Kredili Mevduat Hesabı / Paran Hazır Hesabı Ürün Bilgilendirme Formu
Kredili Mevduat Hesabı
Kredili Mevduat Hesabı, kısa süreli ve acil nakit ihtiyaçlarının finansmanına yönelik bir üründür. Niteliği itibariyle geçici
likidite sorunlarının finansmanına yönelik, kısa vadeli fon ihtiyaçlarını karşılama amaçlı bir kredilendirme türü olan Kredili
Mevduat Hesabı’nın, niteliği ile uyumlu olmayacak biçimde sürekli bakiye arz eder şekilde kullanılmaması gerekmektedir.
Paran Hazır Hesabı
Banka tarafından müşteriye özel olarak hazırlanan taksitli kredili mevduat hesabını ifade eder. Paran Hazır talep eden her
müşteriye KMH hesabı da açılmaktadır. Paran Hazır limiti yalnızca müşterinin talebine bağlı olarak bir geri ödeme planı
çerçevesinde kullanılabilecektir. Paran Hazır limiti, tanımlandığı günden itibaren 90 (doksan) gün süresince geçerlidir. Paran
Hazır limitinin tamamı tek seferde kullanılabileceği gibi limitin sadece bir kısmı da kullanılabilir. Her kredi kullanımında, bir
defaya mahsus olarak kredi tutarının içinden dosya ücreti tahsil edilecektir. Paran Hazır taksitleri, vade tarihinde ödenmediği
takdirde Kredili Mevduat Hesabından tahsil edilecektir.
Tahsil Edilecek Faiz, Ücret, Masraf Tutarları:
Ücret Tipi
KMH/Paran Hazır Faizi*(Aylık)
KMH Temerrüt Faizi
*TCMB’ nin yayınladığı azami faizler uygulanır.
Ücret Tutarı/Faiz oranı
2.02 %
2.52 %
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Bu formda yer alan ücret masraf ve komisyonlarda bir takvim yılı içinde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu
itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için Banka ayrıca
onayınızı alacaktır. Bunun altında artış öngören değişiklikler ise tarafınıza en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı
veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilecektir.
TAHSİLAT ŞEKLİ: Nakden veya hesaben yapılır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’ de yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve
anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla, ek olarak bu form tarafınızın bilgisine
sunulmuştur. Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını
saklayınız.
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.TCKN/YKN/VKN:
Ticaret Sicil No: 189356
www.teb.com.tr
Download

TEBForms ONAY DURUM FORMU