Hazırlayan: Dilara Sülün
İzmir Ticaret Odası
“AVUSTRALYA VE TÜRKİYE G-20 TROYKASI: BÜYÜME VE İSTİHDAM” Toplantısı
Gelişmiş ülkeler olarak bilinen G-20’nin dönem başkanlığının 1 Aralık’ta Türkiye’ye geçecek
olması nedeniyle, İzmir Ticaret Odası ve Avustralya Büyükelçiliği işbirliğinde 23 Eylül 2014
tarihinde “Avustralya ve Türkiye G-20 Troykası: Büyüme ve İstihdam” konulu toplantı
düzenlenmiştir.
Toplantıya Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi James Larsen, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem Demirtaş, Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Hakan Tokaç,
işadamları ve akademisyenler katılmıştır.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, dünya
ekonomisinin yüzde 80’ini oluşturan ülkelerin bulunduğu G-20’nin ekonomik çalışmaların yanında
uluslararası kalıcı barışa da önem vermesi gerektiğini söylemiştir.
Sayın Ekrem Demirtaş, Türkiye’nin dünya çapında yaşanan açlık, sefalet ve hastalıklara duyarsız
kalmadığını belirtmiştir. G -20 organizasyonunun ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra dünyada
yaşanan gelişmelere de önem vermesi gerektiğini dile getiren Demirtaş, “G-20, 2008 krizinden
sonra önemi artan bir organizasyon. İzmir Ticaret Odası olarak Türkiye’nin 2015’teki G-20
dönem başkanlığını önemsiyoruz” demiştir. Sayın Demirtaş, Türkiye’nin uluslararası alandaki
çalışmalarına değinerek ülkemizin dünyada yaşanan açlık sefalet ve hastalıklara duyarsız
kalmadığını, yaşanan savaşlar neticesinde sınırlarımızı milyonlarca kişiye açtığımızı ve son bir
haftada 147 bin kişinin ülkemize sığındığını ifade etmiştir. Sayın Demirtaş, Afrika’da hala insanlar
açlıktan savaştan ve iyi olmayan koşullar nedeniyle öldüğünü, Türkiye’nin bu durumu değiştirmek
için hiçbir karşılık olmaksızın orada okullar yaptığını, kuyular açıp hastaneler inşa ettiğini, 3 yılda 2
milyar doları aşan bir yardımın söz konusu olduğunu bildirmiştir.
Sayın Demirtaş, Türkiye’nin G-20 dönem başkanlığını almasının ardından Türkiye'de 80'i aşkın
aktivite gerçekleşeceğini belirterek, “ Bunların en az 10 'unun İzmir'de olmasını bekliyoruz.
Ekonomideki ağırlığımız ve Türkiye'deki yerimiz göz önüne alınarak İzmir'de aktif rol oynamalı. Biz
elimizden gelen desteği vermeye hazırız" demiştir.
Ayrıca Amerika ve Avrupa Birliği arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın Türkiye’yi de
kapsayacak şekilde genişlemesi gerektiğini söylemiş, bunun yapılmaması halinde Türkiye’nin
ticarette zor durumda kalacağını belirtmiştir.
Sayın Demirtaş’ın ardından toplantıda konuşan Avustralya Ankara Büyükelçisi Sayın James Larsen,
G-20’nin Avustralya ve Türkiye gibi ülkeler açısından önemli ekonomik ve ticari fırsatlar yarattığını
söylemiştir. Büyükelçi Larsen, “G-20 ile bir araya gelen liderler dünyadaki finansal sistemin daha
iyi olması için konuşuyor, önlemler alarak büyüme stratejilerini ve istihdamı belirliyorlar. Çünkü
yoksulluğa karşı en büyük silah ekonominin güçlü olmasıdır. G-20, bu noktada devreye girerek
ekonomik esnekliği sağlamak için çalışmaktadır. Sadece zengin ulusların ekonomilerinin değil,
gelişmekte olan ülkelerin büyümesi çok önemlidir. Ayrıca özel sektöre destek verilmelidir.
Ekonomik büyüme tahminleri hep aşağı gidiyor. Demek ki yapılacak çok işimiz var. Bizce G-20 iyi
bir programla önemli bir fark yaratacaktır. Yüzde 2’lik ek büyüme gerçekleştirse trilyonlarca dolar
gelir ve milyonlarca istihdam anlamına gelecektir” demiştir.
Hazırlayan: Dilara Sülün
İzmir Ticaret Odası
Sayın Larsen de dışlayıcı anlaşmalara her zaman karşı olduklarını vurgulayarak, söz konusu Serbest
Ticaret Anlaşması’nın (STA) Türkiye açısından önemini yakından bildiklerini aktarmış ve “STA’da
dışlayıcı sonuçların olmaması gerektiğini sadece iki tarafın yararı için çalışan anlaşmaların aslında o
kadar da iyi olmadığını belirtmiştir. G-20’nin de bunun üzerinde durması gerektiğini ve küresel
kurallara dikkat ederek dışlamacılığı engellemesi gerektiğini vurgulamıştır. Büyükelçi Larsen,
Avustralya’nın İzmir’e büyük önem verdiğini dile getirerek, “İzmir harika bir kent. İlişkilerimizin
gelişmesinden mutluluk duyacağım. Türkiye’nin tüm bölgelerine önem veriyoruz ama İzmir’in yeri
ayrı” demiştir.
Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Sayın Hakan Tokaç da toplantıda bir
sunum yaparak, Türkiye’nin devralacağı dönem başkanlığı içerisinde nasıl bir yapılanma olacağını
ve ne gibi çalışmalar olacağını, kurulacak olan çalışma komisyonlarını anlatmıştır. Teknik çalışmalar
hakkında bilgi veren Sayın Tokaç’ın sunumunun ardından toplantı soru ve cevaplar kısmı ile son
bulmuştur.
Download

“AVUSTRALYA VE TÜRKİYE G