmesine izin verilmesine” 20. maddesi gereğince 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında İntibak
Sınıfına kaydının yapılmasının uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:09.08.2011
TOPLANTI SAYISI:267
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.Mustafa AVCI
ALINAN KARAR SAYISI:17
KARARLAR
1- Araştırma Görevlilerinin Atanma Teklifi
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında istihdam edilecek aşağıdaki listede adları
ve durumları belirtilen araştırma görevlilerinin karşılarında belirtilen bölüm ve anabilim dallarına
2547 sayılı Kanunun 33. maddesi gereği naklen atanmalarının uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Adı-Soyadı
Atanacağı Bölüm ve Anabilim Dalı
Esra KASARCI
Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı
Onur ALKAN
Orman Mühendisliği Bölümü Orman Amenajmanı Anabilim Dalı
Ali ŞENOL
Orman Mühendisliği Bölümü Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı
2- Yrd.Doç.Dr. Yasin KARATEPE’nin Görev Süresinin Uzatılması
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 04.08.2011 tarih ve 288 sayılı yazısı görüşüldü.
Aşağıda Ünvanı ve Adı-Soyadı yazılı Öğretim Elemanımızın 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 23. Maddesi uyarınca görev süresinin bitiş tarihinden itibaren karşısında belirtilen süre
kadar uzatılarak, yeniden atanmasının uygunluğuna ve önerinin Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Kurum
Görev Süresi Önerilen
Sicil No
Ünvanı
Adı ve Soyadı
Bitiş Tarihi Uzatma Süresi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1665
Yrd.Doç.Dr.
Yasin KARATEPE
13.09.2011 3 Yıl
3- Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 04.08.2011 tarih ve 289 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2711-M-10 no’lu “Göller Yöresi Üvez (Sorbus L.) Taksonlarının Morfolojik ve Anatomik
Özellikleri” adlı proje kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in aşağıda
belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve (15 EY 532) plakalı özel aracının yakıt bedeli ilgili projeden
karşılanacak şekilde 12 (oniki) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
12-13-14 Ağustos 2011
Sultan Dağları (Konya)
3
19-20-21 Ağustos 2011
Bozburun Dağı (Denizli)
3
26-27-28 Ağustos 2011
Yenişarbademli-Beyşehir
3
02-03-04 Eylül 2011
Sultan Dağları (Konya)
3
TOPLAM
12
4-Yrd.Doç.Dr. A. Alper BABALIK’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 04.08.2011 tarih ve 290 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2616-M-10 no’lu “Davraz Dağı Kozağacı Yaylası Kocapınar Merasında Bitki Örtüsünün Bazı
Özelliklerinin Belirlenmesi” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. A.Alper
BABALIK’ın aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden
karşılanacak şekilde 12 (oniki) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
15-16-17 Ağustos 2011
Davraz Dağı Kozağacı Yaylası
3
19-20-21 Ağustos 2011
Davraz Dağı Kozağacı Yaylası
3
22-23-24 Ağustos 2011
Davraz Dağı Kozağacı Yaylası
3
26-27-28 Ağustos 2011
Davraz Dağı Kozağacı Yaylası
3
TOPLAM
12
5- Doç.Dr. Kürşad ÖZKAN’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 04.08.2011 tarih ve 291 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2560-M-10 no’lu “Sütçüler Yöresinde Ağaç ve Çalı Türlerinin Yayılışı İtibariyle Yetişme Ortamı
Sınıflandırılması ve Haritalanması” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Doç.Dr. Kürşad
ÖZKAN’ın aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden
karşılanacak şekilde 17 (onyedi) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
09-10 Ağustos 2011
Isparta-Sütçüler
3
13-14-15 Ağustos 2011
Isparta-Sütçüler
3
17-18-19-20-21 Ağustos 2011
Isparta-Sütçüler
5
24-25-26-27-28 Ağustos 2011
Isparta-Sütçüler
5
30-31 Ağustos 2011
Isparta-Sütçüler
2
TOPLAM
17
6- Yrd.Doç.Dr. Mehmet KORKMAZ’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 04.08.2011 tarih ve 292 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O435 no’lu “Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik
Edilebilirliğinin Araştırılması” adlı projesi kapsamında Yrd.Doç.Dr. Mehmet KORKMAZ’ın
aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve yakıt bedeli ilgili projeden
karşılanacak şekilde 10 (on) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
13-14 Ağustos 2011
Isparta-Ağlasun
2
18-19-20-21 Ağustos 2011
Isparta-Bucak
4
25-26-27-28 Ağustos 2011
Isparta-Bucak
4
TOPLAM
10
7- Doç.Dr. Hasan ALKAN’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 04.08.2011 tarih ve 293 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O435 no’lu “Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik
Edilebilirliğinin Araştırılması” adlı projesi kapsamında Doç.Dr. Hasan ALKAN’ın aşağıda
belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve yakıt bedeli ilgili projeden karşılanacak
şekilde 10 (on) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
13-14 Ağustos 2011
Isparta-Ağlasun
2
18-19-20-21 Ağustos 2011
Isparta-Bucak
4
25-26-27-28 Ağustos 2011
Isparta-Bucak
4
TOPLAM
10
8- Prof.Dr. İdris OĞURLU’nun Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 04.08.2011 tarih ve 294 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2803-D-11 no’lu “Gölcük Tabiat Parkında Bazı Yabani Memeli Türlerin Dağılımlarının
Modellenmesi” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Prof.Dr. İdris OĞURLU’nun aşağıda
belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 26
(yirmialtı) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
12-13-14-15-16-17-18 Ağustos 2011
Isparta-Gölcük Tabiat Parkı
7
20-21-22-23-24-25 Ağustos 2011
Isparta-Gölcük Tabiat Parkı
6
27-28-29-30-31 Ağustos 2011
Isparta-Gölcük Tabiat Parkı
5
01-02-03-04-05-06-07-08 Eylül 2011
Isparta-Gölcük Tabiat Parkı
8
TOPLAM
26
9- Yrd.Doç.Dr.H.Oğuz ÇOBAN’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 04.08.2011 tarih ve 299 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2358-YL-10 no’lu “Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Ekolojik Faktörlerin Bazı Asli Ağaç
Türlerinin Konumsal Dağılımına Etkilerinin İncelenmesi” adlı projesi kapsamında projenin arazi
çalışmaları için proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.H.Oğuz ÇOBAN’ın aşağıda belirtilen tarih ve
yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 12 (oniki) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Tarih
Yöre
Gün
11-12-13-14 Ağustos 2011
Isparta-Elmalı (Antalya)
4
18-19-20-21 Ağustos 2011
Isparta-Elmalı (Antalya)
4
25-26-27-28 Ağustos 2011
Isparta-Elmalı (Antalya)
4
TOPLAM
12
10- Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın Yurtiçi Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 04.08.2011 tarih ve 300 sayılı yazısı görüşüldü.
13-15 Eylül 2011 tarihleri arasında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından
düzenlenecek olan “1. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi”nde “Kırsal Yapı Çözümlemeleri: Yazır
Köyü Örneği (A. Tolunay, A. Efe, A. Akyol)” ve “”Kırsal Turizm-Ormancılık İlişkileri (A.
Tolunay, A. Akesen) başlıklı sözlü bildirilerini sunmak üzere Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın 13-15
Eylül 2011 tarihleri arasında yol dahil 3 (üç) gün yolluk, gündelik ve konaklama bedelleri
Fakültemizden karşılanacak şekilde Karaman’da görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
11- Doç.Dr. H.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’nin Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 04.08.2011 tarih ve 296 sayılı yazısı görüşüldü.
04-12 Eylül 2011 tarihleri arasında Roma, Florans ve San Martino İtalya’da IUFRO
tarafından gerçekleştirilecek olan “13. Orman Ağaçlarının Kök ve Alt Gövde Çürüklüğü
Konferansı”na 4 adet bildiri ile katılacak olan Doç.Dr. H.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’nin 0313 Eylül 2011 tarihleri arasında yol dahil 11 (onbir) gün; yolluk, gündelik, uçak, otobüs veya tren
(Isparta-İstanbul-Roma- Florans-San Martino) giderlerinin ve konferans kayıt ücret bedellerinin
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi bireysel performans bütçesinden karşılanacak
şekilde İtalya’da görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
12- Yrd.Doç.Dr. Asko LEHTİJARVİ’nin Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 04.08.2011 tarih ve 297 sayılı yazısı görüşüldü.
04-12 Eylül 2011 tarihleri arasında Roma, Florans ve San Martino İtalya’da IUFRO
tarafından gerçekleştirilecek olan “13. Orman Ağaçlarının Kök ve Alt Gövde Çürüklüğü
Konferansı”na 4 adet bildiri ile katılacak olan Yrd.Doç.Dr. Asko LEHTİJARVİ’nin 03-13 Eylül
2011 tarihleri arasında yol dahil 11 (onbir) gün; yolluk, gündelik, uçak, otobüs veya tren (Ispartaİstanbul-Roma- Florans-San Martino) giderlerinin ve konferans kayıt ücret bedellerinin Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi bireysel performans bütçesinden karşılanacak şekilde
İtalya’da görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
13- Yrd.Doç.Dr. Halil ÖZGÜNER’in Yurtdışı Görevlendirmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 04.08.2011 tarih ve 107 sayılı yazısı görüşüldü.
07-10 Eylül 2011 İngiltere’de Sheffield Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından
düzenlenecek
olan
uluslararası
“ECLAS
CONFERENCE
SHEFFIEL
2011,
ETHICS/AESTHETICS” adlı konferansa kabul edilen “A visual analysis on existing planting
design pratices in urban parks and green spaces of the city of Isparta, Turkey” başlıklı sözlü
bildirisini sunmak üzere Yrd.Doç.Dr. Halil ÖZGÜNER’in 05-11 Eylül 2011 tarihleri arasında 7
(yedi) gün görevlendirilmesine konferans kayıt ücretinin SDÜ-0687 nolu performans bütçesinden
karşılanmasına ve mevcut Fakülte bütçesi olanakları çerçevesinde kendisine 3 (üç) gün gündelik
ödenmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
14- Staj Notu
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 04.08.2011 tarih ve 298 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü aşağıda adı geçen öğrencilerinin yapmakla
yükümlü oldukları stajlarını başarıyla tamamladıklarına ve staj notlarının “Başarılı” olarak Öğrenci
İşleri Programı Not Sistemine işlenmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Öğrenci No
0712001006
0712001034
Öğrencinin Adı Soyadı
Savaş KARAKAYA
Emrah Kürşat TANAS
Staj Notu
Başarılı
Başarılı
15- Süleyman Demirel Üniversitesi Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Ders
Görevlendirmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 04.08.2011 tarih ve 108 sayılı yazısı görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 20112012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı ders görevlendirmesinin aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Programı
Dersin Adı
Ormancılık ve Korunan Alanlar
Orman Ürünleri
Kredisi
202
Öğretim Türü Görevlendirilen Öğretim Elemanı
I.
ve
II. Öğr.Gör. Ömer Kamil ÖRÜCÜ
Öğretim
16- Yrd.Doç.Dr. Bilgin GÜLLER ve Yrd.Doç.Dr. Abdullah SÜTÇÜ’nün Görev Sürelerinin
Uzatılması
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 08.08.2011 tarih ve 95 sayılı yazısı
görüşüldü.
Aşağıda Ünvanı ve Adı-Soyadı yazılı Öğretim Elemanlarımızın 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 23. Maddesi uyarınca görev sürelerinin bitiş tarihinden itibaren karşılarında belirtilen
süre kadar uzatılarak, yeniden atanmalarının uygunluğuna ve önerinin Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Kurum
Görev Süresi Önerilen
Sicil No
Ünvanı
Adı ve Soyadı
Bitiş Tarihi Uzatma Süresi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1534
Yrd.Doç.Dr.
Bilgin GÜLLER
01.09.2011 3 Yıl
1512
Yrd.Doç.Dr.
Abdullah SÜTÇÜ
01.09.2011 3 Yıl
17- Tek Ders Sınav Hakkı
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 08.08.2011 tarih ve 96 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü aşağıda adı geçen öğrencisine “Süleyman
Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin”18. Maddesi
uyarınca tek ders sınav hakkı verilmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Numarası
Adı Soyadı
Talep Ettiği Sınav
0612002010
Hüseyin DİKME
Mobilya ve Ahşap Konstrüksiyonları
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:15.08.2011
TOPLANTI SAYISI:268
TOPLANTIYA KATILANLAR
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Doç.Dr.Atila GÜL
ALINAN KARAR SAYISI:17
KARARLAR
1- Prof.Dr. Serdar CARUS’un Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 11.08.2011 tarih ve 305 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2710-YL-11 no’lu “Çamkoru Araştırma Ormanı (Çamlıdere-Ankara) Saf, Aynı Yaşlı ve Doğal
Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcerelerinin Büyüme Özellikleri” adlı araştırma projesi kapsamında
proje yürütücüsü Prof.Dr. Serdar CARUS’un aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk
ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 5 (beş) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
05-06-07-08-09 Eylül 2011
Ankara-Çamlıdere
5
TOPLAM
5
2- Yrd.Doç.Dr. Ayten EROL’un Görev Süresinin Uzatılması
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 11.08.2011 tarih ve 316 sayılı yazısı görüşüldü.
Aşağıda Ünvanı ve Adı-Soyadı yazılı Öğretim Elemanımızın 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 23. Maddesi uyarınca görev süresinin bitiş tarihinden itibaren karşısında belirtilen süre
kadar uzatılarak, yeniden atanmasının uygunluğuna ve önerinin Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Kurum
Görev Süresi Önerilen
Sicil No
Ünvanı
Adı ve Soyadı
Bitiş Tarihi Uzatma Süresi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------3432
Yrd.Doç.Dr.
Ayten EROL
14.09.2011 3 Yıl
3- Doç.Dr. İbrahim ÖZDEMİR’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 11.08.2011 tarih ve 306 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2597-M-10 no’lu “Sütçüler ve Eğirdir Orman İşletmelerinde Karaçam İçin Uyumlu Gövde Çapı ve
Gövde Hacmi Modellerinin Geliştirilmesi” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Doç.Dr.
İbrahim ÖZDEMİR’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili
projeden karşılanacak şekilde 3 (üç) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
27-28 Ağustos 2011
Sütçüler-Isparta
2
29 Ağustos 2011
Eğirdir-Isparta
1
TOPLAM
3
4- Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 11.08.2011 tarih ve 307 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2597-M-10 no’lu “Sütçüler ve Eğirdir Orman İşletmelerinde Karaçam İçin Uyumlu Gövde Çapı ve
Gövde Hacmi Modellerinin Geliştirilmesi” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Doç.Dr.
Ramazan ÖZÇELİK’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili
projeden karşılanacak şekilde 18 (onsekiz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
27-28-29-30-31 Ağustos 2011
Sütçüler-Isparta
5
03-04-05-06-07 Eylül 2011
Sütçüler-Isparta
5
10-11-12-13-14-15 Eylül 2011
Eğirdir-Isparta
6
17-18 Eylül 2011
Eğirdir-Isparta
2
TOPLAM
18
5- Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 11.08.2011 tarih ve 308 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK-TOVAG tarafından desteklenen 109 O 714 no’lu “Kızılçam, Karaçam ve Sedir
Türleri İçin Yetişme Ortamı Bazlı Çap-Boy Modelleri İle Gövde Çapı ve Gövde Hacmi Denklem
Sistemlerinin Geliştirilmesi” adlı araştırma projesi kapsamında arazi çalışmalarını gerçekleştirmek
üzere Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve
gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 5 (beş) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
20-21-22 Ağustos 2011
Antalya-Kaş
3
23-24 Ağustos 2011
Antalya-Elmalı
2
TOPLAM
5
6- Yrd.Doç.Dr. Yılmaz ÇATAL’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 11.08.2011 tarih ve 309 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2597-M-10 no’lu “Sütçüler ve Eğirdir Orman İşletmelerinde Karaçam İçin Uyumlu Gövde Çapı ve
Gövde Hacmi Modellerinin Geliştirilmesi” adlı projesi kapsamında Yrd.Doç.Dr. Yılmaz ÇATAL’ın
aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak
şekilde 3 (üç) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
27-28 Ağustos 2011
Sütçüler-Isparta
2
29 Ağustos 2011
Eğirdir-Isparta
1
TOPLAM
3
7- Yrd.Doç.Dr. Nevzat GÜRLEVİK’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 11.08.2011 tarih ve 310 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK-TOVAG tarafından desteklenen 109 O 714 no’lu “Kızılçam, Karaçam ve Sedir
Türleri İçin Yetişme Ortamı Bazlı Çap-Boy Modelleri İle Gövde Çapı ve Gövde Hacmi Denklem
Sistemlerinin Geliştirilmesi” adlı araştırma projesi kapsamında arazi çalışmalarını gerçekleştirmek
üzere Yrd.Doç.Dr. Nevzat GÜRLEVİK’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve
gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 5 (beş) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
19-20-21 Ağustos 2011
Antalya-Kaş
3
23-24 Ağustos 2011
Antalya-Elmalı
2
TOPLAM
5
8- Yrd.Doç.Dr. Yasin KARATEPE’nin Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 11.08.2011 tarih ve 311 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK-TOVAG tarafından desteklenen 109 O 714 no’lu “Kızılçam, Karaçam ve Sedir
Türleri İçin Yetişme Ortamı Bazlı Çap-Boy Modelleri İle Gövde Çapı ve Gövde Hacmi Denklem
Sistemlerinin Geliştirilmesi” adlı araştırma projesi kapsamında arazi çalışmalarını gerçekleştirmek
üzere Yrd.Doç.Dr. Yasin KARATEPE’nin aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve
gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 3 (üç) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
20-21-22 Ağustos 2011
Antalya-Kaş
3
TOPLAM
3
9- Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 11.08.2011 tarih ve 312 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
1924-YL-09 no’lu “Orman Kaynakları Rehabilitasyon Çalışmalarının Kırsal Toplumlar Üzerine
Etkileri: Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Örneği” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Doç.Dr.
Ahmet TOLUNAY’ın aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili
projeden karşılanacak şekilde 2 (iki) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
16 Ağustos 2011
Sütçüler
1
23 Ağustos 2011
Sütçüler
1
TOPLAM
2
10- Tek Ders Sınav Tarihlerinin Belirlenmesi
“Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin”18. maddesi uyarınca yapılacak olan Fakültemiz tek ders sınavlarının 24 Ağustos
2011 Çarşamba saat:14:00’de yapılmasının uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
11- Volkan KARACA’nın Mezuniyeti
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 15.08.2011 tarih ve 100 sayılı yazısı
görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü öğretim programındaki tüm dersleri ve ön görülen diğer koşulları başarıyla tamamladığı
görülen aşağıda adı ve soyadı ile Fakülte numarası belirtilen öğrencinin (1) mezun olduğu
anlaşılmış olup, bu öğrencinin diploma alabilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Öğrencinin Adı Soyadı
Volkan KARACA
Bölümü
Orman Endüstri Mühendisliği
Fakülte No
0512002028
12- Farabi Öğrencisi Yıldız ŞUNDA’nın Öğrenim Protokolü
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 11.08.2011 tarih ve 313 sayılı yazısı görüşüldü.
Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman
Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü 0812001079
nolu öğrencisi Yıldız ŞUNDA’nın bahar yarıyılı not dönüşümünün Orman Mühendisliği Bölümü
Bölüm Kurulundan geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi
13- Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Ders Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 11.08.2011 tarih ve 315 sayılı yazısı görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 2011-2012 Eğitim-Öğretim
yılı güz yarıyılı ders görevlendirmesinin aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Kodu
MAK-227
MAK-229
Dersin Adı
Kredisi
SS2-Odun Dışı Orman Ürünleri
(2+0)
SS2-Peyzaj Amaçlı Bitkisel Materyaller (2+0)
Görevlendirilen Öğretim Elemanı
Doç.Dr. Hüseyin FAKİR
Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER
14- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ders Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 11.08.2011 tarih ve 314 sayılı yazısı görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz
yarıyılı ders görevlendirmesinin aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
Dersin
Kodu
COĞ403
Dersin Adı
Kredisi
Doğal Kaynaklar ve 3 0 3
Korunması
Sınıfı
ve Görevlendirilen Öğretim Elemanı
Öğretim Türü
4. Sınıf I. Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan SARIKAYA
Öğretim
15- Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Ders
Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 04.08.2011 tarih ve 301 sayılı yazısı görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2011-2012 EğitimÖğretim yılı güz yarıyılı ders görevlendirmesinin aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Programı
Ormancılık ve
Orman Ürünleri
Ormancılık ve
Orman Ürünleri
Ormancılık ve
Orman Ürünleri
Ormancılık ve
Orman Ürünleri
Ormancılık ve
Orman Ürünleri
Ormancılık ve
Orman Ürünleri
Ormancılık ve
Orman Ürünleri
Ormancılık ve
Orman Ürünleri
Ormancılık ve
Orman Ürünleri
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Dersin Adı ve Görevlendirilen Öğretim Üyesi
Toprak İlmi-Yrd.Doç.Dr.Yasin KARATEPE
Kredi
2 2 2,5
I.Öğr.
