Devlet Tahvili Hazine Bonosu Emir Gerçekleştirme Şekli, Takas ve Tasfiye
Esasları
Müşterilerimizin Bankamız aracılığı ile gerçekleştirmek istedikleri DİBS alım
satım işlemleri için, müşterilerimizden emirleri yazılı talimat ile alınır. Emirin
gerçekleşmesi durumunda, işlem detaylarını içeren formu da müşterinin
imzalaması gerekecektir.
Kaydi sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklarla ilgili kayıtlar, MKK
tarafından oluşturulan elektronik ortamda saklanmaktadır. Hesapların açılması
ve hesaplarda kayıt ve değişiklik yapılması, usul ve esasları MKK tarafından
belirlenen elektronik işlem yöntemleriyle haksahiplerinin talimatlarına uygun
şekilde MKK nezdinde gerçekleştirilir.
Takas işlemleri piyasaların özelliklerine göre belirlenen takas sürelerine uygun
olarak gerçekleştirilmektedir.
Tasfiye söz konusu olduğu durumlarda ilgili mevzuat kuralları çerçevesinde
tasfiye işlemleri gerçekleştirilir.
Download

Devlet Tahvili Hazine Bonosu Emir Gerçekleştirme