SENET TAHSİL İŞLEMİ İÇİN TALEP VE BİLGİ FORMU
Bilgilendirme Formu
Ürün Adı
: Senet Tahsili
Periyodu/Süresi : Senet tahsil edildiği tarihte
Ücret
: Tahsile senet veren müşterilerimizden, senet tahsil
edildiğinde işlem başına 50 TL senet tahsil komisyonu, senedin iade edilmesinin
talebi halinde iade işlemi sırasında senet başına 40 TL senet iade komisyonu ve
senedin protesto kaydıyla tahsile verilmesi ve senedin protesto ettirilmesi
durumunda ise senet başına 50 TL senet protesto komisyonu sabit ücret nakden
veya hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak kredili mevduat hesabının
limitinden tahsil edilecektir. Akbank Şubesi bulunmayan yerlerde senet tahsili için
T.C. Ziraat Bankası muhabirliği aracılığı ile tahsile gönderilen senetler için adı
geçen banka tarafından uygulanan %0.4 (minimum 45 TL) tutarındaki Diğer
Banka Senet Tahsilat komisyonu, senedi tahsile veren müşterilerimizden tahsil
edilen senet bedelinin içerisinden alınmaktadır. Ancak bu tutar T.C. Ziraat
Bankası tarafından belirlenmekte olup, ilgili Banka tarafından tutarın arttırılması
durumunda işlem tarihinde Bankaca belirlenen yeni tutar tahsil edilecektir.
Senedin protesto olması durumunda Türkiye Noterler Birliği tarafından tespit
edilen protesto masrafı da müşterilerimizden tahsil edilecektir.
Geçerlilik Süresi ve Değişiklik Bildirimleri :
Yukarıda sıralanan ürün ve hizmetlere ilişkin bir yıllık sürede %20’yi aşmayan
ücret değişiklikleri için, mevzuat tarafından belirlenen etkin yöntemlerle 45 günlük
bilgilendirme yapılması düzenlemesi kapsamında önceden tarafınıza
bilgilendirme yapılacaktır. Bu 45 günlük süre içinde ilgili ürün ya da hizmetten
vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkı kullanmanız halinde tarafınızdan
yeni döneme ait ücret tahsil edilmeyecektir. Bu sürenin sonunda vazgeçme
hakkının kullanılmaması durumunda yeni fiyatlar uygulanacaktır.
Yıllık %20’yi aşan ücret değişikliklerinde ayrıca talebiniz alınacaktır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Bankacılık Hizmet
Sözleşmesi'nde yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan
konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Bankacılık
Hizmet Sözleşmesi'ne ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim
edilmiştir.
Banka Nüshası - Sayfa 1
Okuyup uygun bulmam nedeniyle 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak
1(bir) nüshasını aldığımı kabul ederim.
Müşteri Adı Soyadı:
Müşteri Numarası:
TCKN/YKN:
Tarih:
İmza:
Akbank T.A.Ş.
Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
Sicil Numarası : 90418
www.akbank.com
Banka Nüshası - Sayfa 2
SENET TAHSİL İŞLEMİ İÇİN TALEP VE BİLGİ FORMU
Bilgilendirme Formu
Ürün Adı
: Senet Tahsili
Periyodu/Süresi : Senet tahsil edildiği tarihte
Ücret
: Tahsile senet veren müşterilerimizden, senet tahsil
edildiğinde işlem başına 50 TL senet tahsil komisyonu, senedin iade edilmesinin
talebi halinde iade işlemi sırasında senet başına 40 TL senet iade komisyonu ve
senedin protesto kaydıyla tahsile verilmesi ve senedin protesto ettirilmesi
durumunda ise senet başına 50 TL senet protesto komisyonu sabit ücret nakden
veya hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak kredili mevduat hesabının
limitinden tahsil edilecektir. Akbank Şubesi bulunmayan yerlerde senet tahsili için
T.C. Ziraat Bankası muhabirliği aracılığı ile tahsile gönderilen senetler için adı
geçen banka tarafından uygulanan %0.4 (minimum 45 TL) tutarındaki Diğer
Banka Senet Tahsilat komisyonu, senedi tahsile veren müşterilerimizden tahsil
edilen senet bedelinin içerisinden alınmaktadır. Ancak bu tutar T.C. Ziraat
Bankası tarafından belirlenmekte olup, ilgili Banka tarafından tutarın arttırılması
durumunda işlem tarihinde Bankaca belirlenen yeni tutar tahsil edilecektir.
Senedin protesto olması durumunda Türkiye Noterler Birliği tarafından tespit
edilen protesto masrafı da müşterilerimizden tahsil edilecektir.
Geçerlilik Süresi ve Değişiklik Bildirimleri :
Yukarıda sıralanan ürün ve hizmetlere ilişkin bir yıllık sürede %20’yi aşmayan
ücret değişiklikleri için, mevzuat tarafından belirlenen etkin yöntemlerle 45 günlük
bilgilendirme yapılması düzenlemesi kapsamında önceden tarafınıza
bilgilendirme yapılacaktır. Bu 45 günlük süre içinde ilgili ürün ya da hizmetten
vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkı kullanmanız halinde tarafınızdan
yeni döneme ait ücret tahsil edilmeyecektir. Bu sürenin sonunda vazgeçme
hakkının kullanılmaması durumunda yeni fiyatlar uygulanacaktır.
Yıllık %20’yi aşan ücret değişikliklerinde ayrıca talebiniz alınacaktır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Bankacılık Hizmet
Sözleşmesi'nde yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan
konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Bankacılık
Hizmet Sözleşmesi'ne ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim
edilmiştir.
Müşteri Nüshası - Sayfa 1
Okuyup uygun bulmam nedeniyle 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak
1(bir) nüshasını aldığımı kabul ederim.
Müşteri Adı Soyadı:
Müşteri Numarası:
TCKN/YKN:
Tarih:
İmza:
Akbank T.A.Ş.
Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
Sicil Numarası : 90418
www.akbank.com
Müşteri Nüshası - Sayfa 2
Download

SENET TAHSİL İŞLEMİ İÇİN TALEP VE BİLGİ FORMU