Hazırlayan: Dilara SÜLÜN
İzmir Ticaret Odası
G-20 2015 YILINDA TÜRKİYE BAŞKANLIĞINA GEÇECEK
26 Eylül 1999 tarihinde G7 Maliye Bakanları zirvesinde kurulan “G20”, uluslararası finansal sistem
ve finansal istikrarın arttırılmasını hedefleyen, bu amaç doğrultusunda ülkelerin görüş alışverişi ve
işbirliği yapmak üzere dahil oldukları önemli bir platformdur.
G-20’nin önemi, 2007-2008 yıllarında Amerika’da başlayan ve sonrasında da etkileri tüm dünyaya
yayılan küresel kriz ile birlikte daha da artmıştır. Dünyanın önde gelen sanayileşmiş ve gelişmekte
olan ülkelerini bir araya getiren G20, küresel ekonominin yüzde 85'ini oluşturuyor. Yine bu
ülkeler, dünya ticaretinin yüzde 80'ini gerçekleştiriyor ve bu ülkelerin nüfusu dünya nüfusunun
üçte ikisine denk geliyor.
G-20 Üyeleri
Asya
Avrupa
Amerika
Ortadoğu – Afrika
Avustralya
Çin
Endonezya
Güney Kore
Hindistan
Japonya
Almanya
Birleşik Krallık
Fransa
İtalya
Rusya
Türkiye
Avrupa Birliği
A.B.D
Arjantin
Brezilya
Kanada
Meksika
Suudi Arabistan
Güney Afrika Cumhuriyeti
Uluslararası Kuruluşlar
Dünya Bankası
Uluslararası Para Fonu (IMF)
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD
Finansal İstikrar Kurulu - FSB
Davetli Ülkeler (2014)
İspanya
Senegal
Yeni Zelanda
Myanmar
Singapur
Moritanya
G-20 dönem başkanlığı üye ülkeler tarafından bir yıllık bir süre için üstlenilmektedir. Sistematik
sürekliliği sağlayabilmek için Üçlü Yapı (Troyka) oluşturulmuştur.
Üçlü Yapı aşağıdaki şekilde oluşur:
• Bir önceki dönem başkanı
• Mevcut dönem başkanı
• Bir sonraki dönem başkanı
G-20 bünyesinde iş dünyasının, gençlerin, sivil toplumun ve çeşitli düşünce kuruluşlarının ayrı ayrı
temsil edildiği yan hatlar bulunmaktadır. B-20 kapsamında özel sektör temsilcileri ticaretten
finansal düzenlemelere, gıda güvenliğinden yeşil büyümeye, istihdamdan yatırıma kadar geniş bir
yelpazedeki konulara ilişkin kakı sağlamakta ve G-20 platformunda Liderlere sunulmak üzere
çeşitli öneriler geliştirmektedir. Sorunları pratikte bire bir yaşayan aktörler olarak B-20
temsilcilerinin sundukları öneriler, G-20’nin resmi hatları içerisinde geliştirilen çözüm yollarının
gerçekçi ve uygulanabilir olması açısından da ayrıca önem taşımaktadır.
Hazırlayan: Dilara SÜLÜN
İzmir Ticaret Odası
1 Aralık 2013 tarihinde başlayan Avustralya Dönem Başkanlığı, 1 Aralık 2014 tarihi itibariyle
ülkemize geçecek olup, 30 Kasım 2015 tarihine kadar sürecektir.
Türkiye 2015 G-20 Dönem Başkanlığı Gündemi

Avustralya’nın Dönem Başkanlığında büyümeye odaklanması nedeniyle, büyüme vurgusu
korunacak ve çok yıllı bir ana tema olarak belirlenen Büyüme Stratejilerinde yer alan ülke
taahhütlerinin «uygulanmasına» ve «izlenmesine» odaklanılacaktır. G-20’deki diğer birçok
çalışma alanı, “büyüme” genel amacı ile irtibat içerisinde ele alınacaktır1.

Birçok konu başlığında, tasarım aşaması, Türkiye dönem başkanlığında tamamlanarak,
uygulama aşamasına geçilecektir. Uygulamaların, etkili, zamanlı ve tutarlı olması
Türkiye’nin G-20’deki temel bir görevi olacaktır.

Uygulama aşamasına geçmiş reformların, üye ülkeler ve özellikle gelişmekte olan ülkeler
üzerindeki etkileri yakından takip edilecek ve gerekirse, düzenlemelerde ince ayarlamalar
yapılacaktır.