*
II.Öğr.
*
Harita Bilgisi-Görevlendirme Yapılmadı
2 1 2,5
*
*
Silvikültür Tekniği-Prof.Dr. İdris OĞURLU
2 1 2,5
*
*
202
*
*
Ormancılık İş Bilgisi- Yrd.Doç.Dr.İbrahim Halil ÖZDAMAR
2 1 2,5
*
*
Dendrometri-Yrd.Doç.Dr. Yılmaz ÇATAL
2 1 2,5
*
*
Orman Ürünlerinin Pazarlanması-Doç.Dr. Hasan ALKAN
202
*
*
Orman İşletme Ekonomisi-Yrd.Doç.Dr. Mehmet KORKMAZ
303
*
*
Genel Botanik-Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER
223
*
*
3 1 3,5
3 1 3,5
3 1 3,5
*
*
*
*
*
*
Orman Bakımı-Prof.Dr. İdris OĞURLU
Fidan Tekniği ve Kavakçılık-Doç.Dr. Nebi BİLİR
Ormancılıkta Teknolojinin Kullanımı-Yrd.Doç.Dr.İ.Halil ÖZDAMAR
Ormancılık Politikası- Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY
16- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ders Görevlendirmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 15.08.2011 tarih ve 99 sayılı yazısı
görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2011-2012 EğitimÖğretim yılı güz yarıyılı ders görevlendirmesinin aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Dersin
Kodu
IKT207
Dersin Adı
Kredisi
Bilgisayar
202
Şubesi ve Öğretim Görevlendirilen Öğretim Elemanı
Türü
A Şubeleri I. ve II. Yrd.Doç.Dr. Abdullah SÜTÇÜ
Öğretim
17- Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Görevlendirmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 15.08.2011 tarih ve 99 sayılı yazısı
görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı
ders görevlendirmesinin aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü
Tarım
Ekonomisi
Dersin
Kodu
PEM103
Dersin Adı
Kredisi
Peyzaj Mimarlığına (3+0) 3
Giriş
Sınıfı
Görevlendirilen Öğretim Elemanı
2
Yrd.Doç.Dr. Candan KUŞ ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
Dekan V.
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Profesör Temsilcisi
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Profesör Temsilcisi
Doç.Dr. Atila GÜL
Doçent Temsilcisi
Görevli
Prof.Dr.Serdar CARUS
Profesör Temsilcisi
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Doçent Temsilcisi
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
Yardımcı Doçent Temsilcisi
Raportör
Pembe ARSLAN
Fakülte Sekreteri
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:23.08.2011
TOPLANTI SAYISI:269
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
ALINAN KARAR SAYISI:10
KARARLAR
1- Yrd.Doç.Dr. Mehmet EKER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.08.2011 tarih ve 326 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O435 no’lu “Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik
Edilebilirliğinin Araştırılması” adlı projesi kapsamında Yrd.Doç.Dr. Mehmet EKER’in aşağıda
belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve yakıt bedeli ilgili projeden karşılanacak
şekilde 7 (yedi) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
06-07 Eylül 2011
Isparta- Bucak
2
13-14 Eylül 2011
Isparta-Bucak
2
16-17-18 Eylül 2011
Isparta-Bucak
3
TOPLAM
7
2- Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.08.2011 tarih ve 327 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
(1912-D-09) no’lu “Türkiyede’deki Orman Endüstri İşletmelerine Sürdürülebilir Orman Yönetimi
Çerçevesinde Odun Hammaddesi Tedariki ve Orman Ürünlerinin Sertifikasyonu” adlı araştırma
projesi kapsamında proje yürütücüsü Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın aşağıda belirtilen tarihlerde
belirtilen yörelere konaklama bedeli, yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 10 (on)
gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Tarih
Yöre
Gün
02-03-04 Eylül 2011
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
3
06 Eylül 2011
Burdur Orman İşletme Müdürlüğü
1
08-09-10-11 Eylül 2011
Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü
4
17-18 Eylül 2011
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
2
TOPLAM
10
3- Tek Ders Sınav Hakkı
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.08.2011 tarih ve 325 sayılı yazısı ve Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.08.2011 tarih ve 102 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin
aşağıda adı geçen öğrencilerinin tek ders sınav hakkı taleplerine ilişkin transkriptleri incelenmiş
olup; aşağıda belirtilen derslerden “Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğinin”18. maddesi uyarınca tek ders sınav hakkı verilmesine, bazı
öğretim üyelerinin görevli ve izinli olması nedeniyle sınavların aşağıda adı geçen öğretim üyeleri
tarafından yapılmasına ve “Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinin”28. ve 22. maddesindeki şartları yerine getiremeyen Muzaffer Uğur
PARÇAOĞLU’na tek ders sınav hakkı verilmemesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Öğrenci No
0712001034
0712001067
0712001006
0712001012
0712001070
0712001044
0512002010
Öğrenci Adı Soyadı
Emrah Kürşat TANAS
Serkan ÖZDEMİR
Savaş KARAKAYA
Mehmet Ali ÇALIŞKAN
Tolgahan OSMANOĞLU
Ahmet Alper ÖZBEY
Fuat SAYAR
0612002003
Yalçın ÖZDEMİR
Tek Ders Sınavı
Orman Amenajmanı
Fidanlık Tekniği
Fidanlık Tekniği
Silvikültür Tekniği
Silvikültür Tekniği
Orman Bakımı
Kurutma ve Buharlama
Mobilya ve Ahşap
Konstrüksiyonları
Sınavı Yapacak Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK
Yrd.Doç.Dr.Süleyman GÜLCÜ
Yrd.Doç.Dr. Bilgin GÜLLER
Doç.Dr. Birol ÜNER
4- Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK’in Not Düzeltme İsteği
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.08.2011 tarih ve 323 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümünde yaz okulunda aşağıdaki dersi alan öğrencilerin
belirtilen derslerden almış oldukları final sınavı notlarının dersi veren öğretim üyesi Doç.Dr.
Ramazan ÖZÇELİK tarafından sehven yanlış yazıldığından, öğrencilerin yeni notlarını aşağıdaki
gibi düzeltilerek sisteme işlenmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.
Sınav
Türü
Final
Final
Dersin Adı
ORM104
Ormancılık
Biyometrisi
MAT115
Matematik
Yeni
Notu
Ortalama
(Katsayı)
Sonuç (Harf
Olarak
Karşılığı)
Mehmet AKIŞ 0912001052 25
41
53
BA
Ahmet TEZ
50
48
CC
Adı Soyadı
Numarası
Eski
Notu
1092001119 45
5- Yaz Okulu Mazeretli Sınav Hakkı
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.08.2011 tarih ve 324 sayılı yazısı ve Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.08.2011 tarih ve 106 sayılı yazısı görüşüldü.
Mazeret sınav hakkı taleplerinde bulunan ve mazeretleri Orman Mühendisliği Bölümü ve
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Bölüm Kurulları tarafından kabul edilen Fakültemiz Orman
Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde okuyan aşağıda adları geçen
öğrencilere sağlık sorunları nedeniyle sınavlarına giremedikleri derslerden mazeret sınav hakkı
verilmesine, sınav tarihlerinin Ders ve Sınav Programı Çalışma Grubu tarafından hazırlanmasının
uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü
Orman Mühendisliği
II.Öğretim
Orman Endüstri
Mühendisliği I. Öğretim
Öğrenci No
Öğrenci Adı
Mazeret Talep Ettiği Sınav
1022001025
Özlem UĞUR
Ormancılıkta Kimya
0812002036
Baturhan ERDOĞAN
Matematik I
6-Kayıt Silme
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 22.08.2011 tarih ve 330 sayılı yazısı ve Orman
Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 22.08.2011 tarih ve 103 sayılı yazısı ile Peyzaj
Mimarlığı Bölümü Başkanlığının 23.08.2011 tarih ve 114 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj
Mimarlığı Bölümü aşağıda adları geçen öğrencilerinin Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26/a. maddesi gereğince kendi istekleri ile
Fakültemizden kayıtlarının silinmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü
Orman Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Öğrenci No
0912001020
0912002003
0912002028
1012002006
0912002041
0912003006
Öğrenci Adı Soyadı
Emre ILGAR
Ahmet Ali SARAÇ
Ahmet YILDIRAN
Mustafa TOŞUR
Oğuz Serkan IŞIK
Turan EROL
7- 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.08.2011 tarih ve 328 sayılı yazısı ve Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.08.2011 tarih ve 105 sayılı yazısı görüşüldü.
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Fakültemize yatay geçiş için müracaat eden
öğrencilerin durumu Fakültemiz Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonunca incelenmiş olup, aşağıda adı
geçen öğrencilerin yatay geçiş yapmalarının uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Sıra No
1
2
3
4
Adı Soyadı
Evren ERAY
Süleyman UĞUZ
Hasan DEYNEK
Ali Osman SEZER
Program
I. Öğr.
I. Öğr.
II. Öğr.
I. Öğr.
Bölüm ve Sınıf
Orman Mühendisliği 2
Orman Mühendisliği 2
Orman Mühendisliği 2
Orman Mühendisliği 2
Değerlendirme Sonucu
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Sıra No
1
2
3
Adı Soyadı
Gözde TUNÇ
Özenç DERİCİ
Olgun Sami DURKU
Program
I. Öğr.
I. Öğr.
I. Öğr.
Bölüm ve Sınıf
Orman End. Mühendisliği 2
Orman End. Mühendisliği 3
Orman End. Mühendisliği 2
Değerlendirme Sonucu
UYGUN DEĞİL
UYGUN DEĞİL
UYGUN DEĞİL
8- 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı %10’a Giren Öğrenciler
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 22.08.2011 tarih ve 329 sayılı yazısı ve Orman
Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 22.08.2011 tarih ve 104 sayılı yazısı ile Peyzaj
Mimarlığı Bölümü Başkanlığının 19.08.2011 tarih ve 113 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj
Mimarlığı Bölümü 2011-2012 Eğitim- Öğretim yılı başı itibariyle %10’a giren öğrencilerin Orman
Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm
Kurullarından geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
9- Hüseyin DİKME’nin Mezuniyeti
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 22.08.2011 tarih ve 107 sayılı yazısı
görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü öğretim programındaki tüm dersleri ve ön görülen diğer koşulları başarıyla tamamladığı
görülen aşağıda adı ve soyadı ile Fakülte numarası belirtilen öğrencinin (1) mezun olduğu
anlaşılmış olup, bu öğrencinin diploma alabilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Öğrencinin Adı Soyadı
Hüseyin DİKME
Bölümü
Orman Endüstri Mühendisliği
Fakülte No
0612002010
10-Orman Fakültesi Çalışma Gruplarının Yeniden Düzenlenmesi
Fakültemiz Çalışma Grupları, Koordinatörlükler ve Kurulların ekteki şekliyle yeniden
düzenlenmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:07.09.2011
TOPLANTI SAYISI:270
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Doç.Dr.Atila GÜL
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
ALINAN KARAR SAYISI:5
KARARLAR
1- Prof.Dr. İdris OĞURLU ve Doç.Dr. Atila GÜL’ün Görevlendirmesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının 25.08.2011 tarih ve
B.30.2.SDÜ.0.71.00.01.903.07.01-9385/15163 sayılı yazısı görüşüldü.
ADO Madencilik San.Tic. Anonim Şirketi tarafından Antalya, Kumluca-Alakır vadisinin
flora, fauna ve peyzaj gibi doğal değerleri ile tarihi-kültürel değerlerinin tespit edilmesi amacıyla
geçici saha danışmanlığı yapmak ve sonrasında teknik rapor hazırlamak üzere Fakültemiz öğretim
üyelerinden Prof.Dr.İdris OĞURLU ve Doç.Dr. Atila GÜL’ün 02-04 Eylül 2011 tarihlerinde olan
görevlendirmelerine işlerinin yoğunluğu nedeniyle katılamadıklarından; 17-18 Eylül 2011
tarihlerinde 2 (iki) gün yolluk ve gündeliklerinin ADO Madencilik San.Tic. Anonim Şirketi
tarafından karşılanacak şekilde görevlendirilmelerinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
2- Prof.Dr. İdris OĞURLU’nun Görevlendirmesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının 06.09.2011 tarih ve
B.30.2.SDÜ.0.71.00.01.903.07.02-9669/15499 sayılı yazısı görüşüldü.
Zekeriya SEYFİOĞLU’nun Niğde ili sınırları dahilinde işletmeyi planladığı maden ocağının
Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına etkileri hakkında Ekosistem Değerlendirme Raporu
hazırlamak üzere Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof.Dr.İdris OĞURLU’nun 09-11 Eylül 2011
tarihleri arasında 3 (üç) gün yolluksuz ve gündeliksiz olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
3- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ders Görevlendirmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.09.2011 tarih ve 111 sayılı yazısı
görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve
Endüstriyel İlişkiler Bölümü 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı ders görevlendirmesinin
aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü Dersin
Kodu
Dersin Adı
Kredisi
Öğretim Türü
Görevlendirilen
Elemanı
Öğretim
ÇEKO
CEK307
İş Etüdü
202
I. ve II. Öğretim
Yrd.Doç.Dr. Abdullah SÜTÇÜ
4-Kayıt Silme
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 06.09.2011 tarih ve 110 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü aşağıda adları geçen öğrencilerinin
Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26/a.
maddesi gereğince kendi istekleri ile Fakültemizden kayıtlarının silinmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Öğrenci No
1012002041
0912002002
1022002042
1022002004
Öğrenci Adı Soyadı
İbrahim GÜLDAĞI
Muzaffer ESER
Ferdi FARSAK
Tunahan TUNÇER
5- Mezuniyet
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 06.09.2011 tarih ve 112 sayılı yazısı
görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulu sonu itibariyle Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü öğretim programındaki tüm dersleri ve ön görülen diğer koşulları başarıyla tamamladıkları
görülen aşağıda adı ve soyadı ile Fakülte numarası belirtilen öğrencilerin (2) mezun oldukları
anlaşılmış olup, bu öğrencilerin diploma alabilmelerinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Öğrencinin Adı Soyadı
Fuat SAYAR
Yalçın ÖZDEMİR
Bölümü
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Fakülte No
0512002010
0612002003
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:15.09.2011
TOPLANTI SAYISI:271
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
ALINAN KARAR SAYISI:12
KARARLAR
1-Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Oğuz ÇOBAN’ın Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 08.09.2011 tarih ve 334 sayılı yazısı görüşüldü.
09-13 Ekim 2011 tarihleri arasında Avusturya (Graz)’da düzenlenecek olan FORMEC (Austria)
2011 (44th International Symposium on Forestry Mechanisation) adlı sempozyumda “Using of Farm
Tractors for Harvesting Operations in Turkish Forestry” adlı poster bildirisini sunmak ve beraberinde
düzenlenecek olan FP0902 COST Action Meeting toplantılarına katılmak üzere Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Oğuz
ÇOBAN’ın 08-14 Ekim 2011 tarihleri arasında yol dahil 7 (yedi) gün, uçakla yolculuk, yolluk, gündelik,
konaklama ve katılım ücretlerinin FP0902 nolu COST projesinden karşılanacak şekilde Avusturya’da
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
2-Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in Yüksek Lisans Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 08.09.2011 tarih ve 337 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2363-YL-10
No’lu “Antalya’nın Anıt Ağaçları Üzerine Bir Araştırma” adlı yüksek lisans projesi kapsamında proje
yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliğinin
ilgili projeden karşılanacak şekilde 4 (dört) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
15-16-17-18 Eylül 2011
Antalya-Kemer-Kaş-Alanya-Gazipaşa
4
TOPLAM
4
3-Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in Yüksek Lisans Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 08.09.2011 tarih ve 336 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2366-YL-10
nolu “Denizli Yöresi Anadolu Kestanesi (Cestanea sativa Mill)’nin Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine
Araştırmalar” adlı yüksek lisans projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in
aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 2
(iki) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Tarih
Yöre
Gün
08-09 Ekim 2011
Denizli ve Çevresi
TOPLAM
2
2
4- Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in Görev Süresinin Uzatılması
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 08.09.2011 tarih ve 335 sayılı yazısı görüşüldü.
Aşağıda Ünvanı ve Adı-Soyadı yazılı Öğretim Elemanımızın 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 23. Maddesi uyarınca görev süresinin bitiş tarihinden itibaren karşısında belirtilen süre kadar
uzatılarak, yeniden atanmasının uygunluğuna ve önerinin Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Kurum
Görev Süresi Önerilen
Sicil No
Ünvanı
Adı ve Soyadı
Bitiş Tarihi
Uzatma Süresi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1637
Yrd.Doç.Dr.
İsmail DUTKUNER
02.10.2011
3 Yıl
5-Doç.Dr. İbrahim ÖZDEMİR’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 08.09.2011 tarih ve 332 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2563-M-10
nolu “Uydu Verileri Kullanılarak Ormanın Yapısal Çeşitliliğinin Haritalanması” adlı projesinin uydu
görüntülerinin siparişlerinin verilmesi ve çalışma alanının seçimi amacıyla Doç.Dr. İbrahim ÖZDEMİR’in
aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 20 (yirmi) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 Eylül 2011
Antalya-Serik
14
03-04-05-06-07-08 Ekim 2011
Antalya-Serik
TOPLAM
6
20
6- Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıtlarının Silinmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 13.09.2011 tarih ve 340 sayılı yazısı ile Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 13.09.2011 tarih ve 113 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde okuyan
aşağıda adları ve numaraları bulunan yabancı uyruklu öğrencilerinin Süleyman Demirel Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26/a. maddesi gereğince kendi istekleri ile
Fakültemizden kayıtlarının silinmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Bölümü
Orman Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Öğrenci No
1012001308
1012002306
Öğrenci Adı Soyadı
Annaberdi ARSLANOV
Rustam AWEZMURADOV
7- AKTS Kredilerinin Yeniden Belirlenmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 08.09.2011 tarih ve 333 sayılı yazısı, Orman Endüstri
Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 13.09.2011 tarih ve 114 sayılı yazısı ile Peyzaj Mimarlığı Bölüm
Başkanlığının 15.09.2011 tarih ve 115 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj
Mimarlığı Bölümü AKTS Kredilerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili yapılan değişikliklerin aşağıdaki
şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Orman Mühendisliği Bölümü Ders Programının 8. yarıyılında (4.sınıf bahar yarıyılı) aşağıdaki
derslerin AKTS kredileri azaltılmış ve Staj bir ders olarak 8 AKTS kredisi şeklinde belirlenmiştir.
“ORM402” kodlu “Ağaçlandırma Tekniği” dersinin “5”olan AKTS kredisi “3”e
“ORM404” kodlu “Toprak ve Su Koruma” dersinin “4”olan AKTS kredisi “2”e
“ORM406” kodlu “Orman Amenajmanı” dersinin “6”olan AKTS kredisi “4”e
“ORM408” kodlu “Proje II” dersinin “7”olan AKTS kredisi “2”e indirilmesi,
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders Programının 8. yarıyılında (4.sınıf bahar yarıyılı)
aşağıdaki derslerin AKTS kredileri azaltılmış ve Staj bir ders olarak 11 AKTS kredisi şeklinde belirlenmiştir.
“OEM402” kodlu “Kantitatif Karar Verme Teknikleri” dersinin “5”olan AKTS kredisi “2”e
“OEM404” kodlu “Seminer” dersinin “3”olan AKTS kredisi “1”e
“OEM406” kodlu “Bitirme Ödevi” dersinin “5”olan AKTS kredisi “2”e
“OEM410” kodlu “İnsan Kaynakları Yönetimi” dersinin “5”olan AKTS kredisi “2”e indirilmesi,
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ders Programının 8. yarıyılında (4.sınıf bahar yarıyılı) aşağıdaki derslerin
AKTS kredileri azaltılmış ve Staj bir ders olarak 11 AKTS kredisi şeklinde belirlenmiştir.
