Kredi Kartı ile SGK Otomatik Ödeme Talep ve Bilgi Formu
Bilgilendirme Formu
Ürün Adı
: Kredi kartı ile SGK otomatik ödeme
Periyodu/Süresi
: İşlem başına
Ücret
:
1) Kredi kartlarından yapılacak prim ödeme işlem ücreti olarak bireysel kredi kartlarından verilen
talimatlar için;
 500 TL altı işlemlerde işlem tutarının %1’i,
 500 TL ve üzeri işlemlerde ise işlem tutarının %1,25’i kadar işlem ücreti, talimatın
verildiği kredi kartından hesap kesim tarihinde tahsil edilerek kredi kartı ekstrenize
yansıtılacaktır.
2) Kredi kartlarından yapılacak prim ödeme işlem ücreti olarak ticari kredi kartlarından verilen
talimatlar için;
 1000 TL altı işlemlerde 15 TL
 1000 TL ve üstü işlemlerde işlem tutarının %1’i kadar işlem ücreti, talimatın verildiği
kredi kartından hesap kesim tarihinde tahsil edilerek kredi kartı ekstrenize
yansıtılacaktır.
Geçerlilik Süresi ve Değişiklik Bildirimleri :
Yukarıda sıralanan ürün ve hizmetlere ilişkin bir yıllık sürede %20’yi aşmayan ücret değişiklikleri
için, mevzuat tarafından belirlenen etkin yöntemlerle 45 günlük bilgilendirme yapılması
düzenlemesi kapsamında önceden tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bu 45 günlük süre
içinde ilgili ürün ya da hizmetten vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkı kullanmanız
halinde tarafınızdan yeni döneme ait ücret tahsil edilmeyecektir. Bu sürenin sonunda vazgeçme
hakkının kullanılmaması durumunda yeni fiyatlar uygulanacaktır.
Yıllık %20’yi aşan ücret değişikliklerinde ayrıca talebiniz alınacaktır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi SGK Otomatik Ödeme Talimat Formu
ve Taahhütnamesi’nde yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda
Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla SGK Otomatik Ödeme Talimat
Formu ve Taahhütnamesi’ne ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Banka Nüshası-Sayfa 1
Akbank T.A.Ş. / Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul, Sicil Numarası : 90418
www.akbank.com
Bu form ile birlikte kredi kartı ile SGK otomatik ödeme işlemine muvafakat eder, okuyup uygun
bulmam nedeniyle 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını aldığımı kabul
ederim.
Müşteri Adı Soyadı:
Müşteri Numarası:
TCKN/YKN:
Tarih:
İmza:
Banka Nüshası-Sayfa 2
Akbank T.A.Ş. / Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul, Sicil Numarası : 90418
www.akbank.com
Kredi Kartı ile SGK Otomatik Ödeme Talep ve Bilgi Formu
Bilgilendirme Formu
Ürün Adı
: Kredi kartı ile SGK otomatik ödeme
Periyodu/Süresi
: İşlem başına
Ücret
:
1) Kredi kartlarından yapılacak prim ödeme işlem ücreti olarak bireysel kredi kartlarından verilen
talimatlar için;
 500 TL altı işlemlerde işlem tutarının %1’i,
 500 TL ve üzeri işlemlerde ise işlem tutarının %1,25’i kadar işlem ücreti, talimatın
verildiği kredi kartından hesap kesim tarihinde tahsil edilerek kredi kartı ekstrenize
yansıtılacaktır.
2) Kredi kartlarından yapılacak prim ödeme işlem ücreti olarak ticari kredi kartlarından verilen
talimatlar için;
 1000 TL altı işlemlerde 15 TL
 1000 TL ve üstü işlemlerde işlem tutarının %1’i kadar işlem ücreti, talimatın verildiği
kredi kartından hesap kesim tarihinde tahsil edilerek kredi kartı ekstrenize
yansıtılacaktır.
Geçerlilik Süresi ve Değişiklik Bildirimleri :
Yukarıda sıralanan ürün ve hizmetlere ilişkin bir yıllık sürede %20’yi aşmayan ücret değişiklikleri
için, mevzuat tarafından belirlenen etkin yöntemlerle 45 günlük bilgilendirme yapılması
düzenlemesi kapsamında önceden tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bu 45 günlük süre
içinde ilgili ürün ya da hizmetten vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkı kullanmanız
halinde tarafınızdan yeni döneme ait ücret tahsil edilmeyecektir. Bu sürenin sonunda vazgeçme
hakkının kullanılmaması durumunda yeni fiyatlar uygulanacaktır.
Yıllık %20’yi aşan ücret değişikliklerinde ayrıca talebiniz alınacaktır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi SGK Otomatik Ödeme Talimat Formu
ve Taahhütnamesi’nde yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda
Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla SGK Otomatik Ödeme Talimat
Formu ve Taahhütnamesi’ne ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Müşteri Nüshası-Sayfa 1
Akbank T.A.Ş. / Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul, Sicil Numarası : 90418
www.akbank.com
Bu form ile birlikte kredi kartı ile SGK otomatik ödeme işlemine muvafakat eder, okuyup uygun
bulmam nedeniyle 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını aldığımı kabul
ederim.
Müşteri Adı Soyadı:
Müşteri Numarası:
TCKN/YKN:
Tarih:
İmza:
Müşteri Nüshası-Sayfa 2
Akbank T.A.Ş. / Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul, Sicil Numarası : 90418
www.akbank.com
Download

Kredi Kartı ile SGK Otomatik Ödeme Talep ve Bilgi Formu