Türkiye, G-20 bünyesinde ele alınan tüm konularda en az gelişmiş ülkelere vurgu yapacak
ve EAGÜ perspektifini G-20’ye güçlü şekilde yansıtmaya odaklanacaktır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, G20'nin iş dünyası kolu
olan B20’nin dönem başkanlığını Avustralya B 20 Başkanı Richard Goyder'den devralmıştır. Sayın
Hisarcıklıoğlu'nun dönem başkanlığı sürecince yapılacak etkinliklerle, 5 bin iş dünyası temsilcisi
Türkiye'ye gelecek ve küresel ekonominin geleceğini tartışılacaktır.
B20 sürecine olabildiğince iş dünyası liderlerinin dahil edilmesi gerekmektedir. Sayın Rıfat
Hisarcıklıoğlu’nun dönem başkanlığı süresinde gerçekleştirilecek olan çalışma alanları aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir.





Uluslararası ticaret,
Altyapı ve yatırımlar,
Finansman,
İstihdam
Yolsuzlukla mücadele
Türkiye'nin B20'ye en önemli katkısı "KOBİ'ler ve Girişimcilik" alanında yeni bir görev gücü
kurulması olacaktır. B20'yi sadece büyük ve çok uluslu şirketlerin tekelinden çıkartılması,
KOBİ'lerin G20'nin desteğini alabilmesi hedeflenmektedir.



15 Aralık 2014 tarihinde İstanbul’da, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın katılımıyla B20
Türkiye Başlangıç Toplantısı yapılacak olup, 300’e yakın işadamı bir araya gelecektir.
21 Ocak 2015 tarihinde Davos’ta dünyanın önde gelen iş adamlarıyla bir araya
gelinecektir.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü G-20 ve
IMF Dairesi Başkanlığı Raporu.
1
Hazırlayan: Dilara SÜLÜN
İzmir Ticaret Odası



Şubat başında Ortadoğu'da, şubat sonunda Latin Amerika’da, mart başında Hindistan’da,
martın ikinci haftası Çin’de, 26 Mart’ta Inter-American Development Bank Organizasyonu
yanında Kore’de, 28 Mart’ta ASEAN Toplantısı etrafında Malezya’da, 17 Nisan’da
IMF/Dünya Bankası İlkbahar Toplantıları’nın yanında Washington’da, 2 Mayıs’ta Asya
Kalkınma Bankası Toplantıları etrafında Azerbaycan’da, 6-8 Mayıs’ta Dünya Ekonomik
Forumu kapsamında Meksika’da, 2-3 Haziran’da OECD Toplantıları etrafında Paris’te, 3-5
Haziran’da Güney Afrika’da, 10-12 Haziran’da ise Torino’da bölgesel istişare toplantıları
düzenlenecektir.
İkinci ve en büyük yurtiçi organizasyon B20 Konferansı, Eylül 2015’in ilk yarısında
İstanbul’da yapılacaktır. Yaklaşık bin kişilik katılım öngörülmektedir.
Üçüncü yurtiçi organizasyon olan B20 Zirvesi, G20 Zirvesi ile eş zamanlı olacaktır. B20
Zirvesi, B20 üyeleriyle G20 liderlerini bir araya getirecek; işadamlarının liderler ile aynı
masa etrafında, aracısız konuşma imkânına sahip olacağı vurgulanmaktadır.
Odamızda da, 23 Eylül 2014 tarihinde Avustralya Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği içinde, iş
adamları ve akademisyenlerin katılımı ile “Avustralya ve Türkiye G-20 Troykası: Büyüme ve
İstihdam” konulu toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda, dünya ekonomisinin yüzde 80’ini oluşturan
ülkelerin oluşturduğu G-20’nin, ekonomik çalışmaların yanında uluslararası kalıcı barışa da önem
vermesi gerektiği Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ekrem Demirtaş tarafından belirtilmiştir.
Türkiye’nin dünya çapında yaşanan açlık, sefalet ve hastalıklara duyarsız kalmadığını, G -20
organizasyonunun ekonomik faaliyetlerin yanından dünyada yaşanan gelişmelere de önem
vermesi gerektiği yine Odamız tarafından ifade edilmiştir.
Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Hakan Tokaç, Türkiye’nin G-20 dönem
başkanlığı hakkında bilgi vermiş ve dönem başkanlığımız süreci içinde ülkemizde 80'i aşkın aktivite
gerçekleşeceğini belirtmiştir. Bu çerçevede bu etkinliklerin en az 10 tanesinin İzmir'de
gerçekleştirilmesi talebimiz iletilmiştir.
Download

G-20 2015 YILINDA TÜRKİYE BAŞKANLIĞINA GEÇECEK 26 Eylül