İŞİN MAHİYETİ
1.GRUP İLÇELER
10 VE
1-3 4-9 DAHA
İŞÇİLİ İŞÇİLİ FAZLA
İŞÇİLİ
İŞÇİSİZ
İŞÇİSİZ
TABLO- 1
MERKEZ
1-3
4-9
İŞÇİLİ İŞÇİLİ
2.GRUP İLÇELER
10 VE
DAHA
FAZLA
İŞÇİLİ
İŞÇİSİZ
2015 YILI SM ve SMMM ÜCRETLERİ
10 VE
1-3
4-9 DAHA
İŞÇİLİ İŞÇİLİ FAZLA
İŞÇİLİ
DEFTER TUTMA
İŞLETME DEFTERİ
1.
2.
3.
A-
B-
4.
A-
B-
C-
D-
E-
5.
A-
a) Taşımacılık
b) Hizmet
c) Alım-Satım
d) İmalat-İnşaat
e) Apartman-Site-İşhanı
SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ
DERNEKLER ve VAKIFLAR
Dernekler
a) Merkez
b) Şubeler
Vakıflar
a) Merkez
b) Şubeler
BİLANÇO ESASINA GÖRE TUTULAN DEFTERLER
Şahıs Firmaları
a) Hizmet
b) Alım-Satım
c) İmalat-İnşaat
d) Apartman-Site-İşhanı
Adi Ortaklık, Kollektif ve Adi Komandit
a) Hizmet
b) Alım-Satım
c) İmalat-İnşaat
Hisseli Komandit ve Ltd.Şti.
a) Hizmet
b) Alım-Satım
c) İmalat-İnşaat
Anonim Şirketler
a) Hizmet
b) Alım-Satım
c) İmalat-İnşaat
Kooperatifler
a) Köy Kalkınma ve Orman Kooperatifi
b) Esnaf Kefalet Kooperatifi
c) Turizm-Tüketim Kooperatifi
d) Taşımacılık Kooperatifi
e) Üretim-Satış ve Yapı (İhale Usulü ile) Kooperatifi
f) Yapı (Emanet Usulü) Kooperatifi
BEYANNAME İMZALAMA YETKİSİ İLE BİR İŞYERİNDE
135
135
135
210
210
210
150
150
150
220
220
220
185
185
185
275
275
275
250
250
250
380
380
380
125
125
125
185
185
185
140
140
140
200
200
200
165
165
165
240
240
240
240
240
240
345
345
345
115
115
115
180
180
180
125
125
125
185
185
185
160
160
160
230
230
230
215
215
215
320
320
320
210
125
220
135
275
175
380
235
185
115
200
125
240
150
345
220
180
110
185
115
230
160
320
200
210
125
220
135
270
175
380
235
185
115
200
125
240
155
345
220
180
110
185
115
230
160
320
200
335
380
410
335
370
410
445
370
450
510
545
450
620
695
740
620
310
335
365
310
335
370
400
335
410
460
500
410
570
640
685
570
285
320
345
285
320
345
375
315
380
435
460
380
525
590
630
525
335
380
410
370
410
445
450
510
545
620
695
740
310
335
365
335
370
400
410
460
500
570
640
685
285
320
345
320
345
375
380
435
460
525
590
630
470
480
515
520
525
565
635
650
695
880
885
950
430
435
460
465
470
510
570
590
625
815
520
880
405
405
435
440
445
480
535
550
585
750
750
810
590
645
710
640
700
775
790
865
950
180
1200
1310
525
575
635
575
635
705
705
780
855
1000
1100
1215
500
545
605
545
600
660
670
740
810
915
1000
1100
400
440
450
460
494
525
445
490
500
510
535
580
550
600
610
625
665
715
750
815
835
860
910
970
365
400
400
415
440
470
400
440
445
460
490
520
500
535
550
560
600
640
695
750
760
785
840
900
345
378
380
390
415
445
380
415
420
435
455
495
465
510
515
320
670
610
635
695
705
730
675
825
Çalışan işçi sayısına isabet eden tablodaki ücretin dört katı net asgari ücret olarak önerilir. *Meslek Mensubunun yanında çalışan Bağımlı Meslek Mensupları 1 nolu tablonun 2.
sırasındaki yazılı ücretin 8 katı net asgari ücret olarak ödenir
NOT
Avrupa Birliği, Bakanlık ve Kalkınma Ajansları programına ait defter tutma ücretleri listenin 4/E bölümününün F bendindeki ücret dikkate alınır.
İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
TABLO 2
2015 YILI SM ve SMMM ÜCRETLERİ
1.
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
A- Münhasıran Ticari Kazanç Bildirimi
525
B- Münhasıran Serbest Meslek Kazanç Bildirimi
370
C- Münhasıran Menkul Sermaye İradı Bildirimi
185
D- Münhasıran Gayrimenkul Sermaye İradı Bildirimi
370
E- Münhasıran Sair Kazanç ve İradı Bildirimi
185
F-
505
Münhasıran Zirai Kazanç Bildirimi
G- Ticari Kazanç ve Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimi
505
H- Serbest Meslek Kazancı ve Diğer Gelir Unsurları Bildirimi
370
2.
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
3.
DİĞER BEYANNAMELER
630
A- KDV-Muhtasar-Emlak Vergisi Beyannameleri
180
B- 3 Aylık Muhtasar E-Beyannameleri
180
C- Geçici E-Beyannameleri
180
D- Yıllık E-Beyannameleri
145
E- Emlak Vergisi Beyannameleri
185
F-
185
Veraset ve İntikal Vergisi Beyannameleri
G- Banka Hesap Vaziyeti
185
H- SGK (Özel İnşaat-Apartman-Site Yönetimi Aylık SGK Bildirgesi)
185
I-
Mükellef Bilgileri Bildirimi Formu
150
j-
Diğer Beyan ve Bildirimler
220
İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
TABLO 3
2015 YILI SM ve SMMM ÜCRETLERİ
1.
KURULUŞ İŞLEMLERİ
A- Tek Şahıs İşletmeleri
a) İşçisiz
420
b) İşçili
560
B- Adi Ortaklıklar
630
D- Kooperatifler
1250
E- Limited Şirketler
1575
F- Anonim Şirketler
1785
Şube Açılış İşlemleri ;
G- * şehir içi %50 si
* şehir dışı %75 i uygulanır
2.
DEĞİŞİKLİKLER
A- Adres Değişikliği
350
B- Pay Devirleri
420
C- Ana Sözleşme Değişiklikleri
a) Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler
420
b) Kooperatifler
420
c) Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler
470
d) Anonim Şirketler
525
D- Sermaye Artırımı İşlemleri
a) Sermaye Şirketleri
1575
E- Şekil Değiştirme
1470
F- Birleşme
2100
G- Sermaye Artırımı Raporu
670
3.
T.T.K GÖRE YAPILACAK İŞLER
A- Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
790
B- Finansal Tabloların Hazırlanması
4.
790
VERGİ ve SGK İŞLEMLERİ TAKİBİ
A- KDV ve Vergi İadeleri-İade Tutarı Üzerinden
%5
B- Özel ve Teminatı Olmayan İnşaatların Teftişi
840
C- Vergi ve SGK Danışmanlığı
470
5.
DİĞER İŞLEMLER
A- Genel Kurul Tescil İşlemleri
1100
B- İhalelerde Ortaklık Durum Belgesi Tasdiki ve tarafından istenilen fiyat teklifi analizi
1400
C-
Avrupa Birliği,Bakanlık ve Kalkınma Ajanslarınca desteklenen Projelerin Denetlenmesi ve Raporlanması Proje Bazında (1.575 TL
'den az olmamak üzere saat easına göre ücret alınır (TL/Saat)
D- TÜİK Bildirimleri
210
160
E- KOSGEB
a) Gerçek Kişiler
220
b) Tüzel Kişler
330
F- Transfer Fiyatlandırması veya Örtülü Sermaya Tespit Raporları
6.
830
UYUŞMAZLIK ve UZLAŞMA
A- 575 TL'den az olmamak üzere Vergi ve Fon üzerinden
İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
%2
TABLO 4
2015 YILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÜCRETLERİ
1
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
A-
Sürekli Danışmanlık
a) Bir önceki yıl net satışları 3.412.200 TL'den az olan Firmalarda Aylık
b) Bir önceki yıl net satışları 9.216.570 TL'ye kadar olan Firmalarda Aylık
840
c) Bir önceki yıl net satışları 23.128.710 TL'ye kadar olan Firmalarda Aylık
1400
e) Bir önceki yıl net satışları 63.060.360 TL'ye kadar olan Firmalarda Aylık
1960
Bir önceki yıl net satışları 63.060.360 TL'yi aşan Firmalarda Aylık (Yıllık 96 saate kadar, fazlası 63,50TL/ Saat üzerinden ek
ücrete tabidir. Yıllık çalışma saatinin hesabında fiili çalışma süreleri dikkate alınır.)