“PEM402” kodlu “Proje IV” dersinin “10”olan AKTS kredisi “6”e
“PEM404” kodlu “Peyzaj Mimarlığı Sektörel Boyutu” dersinin “4”olan AKTS kredisi “2”e
“PEM406” kodlu “Bitki Yetiştirme ve Plantasyon Tekniği” dersinin “8”olan AKTS kredisi “3”e indirilmesi
uygun bulunmuştur.
8- Orman Mühendisliği Bölümü Mezun Öğrencileri
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 08.09.2011 tarih ve 338 sayılı yazısı görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulu sonu itibariyle Orman Mühendisliği Bölümü öğretim
programındaki tüm dersleri ve ön görülen diğer koşulları başarıyla tamamladığı görülen aşağıda adı ve
soyadı ile Fakülte numarası belirtilen öğrencilerin (7) mezun olduğu anlaşılmış olup, bu öğrencilerin diploma
alabilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Öğrencinin Adı Soyadı
Serkan ÖZDEMİR
İlyas TUNÇ
Emrah Kürşad TANAS
Tolgahan OSMANOĞLU
Mehmet Ali ÇALIŞKAN
Alper Ahmet ÖZBEY
Savaş KARAKAYA
Bölümü
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Fakülte No
0712001067
0712001040
0712001034
0712001070
0712001012
0712001044
0712001006
9- Staj Notu
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 08.09.2011 tarih ve 331 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü aşağıda adı geçen öğrencisini yapmakla yükümlü olduğu
stajını başarıyla tamamladığına ve staj notunun “Başarılı” olarak Öğrenci İşleri Programı Not Sistemine
işlenmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Öğrenci No
0812001087
Öğrencinin Adı Soyadı
Tahir YANGIN
Staj Notu
Başarılı
10- II. Öğretimde Görev Alacak Personeller
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında II. Öğretimde görevlendirilecek personellerin ekteki
şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
11- Öğrenci Gizem AKAMAN’ın Yaz Okulu Not Girişi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 15.09.2011 tarih ve 341 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü öğrencisi Gizem AKAMAN’ın Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden almış olduğu MAT115 kodlu Genel Matematik 1 dersine ait yaz
okulu sınav notunun siteme işlenmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Numarası
Adı Soyadı
Dersin Adı
Harf Notu
1022001035
Gizem AKAMAN
Genel Matematik 1
CC
12- Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Ders Görevlendirmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 15.09.2011 tarih ve 116 sayılı yazısı görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2011-2012 Eğitim-Öğretim
yılı güz yarıyılı ders görevlendirmesinin aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
Programı
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Dersin Adı
Açık Tohumlu Odunsu Bitkiler
Çizim Uygulamaları
Kredisi
2+2
0+4
Görevlendirilen Öğretim Elemanı
Doç.Dr. Atila GÜL
Doç.Dr. Atila GÜL
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:28.09.2011
TOPLANTI SAYISI:272
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.Mustafa AVCI
ALINAN KARAR SAYISI:24
KARARLAR
1- Prof.Dr. Cahit BALABANLI’nın Görevlendirmesi
26-28 Ekim 2011 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman
Fakültesi tarafından düzenlenecek olan “I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu”na
Fakültemiz Dekanı Prof.Dr.Cahit BALABANLI’nın 26-29 Ekim 2011 tarihleri arasında yol dahil 4
(dört) gün yolluklu, gündelikli ve konaklama giderleri karşılanarak Isparta-Antalya arası otobüsle,
Antalya- Kahramanmaraş arası uçakla Kahramanmaraş’ta görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
2- Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Ders Muafiyeti
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.09.2011-27.09.2011 tarih ve 122127 sayılı yazıları görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptıran ve bazı derslerden muaf
olmak için müracaat eden aşağıda adı ve soyadı yazılı öğrencilerin durumlarının Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü Uyum ve Mezuniyet Çalışma Grubu tarafından incelenmesi sonucunda DGS
ile gelen öğrencilerin 2. sınıfa intibaklarının yapılmasına ve muaf olacakları-alacakları derslerin
ekteki şekliyle uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Öğrenci No
0912002052
0912002054
1012002058
1112002020
1122002022
Adı Soyadı
Yaşar SONKAYA
Mesut DİŞLİ
Ahmet UYANIK
Gamze ÜRESİN
Serkan GÜRER
Bölümü
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Durumu
DGS
DGS
DGS
LYS
LYS
3-Karadeniz Teknik Gezisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 27.09.2011 tarih ve 350 sayılı yazısı, Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.09.2011 tarih ve 125 sayılı yazısı ile Peyzaj
Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 27.09.2011 tarih ve 118 sayılı yazısı görüşüldü.
Rektörlüğümüzün Fakültemiz başarılı öğrencilerini ödüllendirmek amacıyla desteklediği 0107 Ekim 2011 tarihleri arasında Karadeniz Bölgesi’ne düzenlenecek olan Teknik Geziye katılacak
olan öğrencilerin isim listeleri ve ayrıntılı program Orman Mühendisliği Bölümü Bölüm
Kurulundan, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Bölüm Kurulundan ve Peyzaj Mimarlığı
Bölümü Bölüm Kurulundan geldiği ekteki şekliyle, ayrıca aşağıda isimleri belirtilen akademik
personellerin 01-07 Ekim 2011 tarihleri arasında 7 (yedi) gün yolluklu, gündelikli ve konaklama
giderleri karşılanarak görevlendirilmelerinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Karadeniz Teknik Gezisine Katılacak Akademik Personel
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Prof.Dr. Serdar CARUS
Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr. Ulvi Erhan EROL
4-Yrd.Doç.Dr. Bilgin GÜLLER’in Görevlendirme ve Ders Telafisi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.09.2011 tarih ve 123 sayılı yazısı
görüşüldü.
26-28 Ekim 2011 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman
Fakültesi tarafından düzenlenecek olan “I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu”na 2 adet
bildirisi sözlü bildiri olarak kabul edilen Yrd.Doç.Dr. Bilgin GÜLLER’in sözlü bildirisini sunmak
ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O560 no’lu “Kızılçam (Pinus brutia Ten.)’da Dikili
Haldeki Ağaçlarda Odun Yoğunluğu ve Yıllık Halka Karakterlerinin Tahribatsız Yöntemlerle
Belirlenmesi” adlı projesi kapsamında araştırma yapmak üzere 25-31 Ekim 2011 tarihleri arasında
yol dahil 7 (yedi) gün yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde Kahramanmaraş’ta
görevlendirilmesine, görevli bulunduğu tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi
etmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı ve
Kredisi
Sınıfı ve
Öğretimi
Ahşap Kurutma
Teknolojisi 3+0
Dersin Yapıldığı Tarih
Dersin Telafi Edileceği Tarih
ve Saati
3. sınıf
I. Öğretim
25.10.2011
01.11.2011 (16.00-20.00)
Odun Fiziği 2+0
2. sınıf
II. Öğretim
25.10.2011
Odun Fiziği 2+0
2. sınıf
I. Öğretim
27.10.2011
01.11.2011 (20.40-22.20)
02.11.2011 (20.40-22.20)
04.11.2011 (13.00-16.45)
5- Hazırlık Sınıfı İptali
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.09.2011 tarih ve 354 sayılı yazısı ile Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 27.09.2011 tarih ve 128 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde
okuyan aşağıda adı ve numarası bulunan öğrenciler kayıt sırasında sehven hazırlık sınıfını seçmiş
olduklarından adı geçen öğrencilerin hazırlık sınıflarınının iptal edilerek 1. sınıfa başlamalarının
uygunluğuna ve önerinin Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü
Numarası
Adı Soyadı
Orman Mühendisliği
1122001013
Süleyman DURAL
Orman Endüstri Mühendisliği
1112202002
Hüseyin Paşa ÇUHADAR
6- Kayıt Silme
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 26.09.2011 tarih ve 368 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümünde okuyan aşağıda adı ve numarası bulunan
öğrencinin Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 26/a. maddesi gereğince kendi isteği ile Fakültemizden kaydının silinmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü
Orman Mühendisliği
Öğrenci No
1122001023
Öğrenci Adı Soyadı
Kemal SAĞBEŞ
7- Mezuniyet
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 26.09.2011 tarih ve 369 sayılı yazısı görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulu sonu itibariyle Orman Mühendisliği Bölümü
öğretim programındaki tüm dersleri ve ön görülen diğer koşulları başarıyla tamamladığı görülen
aşağıda adı ve soyadı ile Fakülte numarası belirtilen öğrencinin (1) mezun olduğu anlaşılmış olup,
bu öğrencinin diploma alabilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Öğrencinin Adı Soyadı
Tahir YANGIN
Bölümü
Orman Mühendisliği
Fakülte No
0812001087
8- Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 28.09.2011 tarih ve 361 sayılı yazısı ile Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 28.09.2011 tarih ve 130 sayılı yazısı görüşüldü.
Rektörlüğümüzün Fakültemiz başarılı öğrencilerini ödüllendirmek amacıyla desteklediği
Karadeniz Bölgesi’ne 01-07 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan Teknik Geziye
katılacak olan Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in görevli bulunduğu tarihlerde yapamayacağı
derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dersin Adı
Dersin Kredisi Dersin Yapıldığı Tarih ve
Saati
Dersin Telafi Edileceği Tarih
ve Saati
Genel Botanik
2+2
05.10.2011(5,6,7,8. saatler)
15.10.2011 (1,2,3,4. saatler)
Genel Botanik II.
Öğretim
2+2
05.10.2011(3,4,5,6. saatler)
15.10.2011 (5,6,7,8. saatler)
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dersin Adı
Dersin Kredisi Dersin Yapıldığı Tarih ve
Saati
Dersin Telafi Edileceği Tarih
ve Saati
Dendroloji
3+0
06.10.2011(7,8,9. saatler)
16.10.2011 (1,2,3. saatler)
Dendroloji II.
Öğretim
3+0
06.10.2011(1,2,3. saatler)
16.10.2011 (4,5,6. saatler)
9- Af Öğrencisi Yunus Emre ÖZER
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 26.09.2011 tarih ve 352 sayılı yazısı görüşüldü.
2008 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden
ayrılan Yunus Emre ÖZER’in 6111 Sayılı Kanun çerçevesinde Fakültemiz Orman Mühendisliği
Bölümüne yatay geçiş yapmak istemesi Fakültemiz Yatay ve Dikey Geçiş Koordinatörlüğü
tarafından incelenmiş ve Yatay ve Dikey Geçiş Koordinatörlüğünün raporu doğrultusunda adı
geçen öğrencinin 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Orman Mühendisliği Bölümünde
eğitim-öğretime başlamasının uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
10- Prof.Dr. Serdar CARUS’un Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 27.09.2011 tarih ve 351 sayılı yazısı ile Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 28.09.2011 tarih ve 130 sayılı yazısı görüşüldü.
Rektörlüğümüzün Fakültemiz başarılı öğrencilerini ödüllendirmek amacıyla desteklediği
Karadeniz Bölgesi’ne 01-07 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan Teknik Geziye
katılacak olan Prof.Dr. Serdar CARUS’un görevli bulunduğu tarihlerde yapamayacağı derslerini
aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dersin Adı
Dersin Kredisi Dersin Yapıldığı Tarih ve
Saati
Dersin Telafi Edileceği Tarih
ve Saati
Bilim ve Etik
2+0
04.10.2011
08.10.2011
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
2+0
04.10.2011
08.10.2011
Proje I
1+3
05.10.2011
28.10.2011
Bilim ve Etik II.
Öğretim
2+0
03.10.2011
27.10.2011
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dersin Adı
Dersin Kredisi Dersin Yapıldığı Tarih ve
Saati
Dersin Telafi Edileceği Tarih
ve Saati
Bilim ve Etik
2+0
04.10.2011
08.10.2011
Bilim ve Etik II.
Öğretim
2+0
03.10.2011
25.10.2011(1 saat)
26.10.2011 (1 saat)
11- Farabi Öğrencisi Ahmet MALKOÇ’un Bitirme Ödevi Konusu ve Danışmanının
Belirlenmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.09.2011 tarih ve 353 sayılı yazısı görüşüldü.
Farabi Programı kapsamında Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ahmet
MALKOÇ’un Bitirme Ödevi Çalışma Grubu tarafından belirlenen tez konusunun ve görevlendirilen
öğretim üyesinin aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Numarası
1182001001
Adı Soyadı
Ahmet MALKOÇ
Danışman Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Hasan ALKAN
Mevcut Tez Başlığı
Odun Dışı Orman Ürünlerinin
Üretim ve Pazarlama Sorunları
12- Çift Anadal/Yandal Programı Öğrenci Kabulü
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.09.2011 tarih ve 355 sayılı yazısı görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Çift Anadal Yönergesine göre 2011-2012 Eğitim-Öğretim
yılı Çift Anadal başvurularına göre değerlendirmeler yapılmış ve koşulları sağlayan öğrenciler
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca aşağıdaki listenin ilk üç sırasında yer alanlar Orman
Mühendisliği Bölümü Çift Anadal Programına yerleştirilmişlerdir. Ancak öğrenci değerlendirme
sistemindeki bir aksaklıktan dolayı koşulları sağlayan öğrenciler Cebrail BOLAT ve İsmail
ÖĞÜTVEREN değerlendirme dışı kalmıştır. Söz konusu öğrencilerde eklenerek Çift Anadal kayıt
listesinin aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
S.No
1
2
3
4
5
Fakülte/MYO
Orman Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Orman Fakültesi
Orman Fakültesi
Bölüm/Program
Peyzaj Mimarlığı
Biyoloji
Biyoloji
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Numarası
1012003011
1011312019
1011312035
0812002039
0812002002
Adı Soyadı
Elif TANRIBİR
Keziban SARI
Zeynep ÖZGÜL
Cebrail BOLAT
İsmail ÖĞÜTVEREN
13- Doç.Dr. Hatice Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’nin Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.09.2011 tarih ve 356 sayılı yazısı görüşüldü.
20-22 Kasım 2011 tarihleri arasında Macaristan-Budapeşte’de düzenlenecek olan COSTFP0801 “Established and Emerging Phytopthora: Increasing Threats to Woodlandand Forest
Ecosystems in Europe” aksiyonu çerçevesinde gerçekleştirilecek olan toplantıda “Phytophthora
species from declinig Liquidambar orientalis and Castenea sativa trees in South eastern part of
Turkey” adlı sözlü bildirisini sunmak üzere Doç.Dr. Hatice Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’nin
19-22 Kasım 2011 tarihleri arasında yol dahil 4 (dört) gün görevlendirilmesine ve mevcut Fakülte
bütçesi olanakları çerçevesinde kendisine 3 (üç) gün gündelik ödenmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
14- Yrd.Doç.Dr. Mehmet EKER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.09.2011 tarih ve 357 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O435 no’lu “Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik
Edilebilirliğinin Araştırılması” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Mehmet
EKER’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve yakıt bedeli ilgili
projeden karşılanacak şekilde 10 (on) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
01-02 Ekim 2011
Isparta- Bucak
2
08-09 Ekim 2011
Isparta-Bucak
2
15-16 Ekim 2011
Isparta-Bucak
2
22-23 Ekim 2011
Isparta-Bucak
2
29-30 Ekim 2011
Isparta-Bucak
2
TOPLAM
10
15- Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.09.2011 tarih ve 358 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
(1912-D-09) no’lu “Türkiyede’deki Orman Endüstri İşletmelerine Sürdürülebilir Orman Yönetimi
Çerçevesinde Odun Hammaddesi Tedariki ve Orman Ürünlerinin Sertifikasyonu” adlı araştırma
projesi kapsamında proje yürütücüsü Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın aşağıda belirtilen tarihlerde
belirtilen yörelere konaklama bedeli, yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 2 (iki)
gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Tarih
Yöre
Gün
01-02 Ekim 2011
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü
2
TOPLAM
2
16- Doç.Dr. Kürşad ÖZKAN’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.09.2011 tarih ve 359 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2799-YL-11 no’lu “Antalya-Manavgat Yöresi Ormanlarında Tutuşma Riskinin Coğrafi Dağılımı
Modellenmesi” adlı araştırma projesi kapsamında proje yürütücüsü Doç.Dr. Kürşad ÖZKAN’ın
aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak
şekilde 19 (ondokuz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
01-02-03 Ekim 2011
Antalya-Manavgat
3
07-08-09-10 Ekim 2011
Antalya-Manavgat
4
14-15-16-17 Ekim 2011
Antalya-Manavgat
4
21-22-23-24 Ekim 2011
Antalya-Manavgat
4
28-29-30-31 Ekim 2011
Antalya-Manavgat
4
TOPLAM
19
17- Prof.Dr. Serdar CARUS’un Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.09.2011 tarih ve 360 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2871-YL-11 no’lu “Burdur Yöresi Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırmalarında Hacim
Artımının Göğüs Yüzeyi ve Sosyal Gövde Sınıflara Göre Değişimi” adlı araştırma projesi
kapsamında proje yürütücüsü Prof.Dr. Serdar CARUS’un aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen
yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 15 (onbeş) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Tarih
Yöre
Gün
09 Ekim 2011
Burdur-Ağlasun
1
15-16 Ekim 2011
Burdur-Ağlasun
2
22-23 Ekim 2011
Burdur-Ağlasun
2
29-30 Ekim 2011
Burdur-Ağlasun
2
05-06 Kasım 2011
Burdur-Ağlasun
2
12-13 Kasım 2011
Burdur-Ağlasun
2
19-20 Kasım 2011
Burdur-Ağlasun
2
26-27 Kasım 2011
Burdur-Ağlasun
2
TOPLAM
15
18- Yrd.Doç.Dr. Ahmet Alper BABALIK’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.09.2011 tarih ve 362 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2873-YL-11 no’lu “Isparta Darıdere Havzası Meralarında Kuru Ot Verimi ve Botanik
Kompozisyonun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma” adlı araştırma projesi kapsamında proje
yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Ahmet Alper BABALIK’ın aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere
yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 10 (on) gün görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
01-02 Ekim 2011
Darıdere Havzası-Isparta
2
08-09 Ekim 2011
Darıdere Havzası-Isparta
2
15-16 Ekim 2011
Darıdere Havzası-Isparta
2
22-23 Ekim 2011
Darıdere Havzası-Isparta
2
29-30 Ekim 2011
Darıdere Havzası-Isparta
2
TOPLAM
10
19- Prof.Dr. Musa GENÇ’in Doçentlik Jüri Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.09.2011 tarih ve 363 sayılı yazısı görüşüldü.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesinde yapılacak olan doçentlik sınavında asil
jüri üyesi olarak görevlendirilen Prof.Dr. Musa GENÇ’in 01-04 Ekim 2011 tarihleri arasında yol
dahil 4 (dört) gün yolluklu ve gündelikli olarak, Isparta-Antalya arası otobüsle, Antalya-Trabzon
arası uçakla Trabzon’a görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
20- Prof.Dr. Mustafa AVCI’nın Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.09.2011 tarih ve 367 sayılı yazısı görüşüldü.
17-19 Ekim 2011 tarihleri arasında Fransa-Korsika’da düzenlenecek olan
“URTICLIM/PCLIM JOINT MEETING” adlı toplantıya katılmak üzere Prof.Dr. Mustafa
AVCI’nın 16-19 Ekim 2011 tarihleri arasında 4 (dört) gün yolluksuz ve gündeliksiz olarak FransaKorsika’da görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi
21- Prof.Dr. İdris OĞURLU’nun Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.09.2011 tarih ve 366 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2806-YL-11 no’lu “Isparta Gölcük Tabiat Parkında Porsuk (Meles meles Linnaeus, 1758)
Dağılımının ve Habitat Tercihinin Belirlenmesi” adlı araştırma projesi kapsamında proje yürütücüsü
Prof.Dr. İdris OĞURLU’nun aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği
ilgili projeden karşılanacak şekilde 18 (onsekiz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
01-02 Ekim 2011
Isparta-Gölcük Tabiat Parkı
2
08-09 Ekim 2011
Isparta-Gölcük Tabiat Parkı
2
15-16 Ekim 2011
Isparta-Gölcük Tabiat Parkı
2
22-23 Ekim 2011
Isparta-Gölcük Tabiat Parkı
2
29-30 Ekim 2011
Isparta-Gölcük Tabiat Parkı
2
05-06 Kasım 2011
Isparta-Gölcük Tabiat Parkı
2
12-13 Kasım 2011
Isparta-Gölcük Tabiat Parkı
2
19-20 Kasım 2011
Isparta-Gölcük Tabiat Parkı
2
26-27 Kasım 2011
Isparta-Gölcük Tabiat Parkı
2
TOPLAM
18
22- Memur Mehmet POLAT’ın II. Öğretimde Görevlendirilmesi
Mehmet POLAT’ın 28.09.2011 tarihli dilekçesi görüşüldü.
