DENİZBANK A.Ş.
Genel Müdürlük:
Büyükdere Cad. No:106 34394 Esentepe/İstanbul
www.denizbank.com / 444 0 800
İst. Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169
HGS- OGS ÜRÜN BİLGİ FORMU
ÜRÜNÜN ADI : OGS ve HGS
SÜRESİ: Süresiz
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET TUTARLARI:
HGS
3 adet ücretsiz, 3 adet sonrası 7,5 TL
*OGS cihazları 20 TL Depozito alınmaktadır.
OGS
OGS cihaz ücreti 42 TL
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Bu formda yer alan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde ücret
değişiklikleri için ayrıca onayınız alınır. Bunun altında artış öngören değişiklikler için tarafınıza
en az 30 (otuz) gün önceden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan
telefon vasıtasıyla bildirim yapılır. Bu bildirim üzerine tarafınıza bildirim yapıldığı tarihten
itibaren 15 (on beş) gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız
bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren ilave ücret alınmaz.
Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın,
tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak kredi
kartı hesabına borç kaydedilmek veya kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek
suretiyle yapılır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi ilgili Sözleşme’de yer almakta olup,
dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep
edebilmeniz amacıyla, HGS için DenizBank A.Ş ile akdetmiş olduğunuz Hızlı Geçiş Sistemi
(HGS) Etiketi/Kartı Sözleşmesine ek olarak, OGS için DenizBank A.Ş ile akdetmiş olduğunuz
Temel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin eki mahiyetinde olan Otomatik Geçiş Sistemi
Etiketi Taahhütnamesine ek olarak bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Bu formda yer alan ücret ve açıklamalara ilişkin tüm bilgiler bir sonraki değişiklik bildirimine
kadar geçerlidir.
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir)
nüshasını saklayınız.
Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:
Tarih:
“Müşteri imzası gereklidir.”
06/14 F-MVD.115 A 1.4
Download

F-MVD.115 A HGS-OGS ÜRÜN BİLGİ FORMU