İTÜ GELİŞTİRME VAKFI
ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Konu: Yeni Kayıt
Tarih: 25.06.2014
Değerli Veli,
2014–2015 Eğitim-öğretim yılı için ön kayıt işlemleri başvuruları doğrudan okulumuza
gelerek ya da web sitemiz üzerinden (www.itugvo.k12.tr ) online olarak yapılmaktadır. Yeni
kayıt işlemleri, aşağıdaki çizelgede belirtilen Kayıt Takvimi içinde yapılacaktır. 2014–2015
öğretim yılı ücretleri aşağıda bilginize sunulmuş olup, tüm kayıt işlemleri 09.00–16.00 saatleri
arasında Özel Ekrem Elginkan Lisesi'nde gerçekleşecektir. Kayıtlar için gerekli evrak listesi
aşağıda belirtilmiştir.
Bilgilerinize saygılarımla rica erdim.
Kudret ULUKÖY
Okul Müdürü
TEOG ÖZEL OKULLAR SİSTEMİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ
TEOG 8. Sınıf Ortak Sınavlar
Sınav Sonuç İlanı
Taban Puan İlanı
I. Ön Kayıt Dönemi
II. Ön Kayıt Dönemi
III. Ön Kayıt Dönemi
Son Kayıt Dönemi
1.Sınav: 28-29 Kasım2013, Mazeret:14-15 Ar.13
2.Sınav: 28-29 Nisan 2014,
Mazeret: 10-11 May. 14
1.Sınav: Ocak 2014
2. Sınav: Haziran 2014
21 Temmuz 2014 Pazartesi
4-5 Ağustos 2014
Ön Kayıt
6-7 Ağustos 2014
18-19 Ağustos 2014
20-21 Ağustos 2014
25-26 Ağustos 2014
27-28 Ağustos 2014
Kesin Kayıt
Ön Kayıt
Kesin Kayıt
Ön Kayıt
Kesin Kayıt
01 Eylül 2014'ten itibaren Özel Okullar Kayıt Komisyonunca
alınacak karara göre belirlenecektir.
1. 2014–2015 Öğretim yılı eğitim ücreti, 29.975 TL dır. KDV oranı %8’dir.
2. Kayıt takvimi süresi içinde yapılan peşin ödemede %8 indirim uygulanacaktır.
3. İTÜ mezunu velilerimizin çocuklarına ve torunlarına, İTÜ GVO Dr. Natuk Birkan ve Beylerbeyi
Ortaokulu mezunlarına eğitim ücretinden % 10 indirim yapılacaktır.
4. Kardeş indirimi; eğitim ücreti üzerinden 1.çocuğa tam ücret, 2’inci çocuğa %10, 3’üncü
çocuğa ise %20 indirim yapılacaktır.
5. Ödemelerin % 20’si kayıt sırasında peşin, geri kalanı 8 eşit taksitte alınacaktır.
Kayıt İçin İstenen Evrak Listesi
1. Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi
2. 2014 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi 8. Sınıflar TEOG Sonuç Belgesi(Okul
müdürlüğü onaylı)
3. Aşı kartının fotokopisi
4. Okula devam etmesinde sakınca olmadığını gösteren doktor raporu
5. Banka Dekontu( yıllık toplam ücretin %20 peşinatını veya yıllık peşin ödemeyi gösteren
hesap belgesi )
6. Banka ve Kültürel A.Ş. tarafından kaşeli-imzalı ödeme planı
7. 6 adet Fotoğraf
8. 1’er adet anne-baba fotoğrafı
9. Mensup Belgesi ( İTÜ Personel Daire Başkanlığından imzalı, mühürlü ) ( Mensup Veliler için;
Sadece anne ya da baba )
10. Mezun Belgesi ( Mezun veliler için; Anne, baba, büyükanne, büyükbaba )
11. Veli Yükümlülük Taahhütnamesi kayıt sırasında okul yetkilisi tarafından imzalanmak üzere
verilecektir.
Bankadan “Kayıt ” için İstenen Evrak Listesi
1. 2014–2015 Eğitim-öğretim döneminde; Okullarımız TEB Maslak Şubesi ile çalışacaktır.
2. Gelir sahibi olan velilerimizden nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgâh senedi ya da en son aya
ait kendi veya eşi adına fatura gerekmektedir.
3. Kayıt yaptırmaya gelen kişi gelir sahibi değil ise; nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgâh senedi
ya da en son aya ait kendi veya eşi adına olan fatura ile birlikte, (adı geçen banka gelir sahibi
olan velinin kefaletini aradığından ) gelir sahibi olan aile bireyi bilahare TEB Maslak
Şubesi’ne giderek kredi sözleşmesi imzalayacak ve bundan sonra kredili mevduat hesabı
açılabilecektir.
Banka Hesabı: Kültürel A.Ş, Hesap No: 140 54 048, Şube Kodu: 129, Banka ve Şubesi: TEB –
Maslak
IBAN
: TR49 0003 2000 0000 0014 0540 48
NOT: Peşinat tutarını " 140 54 048 " No' lu hesap numarasına havale/EFT ile gönderebilir ya da
Kayıt Takvimi Süresince okulumuzda bulunacak olan banka görevlisine ödeyebilirsiniz.
Download

25.06.2014 Değerli Veli, 2014–2015 Eğitim