KAYIT YENİLEMELERDE YAPILACAK OLAN İŞLEMLER SIRASI
PROGRAM ÜCRETLERİ
( www.cag.edu.tr / Akademik Birimler / Sosyal Bilimler Enstitüsü/ )







İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı/ Program Ücreti
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı/ Program Ücreti
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı/ Program Ücreti
İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı/ Program Ücreti
İşletme Yönetimi Doktora Programı/ Program Ücreti
Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı/ Program Ücreti
Psikoloji Yüksek Lisans Programı/ Program Ücreti
Peşinatlar bankaya yatırılacak olup, yatırılan peşinat dekontu ile birlikte
kayıt yenilemeye gelinecektir.
BURS ONAY FORMU
( Burs Onay Formuna Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz )
Kayıt anında kazanılan burslar 2 yıl = 4 dönem geçerli olup, kazanılan bursun
devam edebilmesi için Normal Kayıtlı öğrenciler kayıt tarihi ile kayıt yenilenen tarih
arasındaki süre / dönemin en fazla 2 yıl = 4 dönem olması gerekmektedir. Ancak
süresi / dönemi 3 yıl = 5. Dönemi ve 6. Dönemine uzatanların bursu kesilmektedir.
Tezli Programda kayıtlı olup, Tez yazmakta olanlar için Tez = 2 ders olup,
ücretlerini uzattıkları her dönem için burssuz ücretten ödeyeceklerdir.
Tezsiz programda kayıtlı olanlar ise mezuniyetleri için gerekli 11 derse
tamamlamak için gerekli ders sayısı kadar burssuz olarak ders ücretini ödemelerini
gerekmektedir.
Özel Öğrenci statüsünde programa ders almak için burssuz kayıt yaptırmış
olanlar ALES’ ten en az 55.000 – üstü puan aldıkları tarihten itibaren ve Enstitü
Müdürlüğüne / Sekreterliğine verdikleri tarih / dönemde Normal Öğrenci
statüsüne geçtiklerinden bu tarih / dönemi hesaplayarak kayıt yeniledikleri dönem
arasında 2 yıl = 4 dönem olacak şekilde bursları devam edeceğinden kayıt yenileme
ücretlerini bu şekliyle ödemeleri gerekmektedir.
DERS KAYIT FORMLARI
( www.cag.edu.tr / Akademik Birimler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / )
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı/ Güz ve Bahar (2014 - 2015) Dönemlerinde Açılan Dersler
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı/ Güz ve Bahar (2014 - 2015) Dönemlerinde Açılan Dersler
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı/ Güz ve Bahar (2014 - 2015) Dönemlerinde Açılan Dersler
İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı/ Güz ve Bahar (2014 - 2015) Dönemlerinde Açılan Dersler
 İşletme Yönetimi Doktora Programı/ Güz ve Bahar (2014 - 2015) Dönemlerinde Açılan Dersler
 Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı/ Güz ve Bahar (2014 - 2015) Dönemlerinde Açılan Dersler
 Psikoloji Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı/ Güz ve Bahar (2014 - 2015) Dönemlerinde Açılan Dersler




ALES SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR ÇIKTI
( ALES Geçerlilik Süresi 3 yıldır )
www.osym.gov.tr
https://sonuc.osym.gov.tr
Kayıt anında Enstitü Müdürlüğüne / Sekreterliğine verilen ALES puanlarını
gösterir ALES Sınav Sonuç Belgeleri olup, ikinci bir ALES’ ten bir üst bursu kazanmak
için ALES sınavına girip burslar için yeterli puanı alarak yeni bursu 2 yıl = 4 dönemi
süreleri içinde kazananlar kalan dönemlerine yeni aldıkları ALES Sınav Sonuç
belgelerinden 2 adet https://sonuc.osym.gov.tr adresinden alınacak olan çıktılar
üzerine web adresinin düşmesini sağlayarak çıktılarını alıp, Enstitü Müdürlüğüne /
Sekreterliğine onaylattıktan sonra kayıt yenilemelerini yeni bursları üzerinden
kalan dönemleri için yapacaklardır. Burs süreleri kayıt tarihi ile kayıt yenileme
dönemi arasındaki sürenin 2 yıl = 4 dönemi için geçerlidir.
MUHASEBE – MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNDEN
( Aşağıda Belirtilen Bu 4 (Dört) Evraklarla İmza – Onay Alınacaktır )




Bursu devam edenler için Burs Onay Formunun Çıktısı
ALES Sınav Sonuç Çıktıları ( 2 Adet )
Bankaya yatırılan Peşinat Dekontunun Çıktısı
Kayıtlı olunan Programa ait Ders Kayıt Formu
Tez yazacak olanlar ise yukarıda belirtilen 4 (dört) adet formlara ek olarak
TEZ DANIŞMANI ONAY FORMUNUN çıktısını aşağıdaki linkten çıkartarak gerekli
olan yerlerin doldurulup, öğrenci tarafından imzalandıktan sonra diğer birimlere
onaylatılacak yerleri onaylattıktan sonra Enstitü Müdürlüğüne / Sekreterliğine
diğer evraklarla birlikte teslim edeceklerdir.
FORMLAR İÇİN
( LÜTFEN AŞAĞIDAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ )


Tez Danışmanı Onay Formu
Burs Onay Formu
….. / …… / 20……
TEZ DANIŞMANI ONAY FORMU
T.C
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’ NE
Enstitünüz ………………………………………… Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
…………..…..… nolu öğrencinizim. Tez danışmanı olarak ………………………………………….……..………..………...
ile çalışmak istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Tez Çalışma Günü: ……………
ÖĞRENCİNİN;
T.C. No
: ……………………………………….…………………
Tez Çalışma Saati: …………….
Adı - Soyadı : …………………………………………………………
İMZA
: ………………………………………………………….
Tez Alanı : …………………………….…………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Muhtemel Tez Konusu :……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Muhasebe Onayı
Tez Danışmanı İmzası
…………………………….......
……………..…………………
Ana Bilim Dalı Başkanı;
Adı – Soyadı: ………………………………..………………...
Unvanı
: ………………………………..…………………
İmzası
: …………………………………..………………
ENSTİTÜ MÜDÜRÜNÜN ONAYI
………. / ….... / 20……..
Enstitü Müdürünün Adı – Soyadı : …….........................................................
Unvanı
: …………………………………………………………….
İmzası
: ………………………..………...........................
BURS ONAY FORMU
……… / …….. / 20…….
T.C
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİNİN:
ADI – SOYADI
:
PROGRAMI
:
I - ALES TARİHİ (KAYIT ANINDAKİ ALES)
:
I – ALES TÜRÜ VE PUANI
:
II - ALES TARİHİ (Bir Üst Bursu Kazananlar İçin):
II - ALES TÜRÜ VE PUANI
:
BURS ORANI
:
KAYIT DÖNEMLERİ
:
MUHASEBE ONAYI
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ONAYI
Ahu KOCAHAN
Yrd. Doç. Dr. Murat KOÇ
REKTÖRLÜK MAKAMININ ONAYI
…….. / ……… / 20…….
Prof. Dr. Halil Çetin BEDESTENCİ
Download

KAYIT YENİLEMELERDE YAPILACAK OLAN