ÇEK TAHSİL İŞLEMİ İÇİN TALEP VE BİLGİ FORMU
Bilgilendirme Formu
Ürün Adı
: Çek Tahsilatı
Periyodu/Süresi : Çek tahsil edildiği tarihte
Ücret
: Tahsil edilmek üzere çek veren müşterilerimizden, çek bedeli
hesaba tahsil edildiğinde çek başına 15 TL, çek bedeli nakit ödeniyorsa işlem anında
çek başına 60 TL, bloke çek ödemede çek başına 25 TL komisyon nakden veya
hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak kredili mevduat hesabının limitinden tahsil
edilecektir. Tahsile verilen çeklerin iadesinin talep edilmesi durumunda iade işlemi
sırasında çek başına sabit 10 TL komisyon nakden veya hesaben veya müşterinin
talebine bağlı olarak kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilecektir.
Yukarıda sıralanan ürün ve hizmetlere ilişkin bir yıllık sürede %20’yi aşmayan ücret
değişiklikleri için, mevzuat tarafından belirlenen etkin yöntemlerle 45 günlük bilgilendirme
yapılması düzenlemesi kapsamında önceden tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bu 45
günlük süre içinde ilgili ürün ya da hizmetten vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu
hakkı kullanmanız halinde tarafınızdan yeni döneme ait ücret tahsil edilmeyecektir. Bu
sürenin sonunda vazgeçme hakkının kullanılmaması durumunda yeni fiyatlar
uygulanacaktır.
Yıllık %20’yi aşan ücret değişikliklerinde ayrıca talebiniz alınacaktır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Bankacılık Hizmet
Sözleşmesi'nde yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda
Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Bankacılık Hizmet
Sözleşmesi'ne ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Okuyup uygun bulmam nedeniyle 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir)
nüshasını aldığımı kabul ederim.
Müşteri Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
Banka Nüshası
Akbank T.A.Ş. / Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul, www.akbank.com
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul, Sicil Numarası : 90418
ÇEK TAHSİL İŞLEMİ İÇİN TALEP VE BİLGİ FORMU
Bilgilendirme Formu
Ürün Adı
: Çek Tahsilatı
Periyodu/Süresi : Çek tahsil edildiği tarihte
Ücret
: Tahsil edilmek üzere çek veren müşterilerimizden, çek bedeli
hesaba tahsil edildiğinde çek başına 15 TL, çek bedeli nakit ödeniyorsa işlem anında
çek başına 60 TL, bloke çek ödemede çek başına 25 TL komisyon nakden veya
hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak kredili mevduat hesabının limitinden tahsil
edilecektir. Tahsile verilen çeklerin iadesinin talep edilmesi durumunda iade işlemi
sırasında çek başına sabit 10 TL komisyon nakden veya hesaben veya müşterinin
talebine bağlı olarak kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilecektir.
Yukarıda sıralanan ürün ve hizmetlere ilişkin bir yıllık sürede %20’yi aşmayan ücret
değişiklikleri için, mevzuat tarafından belirlenen etkin yöntemlerle 45 günlük bilgilendirme
yapılması düzenlemesi kapsamında önceden tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bu 45
günlük süre içinde ilgili ürün ya da hizmetten vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu
hakkı kullanmanız halinde tarafınızdan yeni döneme ait ücret tahsil edilmeyecektir. Bu
sürenin sonunda vazgeçme hakkının kullanılmaması durumunda yeni fiyatlar
uygulanacaktır.
Yıllık %20’yi aşan ücret değişikliklerinde ayrıca talebiniz alınacaktır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Bankacılık Hizmet
Sözleşmesi'nde yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda
Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Bankacılık Hizmet
Sözleşmesi'ne ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Okuyup uygun bulmam nedeniyle 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir)
nüshasını aldığımı kabul ederim.
Müşteri Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
Müşteri Nüshası
Akbank T.A.Ş. / Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul, www.akbank.com
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul, Sicil Numarası : 90418
Download

ÇEK TAHSİL İŞLEMİ İÇİN TALEP VE BİLGİ FORMU