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Fakültemiz personeli Mehmet POLAT’ın 03
Ekim 2011 tarihinden itibaren II. Öğretimden faydalanmasının uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
23-Orman Mühendisliği Bölümü Ders Muafiyeti
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 26.09.2011 tarih ve 365 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptıran ve bazı derslerden muaf olmak
için müracaat eden aşağıda adı ve soyadı yazılı öğrencilerin durumlarının Orman Mühendisliği
Bölümü Uyum ve Mezuniyet Çalışma Grubu tarafından incelenmesi sonucunda Yılmaz
DEMİRTAŞ ve Nebahat ONGUN haricindeki tüm öğrencilerin 2. sınıfa intibaklarının yapılmasına
muaf olacakları derslerin ekteki şekliyle uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Adı Soyadı
Suat YILDIRIM
Erdem ASLAN
Neslihan BEDİR
Harun KARABAŞ
İdris KABASAKAL
Tuğçe ÖZEK
Ahmet AÇIKBAŞ
Bengül GÜVENDİR
Bölümü
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Durumu
DGS
DGS
DGS
DGS
DGS
DGS
DGS
DGS
Deniz AYYAR
Özgür EROĞLU
Belkız GÜLOĞLUGİL
Süleyman UĞUZ
Hasan DEYNEK
Evren ERAY
Murat ERCAN
Ali ERYILMAZ
Ferhat DEMİR
Mehmet ÇALIŞKAN
Erdi BAYRAK
Muzaffer ESER
Mehmet SUNGUR
Hülya YALÇIN
İsmail YÜKSEKKAYA
Hakkı ALTINKAYA
Yılmaz DEMİRTAŞ
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
DGS
DGS
DGS
Yatay Geçiş
Yatay Geçiş
Yatay Geçiş
LYS
LYS
LYS
LYS
LYS
LYS
LYS
LYS
LYS
LYS
LYS
24-Doç.Dr.H.Turgut ŞAHİN’in Ders Telafisi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.09.2011 tarih ve 125 sayılı yazısı
görüşüldü.
Rektörlüğümüzün Fakültemiz başarılı öğrencilerini ödüllendirmek amacıyla desteklediği
Karadeniz Bölgesi’ne 01-07 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan Teknik Geziye
katılacak olan Doç.Dr.H.Turgut ŞAHİN’in görevli bulunduğu tarihlerde yapamayacağı derslerini
aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Dersin
Kredisi
Dersin Yapıldığı Tarih ve
Saati
Dersin Telafi Edileceği Tarih
ve Saati
Lif Teknolojisi (I.Öğr.)
3+0
04.10.2011(2.3.4.saat)
11.10.2011 (4.5.6.saat)
Orman Endüstri Müh.Giriş
(I.Öğr.)
3+0
06.10.2011 (4.5.6.saat)
Endüstriyel Malzemeler
(I.Öğr.)
3+0
07.10.2011 (2.3.4.saat)
Proje I (I.Öğr.)
0+4
07.10.2011 (5.6.7.8.saat)
24.10.2011 (2.3.4.5.saat)
Orman Endüstri Müh.Giriş
(II.Öğr.)
3+0
06.10.2011 (9.10.11.saat)
17.10.2011 (9.10.11saat)
17.10.2011 (7.8.saat)
18.10.2011 (5.6.saat)
18.10.2011 (7.8.saat)
24.10.2011 (1.saat)
T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
30.09.2011
273
1- Öğrenci Emre ÖZDAŞ’ın Mazeretli Kayıt Yenileme İsteği
KARAR SAYISI
1
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 29.09.2011 tarih ve 122 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümünde okuyan aşağıda ismi belirtilen ve mazeretli kayıt
yenileme talebinde bulunan öğrencisinin mazeretinin kabulüne ve Süleyman Demirel Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesi uyarınca kaydının
yenilenmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Öğrenci No
0812003011
Öğrencinin Adı Soyadı
Emre ÖZDAŞ
Bölümü
Peyzaj Mimarlığı
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Dekan
(İmza)
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Profesör Temsilcisi
(İmza)
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Profesör Temsilcisi
(Katılmadı)
Doç.Dr. Atila GÜL
Doçent Temsilcisi
(İmza)
Prof.Dr.Serdar CARUS
Profesör Temsilcisi
(İmza)
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Doçent Temsilcisi
(İmza)
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
Yardımcı Doçent Temsilcisi
(İmza)
ASLI GİBİDİR
Pembe ARSLAN
Fak.Sekreteri
T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
30.09.2011
273
2- Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencilerinin Ders Muafiyeti
KARAR SAYISI
2
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 28.09.2011 tarih ve 121 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümüne kayıt yaptıran ve bazı derslerden muaf olmak için
müracaat eden aşağıda adı ve soyadı yazılı öğrencilerin durumlarının Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Uyum ve Mezuniyet Çalışma Grubu tarafından incelenmesi sonucunda DGS ile gelen öğrencilerin
2. sınıfa intibaklarının yapılmasına ve muaf olacakları-alacakları derslerin ekteki şekliyle
uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Adı Soyadı
Öznur BEYHAN
Merve Nur ZEYTİN
Ayşe HABİBOĞLU
Serkan KARACA
Bölümü
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Durumu
DGS
DGS
DGS
LYS
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Dekan
(İmza)
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Profesör Temsilcisi
(İmza)
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Profesör Temsilcisi
(Katılmadı)
Doç.Dr. Atila GÜL
Doçent Temsilcisi
(İmza)
Prof.Dr.Serdar CARUS
Profesör Temsilcisi
(İmza)
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Doçent Temsilcisi
(İmza)
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
Yardımcı Doçent Temsilcisi
(İmza)
ASLI GİBİDİR
Pembe ARSLAN
Fak.Sekreteri
T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI
30.09.2011
273
3
3-Doç.Dr. Atila GÜL’ün Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Ders Görevlendirme İptali
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 30.09.2011 tarih ve 124 sayılı yazısı görüşüldü.
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Fakültemiz Yönetim Kurulunun 15.09.2011
tarih ve 271/12 sayılı kararı ile Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Peyzaj ve Süs Bitkileri
Programı “Çizim Uygulamaları (0+4) ve Açık Tohumlu Odunsu Bitkiler (2+2)” derslerine
görevlendirilen Doç.Dr. Atila GÜL’ün akademik çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle “Çizim
Uygulamaları (0+4)” ders görevlendirmesinin iptalinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Dekan
(İmza)
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Profesör Temsilcisi
(İmza)
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Profesör Temsilcisi
(Katılmadı)
Doç.Dr. Atila GÜL
Doçent Temsilcisi
(İmza)
Prof.Dr.Serdar CARUS
Profesör Temsilcisi
(İmza)
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Doçent Temsilcisi
(İmza)
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
Yardımcı Doçent Temsilcisi
(İmza)
ASLI GİBİDİR
Pembe ARSLAN
Fak.Sekreteri
T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
30.09.2011
273
4-Doç.Dr. Hasan ALKAN’ın Ders Telafisi
KARAR SAYISI
4
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 29.09.2011 tarih ve 131 sayılı yazısı
görüşüldü.
27-28 Ekim 2011 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman
Fakültesi tarafından düzenlenecek olan “I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu”na
“Okaliptüs Ağaçlandırmaları İçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Modellerinin Geliştirilmesi
başlıklı bildiri ile katılacak olan Doç.Dr. Hasan ALKAN’ın görevli bulunduğu tarihlerde
yapamayacağı dersini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin
Dersin Adı
OEM457 Orman Endüstrisi ve
Pazarlama
Kredisi
Dersin Yapıldığı Tarih ve Dersin Telafi Edileceği
Saati
Tarih ve Saati
(3+0)
27.10.2011 (09.30-11.15)
30.10.2011 (13.00-15.45)
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Dekan
(İmza)
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Profesör Temsilcisi
(İmza)
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Profesör Temsilcisi
(Katılmadı)
Doç.Dr. Atila GÜL
Doçent Temsilcisi
(İmza)
Prof.Dr.Serdar CARUS
Profesör Temsilcisi
(İmza)
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Doçent Temsilcisi
(İmza)
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
Yardımcı Doçent Temsilcisi
(İmza)
ASLI GİBİDİR
Pembe ARSLAN
Fak.Sekreteri
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:30.09.2011
TOPLANTI SAYISI:273
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.Mustafa AVCI
ALINAN KARAR SAYISI:4
KARARLAR
1- Öğrenci Emre ÖZDAŞ’ın Mazeretli Kayıt Yenileme İsteği
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 29.09.2011 tarih ve 122 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümünde okuyan aşağıda ismi belirtilen ve mazeretli kayıt
yenileme talebinde bulunan öğrencisinin mazeretinin kabulüne ve Süleyman Demirel Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesi uyarınca kaydının
yenilenmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Öğrenci No
Öğrencinin Adı Soyadı
Bölümü
0812003011
Emre ÖZDAŞ
Peyzaj Mimarlığı
2- Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencilerinin Ders Muafiyeti
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 28.09.2011 tarih ve 121 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümüne kayıt yaptıran ve bazı derslerden muaf olmak için
müracaat eden aşağıda adı ve soyadı yazılı öğrencilerin durumlarının Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Uyum ve Mezuniyet Çalışma Grubu tarafından incelenmesi sonucunda DGS ile gelen öğrencilerin
2. sınıfa intibaklarının yapılmasına ve muaf olacakları-alacakları derslerin ekteki şekliyle
uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Adı Soyadı
Öznur BEYHAN
Merve Nur ZEYTİN
Ayşe HABİBOĞLU
Serkan KARACA
Bölümü
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Durumu
DGS
DGS
DGS
LYS
3-Doç.Dr. Atila GÜL’ün Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Ders Görevlendirme İptali
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 30.09.2011 tarih ve 124 sayılı yazısı görüşüldü.
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Fakültemiz Yönetim Kurulunun 15.09.2011
tarih ve 271/12 sayılı kararı ile Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Peyzaj ve Süs Bitkileri
Programı “Çizim Uygulamaları (0+4) ve Açık Tohumlu Odunsu Bitkiler (2+2)” derslerine
görevlendirilen Doç.Dr. Atila GÜL’ün akademik çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle “Çizim
Uygulamaları (0+4)” ders görevlendirmesinin iptalinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi
4-Doç.Dr. Hasan ALKAN’ın Ders Telafisi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 29.09.2011 tarih ve 131 sayılı yazısı
görüşüldü.
27-28 Ekim 2011 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman
Fakültesi tarafından düzenlenecek olan “I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu”na
“Okaliptüs Ağaçlandırmaları İçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Modellerinin Geliştirilmesi
başlıklı bildiri ile katılacak olan Doç.Dr. Hasan ALKAN’ın görevli bulunduğu tarihlerde
yapamayacağı dersini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
OEM457 Orman Endüstrisi ve
Pazarlama
Dersin
Kredisi
Dersin Yapıldığı Tarih ve Dersin Telafi Edileceği
Saati
Tarih ve Saati
(3+0)
27.10.2011 (09.30-11.15)
30.10.2011 (13.00-15.45)
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:12.10.2011
TOPLANTI SAYISI:274
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.Mustafa AVCI
ALINAN KARAR SAYISI:17
KARARLAR
1- Doç.Dr. Hasan ALKAN’ın Sempozyum Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 30.09.2011 tarih ve 378 sayılı yazısı görüşüldü.
26-28 Ekim 2011 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman
Fakültesi tarafından düzenlenecek olan “I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu”na
“Okaliptüs Ağaçlandırmaları İçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Modellerinin
Geliştirilmesi” başlıklı bildirisini sunmak üzere Doç.Dr. Hasan ALKAN’ın 27-29 Ekim 2011
tarihleri arasında yol dahil 3 (üç) gün yolluklu ve gündelikli olarak Kahramanmaraş’ta
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
2- Doç.Dr. Hüseyin FAKİR’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 30.09.2011 tarih ve 375 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2868-YL-11 no’lu “Göller Yöresi Doğal Akçaağaç (Acer L.) Taksonlarının Bazı Morfolojik ve
Anatomik Özellikleri Üzerine Araştırmalar” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Doç.Dr.
Hüseyin FAKİR’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere belirtilen yörelere yolluk,
gündelik ve (32 FR 006) plakalı özel aracının yakıt bedeli ilgili projeden karşılanacak şekilde 12
(oniki) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
14-15-16 Ekim 2011
Yenişarbademli
3
21-22-23 Ekim 2011
Sütçüler
3
28-29-30 Ekim 2011
Burdur
3
04-05-06 Kasım 2011
Eğirdir
3
TOPLAM
12
3- Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK’in Sempozyum Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 30.09.2011 tarih ve 379 sayılı yazısı görüşüldü.
26-28 Ekim 2011 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman
Fakültesi tarafından düzenlenecek olan “I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu”na
“Okaliptüs Ağaçlandırmaları İçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Modellerinin
Geliştirilmesi” başlıklı bildirisini sunmak üzere Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK’in 27-29 Ekim 2011
tarihleri arasında yol dahil 3 (üç) gün yolluklu ve gündelikli olarak Kahramanmaraş’ta
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
4- Bitirme Ödevi Tez Konularının İsim Değişikliği
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 30.09.2011 tarih ve 373-374 sayılı yazıları
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Bitirme Ödevi Çalışma Grubu
tarafından belirlenen tez konularının değiştirilerek aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Numarası
Adı Soyadı
0812001030
Özlem TÜRKMENOĞLU
0812001052
Feyyaz SUYABATMAZ
Değişen Tez Başlığı
İnegöl Yöresinde Doğu Kayını Meşcerelerinde Ağaç
Uzaklıkları Yöntemine Göre Ağaç Sayısı ve Göğüs
Yüzeyinin Tahmini
Orman ve Su İşleri Bakanlığının Örgütlenme Biçimi
ve Örgüt Yapısı
5- Öğrenci Thomas KUDLACEK’in Öğrenim Anlaşması
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 30.09.2011 tarih ve 377 sayılı yazısı görüşüldü.
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Sokrates-Erasmus Programı çerçevesinde
Çek Cumhuriyeti Mendel University in Brno’dan Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümüne gelen
öğrenci Thomas KUDLACEK’in Öğrenim Anlaşmasının Orman Mühendisliği Bölümü Bölüm
Kurulundan geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
6- Bitirme Ödevi Danışman Değişikliği
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 30.09.2011 tarih ve 376 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümünde okuyan 0812001032 Zeynep Eda AKINCI’nın
Bitirme Ödevi danışmanlığının Prof.Dr. Musa GENÇ’ten Doç.Dr. Hasan ALKAN’a verilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
7- Öğrenci Enver SALGUT’un Kayıt Dondurma İsteği
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 30.09.2011 tarih ve 372 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü öğrencisi 0812001012 nolu Enver SALGUT’un
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında (1 yıl) kaydının dondurulmasının
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
8- Öğrenci Neşe AYDIN’ın Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yandal Kabulü
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 03.10.2011 tarih ve 126 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yandal Programına başvurusu kabul edilen
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 0811010016 nolu
4. sınıf I. Öğretim öğrencisi Neşe AYDIN’ın Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Kurulunca aşağıda
belirtilen dersleri almasının uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
S.No
1
2
3
4
5
Dersin Kodu
PEM101
PEM203
PEM257
PEM255
PEM359
Şube ve Öğretimi
1.Sınıf I. Öğretim
2.Sınıf I. Öğretim
2.Sınıf I. Öğretim
2.Sınıf I. Öğretim
2.Sınıf I. Öğretim
Dersin Adı
Çizim ve Grafik Anlatım Tekniği
Bitki Tanıma ve Değerlendirme I
Dijital Peyzaj ve Modellenme Yöntemleri
Sürdürebilir Peyzaj Tasarımı
Tarihi Çevre ve Restorasyon
9- Vize Tarihlerinin Belirlenmesi
Fakültemiz 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı vize sınavlarının 19-27 Kasım 2011
tarihleri arasında yapılmasına, mazeret sınavlarının ise 05-09 Aralık 2011 tarihleri arasında ilgili
öğretim üyelerinin uygun göreceği bir tarihte yapılmasının uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
10- II. Öğretimde Görevlendirilen Personeller
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının 06.10.2011 tarih
ve B.30.2.SDÜ.0.71.00.03.903.07.01/10960/17683 sayılı yazısı görüşüldü.
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında ekte belirtilen Fakültemiz
personelinin 03 Ekim 2011 tarihinden itibaren 90 saat, ekte adı geçen ve 2547 sayılı kanunun 13/b4
maddesine göre Fakültemizde görevlendirilen personellerin ise 12 Ekim 2011 tarihinden itibaren 80
saat olacak şekilde Fakültemiz II. Öğretiminden faydalanmalarının uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
11- Kayıt Silme
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve 130 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümünde okuyan aşağıda adı ve numarası bulunan öğrencinin
Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26/a.
maddesi gereğince kendi isteği ile Fakültemizden kaydının silinmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü
Peyzaj Mimarlığı
Öğrenci No
1112003007
Öğrenci Adı Soyadı
Mustafa Yılmaz İYİDÖNER
12- Mazeretli Kayıt Yenileme İsteği
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve 134 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde okuyan aşağıda ismi belirtilen
öğrencisinin mazeretinin kabulüne ve Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesi uyarınca kayıtlarının yenilenmesinin uygunluğuna
oybirliğiyle karar verildi.
Öğrenci No
0812002022
Öğrencinin Adı Soyadı
Memduh Osman ERDEL
Bölümü
Orman Endüstri Mühendisliği
13- Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ali VAR’ın Sempozyum Görevlendirmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve 135 sayılı yazısı
görüşüldü.
26-28 Ekim 2011 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman
Fakültesi tarafından düzenlenecek olan “I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu”na 2 adet
bildirisi sözlü bildiri olarak kabul edilen ve sempozyuma Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü 0812002050 nolu öğrencisi Fatih SÜMBÜL ile katılacak olan Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ali
VAR’ın sözlü bildirisini sunmak ve Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi tarafından desteklenen 2809-YL-11 no’lu “Jeotermal Akışkanlarla Emprenye Edilen
Ahşabın Performansı: Uşak Yöresi Örneği” adlı projesi kapsamında araştırma yapmak üzere 26-30
Ekim 2011 tarihleri arasında yol dahil 5 (beş) gün yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak
şekilde Kahramanmaraş’ta görevlendirilmesine, görevli bulunduğu tarihlerde yapamayacağı
derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesine ve yukarıda adı geçen öğrencinin de sempozyuma
katılmasından dolayı izinli sayılmasının uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı ve
Kredisi
Sınıfı ve
Öğretimi
Dersin Yapıldığı Tarih
Dersin Telafi Edileceği Tarih
ve Saati
Ahşap Yüzey
İşlemleri 3+0
3. sınıf
I. Öğretim
27.10.2011
09.11.2011 (09.30-12.15)
Proje I 0+4
4. sınıf
I. Öğretim
28.10.2011
31.10.2011 (08.30-12.15)
14- Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ali VAR’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve 136 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2809-YL-11 no’lu “Jeotermal Akışkanlarla Emprenye Edilen Ahşabın Performansı: Uşak Yöresi
Örneği” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ali VAR’ın aşağıda
belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden
karşılanacak şekilde 4 (dört) gün görevlendirilmesine, görevli bulunduğu tarihlerde yapamayacağı
derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
20-21-22-23 Ekim 2011
Dersin Adı ve
Kredisi
Sınıfı ve
Öğretimi
Ahşap Yüzey
İşlemleri 3+0
Proje I 0+4
Yöre
Gün
Uşak-Banaz-Hamamboğazı
4
TOPLAM
4
Dersin Yapıldığı Tarih
Dersin Telafi Edileceği Tarih
ve Saati
3. sınıf
I. Öğretim
20.10.2011
02.11.2011 (09.30-12.15)
4. sınıf
I. Öğretim
21.10.2011
24.10.2011 (08.30-12.15)
15- Öğrenci Öznur BEYHAN’ın Ders Muafiyeti
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve 129 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümüne Dikey Geçiş ile gelen 1012003046 nolu öğrenci
Öznur BEYHAN’ın durumu Peyzaj Mimarlığı Bölümünün Uyum ve Mezuniyet Çalışma Grubu
tarafından incelenerek “Genel İletişim” dersinden muaf tutulması kararına varıldığı anlaşılmıştır.