Arızi Danışmanlık (Saat Ücreti)
f)
B-
2780
a) Büroda
285
b) İlgili İşletmede
355
C-
Kontrol ve Revizyon İşlemleri (3.810 TL'den az olmamak üzere) Firmanın durumuna göre tarifedeki karşılığı ücretin, kontrol edilen
sayısı ile çarpılması suretiyle bulunur.
D-
Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması
a) Hizmet/Alım Satım İşletmesi
b) İnşaat İmalat İşletmesi
2
1400
1825
UYUŞMAZLIK.İŞLERİ
A-
Tarh edilen vergi, fon, gecikme zammı ve ceza toplam tutarı üzerinden V.U.K.'nun 376.maddesinde öngörülen indirim düşüldükten
sonra kalan meblağın %2'sinden ve 760 TL'den az olmamak üzere (Bu meblağ dava dilekçesinin yetkili mercilere verilmesinden
önce tahsil edilir) kesin ve nihai yargı kararına göre tarh edilen vergi, fon, gecikme zammı ve ceza tutarı üzerinden yukarıda
belirtilen irdirimler dışında sağlanacak indirimin:
%2
ORTAKLIK İŞLEMLERİ
3.
A-
Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği (Aylık)
a) Banka ve Sigorta Şirketleri
B-
1255
b) Halka Açık Şirketler ve Aracı Kurumlar
595
c) Diğer Şirketler
450
Şekil Değişikliği , Birleşme (İşlem başına) veya Şirketlerde Bölünme
4.
665
TASFİYE (Her hesap dönemi için)
A-
Şahıs Firmaları
B-
Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler
1265
C-
Kooperatifler
1720
D-
Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler
2270
E-
Anonim Şirketler (SPK'ya Dahil Olmayanlar)
2985
F-
Anonim Şirketler (SPK'ya Dahil Olanlar)
3640
625
5.
6.
805
BİLİRKİŞİLİK
A-
Aynı Olay ve Esastan Kaynaklanan ve Birbirine Benzer İkiden Fazla Rapor İçin
710
B-
Sermaye Artırımı İşlerinde
685
C-
445 TL'den az olmamak üzere Bankalara sunluan bilançoların incelenmesinde, Net Satışların
%01
D-
Diğer Bilirkişiliklerde
1685
HAKEMLİK
890 TL'den Az Olmamak Üzere Karşılıklı Anlaşmaya Bağlıdır.
İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
FİZİBİLİTE RAPORU
1235 TL'den az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden hesaplanır.
a) Toplam yatırım tutarı 1.949.900TL'ye kadar olanlardan
%.004
b) Sonra gelen 9.749.600TL için
%.001
c) 11.699.500 TL'yi aşan kısım için
%.0005
İLAÇ.FİYATLARI.TESPİT.ve.DEĞERLENDİRİLMESİ
Her bir tespit için 980TL'den az olmamak üzere standart saat ücreti (220 TL) (Vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi,
incelenmesi ve çalışma yapılması dahil uygulanır.)
DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN HESAPLARININ DENETİMİ
a) İktisadi İşletmesi Olmayanlar
1265
b) İktisadi İşletmesi Olanlar
- Gelirleri 5.073.106 TL'ye kadar olanlarda
2425
- Gelirleri 5.073.106 TL'yi aşan kısmı için
%.005
SPK ve DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETİM İŞLEMLERİ
SPK ve Diğer Kuruluşlarca Yaptırılacak Muhasebe denetim İşlemlerinde 96 saate kadar standart saat ücreti (270 TL/ Saat)
olarak uygulanır. 96 saatten sonrası için standart saat ücretinin %50'sinden az olmamak üzere ilgililerce serbestçe saptanır.
Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık denetimlerde 96 saatten, sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım fonları ve diğer özel
denetimlerde 48 saatten az bir süreyi kapsayamaz.
KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİNDE
940 TL den az olmamak üzere
A - Firma aktif toplamının (Aktif toplamı SMMM ce düzeltilmiş bilançodaki toplamdır.)
B-
a) 3.520.000 TL'ye kadar kısmı için
% 003
b) Sonra gelen 7,040.000 TL için
% 002
c)10,560,000 TL sonrası için
% 001
Veya kredi tutarının,
a)550.000 TL'ye kadar kısmı için
% 03
b)Sonra gelen 935,000 TL için
% 01
c)1.375.000 TL sonrası için
% 005
(A) ve (B) şıklarında yer alan ücretler toplamı 3.927,00 TL'sını aşmaması halinde yüksek olanı uygulanır. Aşması halinde ise
hangisinin uygulanacağı taraflarca belirlenir. Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatinda bulunması halinde her
ilave kredi için bu ücret 1/5 oranında uygulanır.
SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME
SGK'dan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak incelemelerde 750 TL'dan az olmamak üzere ihaleli
A-
İlk 1.406.635 TL için
%.02
B-
Sonra gelen 1.406.635 TL için
%.01
C-
Sonra gelen 5.495.865 TL için
%.005
D-
Sonra gelen 11,260,755 TL için
%.001
E-
Sonra gelen 22,498,460 TL için
%.0005
F-
22,498,460 TL'den sonrası için
%.0001
G-
SGK Müdürlüğü ilişiksizlik belgesi işlemlerinde inşaat m2 birim maliyet tutarına göre 760 TL'den az olmamak üzere
%.1
H-
SGK Müdürlüğü Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Rapor düzenlenmesi
560
İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
NOTLAR
1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanunun Mükerrer
227'nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca
beyanname imzalama ücreti ödemezler.
2- Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında VUK. 'nun 376. maddesinde öngörülen indirim
düşüldükten sonra kalan vergi ve ceza toplamı üzerinden müşteri lehine sağlanan indirim toplamları
tutan esasa alınır.
3- Aynı uzlaşma komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır.
4- Tarifedeki ücretler aylık olup KDV hariç tutarlardır.
5- Tarifedeki ücretler merkez işyerleri dışındaki her bir şube için %20 fazlası ile uygulanır, ancak bu
miktar sözleşmedeki ücretin %60'ını geçemez.
6- Tarifedeki ücretler tek KDV oranı uygulanan firmalar için geçerlidir çok KDV oranı uygulanan
firmalarda, tarifedeki ücrete %10 eklenir.
7- Hizmetin müşterinin işyerinde yapılması durumunda ayrıca; %25 ücret alınır.
8- Tarifedeki kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla
üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete %10 ilave edilir. Üye sayısındaki kesirler tama
yürütülür.
9- Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete %10 ilave edilir.
10- Gayri faal işletmelerde tarifenin %40'ı uygulanır.
11- 1. Grup İlçeler: Aliağa, Bayındır, Bergama, Çeşme, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Menemen, Menderes,
Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı, Özdere, Selçuk, Urla.
2. Grup İlçeler: Karaburun, Kınık, Kiraz, Beydağ
12- Müşteri meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin bulunduğu yer için belirlenen
ücret tarifesi uygulanır.
13- Enflasyon muhasebesi yapılan işletmelerde tarifedeki ücrete %10 eklenir.
14- Basit usulden 2013 yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma durumunda olacak mükellefler için I
ve II nolu tablolarda yer alan ücretler % 30 indirimli uygulanır.
15- İlk kez işletmeden bilanço ulsulüne geçişte ilk yıl bilançoya geçen mükellefler için I ve II nolu
tablolarda yer alan ücretler % 40 indirimli uygulanır.
16 - Çizelgelerde yer alan beyanname veya bildirimlerin dışındaki yükümlülüklerden yeni beyanname
veya bildirim istenildiği takdirde ücrete tabidir. Meslek mensubu ile yükümlü arasında serbestçe
belirlenecek ücret tablo 2/3-1 bendinde belirlenen ücretin altında olamaz.
17- Dernek ve Vakıflara ait iktisadi işletmelerde Tablo-1 'deki 4. Kısma göre ücret uygulanır
İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Download

PowerPoint Sunusu