Geçici Teminatın İadesi
1- Başvuru Dilekçesi
2- SGK ilişiksizlik belgesi
3- Vergi Borcu Yoktur Yazısı
4- Geçici Kabul Tutanağı
5- Teminatın tamamının ödeneceği hallerde
Kesin Teminat İadesi
1- Başvuru Dilekçesi
2- Kesin Kabul Tutanağı
3- SGK ilişiksizlik belgesi
4- Vergi Borcu Yoktur Yazısı
5- Yetki Belgesi
Not : Yukarıdaki belgelerin aslı yada noter onaylı örneği yada İdarece aslı görülerek
onaylanacak örneği sunulacaktır
Download

Geçici Teminatın İadesi 1- Başvuru Dilekçesi 2