Bu kararın uygunluğuna oybirliğiyle karar verilmiştir.
16- Kayıt Silme
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.10.2011 tarih ve 382 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümünde okuyan aşağıda adı ve numarası bulunan
öğrencinin Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 26/a. maddesi gereğince kendi isteği ile Fakültemizden kaydının silinmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü
Orman Mühendisliği
Öğrenci No
0912001079
Öğrenci Adı Soyadı
Ümit GEÇER
17- Prof.Dr. Serdar CARUS’un Ders Telafisi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 03.10.2011 tarih ve 127 sayılı yazısı görüşüldü.
Rektörlüğümüzün Fakültemiz başarılı öğrencilerini ödüllendirmek amacıyla desteklediği
Karadeniz Bölgesi’ne 01-07 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenen Teknik Geziye katılan
Prof.Dr. Serdar CARUS’un görevli bulunduğu tarihlerde yapamadığı dersini aşağıdaki gibi telafi
etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Dersin Kredisi
Dersin Yapıldığı Tarih ve
Saati
Dersin Telafi Edileceği Tarih
ve Saati
Bilim ve Etik
2+0
03.10.2011
15.10.2011
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:20.10.2011
TOPLANTI SAYISI:275
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.Mustafa AVCI
ALINAN KARAR SAYISI:6
KARARLAR
1- Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 14.10.2011 tarih ve 385 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O435 no’lu “Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik
Edilebilirliğinin Araştırılması” adlı projesi kapsamında Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK’in aşağıda
belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 8
(sekiz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
21-22-23 Ekim 2011
Isparta- Ağlasun
3
04-05-06 Kasım 2011
Isparta-Bucak
3
12-13 Kasım 2011
Isparta-Bucak
2
TOPLAM
8
2- Yrd.Doç.Dr. Murat AKTEN’in Proje Görevlendirmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 17.10.2011 tarih ve 131 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2801-YL-11 no’lu “Kent Parklarının Görsel Peyzaj Algısının Denizli İli Örneğinde İrdelenmesi”
adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Murat AKTEN’in aşağıda belirtilen
tarihlerde belirtilen yörelere belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve yakıt bedeli ilgili projeden
karşılanacak şekilde 13 (onüç) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
05-06 Kasım 2011
Isparta-Denizli
2
12-13 Kasım 2011
Isparta-Denizli
2
19-20 Kasım 2011
Isparta-Denizli
2
26-27 Kasım 2011
Isparta-Denizli
2
03-04 Aralık 2011
Isparta-Denizli
2
10-11 Aralık 2011
Isparta-Denizli
2
17 Aralık 2011
Isparta-Denizli
1
TOPLAM
13
3- Farabi Öğrencisi Ahmet MALKOÇ’un Öğrenim Protokolü
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 31.05.2011 tarih ve 186 sayılı yazısı görüşüldü.
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden, Fakültemiz
Orman Mühendisliği Bölümüne gelen 1182001001 nolu öğrenci Ahmet MALKOÇ’un Öğrenim
Protokolünün Orman Mühendisliği Bölümü Bölüm Kurulundan geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna
ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi
4- Öğrenci Yunus Emre ÖZER’in Alacağı Dersler
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 14.10.2011 tarih ve 387 sayılı yazısı görüşüldü.
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümüne yatay geçiş
yapan af öğrencisi Yunus Emre ÖZER’in durumunun Orman Mühendisliği Bölümü Uyum ve
Mezuniyet Çalışma Grubu tarafından incelenmesi sonucunda bu öğrencinin alacağı derslerin ekteki
şekliyle uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
5- Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN’in Proje Görevlendirmesi ve Ders Telafisi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.10.2011 tarih ve 137 sayılı yazısı
görüşüldü.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından desteklenen 23.7131/2010-2012 nolu “Kızılçam
(Pinus brutia Ten.) ve Monteri Çamı (Pinus radiata D. Don) ile Buğday Sapları (Triticum aestivum
L.) Kullanarak Sodyum Borhidrürlü Çevreye Duyarlı Kimyasal Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretimi”
adlı projesi kapsamında Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN’in Orman Genel Müdürlüğü, İç Anadolu
Ormancılık Araştırma Enstitüsünden adı geçen proje ile ilgili satın alınan malzemeleri teslim almak
üzere 21 Ekim 2011 tarihinde yol dahil 1 (bir) gün yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak
şekilde Ankara’da görevlendirilmesine, görevli bulunduğu tarihte yapamayacağı derslerini
aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Dersin Adı ve
Kredisi
Sınıfı ve
Öğretimi
Endüstriyel
Malzemeler (3+0)
Proje I (0+4)
Dersin Yapıldığı Tarih
Dersin Telafi Edileceği Tarih
ve Saati
3. sınıf
I. Öğretim
21.10.2011
22.10.2011 (1,2,3. saatler)
4. sınıf
I. Öğretim
21.10.2011
22.10.2011 (4,5,6,7. saatler)
6- Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Oğuz ÇOBAN’ın Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 18.10.2011 tarih ve 388 sayılı yazısı ile Peyzaj
Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 18.10.2011 tarih ve 135 sayılı yazısı görüşüldü.
09-13 Ekim 2011 tarihleri arasında Avusturya (Graz)’da düzenlenen FORMEC (Austria)
2011 (44th International Symposium on Forestry Mechanisation) adlı sempozyuma katılan
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Oğuz ÇOBAN’ın görevli bulunduğu tarihlerde yapamadığı derslerini
aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
ORMAN MÜHNEDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dersin Adı
Dersin Kredisi Dersin Yapıldığı Tarih ve
Saati
Dersin Telafi Edileceği Tarih
ve Saati
Uzaktan Algılama
2 (2+0)
10.10.2011
28.10.2011
Uzaktan Algılama
II. Öğretim
2 (2+0)
10.10.2011
28.10.2011
Bitirme Ödevi
1 (0+2)
12.10.2011
28.10.2011
Proje I
2.5 (1+3)
12.10.2011
27-28.10.2011 (2+2 saat)
Dersin Yapıldığı Tarih ve
Saati
Dersin Telafi Edileceği Tarih
ve Saati
10.10.2011
28.10.2011
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Dersin Adı
Dersin Kredisi
Röleve ve Ölçme
Bilgisi
2 (2+0)
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:27.10.2011
TOPLANTI SAYISI:276
TOPLANTIYA KATILANLAR
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.İdris OĞURLU
ALINAN KARAR SAYISI:7
KARARLAR
1-Doç.Dr. İbrahim ÖZDEMİR’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 20.10.2011 tarih ve 394 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2563-M-10
nolu “Uydu Verileri Kullanılarak Ormanın Yapısal Çeşitliliğinin Haritalanması” adlı projesinin uydu
görüntülerinin siparişlerinin verilmesi ve çalışma alanının seçimi amacıyla Doç.Dr. İbrahim ÖZDEMİR’in
aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk, gündelik ve yakıt bedeli ilgili projeden karşılanacak şekilde 13
(onüç) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Tarih
Yöre
Gün
27-28-29-30 Ekim 2011
Antalya-Serik
4
11-12-13 Kasım 2011
Antalya-Serik
3
18-19-20 Kasım 2011
Antalya-Serik
3
25-26-27 Kasım 2011
Antalya-Serik
TOPLAM
3
13
2- Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 20.10.2011 tarih ve 393 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2426-YL-10
no’lu “Türkiye’de Orman Kaynaklarının Maden İşletmeciliğine Tahsisine İlişkin Çözümlemeler” adlı projesi
kapsamında Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere belirtilen yörelere
konaklama, yolluk, gündelik ve yakıt bedeli ilgili projeden karşılanacak şekilde 6 (altı) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
29-30 Ekim 2011
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
2
12-13 Kasım 2011
Isparta-Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü
2
19-20 Kasım 2011
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü
2
TOPLAM
6
3-Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 20.10.2011 tarih ve 395 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2365-YL-10
nolu “Dedegöl Dağı (Isparta) Yöresi Titrek Kavaklarının (Populus tremula L.) Bazı Morfolojik Özellikleri
Üzerine Araştırmalar” adlı yüksek lisans projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.İsmail
DUTKUNER’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden
karşılanacak şekilde 5 (beş) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
12 Kasım 2011
Yenişarbademli-Beyşehir-Isparta
1
19-20 Kasım 2011
Yenişarbademli-Beyşehir-Isparta
2
26-27 Kasım 2011
Yenişarbademli-Beyşehir-Isparta
2
TOPLAM
5
4-Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 20.10.2011 tarih ve 396 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2364-YL-10
nolu “Gülnar (İçel) Yöresinde Loranthus europaeus Jacq.un Ağaçlar Üzerine Etkileri” adlı yüksek lisans projesi
kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen
yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 3 (üç) gün görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
29-30 Ekim 2011
Günar-İçel
2
5 Kasım 2011
Gülnar-İçel
TOPLAM
1
3
5-Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 20.10.2011 tarih ve 397 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2363-YL-10
No’lu “Antalya’nın Anıt Ağaçları Üzerine Bir Araştırma” adlı yüksek lisans projesi kapsamında proje
yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliğinin
ilgili projeden karşılanacak şekilde 4 (dört) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
03-04 Aralık 2011
Antalya-Kemer-Kaş
2
10-11 Aralık 2011
Antalya-Alanya
2
TOPLAM
4
6-Yrd.Doç.Dr.Asko T. LEHTİJARVİ’nin Görev Süresinin Uzatılması
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 20.10.2011 tarih ve 392 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü, Botanik Anabilim Dalında 2005 yılı Mayıs ayından
itibaren görev yapan, halen Finlandiya vatandaşı olmakla beraber, 5901 sayılı kanunun 16. maddesi uyarınca
İçişleri Bakanlığının 08/07/2011 tarih ve 2011/6946 sayılı kararına göre 13.07.2011 tarihinde Türk
vatandaşlığını da kazanan Aşağıda Ünvanı ve Adı-Soyadı yazılı Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanımızın
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 34. Maddesi, Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılmasına
ilişkin karar gereğince Yrd.Doç.Dr. Asko T. LEHTİJARVİ’nin 1 yıl görev süresinin, bitiş tarihinden itibaren
uzatılarak, yeniden atanmasının uygunluğuna ve önerinin Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Kurum
Görev Süresi Önerilen
Sicil No
Ünvanı
Adı ve Soyadı
Bitiş Tarihi
Uzatma Süresi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Yrd.Doç.Dr. Asko T. LEHTİJARVİ
31.12.2011
1 Yıl
7- Yrd.Doç.Dr. Samim YAŞAR’ın Ders Telafisi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 24.10.2011 tarih ve 140 sayılı yazısı görüşüldü.
26-29 Ekim 2011 tarihleri arasında Trabzon’da yapılacak olan doçentlik sözlü sınavına katılacak
olan Yrd.Doç.Dr. Samim YAŞAR’ın görevli bulunduğu tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi
telafi etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Dersin Kredisi
Dersin Yapıldığı Tarih ve Saati
Dersin Telafi Edileceği Tarih ve
Saati
Ormancılıkta Kimya
3+1
27.10.2011
30.10.2011 (08.30-12.15)
Orman Ürünleri
Kimyası
3+0
28.10.2011
30.10.2011 (13.00-15.45)
Ormancılıkta Kimya
(İ.Ö)
3+1
27.10.2011
30.10.2011 (17.00-20.30)
Endüstriyel Genel
Kimya (İ.Ö.)
2+0
27.10.2011
30.10.2011 (20.40-22.20)
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:04.11.2011
TOPLANTI SAYISI:277
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.Mustafa AVCI
ALINAN KARAR SAYISI:16
KARARLAR
1- Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Jürilerinin Tespiti ve Sınav Tarihinin Belirlenmesi
Fakülte Yönetim Kurulu 04.11.2011 tarihinde yapmış olduğu toplantıda; Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 7. Maddesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim
Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile ilgili Değerlendirme Yönergesinin 1. Bölümü A.c.a-1. Maddesi
uyarınca Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Jürilerinin ve sınav tarihinin aşağıda belirtildiği biçimde
oluşturulmasına ve konunun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Yabancı Dil (İngilizce) Jürileri
Asil Jüri Üyeleri
Prof.Dr. İdris OĞURLU
Yrd.Doç.Dr.Nevzat GÜRLEVİK
Prof.Dr. Hüseyin Aga RIZAYEV
SDÜ Orman Fakültesi
SDÜ Orman Fakültesi
SDÜ Yabancı Diller Yüksekokulu
Yedek Jüri Üyeleri
Yrd.Doç.Dr. Ömer ŞEKERCİ
SDÜ Yabancı Diller Yüksekokulu
Sınav Tarihi:17.11.2011
Saat:10.00
Yer: SDÜ Orman Fakültesi Toplantı Salonu
2-Yardımcı Doçentlik Jürilerinin Belirlenmesi
Fakültemiz Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Yaban Hayatı Ekolojisi Anabilim
Dalı Yardımcı Doçentlik Kadrosu için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Yardımcı Doçentliğe
Atanma ile ilgili 23. Maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin
Yardımcı Doçentliğe Başvuru ve Atanma ile ilgili 3-9 Maddeleri uyarınca aday hakkındaki yazılı
görüşlerini almak üzere aşağıdaki jürinin oluşturulmasının uygunluğuna ve konunun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Asil Jüri Üyeleri
Prof.Dr. İdris OĞURLU
Doç.Dr. Şağdan BAŞKAYA
Doç.Dr. Atila GÜL
Yedek Jüri Üyeleri
Doç.Dr. Hasan ALKAN
3-Prof.Dr. Serdar CARUS’un Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 27.10.2011 tarih ve 400 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2871-YL-11 nolu “Burdur Yöresi Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırmalarında Hacim
Artımının Göğüs Yüzeyi ve Sosyal Gövde Sınıflara Göre Değişimi” adlı projesi kapsamında proje
yürütücüsü Prof.Dr. Serdar CARUS’un aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliği ilgili
projeden karşılanacak şekilde 8 (sekiz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
03-04 Aralık 2011
Burdur-Ağlasun
2
10-11 Aralık 2011
Burdur-Ağlasun
2
17-18 Aralık 2011
Burdur-Ağlasun
2
24-25 Aralık 2011
Burdur-Ağlasun
TOPLAM
2
8
4- Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 31.10.2011 tarih ve 401 sayılı yazısı görüşüldü.
10-11 Ekim 2011 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “Orman 2011 Toplantısı”na
katılan Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın görevli bulunduğu tarihlerde yapamadığı derslerini aşağıdaki
gibi telafi etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Dersin Kredisi
Dersin Yapıldığı Tarih
Dersin Telafi Edileceği Tarih
Social Forestry
3+0
10.10.2011
12.11.2011
Bitirme Ödevi
0+2
10.10.2011
12.11.2011
Çevre ve Ormancılık
Politikası
2+0
11.10.2011
12.11.2011
Halkla İlişkiler
2+0
11.10.2011
12.11.2011
5-Arş.Gör. Ali ŞENOL’un Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 02.11.2011 tarih ve 402 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalına
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 23.08.2011 tarihinde atanan Arş.Gör. Ali
ŞENOL’un yabancı dili 65 puan altı olduğundan dil eğitimi için 2547 sayılı kanunun 39. maddesi
gereğince 14 Kasım 2011-14 Mayıs 2012 tarihleri arasında 6 (altı) ay süre ile Marmara Üniversitesi
Yabancı Dil Eğitim Merkezi İstanbul’da görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
6- Orman Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Ders Muafiyeti
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 27.10.2011 tarih ve 399 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümüne ek yerleştirme ile kayıt yaptıran ve bazı
derslerden muaf olmak için müracaat eden aşağıda adı ve soyadı yazılı öğrencilerin durumlarının
Orman Mühendisliği Bölümü Uyum ve Mezuniyet Çalışma Grubu tarafından incelenmesi
sonucunda Emre BALCI’nın 1. sınıfa, Nilsun GÖÇER ve Davut ULUBAŞ’ın ise 2. sınıfa
intibaklarının yapılmasına ve muaf olacakları-alacakları derslerin ekteki şekliyle uygunluğuna
oybirliğiyle karar verildi.
Adı Soyadı
Emre BALCI
Nilsun GÖÇER
Davut ULUBAŞ
Bölümü
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
7-Yrd.Doç.Dr. Bilgin GÜLLER’in Sempozyum Görevlendirmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 02.11.2011 tarih ve 144 sayılı yazısı
görüşüldü.
23-25 Kasım 2011 tarihleri arasında Fakültemiz başkanlığında Antalya’da düzenlenecek
olan “I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu”nda 1 adet poster bildiri sunmak üzere
Yrd.Doç.Dr. Bilgin GÜLLER’in 23-25 Kasım 2011 tarihleri arasında yol dahil 3 (üç) gün yolluksuz
ve gündeliksiz olarak Antalya’da görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
8- Öğrenci Özlen AKOĞLU’nun Değişen Öğrenim Anlaşması
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 02.11.2011 tarih ve 142 sayılı yazısı
görüşüldü.
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Sokrates-Erasmus Öğrenci Değişim Programı
kapsamında Mendel Üniversity of Agriculture and Forestry Çek Cumhuriyetine giden 0912002010
nolu öğrenci Özlen AKOĞLU’nun Öğrenim Anlaşmasının Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bölüm Kurulundan geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi
9- Ders Ekleme-Silme İsteği
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 02.11.2011 tarih ve 143 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde okuyan 0812002041 nolu öğrenci
Onur Tevfik DEMİRYAKANOĞLU’nun 209 Odun Anatomisi dersinin 1. sınıf bahar dönemi dersi
olmasından dolayı üzerinden silinmesine, yerine 103 Fizik I dersinin devamını aldığı için bu dersin
üzerine eklenerek vize ve final sınavlarına girmesine ve Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca Eğitim-Öğretimin 7. haftaya
gelmesinden dolayı OEM 301 Mobilya Konstrüksiyonları dersi ile OEM 305 Ahşap Kurutma
Teknolojisi derslerinden de devam sağlayamayacağı için bu derslerin öğrenci üzerine
atanmayacağına, OEM 405 Üretim ve Stok Yönetimi dersinin de öğrencinin üzerinden
silinmemesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi
10- Yrd.Doç.Dr. Mehmet EKER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 03.11.2011 tarih ve 408 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O435 no’lu “Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik
Edilebilirliğinin Araştırılması” adlı projesi kapsamında Yrd.Doç.Dr. Mehmet EKER’in aşağıda
belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve yakıt bedeli ilgili projeden karşılanacak
şekilde 6 (altı) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
12-13 Kasım 2011
Isparta- Bucak
2
19-20 Kasım 2011
Isparta-Bucak
2
26-27 Kasım 2011
Isparta-Bucak
2
TOPLAM
6
11- Yrd.Doç.Dr. Ahmet Alper BABALIK’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 03.11.2011 tarih ve 407 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2873-YL-11 no’lu “Isparta Darıdere Havzası Meralarında Kuru Ot Verimi ve Botanik
Kompozisyonun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma” adlı araştırma projesi kapsamında proje
yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Ahmet Alper BABALIK’ın aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere
yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 12 (oniki) gün görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
19-20 Kasım 2011
Darıdere Havzası-Isparta
2
26-27 Kasım 2011
Darıdere Havzası-Isparta
2
03-04 Aralık 2011
Darıdere Havzası-Isparta
2
10-11 Aralık 2011
Darıdere Havzası-Isparta
2
17-18 Aralık 2011
Darıdere Havzası-Isparta
2
24-25 Aralık 2011
Darıdere Havzası-Isparta
2
TOPLAM
12
12- Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Oğuz ÇOBAN’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 03.11.2011 tarih ve 406 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O435 no’lu “Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik
Edilebilirliğinin Araştırılması” adlı projesi kapsamında Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Oğuz ÇOBAN’ın
aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak
şekilde 11 (onbir) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
10-11-12-13 Kasım 2011
Isparta- Bucak
4
17-18-19 Kasım 2011
Isparta-Bucak
3
24-25-26-27 Kasım 2011
Isparta-Bucak
4
TOPLAM
11
13- Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 03.11.2011 tarih ve 409 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2426-YL-10 no’lu “Türkiye’de Orman Kaynaklarının Maden İşletmeciliğine Tahsisine İlişkin
Çözümlemeler” adlı projesi kapsamında Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın aşağıda belirtilen tarihlerde
belirtilen yörelere belirtilen yörelere konaklama, yolluk, gündelik ve yakıt bedeli ilgili projeden
karşılanacak şekilde 6 (altı) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
26-27 Kasım 2011
Isparta-Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü
2
03-04 Aralık 2011
Isparta-Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü
2
10-11 Aralık 2011
Isparta-Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü
2
TOPLAM
6
14-Doç.Dr. Hatice Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’nin Sempozyum Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 03.11.2011 tarih ve 404 sayılı yazısı görüşüldü.
