KKB Çek Raporu (Gerçek kişiler için) Talimat ve Bilgi Formu
Bilgilendirme Formu
Ürün Adı
:KKB Çek Raporu
Periyodu/Süresi : Ürün satışında bir defaya mahsus
Ücret
:Raporu talep eden müşterilerimizden, raporun teslim
edilmesi sırasında her bir rapor için 10 TL komisyon nakden veya hesaben
veya müşterinin talebine bağlı olarak kredili mevduat hesabının limitinden
tahsil edilecektir.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşmelerde yer
almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda
Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla ek bu formun bir
nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Okuyup uygun bulmam nedeniyle 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu
imzalayarak 1(bir) nüshasını aldığımı kabul ederim.
Müşteri Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
Akbank T.A.Ş.
Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
Sicil Numarası : 90418
www.akbank.com
Banka Nüshası
KKB Çek Raporu (Gerçek kişiler için) Talimat ve Bilgi Formu
Bilgilendirme Formu
Ürün Adı
:KKB Çek Raporu
Periyodu/Süresi : Ürün satışında bir defaya mahsus
Ücret
:Raporu talep eden müşterilerimizden, raporun teslim
edilmesi sırasında her bir rapor için 10 TL komisyon nakden veya hesaben
veya müşterinin talebine bağlı olarak kredili mevduat hesabının limitinden
tahsil edilecektir.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşmelerde yer
almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda
Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla ek bu formun bir
nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Okuyup uygun bulmam nedeniyle 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu
imzalayarak 1(bir) nüshasını aldığımı kabul ederim.
Müşteri Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
Akbank T.A.Ş.
Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
Sicil Numarası : 90418
www.akbank.com
Müşteri Nüshası
Talep Formu
AKBANK T.A.Ş
.....................................................Şubesi Müdürlüğüne,
Şahsıma ait çeklerin ödenme / karşılıksız kalma durumunu gösterir Kredi Kayıt
Bürosu Çek Raporunun tarafıma teslim edilmesini rica ederim.
Müşteri Adı Soyadı :
TCKN:
İmza :
Akbank T.A.Ş.
Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
Sicil Numarası : 90418
www.akbank.com
Banka Nüshası
Download

KKB Çek Raporu (Gerçek Kişiler İçin) Talimat ve Bilgi Formu