23-25 Kasım 2011 tarihleri arasında Fakültemiz başkanlığında Antalya’da düzenlenecek
olan “I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu”nda düzenleme kurulu üyesi olan ve aynı
zamanda 3 adet poster, 3 adet sözlü toplam da 6 adet bildiri sunmak üzere Doç.Dr. Hatice Tuğba
DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’nin 23-25 Kasım 2011 tarihleri arasında yol dahil 3 (üç) gün yolluklu ve
gündelikli olarak Antalya’da görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
15-Yrd.Doç.Dr. Asko LEHTİJARVİ’nin Sempozyum Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 03.11.2011 tarih ve 405 sayılı yazısı görüşüldü.
23-25 Kasım 2011 tarihleri arasında Fakültemiz başkanlığında Antalya’da düzenlenecek
olan “I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu”nda düzenleme kurulu üyesi olan ve aynı
zamanda 3 adet poster, 3 adet sözlü toplam da 6 adet bildiri sunmak üzere Yrd.Doç.Dr. Asko
LEHTİJARVİ’nin 23-25 Kasım 2011 tarihleri arasında yol dahil 3 (üç) gün yolluklu ve gündelikli
olarak Antalya’da görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
16- Araştırma Görevlisi Jürilerinin Belirlenmesi
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim
Dalına alınacak olan Araştırma Görevlisi için Fakülte Yönetim Kurulu 04.11.2011 tarihinde yapmış
olduğu toplantıda; “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkındaki Yönetmelik” ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 33/a maddesi uyarınca
Dekanın giriş sınavı jürileri için sekiz öğretim üyesinin teklifi ve Araştırma Görevlisi jürilerinin, ön
değerlendirme, sınav ve sonuç açıklama tarihlerinin aşağıda belirtildiği biçimde oluşturulmasına ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Teklif Edilen Jüri Üyeleri
Kabul Edilen Asil Jüri Üyeleri
Doç.Dr. Ergün GÜNTEKİN
SDÜ Orman Fakültesi
Doç.Dr.H.Turgut ŞAHİN SDÜ Orman Fakültesi
Doç.Dr.Birol ÜNER SDÜ Orman Fakültesi
Doç.Dr. Ergün GÜNTEKİN
SDÜ Orman Fakültesi
Doç.Dr.Birol ÜNER SDÜ Orman Fakültesi
Doç.Dr.Emre SANCAK SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr.Halil ÖZDAMAR Orman Fakültesi
Yedek Jüri Üyeleri
Doç.Dr.Emre SANCAK SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ali VAR SDÜ Orman Fakültesi
Yrd.Doç.Dr.A.Ali VAR SDÜ Orman Fakültesi
Yrd.Doç.Dr.Abdullah SÜTÇÜ SDÜ Orman Fakültesi
Yrd.Doç.Dr.Oğuz ÇOLAK SDÜ Teknik Eğitim
Fakültesi
Ön Değerlendirme Tarihi:14.11.2011
Sınav Tarihi:15.11.2011
Sonuç Açıklama Tarihi:16.11.2011
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:22.11.2011
TOPLANTI SAYISI:278
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr.Cahit BALABANLI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Mustafa AVCI
ALINAN KARAR SAYISI:12
KARARLAR
1-Yrd.Doç.Dr.U.Erhan EROL’un PEMKON Toplantısına Görevlendirilmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 15.11.2011 tarih ve 141 sayılı yazısı görüşüldü.
24-27 Kasım 2011 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı
Bölümünde yapılacak olan Türkiye Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON)
toplantısına Yrd.Doç.Dr.Ulvi Erhan EROL’un 24-27 Kasım 2001 tarihleri arasında yol dahil 4
(dört) gün yolluk, gündelik ve konaklama giderleri Fakülte bütçesinden karşılanacak şekilde
İstanbul’da görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
2-Doç.Dr.Atila GÜL’ün Sempozyum Görevlendirmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 14.11.2011 tarih ve 144 sayılı yazısı görüşüldü.
1-4 Aralık 2011 tarihleri arasında Eğirdir’de gerçekleştirilecek olan I. Uluslararası 4. Ulusal
Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayına “Sürdürülebilir Turizm
Kapsamında Göl Su Sporları ve Eğirdir Gölü” adlı sözlü bildirisi kabul edilen Doç.Dr.Atila
GÜL’ün yoluk, gündelik, sempozyum Katılım ücreti ve konaklama giderleri Süleyman Demirel
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2654-YL-11
nolu projeden karşılanacak şekilde 1-4 Aralık 2011 tarihleri arasından yol dahil 4 (dört) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
3-Tuğba YILMAZ’ın Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanma Teklifi
Rektörlüğümüzce ilanı verilen Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Odun
Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalında mevcut 4. derece Araştırma Görevlisi Kadrosuna
başvuran Tuğba YILMAZ’ın “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya
Açıktan yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 33/a maddesi uyarınca
15.11.2011 tarihinde yapılan sınavda 80.59 alarak başarılı olmasından dolayı, Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı 4. derece Araştırma Görevlisi
kadrosuna 1 (bir) yıl süre ile atanmasının uygunluğuna ve önerinin Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
4- Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan SARIKAYA’nın Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 11.11.2011 tarih ve 410 sayılı yazısı görüşüldü.
23-25 Kasım 2011 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “Türkiye I. Orman
Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu”nda görevli olmasından dolayı görevli bulunduğu
tarihlerde yapamadığı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar
verildi.
Dersin Adı
Dersin Kredisi
Dersin Yapıldığı Tarih Dersin Telafi Edileceği Tarih
Bitirme Ödevi II
0+2 2
23.11.2011
06.12.2011
Proje II
1+3 4
23.11.2011
06.12.2011
Korunan Alanlar
2+0 2
24.11.2011
01.12.2011
5-Prof.Dr.Musa GENÇ’in Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 17.11.2011 tarih ve 421 sayılı yazısı görüşüldü.
20-23 Kasım 2011 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan “2023’e Doğru I. Doğa ve
Ormancılık Sempozyumunda Oturum Yöneticiliği bulunan Prof.Dr.Musa GENÇ’in 2547 Sayılı
Kanunun 39. Maddesi gereğince 21-23 Kasım 2011 tarihleri arasında 3 (üç) gün yolluksuz ve
gündeliksiz olarak Antalya’da görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
6-Prof.Dr.Mustafa AVCI’nın Görevlendirmesi ve Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 17.11.2011 tarih ve 420 sayılı yazısı görüşüldü.
23-25 Kasım 2011 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan “Türkiye I. Orman
Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu”nda Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve bildiri
sunmak üzere Prof.Dr. Mustafa AVCI’nın 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereğince 23-25
Kasım 2011 tarihleri arasında 3 (üç) gün yolluksuz ve gündeliksiz olarak Antalya’da
görevlendirilmesine ve bu tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin
uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Dersin Kredisi
Dersin Yapıldığı Tarih Dersin Telafi Edileceği Tarih
Proje I
1+3
23.11.2011
30.11.2011
Orman Koruma
3+0
24.11.2011
01.12.2011
Yangın Ekolojisi
2+0
24.11.2011
02.12.2011
7-Öğrenciler Gökhan BURAN ve Metin ŞEFİK’in Üzerinden Sistemden Ders Silme
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 17.11.2011 tarih ve 418-419 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü 0712001061 nolu öğrencisi Gökhan BURAN’ın
sehven eklediği ORM321 Toprak Koruması dersinin öğrenci bilgi sisteminden silinmesine ve yine
1022001033 nolu Metin ŞEFİK’in muaf olduğu halde tekrar seçtiği ORM251 Bilgisayar Destekli
Çizim dersinin de öğrenci bilgi sisteminden silinmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
8-Doç.Dr. Kürşad ÖZKAN’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 17.11.2011 tarih ve 417 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2838-YL-11 nolu “Sütçüler Yöresinde Kuşburnu (Rosa canina L.) Türünün Coğrafi Dağılım
Modellemesi” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Doç.Dr. Kürşad ÖZKAN’ın aşağıda
belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 16 (onaltı) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Tarih
02-03-04-05
09-10-11-12
16-17-18-19
23-24-25-26
Aralık
Aralık
Aralık
Aralık
2011
2011
2011
2011
Yöre
Isparta-Sütçüler
Isparta-Sütçüler
Isparta-Sütçüler
Isparta-Sütçüler
TOPLAM
Gün
4
4
4
4
16
9-Yrd.Doç.Dr.Yasin KARATEPE’nin Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 17.11.2011 tarih ve 416 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2617-M-10 nolu “Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde Yetişme Ortamı Farklılıklarının Meşe
Ormanlarındaki Tür Değişimi Üzerindeki Etkisi” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü
Yrd.Doç.Dr. Yasin KARATEPE’nin aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliği ilgili
projeden karşılanacak şekilde 12 (oniki) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
02-03-04
09-10-11
16-17-18
23-24-25
Aralık
Aralık
Aralık
Aralık
2011
2011
2011
2011
Yöre
Burdur Çevresi Meşe Ormanları
Burdur Çevresi Meşe Ormanları
Gölhisar Çevresi Meşe Ormanları
Gölhisar Çevresi Meşe Ormanları
TOPLAM
Gün
3
3
3
3
12
10-Doç.Dr. Hüseyin FAKİR’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 17.11.2011 tarih ve 415 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2564-M-10 nolu “Göller Yöresi’nin Endemik Geofit Bitki Türlerinin Süleyman Demirel Botanik
Bahçesinde ex-situ Koleksiyonlarının Oluşturulması” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü
Doç.Dr. Hüseyin FAKİR’in aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden
karşılanacak şekilde 9 (dokuz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
26-27-28 Kasım 2011
17-18-19 Aralık 2011
24-25-26 Aralık 2011
Yöre
Isparta-Şarkikaraağaç
Isparta-Yalvaç
Isparta-Yenişarbademli
TOPLAM
Gün
3
3
3
9
11-Yrd.Doç.Dr.Süleyman GÜLCÜ’nün Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 17.11.2011 tarih ve 414 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2808-D-11 nolu “Sütçüler-Tota Orijinli Gönen Karaçam Tohum Bahçesinde Kozalak ve Tohum
Özellikleri Bakımından Klonal Varyasyon” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.
Süleyman GÜLCÜ’nün aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden
karşılanacak şekilde 12 (oniki) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
26-27-28
03-04-05
10-11-12
17-18-19
Kasım
Aralık
Aralık
Aralık
Yöre
Isparta-Gönen
Isparta-Gönen
Isparta-Gönen
Isparta-Gönen
TOPLAM
2011
2011
2011
2011
Gün
3
3
3
3
12
12-Orman Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Ders Muafiyetleri
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 17.11.2011 tarih ve 422 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümüne dikey geçiş ek yerleştirme ile kayıt yaptıran ve
bazı derslerden muaf olmak için müracaat eden aşağıda adı ve soyadı yazılı öğrencilerin
durumlarının Orman Mühendisliği Bölümü Uyum ve Mezuniyet Çalışma Grubu tarafından
incelenmesi sonucunda muaf olacakları derslerin aşağıdaki şekliyle uygunluğuna oybirliğiyle karar
verildi.
Muaf Olunan Dersin Adı
Matematik
Bilgisayar Destekli Çizim (S)
Erdem ASLAN
BA (87)
-
Nilsun GÖÇER
CC (72)
Ahmet AÇIKBAŞ
DC (66)
Tuğçe ÖZEK
CB (75)
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:29.11.2011
TOPLANTI SAYISI:279
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr.Cahit BALABANLI
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.Mustafa AVCI
ALINAN KARAR SAYISI:12
KARARLAR
1-Doç.Dr. Birol ÜNER’in Kadro Derece Değişikliği
Doç.Dr. Birol ÜNER’in 23.11.2011 tarihli dilekçesi görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi
Anabilim Dalı 3. derece Doçent kadrosunda görev yapan Doç.Dr. Birol ÜNER’in Kazanılmış Hak
Aylığı Mağduriyetinin giderilmesi için Fakültemiz bünyesinde yer alan Orman Mühendisliği
Bölümü Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalında boş bulunan 1. derece Doçent kadrosu
ile karşılıklı olarak değiştirilerek ilgili öğretim üyesinin 1.derece Doçent kadrosuna atanmasının
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
2-Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 24.11.2011 tarih ve 432 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2363-YL-10 No’lu “Antalya’nın Anıt Ağaçları Üzerine Bir Araştırma” adlı yüksek lisans projesi
kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in aşağıda belirtilen tarih ve
yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 1 (bir) gün görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
18 Aralık 2011
Antalya-Kemer-Kaş
1
TOPLAM
1
3-Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 24.11.2011 tarih ve 431 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2365-YL-10 nolu “Dedegöl Dağı (Isparta) Yöresi Titrek Kavaklarının (Populus tremula L.) Bazı
Morfolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar” adlı yüksek lisans projesi kapsamında proje
yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere
yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 1 (bir) gün görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
17 Aralık 2011
Yenişarbademli-Beyşehir-Isparta
1
TOPLAM
1
4- Bitirme Ödevi Tez Konularının Belirlenmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 24.11.2011 tarih ve 430 sayılı yazısı görüşüldü.
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında bitirme ödevi almaya hak kazanmış Fakültemiz Orman
Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bitirme ödevi tez konularının Bitirme Ödevi Çalışma Grubu
tarafından hazırlanan ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
5-Muaf Olunan Dersin Silinmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 24.11.2011 tarih ve 429 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümünde okuyan 1012001052 nolu öğrenci Bora
ATEŞ’in muaf olmasına rağmen üzerinde gözüken ORM207 kodlu Uzaktan Algılama dersinin
öğrenci bilgi sisteminden silinmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
6-Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ali VAR’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 28.11.2011 tarih ve 148 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2809-YL-11 no’lu “Jeotermal Akışkanlarla Emprenye Edilen Ahşabın Performansı: Uşak Yöresi
Örneği” adlı proje kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ali VAR’ın aşağıda belirtilen
tarih ve yörelere konaklama, yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 9 (dokuz) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Tarih
02-03-04 Aralık 2011
09-10-11 Aralık 2011
16-17-18 Aralık 2011
Yöre
Uşak-Banaz
Uşak-Karma OSB
Uşak-Ulubey
TOPLAM
Gün
3
3
3
9
7-Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN’in Ders Telafisi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 28.11.2011 tarih ve 150 sayılı yazısı
görüşüldü.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından desteklenen 23.7131/2010-2012 nolu “Kızılçam
(Pinus brutia Ten.) ve Monteri Çamı (Pinus radiata D. Don) ile Buğday Sapları (Triticum aestivum
L.) Kullanarak Sodyum Borhidrürlü Çevreye Duyarlı Kimyasal Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretimi”
adlı projesi kapsamında Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN’in Orman Genel Müdürlüğü, İç Anadolu
Ormancılık Araştırma Enstitüsünden adı geçen proje ile ilgili satın alınan malzemeleri teslim almak
üzere 02 Aralık 2011 tarihinde yol dahil 1 (bir) gün görevli olacağından, görevli bulunduğu tarihte
yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı ve Kredisi
Dersin
Dersin Yapıldığı Tarih
Dersin Telafi Edileceği Tarih
ve Saati
Kredisi
Endüstriyel Malzemeler
(I. Öğretim)
3 (3+0)
02.12.2011(2,3,4 saatler)
22.10.2011 (1,2,3. saatler)
Proje I (I. Öğretim)
2 (0+4)
02.12.2011 (5,6,7,8 saatler)
22.10.2011 (4,5,6,7. saatler)
8-Doç.Dr.Atila GÜL’ün Sempozyum Görevlendirmesinin İptali
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 25.11.2011 tarih ve 146 sayılı yazısı görüşüldü.
1-4 Aralık 2011 tarihleri arasında Eğirdir’de gerçekleştirilecek olan I. Uluslararası 4. Ulusal
Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayına “Sürdürülebilir Turizm
Kapsamında Göl Su Sporları ve Eğirdir Gölü” adlı sözlü bildirisini sunmak üzere Fakültemiz
Yönetim Kurulu’nun 22.11.2011 tarih ve 278/2 sayılı kararı ile görevlendirilen Doç.Dr. Atila
GÜL’ün yoğun çalışma programı nedeniyle sempozyuma katılamayacağından görevlendirmesinin
iptalinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
9- Öğrenci Eda ŞAHİN’in Proje III Dersinin Silinmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 25.11.2011 tarih ve 147 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümünde okuyan öğrenci Eda ŞAHİN’in Proje I ve Proje III
derslerini aynı anda aldığı tespit edilmiştir. Ön şartlı Proje derslerinin gereği üzerine Proje I
dersinden kalan Proje III dersini alamayacağından bu dersin öğrencinin üzerinden silinmesinin
uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
10- Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Mazeret Sınavları
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 28.11.2011 tarih ve 149 sayılı yazısı ile
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 25.11.2011 tarih ve 148 sayılı yazısı görüşüldü.
Aşağıda isimleri yazılı Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj
Mimarlığı Bölümü öğrencilerinin sağlık sorunları nedeniyle sınavlarına giremedikleri aşağıdaki
derslerden vize mazeret sınav hakkı verilmesine ve sınavların 5-9 Aralık 2011 tarihleri arasında
dersi veren öğretim elemanının belirlediği tarih ve saatte yapılmasının uygunluğuna oybirliğiyle
karar verildi.
Bölümü
Orman Endüstri Müh.
Orman Endüstri Müh.
Öğrenci No
0712002003
0812002036
Adı Soyadı
Osman ERSOY
Baturhan ERDOĞAN
Orman Endüstri Müh.
1022002009
Özlem Filiz ÇUKUR
Orman Endüstri Müh.
0812002034
Ali Osman ÇAVUŞOĞLU
Orman Endüstri Müh.
1122002009
Çağatay ŞAHİN
Orman Endüstri Müh.
Orman Endüstri Müh.
Orman Endüstri Müh.
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
1012002035
1012002005
1012002008
0912003001
0912003037
1012003011
Adem ONGUN
Soner BEKTAŞ
Ahmet KEBABCI
Ömer Faruk UZUN
Ayşenur HARPUTLUOĞLU
Elif TANRIBİR
Mazeret Talep Ettiği Sınavlar
Genel Kimya
Odun Fiziği
Odun Fiziği
Ahşap İşleme Teknolojisi
Lif Teknolojisi
Uygulamalı İstatistik
Bilim ve Etik
Orman Endüstri Mühendisliğine Giriş
Uygulamalı İstatistik
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
Kentsel Açık Yeşil Alanlar Tasarımı
Kentsel Açık Yeşil Alanlar Tasarımı
Bitki Tanıma ve Değerlendirme I
11-Prof.Dr. Serdar CARUS’un Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 28.11.2011 tarih ve 433 sayılı yazısı görüşüldü.
13-15 Aralık 2011 tarihleri arasında Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Araştırma Müdürlükleri Teknik Kurulu’na katılacak olan
Prof.Dr. Serdar CARUS’un görevli bulunduğu tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi
telafi etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı ve Kredisi
Dersin
Dersin Yapıldığı Tarih
Dersin Telafi Edileceği Tarih
ve Saati
Kredisi
Bilim ve Etik
2+0
13.12.2011
17.12.2011
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri (S)
2+0
13.12.2011
17.12.2011
Proje I
1+3
14.12.2011
17.12.2011
12-Prof.Dr. Serdar CARUS’un Ders Telafisi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 28.11.2011 tarih ve 151 sayılı yazısı
görüşüldü.
13-15 Aralık 2011 tarihleri arasında Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Araştırma Müdürlükleri Teknik Kurulu’na katılacak olan
Prof.Dr. Serdar CARUS’un görevli bulunduğu tarihlerde yapamayacağı dersini aşağıdaki gibi telafi
etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı ve Kredisi
Dersin
Dersin Yapıldığı Tarih
Dersin Telafi Edileceği Tarih
ve Saati
13.12.2011
18.12.2011
Kredisi
Bilim ve Etik
2+0
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:06.12.2011
TOPLANTI SAYISI:280
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr.Cahit BALABANLI
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.İdris OĞURLU
ALINAN KARAR SAYISI:11
KARARLAR
1- Prof.Dr. İdris OĞURLU’nun Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 01.12.2011 tarih ve 442 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2805-YL-11 no’lu “Isparta Gölcük Tabiat Parkında Domuz (Sus scrofa L.) ve Tavşan (Lepus
capensis L.) Üzerine Ekolojik Gözlemler ve Tür Bolluk Derecelerinin Tespiti” adlı yüksek lisans
projesi kapsamında proje yürütücüsü Prof.Dr. İdris OĞURLU’nun aşağıda belirtilen tarih ve
yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 10 (on) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Tarih
Yöre
Gün
10-11 Aralık 2011
Isparta-Gölcük Tabiat Parkı
2
17-18 Aralık 2011
Isparta-Gölcük Tabiat Parkı
2
24-25 Aralık 2011
Isparta-Gölcük Tabiat Parkı
2
31 Aralık 2011-01 Ocak 2012
Isparta-Gölcük Tabiat Parkı
2
07-08 Ocak 2012
Isparta-Gölcük Tabiat Parkı
2
TOPLAM
10
2-Prof.Dr. Mustafa AVCI’nın Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 01.12.2011 tarih ve 441 sayılı yazısı görüşüldü.
13-15 Aralık 2011 tarihleri arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Dış
İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından Erzurum’da düzenlenecek olan Araştırma Müdürlükleri
Çalışma Grupları Toplantısına katılacak olan Prof.Dr. Mustafa AVCI’nın görevli bulunduğu
tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar
verildi.
Dersin Adı ve Kodu
Dersin Kredisi Dersin Yapıldığı Tarih Dersin Telafi Edileceği Tarih
ORM409 Proje I
1+3
14.12.2011
21.12.2011
ORM401 Orman Koruma
3+0
15.12.2011
22.12.2011
OES405 Yangın Ekolojisi
2+0
15.12.2011
23.12.2011
3- Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 01.12.2011 tarih ve 439 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK-TOVAG tarafından desteklenen 109 O 714 no’lu “Kızılçam, Karaçam ve Sedir
Türleri İçin Yetişme Ortamı Bazlı Çap-Boy Modelleri İle Gövde Çapı ve Gövde Hacmi Denklem
Sistemlerinin Geliştirilmesi” adlı araştırma projesi kapsamında proje yürütücüsü Doç.Dr. Ramazan
ÖZÇELİK’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden
karşılanacak şekilde 6 (altı) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
16-17-18 Aralık 2011
Gölhisar-Dirmil
3
23-24-25 Aralık 2011
Burdur
3
TOPLAM
6
4- Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 01.12.2011 tarih ve 438 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2374-YL-10 no’lu “Türkiye’de Orman İşletmeleri Düzeyinde Sürdürebilir Orman Yönetimi
Sosyoekonomik Göstergelerine Ait Standartların Belirlenmesi: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü
Örneği” adlı projesi kapsamında Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın aşağıda belirtilen tarihlerde
belirtilen yörelere belirtilen yörelere konaklama, yolluk, gündelik ve yakıt bedeli ilgili projeden
karşılanacak şekilde 4 (dört) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
17-18 Aralık 2011
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü
2
24-25Aralık 2011
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü
2
TOPLAM
4
5- Yrd.Doç.Dr. Nevzat GÜRLEVİK’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 01.12.2011 tarih ve 440 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK-TOVAG tarafından desteklenen 109 O 714 no’lu “Kızılçam, Karaçam ve Sedir
Türleri İçin Yetişme Ortamı Bazlı Çap-Boy Modelleri İle Gövde Çapı ve Gövde Hacmi Denklem
Sistemlerinin Geliştirilmesi” adlı araştırma projesi kapsamında Yrd.Doç.Dr. Nevzat GÜRLEVİK’in
aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak
şekilde 4 (dört) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
17-18 Aralık 2011
Gölhisar-Dirmil
2
24-25 Aralık 2011
Burdur
2
TOPLAM
4
6- Yrd.Doç.Dr. Mehmet EKER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 01.12.2011 tarih ve 437 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O435 no’lu “Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik
Edilebilirliğinin Araştırılması” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Mehmet
EKER’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve yakıt bedeli ilgili
projeden karşılanacak şekilde 6 (altı) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
10-11 Aralık 2011
Isparta- Bucak
2
17-18 Aralık 2011
Isparta-Bucak
2
24-25 Aralık 2011
Isparta-Bucak
2
TOPLAM
6
7-Arş.Gör. Emre HAMAMCI’nın Naklen Atanması
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 05.12.2011 tarih ve 152 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı kadrosunda bulunan
ve Cad/Cam Araştırma ve Uygulama Merkezinde 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca görev
yapan Arş.Gör Emre HAMAMCI’nın Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 14.01.2011 tarih ve 419/4
sayılı kararı gereğince ve 2547 sayılı kanunun 33. maddesi uyarınca Fakültemiz Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümüne kendi kadrosu ile naklen atanmasının uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
8- Prof.Dr. Serdar CARUS’un Not Düzeltme İsteği
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 05.12.2011 tarih ve 153 sayılı yazıları görüşüldü.
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarılında aşağıdaki öğrencinin belirtilen dersten almış
olduğu vize sınavı notunun dersi veren öğretim üyesi Prof.Dr. Serdar CARUS tarafından sehven
yanlış yazıldığından, öğrencinin yeni notunun aşağıdaki gibi düzeltilerek sisteme işlenmesinin
uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Bilim ve Etik
Adı Soyadı
Merve AVCI
Numarası
Eski Notu
1012003004 -2
Yeni Notu
68
9- Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı
Bölümü Mazeret Sınavları
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 01.12.2011 tarih ve 443 sayılı yazısı, Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 05.12.2011 tarih ve 153 sayılı yazısı ile Peyzaj
Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 05.12.2011 tarih ve 152 sayılı yazısı görüşüldü.
Aşağıda isimleri yazılı Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü ve Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin sağlık sorunları nedeniyle ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü
öğrencisinin de dersleri karıştırmış olmasından dolayı sınavlarına giremedikleri aşağıdaki
derslerden vize mazeret sınav hakkı verilmesine ve sınavların 5-9 Aralık 2011 tarihleri arasında
dersi veren öğretim elemanının belirlediği tarih ve saatte yapılmasının uygunluğuna oybirliğiyle
karar verildi.
Bölümü
Orman
Mühendisliği
Orman
Mühendisliği
Orman
Mühendisliği
Orman
Mühendisliği
Orman
Mühendisliği
Orman
Mühendisliği
Orman
Mühendisliği
Orman
Mühendisliği
Orman
Mühendisliği
Orman
Mühendisliği
Orman
Mühendisliği
Orman
Mühendisliği
Orman
Mühendisliği
Orman
Mühendisliği
Orman
Mühendisliği
Öğrenci No
Öğr.
Adı Soyadı
1112001059
I
Ertuğrul Gazi KOŞUN
1112001008
I
Ümit Şafak YILDIRIM
0812001067
I
Ufuk İlker ŞAŞMAZ
ORM307 Orman Yolları
0912001047
I
Aliye ALTUNIŞIK
ORM303 Havza Yönetimi
ORM357 Odun Dışı Orman Ürünleri
1122001047
II
Gamze KANDEN
ATA160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
1022001044
II
Ufuk OTÇU
ORM201 Angiospermae
1012001020
I
İsmail ACI
ORM259 Bitki Fizyolojisi
ORM205 Dendrometri
1122001075
II
Burak Ali ÇAKIR
ATA160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
1122001046
II
Merve KARAYOL
ATA160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
0712001066
I
Ömer DEMİR
ORM205 Dendrometri
ORM209 Toprak İlmi
0912001008
I
Kürşat BOZ
0812001061
I
Ali ERCAN
ORM401 Orman Koruma
1012003011
I
Elif TANRIBİR*
ORM205 Dendrometri
ORM303 Havza Yönetimi
0812002039
I
Cebrail BOLAT*
1022001039
II
Büşra YILDIZ
Yunus Emre ÖZER
Mazeret Talep Ettiği Sınavlar
İNG101 İngilizce I
İNG101 İngilizce I
ORM303 Havza Yönetimi
ORM201 Angiospermae
ORM405 Ormancılık İşletme Ekonomisi
ORM201 Angiospermae
ORM207 Uzaktan Algılama
ORM301 Ormancılık Politikası ve Yönetimi
ORM205 Dendrometri
ORM303 Havza Yönetimi
ORM455 Ekosistem Sınıflandırması
MAT115 Matematik
ORM307 Orman Yolları
ORM309 Silvikültür Tekniği
ORM461 Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
Orman
Mühendisliği
0112001088
I
Orman
Mühendisliği
0812001075
I
Yalçın KANCA
ORM407 Proje - I
Orman
Mühendisliği
0812001046
I
Haluk Can ÇAPA
ORM405 Ormancılık İşletme Ekonomisi
ORM353 Avcılık ve Av Turizmi
PEM353 Çevre Sorunları
0912003001
I
Ömer Faruk UZUN*
1122001093
II
Davut ULUBAŞ
1012001035
I
Hacer TERZİOĞLU
Orman
Mühendisliği
Orman
Mühendisliği
Orman
Mühendisliği
ORM405 Ormancılık İşletme Ekonomisi
ORM201 Angiospermae
ORM205 Dendrometri
ORM101Ormancılıkta Kimya
ORM201 Angiospermae
*Adının yanında işaret olan öğrenciler çift anadal öğrencisidir.
Bölümü
Orman Endüstri Müh.
Öğrenci No
0712002035
Adı Soyadı
Uğur EYÜBOĞLU
Peyzaj Mimarlığı
0812003008
Muhammed Yasir AĞAÇ
Mazeret Talep Ettiği Sınavlar
Orman Ürünleri Kimyası
Matematik
PEM305 Kent ve Bölge Planlama
10- Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 05.12.2011 tarih ve 445 sayılı yazısı ile Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 05.12.2011 tarih ve 154 sayılı yazısı görüşüldü.
13-15 Aralık 2011 tarihleri arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Dış
İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından Erzurum’da düzenlenecek olan Araştırma Müdürlükleri
Çalışma Grupları Toplantısına katılacak olan Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in görevli
bulunduğu tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna
oybirliğiyle karar verildi.
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dersin Adı
Dersin Kredisi Dersin Yapıldığı Tarih ve
Saati
Dersin Telafi Edileceği Tarih
ve Saati
Genel Botanik
2+2
14.12.2011 (1,2,3,4. saatler)
10.12.2011 (1,2,3,4. saatler)
Genel Botanik II.
Öğretim
2+2
14.12.2011 (3,4,5,6. saatler)
10.12.2011 (17.00’de1,2,3,4.
saatler)
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dersin Adı
Dersin Kredisi Dersin Yapıldığı Tarih ve
Saati
Dersin Telafi Edileceği Tarih
ve Saati
Dendroloji
3+0
15.12.2011(7,8,9. saatler)
11.12.2011 (1,2,3. saatler)
Dendroloji II.
Öğretim
3+0
15.12.2011(1,2,3. saatler)
11.12.2011 (4,5,6. saatler)
11-Yrd.Doç.Dr.Asko T. LEHTİJARVİ’nin Görev Süresinin Uzatılması
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 06.12.2011 tarih ve 446 sayılı yazısı görüşüldü.
Yrd. Doç. Dr. Asko T. Lehtijarvi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Botanik
Anabilim Dalında yabancı uyruklu öğretim elemanı olarak görev almaktadır. Dr. Asko T.
Lehtijarvi’ nin ilk ataması 26.05.2005 tarihinde “yabancı uyruklu öğretim elemanı” olarak
gerçekleştirilmiştir. Dr. Asko T. Lehtijarvi halen Finlandiya vatandaşı olmakla beraber, 13.07.2011
tarihinde Türk vatandaşlığını da alarak her iki ülke vatandaşlığını da elde etmiştir. Yrd. Doç. Dr.
Asko T. Lehtijarvi’ nin sözleşmesi 31.12.2011 tarihinde sona erecek olup sözleşmesinin
uzatılmaması durumunda 2012- 2013 Eğitim Öğretim dönemi içerisinde sorumlu olduğu eğitsel ve
bilimsel faaliyetlerini sürdüremeyecektir. Dr. Asko T. Lehtijarvi’ nin bu durum karşısında
doğabilecek mağduriyetinin giderilmesi için, sözleşmesinin 01.01.2012- 31.12.2012 tarihlerini
kapsayacak şekilde yeniden uzatılması hususunun tekrar Rektörlüğümüzce değerlendirilmesi ve
uygun görüldüğü takdirde Yrd. Doç. Dr. Asko T. Lehtijarvi’ nin görev uzatmasına ilişkin evrakların
YÖK’ e sevk edilerek gerekli iznin alınmasının uygunluğuna ve önerinin Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
Kurum
Görev Süresi Önerilen
Sicil No
Ünvanı
Adı ve Soyadı
Bitiş Tarihi Uzatma Süresi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Yrd.Doç.Dr. Asko T. LEHTİJARVİ
31.12.2011 1 Yıl
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:13.12.2011
TOPLANTI SAYISI:281
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr.Cahit BALABANLI
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
ALINAN KARAR SAYISI:8
KARARLAR
1-Dr. Yasin ÜNAL’ın Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma Teklifi
Rektörlüğümüzce ilanı verilen Fakültemiz Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü
Yaban Hayatı Ekolojisi Anabilim Dalında mevcut 3. derece Yardımcı Doçentlik Kadrosuna
başvuran Dr. Yasin ÜNAL’ın dosyasında bulunan ÜDS sonuç belgesinde adayın 100 üzerinden
71.25 puan aldığı ve 17.11.2011 tarihinde yapılan Yabancı Dil (İngilizce) Sınavında İngilizceden
Türkçeye çeviride 100 üzerinden 84 puan, Türkçeden İngilizceye çeviride de 100 üzerinden 70 puan
alarak başarılı olduğu anlaşılmıştır.
Dr. Yasin ÜNAL’ın yayınlarına ilişkin raporlarının da olumlu olması dolayısıyla, Yaban
Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Yaban Hayatı Ekolojisi Anabilim Dalı 3.derece Yardımcı
Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 23. Maddesi ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atama Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre” 3 yıl süre ile atanmasının uygunluğuna ve önerinin
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
2- Teknik Gezi Görevlendirmeleri
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 09.12.2011 tarih ve 163 sayılı yazısı görüşüldü.
17-18 Aralık 2011 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “Flower Show” Fuarına
katılmak üzere ekli listede isimleri bulunan öğrencilerin aşağıda isimleri bulunan öğretim üyelerinin
refakatinde katılmalarının uygunluğuna ve aşağıda isimleri bulunan öğretim üyelerinin 17-18 Aralık
2011 tarihleri arasında 2 (iki) gün yolluklu, gündelikli ve konaklama giderleri karşılanacak şekilde
görevlendirilmelerinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Teknik Geziye Katılacak Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Doç.Dr. Hasan ALKAN
Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER
Yrd.Doç.Dr. Ulvi Erhan EROL
Yrd.Doç.Dr. Mehmet TOPAY
Yrd.Doç.Dr. Volkan KÜÇÜK
3- Proje II Dersi Proje Konusu Değişikliği
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 09.12.2011 tarih ve 455 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümünde yer alan Proje II dersi kapsamına 2011-2012
Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren “Orman Yangınları Uygulama Projeleri” konusunun
eklenmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
4-Prof.Dr. Serdar CARUS’un Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve 461 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2871-YL-11 nolu “Burdur Yöresi Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırmalarında Hacim
Artımının Göğüs Yüzeyi ve Sosyal Gövde Sınıflara Göre Değişimi” adlı projesi kapsamında proje
yürütücüsü Prof.Dr. Serdar CARUS’un aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliği ilgili
projeden karşılanacak şekilde 10 (on) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
07-08 Ocak 2012
Burdur-Ağlasun
2
10-11-12-13-14-15 Ocak 2012
Burdur-Ağlasun
6
21-22 Ocak 2012
Burdur-Ağlasun
TOPLAM
2
10
5- Prof.Dr. Serdar CARUS, Doç.Dr. Nebi BİLİR, Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY ve Doç.Dr.
Ramazan ÖZÇELİK’in Not Düzeltme İstekleri
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve 462 sayılı yazıları görüşüldü.
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarılında aşağıdaki öğrencilerin belirtilen derslerden
almış oldukları vize sınavı notlarının dersi veren öğretim üyeleri Prof.Dr. Serdar CARUS, Doç.Dr.
Nebi BİLİR, Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY ve Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK tarafından sehven yanlış
yazıldığından, öğrencilerin yeni notlarının aşağıdaki gibi düzeltilerek sisteme işlenmesinin
uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.
Dersin Adı ve Kodu
Adı Soyadı
Numarası
Eski
Notu
Yeni
Notu
MAT115 Matematik
Gülcan ATAR
1112001015
0
50
ORM407 Proje I
Ali İhsan ŞAHİN
0812001024
-2
80
ORM309 Silvikültür
Tekniği
ORM203 Çevre ve
Ormancılık Hukuku
Muzaffer Uğur
PARÇAOĞLU
0512001038
56
86
Özge ALAY
0912003009
Girmedi
60
Dersi Veren
Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Ramazan
ÖZÇELİK
Prof.Dr. Serdar
CARUS
Doç.Dr. Nebi
BİLİR
Doç.Dr. Ahmet
TOLUNAY
6-Kayıt Silme
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve 460 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü aşağıda adı geçen öğrencisinin Süleyman Demirel
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26/a. maddesi gereğince
kendi isteği ile Fakültemizden kaydının silinmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü
Orman Mühendisliği
Öğrenci No
1112001068
Öğrenci Adı Soyadı
Engin YEŞİL
7- Çift Anadal ve Yandal Ders Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 09.12.2011 tarih ve 454 sayılı yazısı, Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve 162 sayılı yazısı ile Peyzaj
Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve 165 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj
Mimarlığı Bölümü 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı çift anadal/yandal ders
görevlendirmelerinin Orman Mühendisliği Bölümü Bölüm Kurulu, Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü Bölüm Kurulu ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Kurulundan geldiği ekteki şekliyle
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına oybirliğiyle karar verildi.
8- Prof.Dr. Musa GENÇ’in Doçentlik Jüri Görevlendirmesi
Prof.Dr. Musa GENÇ’in 12.12.2011 tarihli dilekçesi görüşüldü.
30.12.2011 tarihinde İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nde yapılacak olan Dr. Barbaros
YAMAN’ın Doçentlik sınavında asil jüri üyesi olarak görevlendirilen Prof.Dr. Musa GENÇ’in 2931 Aralık 2011 tarihleri arasında yol dahil 3 (üç) gün yolluklu ve gündelikli olarak Isparta-Antalya
arası otobüsle, Antalya-İstanbul arası uçakla İstanbul’da görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:15.12.2011
TOPLANTI SAYISI:282
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr.Cahit BALABANLI
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
ALINAN KARAR SAYISI:6
KARARLAR
1-Süleyman Demirel
Görevlendirmesi
Üniversitesi
Atabey
Meslek
Yüksekokulu
Müdürlüğü
Ders
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve 464 sayılı yazısı ve Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.12.2011 tarih ve 155 sayılı yazısı görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde 2011-2012
Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında okutulacak olan ders görevlendirmelerinin aşağıdaki şekliyle
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Programı
Ormancılık
Ormancılık
Ormancılık
Ormancılık
Ormancılık
Ormancılık
Ormancılık
Ormancılık
Ormancılık
Muhasebe
ve Vergi
Uyg.
Pazarlama
ve
Reklamcılık
Dersin Adı
Odun Dışı Orman Ürünleri
Orman Botaniği
Orman Entomolojisi
Ormancılıkta Yaban Hayatı
Orman Amenajmanı Esasları
Orman Ekolojisi
İstatistik Analiz ve Kalite Kontrol
Ormancılık Hukuku
Süs Bitkisi Yetiştiriciliği (S)
Kredi
2 1 2,5
3 1 3,5
202
2 1 2,5
2 1 2,5
2 1 2,5
2 1 2,5
202
3 1 3,5
I. ve II. Öğretim Görevlendirilecek Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Hüseyin FAKİR
Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER
Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan SARIKAYA
Prof.Dr. İdris OĞURLU
Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK
Prof.Dr. Musa GENÇ
Yrd.Doç.Dr. İbrahim Halil ÖZDAMAR
Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY
Prof.Dr. Musa GENÇ
İstatistik
202
Prof.Dr.Serdar CARUS
İstatistik
202
Prof.Dr. Serdar CARUS(Sadece I. Öğretim Ders
Görevlendirmesi
2-Süleyman Demirel Üniversitesi Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Ders
Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve 465 sayılı yazısı ve Peyzaj
Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 07.12.2011 tarih ve 162 sayılı yazısı görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde 20112012 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında okutulacak olan ders görevlendirmelerinin aşağıdaki
şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Programı
Dersin Adı
Sınıfı
Ormancılık
ve
Orman
Ürünleri
Ormancılık ve Orman
Ürünleri
Ormancılık ve Orman
Ürünleri (A Şubesi)
Ormancılık ve Orman
Ürünleri (A Şubesi II. Ö)
Ormancılık ve Orman
Ürünleri (B Şubesi)
Orman Rekreasyonu
ve Doğa Turizmi
Seminer
1ve 2
2
İstatistik Analiz ve
Kalite Kontrol
İstatistik Analiz ve
Kalite Kontrol
İstatistik Analiz ve
Kalite Kontrol
Kredi
I. ve II. Öğretim Görevlendirilen
Öğretim Üyesi
2 1 2,5 Öğr.Gör. Ömer Kamil ÖRÜCÜ
202
Öğr.Gör. Ömer Kamil ÖRÜCÜ
213
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz ÇATAL
213
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz ÇATAL
213
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz ÇATAL
3-Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ders Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve 463 sayılı yazısı ve Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve 164 sayılı yazısı görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya ve Coğrafya Bölümlerinde
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında okutulacak olan ders görevlendirmelerinin
aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü
Kimya
Dersin Adı
Organik Kimya Lab. II
Dersin Kredisi
042
Görevlendirilecek Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Samim YAŞAR
Coğrafya
Bitki Coğrafyası
202
Doç.Dr. Hüseyin FAKİR
4- Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Görevlendirmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 14.12.2011 tarih ve 173 sayılı yazısı görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri
Bölümlerinde 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında okutulacak olan ders
görevlendirmelerinin aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü
Bahçe Bitkileri
Tarla Bitkileri
Dersin Adı
Dersin Kredisi
Görevlendirilecek Öğretim Üyesi
Peyzaj Mimarlığına Giriş
303
Öğr.Gör. Ömer Kamil ÖRÜCÜ
5- Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Ders Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 15.12.2011 tarih ve 469 sayılı yazısı görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümünde 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında okutulacak olan ders
görevlendirmelerinin aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü
Makine
Mühendisliği
Makine
Mühendisliği
Dersin Adı
Dersin Kredisi
Görevlendirilecek Öğretim Üyesi
Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
2+0
Prof.Dr. Musa GENÇ
Orman Rekreasyonu ve
Doğa Turizmi
2+0
Doç.Dr. Hasan ALKAN
6- Öğrenci Yalçın EREN’in Ders Muafiyeti
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 14.12.2011 tarih ve 171 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümüne 2009 yılında yatay geçiş ile kayıt yaptıran ve bazı
derslerden muaf olmak için müracaat eden 0912003032 nolu öğrenci Yalçın EREN’in durumunun
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Uyum ve Mezuniyet Çalışma Grubu tarafından incelenmesi sonucunda
muaf olacağı derslerin aşağıdaki şekliyle uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Atatürk I.I. Tarihi I
Genel Matematik
Genel Botanik
Peyzaj Mimarlığına Giriş
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Türk Dili I
Yabancı Dil I
Başarı Notu
CC (62)
CB (79)
CB (79)
AA (95)
AA (95)
CB (79)
CB (79)
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:20.12.2011
TOPLANTI SAYISI:283
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr.Cahit BALABANLI
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
ALINAN KARAR SAYISI:4
KARARLAR
1- 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Orman Mühendisliği Bölümü, Orman
Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ders Görevlendirmeleri
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.12.2011 tarih ve 452 sayılı yazısı, Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.12.2011 tarih ve 163 sayılı yazısı ile Peyzaj
Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 07.12.2011 tarih ve 161 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj
Mimarlığı Bölümü 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı I. ve II. öğretim ders
görevlendirmelerinin, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Kurullarından geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
2-Süleyman Demirel
Görevlendirmesi
Üniversitesi
Eğirdir
Meslek
Yüksekokulu
Müdürlüğü
Ders
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 19.12.2011 tarih ve 174 sayılı yazısı görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde 2011-2012
Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında okutulacak olan ders görevlendirmelerinin aşağıdaki şekliyle
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Programı
Dersin Adı
Kredi
I.
ve
II.
Görevlendirilen
Öğretim Üyesi
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Kapalı Tohumlu Odunsu
Bitkiler
2+2
Doç.Dr. Atila GÜL
Öğretim
3- Fakültemiz Komisyonlarının Oluşturulması
Fakültemiz 2011 yılı Demirbaş Sayım Komisyonunun ekteki gibi oluşturulmasının
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
4- Prof.Dr. Musa GENÇ’in Talebi
Prof.Dr. Musa GENÇ’in 30.11.2011 tarihli dilekçesi görüşüldü.
İlgi yazıda bahsi geçen konuya ilişkin olarak; Prof.Dr.Musa GENÇ’in talebine binaen
Yükseköğretim Kurulu B.30.0.PER.0.00.00.01/01-5781 sayı ve 18.05.2011 tarihli kararları ile 1
Temmuz 2011-30 Eylül 2011 tarihleri arasında Prof.Dr.Musa GENÇ’i 3 ay süreyle Güney Afrika
Cumhuriyetine görevlendirilmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünün 1901/13456 sayı ve 02.08.2011 tarihli
yazıları ile, Fakültemiz 2011-2012 Güz Yarıyılı ders görevlendirmelerinin 15 Ağustos 2011 tarihine
kadar yapılarak Rektörlük Makamına gönderilmesi emredilmiştir. Bu itibarla Fakülte Yönetim
kurulumuzca ilgili ders görevlendirmeleri Orman Mühendisliği Bölüm Kurulundan geldiği şekliyle
01 Ağustos 2011 tarihinde yapılmış ve 15 Ağustos 2011 tarihinde Rektörlük Makamına
gönderilmiştir. Bilindiği gibi Fakültemizde 2011-2012 Eğitim-Öğretim dönemi 19 Eylül 2011
pazartesi günü başlamakta, halbuki Prof.Dr.Musa GENÇ’in görev süresi 30 Eylül 2011 Cuma günü
sona ermektedir. Bu itibarla adı geçen öğretim üyesi 2011-2012 güz yarıyılı Eğitim-Öğretim
döneminin ilk 2 haftası Güney Afrika Cumhuriyetinde görevlendirilmiş bulunmaktadır. Güney
Afrika Cumhuriyetine görevlendirme yapan Yükseköğretim Kurulundan Dekanlığımıza bugüne
kadar Prof.Dr.Musa GENÇ’in eski görevlendirmesinin iptal edilerek görev süresinin yeniden
düzenlendiği ve dönüş tarihinin 30 Eylül 2011 tarihinden 12 Eylül 2011 tarihine çekildiğine dair
resmi bir karar veya emir ulaşmamıştır.
Bu durumda Prof.Dr.Musa GENÇ’in YÖK’ün emirleri dışına çıkarak görevi tamamlamadan
12 Eylül 2011 tarihinde erken dönüş yapacağı ihtimali düşünülmemiştir. Dolayısıyla adı geçen
öğretim üyesinin YÖK’ün görevlendirmesi nedeni ile Eğitim-Öğretiminin ilk iki haftası Türkiye’de
bulunamayacağı ve derslere giremeyeceği anlaşılmıştır.
Bilindiği gibi Eğitim-Öğretimin yıl boyunca aksatılmadan yürütülmesi için her türlü önlemi
almak Anabilim Dalı, Bölüm Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Dekanlık Makamının temel
görevlerinden birisidir. Bu nedenle görevlendirmelerde bu husus dikkate alınarak değerlendirme
yapılmıştır.
Ayrıca Prof.Dr. Musa GENÇ tarafından talep edilen ve yaklaşık 10-11 haftadır Doç.Dr.Nebi
BİLİR tarafından yürütülmekte ve vize sınavı birkaç hafta önce yapılmış ve sonuçları ilan edilmiş
olan, Silvikültür Tekniği, Süs Bitkisi Yetiştiriciliği ve Bitki Fizyolojisi derslerinin 2011-2012 güz
yarıyılı döneminin tamamlanmak üzere olduğu ve şu anda Doç.Dr.Nebi BİLİR’den alınıp, Prof.Dr.
Musa GENÇ’e verilmesinin kaynak, usul ve tarz değişikliği yönünden öğrencilerin başarılarını
olumsuz yönde etkileyeceği düşünüldüğünden Prof.Dr.Musa GENÇ’in talebinin uygun olmadığına
oybirliğiyle karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:27.12.2011
TOPLANTI SAYISI:284
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr.Cahit BALABANLI
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
ALINAN KARAR SAYISI:19
KARARLAR
1- Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 23.12.2011 tarih ve 480 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2597-M-10 no’lu “Sütçüler ve Eğirdir Orman İşletmelerinde Karaçam İçin Uyumlu Gövde Çapı ve
Gövde Hacmi Modellerinin Geliştirilmesi” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Doç.Dr.
Ramazan ÖZÇELİK’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili
projeden karşılanacak şekilde 6 (altı) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
20-21-22 Ocak 2012
Sütçüler-Isparta
3
27-28-29 Ocak 2012
Eğirdir-Isparta
3
TOPLAM
6
2- Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 23.12.2011 tarih ve 487 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O435 no’lu “Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik
Edilebilirliğinin Araştırılması” adlı projesi kapsamında Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK’in aşağıda
belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve yakıt bedeli ilgili projeden karşılanacak
şekilde 6 (altı) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
06-07-08 Ocak 2012
Isparta-Bucak (Burdur)
3
13-14-15 Ocak 2012
Isparta-Bucak (Burdur)
3
TOPLAM
6
3- Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 23.12.2011 tarih ve 481 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2426-YL-10 no’lu “Türkiye’de Orman Kaynaklarının Maden İşletmeciliğine Tahsisine İlişkin
Çözümlemeler” adlı projesi kapsamında Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın aşağıda belirtilen tarihlerde
belirtilen yörelere belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve konaklama bedeli ilgili projeden
karşılanacak şekilde 2 (iki) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
07-08 Ocak 2012
Yöre
Gün
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
2
TOPLAM
2
4- Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 23.12.2011 tarih ve 482 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2802-YL-11 no’lu “Orman Endüstri İşletmelerinde Başarı Düzeyinin Belirlenmesi: Orman
Mahsulleri Entegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. Örneği” adlı projesi kapsamında Doç.Dr. Ahmet
TOLUNAY’ın aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve konaklama bedeli
ilgili projeden karşılanacak şekilde 3 (üç) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
13-14-15 Ocak 2012
Yöre
Gün
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
3
TOPLAM
3
5- Yrd.Doç.Dr. Mehmet EKER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 23.12.2011 tarih ve 483 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2565-M-10 nolu “Orman Yol Ağının Ormanın Konumsal Yapısı Üzerindeki Etkilerinin
Araştırılması” adlı proje kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER’in aşağıda
belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve yakıt giderlerinin ilgili projeden
karşılanacak şekilde 10 (on) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
01-02-03-04-05-06 Şubat 2012
Isparta-Bucak (Burdur)
6
09-10-11-12 Şubat 2012
Isparta-Bucak (Burdur)
4
TOPLAM
10
6- Yrd.Doç.Dr. Mehmet EKER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 23.12.2011 tarih ve 485 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O435 no’lu “Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik
Edilebilirliğinin Araştırılması” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Mehmet
EKER’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve yakıt bedeli ilgili
projeden karşılanacak şekilde 12 (oniki) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
07-08 Ocak 2012
Isparta-Bucak
2
12-13-14-15-16 Ocak 2012
Isparta-Bucak
5
19-20-21-22-23 Ocak 2012
Isparta-Bucak
5
TOPLAM
12
7- Yrd.Doç.Dr. Nevzat GÜRLEVİK’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 23.12.2011 tarih ve 486 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O435 no’lu “Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik
Edilebilirliğinin Araştırılması” adlı projesi kapsamında Yrd.Doç.Dr. Nevzat GÜRLEVİK’in aşağıda
belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve yakıt bedeli ilgili projeden karşılanacak
şekilde 9 (dokuz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
07-08-09 Ocak 2012
Isparta-Bucak (Burdur)
3
11-12 Ocak 2012
Isparta-Bucak (Burdur)
2
14-15 Ocak 2012
Isparta-Bucak (Burdur)
2
17-18 Ocak 2012
Isparta-Bucak (Burdur)
2
TOPLAM
9
8- Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Oğuz ÇOBAN’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 23.12.2011 tarih ve 484 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O435 no’lu “Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik
Edilebilirliğinin Araştırılması” adlı projesi kapsamında Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Oğuz ÇOBAN’ın
aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve yakıt bedeli ilgili projeden
karşılanacak şekilde 11 (onbir) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
07-08 Ocak 2012
Isparta-Bucak
2
12-13-14-15-16 Ocak 2012
Isparta-Bucak
5
19-20-21-22 Ocak 2012
Isparta-Bucak
4
TOPLAM
11
9- Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 23.12.2011 tarih ve 488 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2711-M-10 no’lu “Göller Yöresi Üvez (Sorbus L.) Taksonlarının Morfolojik ve Anatomik
Özellikleri” adlı proje kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in aşağıda
belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve (32 DU 033) plakalı özel aracının yakıt bedeli ilgili projeden
karşılanacak şekilde 8 (sekiz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
31 Aralık 2011-01 Ocak 2012
07-08 Ocak 2012
Bozburun Dağı (Denizli)
2
Yenişarbademli-Beyşehir
2
14-15 Ocak 2012
Sultan Dağları (Konya)
2
21-22 Ocak 2012
Bozburun Dağı (Denizli)
2
TOPLAM
8
10- Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 23.12.2011 tarih ve 489 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2956-YL-11 no’lu “Milas (Muğla) Yöresi Fıstık Çamlarının (Pinus pinea L.) Bazı Morfolojik
Özellikleri Üzerine Araştırmalar” adlı proje kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. İsmail
DUTKUNER’in aşağıda belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde
3 (üç) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
11-12-13 Ocak 2012
Muğla-Milas
3
TOPLAM
3
11- Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 23.12.2011 tarih ve 490 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2959-YL-11 no’lu “Konya Yöresinde Odun Kömürü (Mangal Kömürü) Yapımında Kullanılan
Türler ve Bunun Odun Kömürü Kalitesi Üzerine Etkileri” adlı proje kapsamında proje yürütücüsü
Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in aşağıda belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden
karşılanacak şekilde 3 (üç) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
18-19-20 Ocak 2012
Karaman-Konya
3
TOPLAM
3
12- Doç.Dr. Kürşad ÖZKAN’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 23.12.2011 tarih ve 491 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
2560-M-10 no’lu “Sütçüler Yöresinde Ağaç ve Çalı Türlerinin Yayılışı İtibariyle Yetişme Ortamı
Sınıflandırılması ve Haritalanması” adlı projesi kapsamında proje yürütücüsü Doç.Dr. Kürşad
ÖZKAN’ın aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden
karşılanacak şekilde 20 (yirmi) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
30-31 Aralık 2011-01-02 Ocak 2012
06-07-08-09 Ocak 2012
Isparta-Sütçüler
4
Isparta-Sütçüler
4
13-14-15-16 Ocak 2012
Isparta-Sütçüler
4
20-21-22-23 Ocak 2012
Isparta-Sütçüler
4
27-28-29-30 Ocak 2012
Isparta-Sütçüler
4
TOPLAM
20
13- Yrd.Doç.Dr. Samim YAŞAR’ın Görev Süresinin Uzatılması
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.12.2011 tarih ve 170 sayılı yazısı
görüşüldü.
Aşağıda Ünvanı ve Adı-Soyadı yazılı Öğretim Elemanımızın 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 23. Maddesi uyarınca görev süresinin bitiş tarihinden itibaren karşısında belirtilen süre
kadar uzatılarak, yeniden atanmasının uygunluğuna ve önerinin Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Kurum
Görev Süresi Önerilen
Sicil No
Ünvanı
Adı ve Soyadı
Bitiş Tarihi Uzatma Süresi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------2575
Yrd.Doç.Dr.
Samim YAŞAR
13.02.2012 3 Yıl
14-Kayıt Silme
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 23.12.2011 tarih ve 492 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü aşağıda adı geçen öğrencisinin Süleyman Demirel
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26/a. maddesi gereğince
kendi isteği ile Fakültemizden kaydının silinmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü
Orman Mühendisliği
Öğrenci No
1112001003
Öğrenci Adı Soyadı
Birkan ORTAKARACA
15- Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in Not Düzeltme İsteği
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 23.12.2011 tarih ve 493 sayılı yazıları görüşüldü.
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarılında aşağıdaki öğrencinin belirtilen dersten almış
olduğu vize sınavı notunun dersi veren öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER tarafından
sehven yanlış yazıldığından, öğrencinin yeni notunun aşağıdaki gibi düzeltilerek sisteme
işlenmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Genel Botanik
Adı Soyadı
Abdullah BAYIR
Numarası
1012001082
Eski Notu
Girmedi
Yeni Notu
20
16- Bitirme Ödevi Notu
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 23.12.2011 tarih ve 494 sayılı yazıları görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü aşağıda adı geçen öğrencisinin Bitirme Ödevi
notunun aşağıdaki şekliyle sisteme işlenmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.
Bölümü
Orman Mühendisliği
Öğrenci No
0712001005
Öğrenci Adı Soyadı
Ramazan ÖNCEL
Bitirme Ödevi Notu
90 (Doksan)
17- Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.12.2011 tarih ve 495 sayılı yazısı ile Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.12.2011 tarih ve 171 sayılı yazısı ve Peyzaj
Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 05.12.2011 tarih ve 150 sayılı yazısı görüşüldü.
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı Kurum içi yatay geçiş kontenjanlarının aşağıdaki şekilde
belirlenmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Geçiş Yapılabilen
Bölümler
Geçiş Yapabilecek
Bölümler
Orman Endüstri
Mühendisliği, Peyzaj
Orman Mühendisliği
Mimarlığı, Biyoloji,
Çevre Mühendisliği
Orman Mühendisliği, İnşaat,
Tekstil ve Makine
Orman Endüstri
Mühendisliği-I. Öğretim için
Mühendisliği
İngilizce Hazırlık Sınıfı almış
olmak ya da İngilizce hazırlık
eğitiminden muaf olmak
Sınıf kontenjanlarının yoğun
olması nedeniyle kurum içi
Peyzaj Mimarlığı
yatay geçiş kontenjanı
bulunmamaktadır.
Sınıf
Dönem
Öğretimi
1
1
2
2
1
2
1
2
2
4
4
2
4
2
I. Öğretim
II. Öğretim
I. Öğretim
II. Öğretim
I. Öğretim
I. Öğretim
II. Öğretim
Kurum İçi
Yatay
Geçiş
Kont.
5
5
5
5
1
3
1
2
4
II. Öğretim
1
-
-
-
-
18- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ders Görevlendirmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.12.2011 tarih ve 173 sayılı yazısı
görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve
Endüstriyel İlişkiler ve Ekonometri Bölümlerinde 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı
ders görevlendirmesinin aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü
ÇEKO
Dersin
Kodu
CEK306
Dersin Adı
Kredisi
İş
303
Değerlendirmesi
Öğretim
Türü
I.-II. Öğr.
Görevlendirilen Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Abdullah SÜTÇÜ
Ekonometri EKO308
Veri Analizi
303
I. Öğr.
Yrd.Doç.Dr. İ.Halil ÖZDAMAR
Ekonometri EKO310
İstatistiksel
Kalite Kontrol
303
I. Öğr.
Yrd.Doç.Dr. İ.Halil ÖZDAMAR
19- Ahşap Yüzey İşlemleri Dersi Notlarının Sisteme İşlenmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.12.2011 tarih ve 172 sayılı yazısı
görüşüldü.
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarılı 3. sınıf dersi olan “Ahşap Yüzey işlemleri”
dersinin vize sınavı notlarının dersi veren öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ali VAR tarafından
sehven sisteme işlenmemesi nedeniyle öğrencilerin vize notlarının Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü Bölüm Kurulunda geldiği ekteki şekliyle Öğrenci Bilgi Sistemine işlenmesinin
uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.
Download

2011 yılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları