ÇEK TAHSİL İŞLEMİ İÇİN TALEP VE BİLGİ FORMU
Bilgilendirme Formu
Ürün Adı
Periyodu/Süresi
Ücret
: Çek Tahsilatı
: Çek tahsil edildiği tarihte
: Tahsile çek veren müşterilerimizden çek başına;
 Çek hesaba tahsil edildiğinde 15 TL,
 Tahsile verilen çekin işlemsiz iadesini isteme 10 TL
sabit ücret nakden veya hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak kredili mevduat
hesabının limitinden tahsil edilecektir.
Bir takvim yılı içerisinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibarıyla
açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeks artışının 1.2 katı altındaki ücret artışları için, ücret
artışının yürürlüğe gireceği tarihten en az 30 gün önce yazılı olarak, kalıcı veri saklayıcısı yolu
(sms, e mail vd) veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla Müşteri’ye bilgilendirme yapılacaktır. Bu
bildirim üzerine Müşterinin, kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonrasına kadar
ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması
halinde Müşteriden, ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret tahsil
edilmeyecektir. Bu sürenin sonuna kadar vazgeçme hakkının kullanılmaması durumunda
ise ücret artışı uygulanacaktır. Banka’nın vazgeçme hakkını kullanan Müşteriye uyuşmazlık
konusu ürün veya hizmeti durdurma hakkı mevcuttur.
Bir takvim yılı içerisinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan
yıllık tüketici fiyatları
endeks artışının 1.2 katı ve üzerinde yapılacak ücret
artışlarında Müşteriden ayrıca onay alınacaktır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Bankacılık Hizmet Sözleşmesi'nde yer
almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı
açıklama talep edebilmeniz amacıyla Bankacılık Hizmet Sözleşmesi'ne ek olarak, bu formun
bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Okuyup uygun bulmam nedeniyle 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını
aldığımı kabul ederim.
Müşteri Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
Banka Nüshası
Akbank T.A.Ş. / Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul, www.akbank.com
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul, Sicil Numarası : 90418
ÇEK TAHSİL İŞLEMİ İÇİN TALEP VE BİLGİ FORMU
Bilgilendirme Formu
Ürün Adı
Periyodu/Süresi
Ücret
: Çek Tahsilatı
: Çek tahsil edildiği tarihte
: Tahsile çek veren müşterilerimizden çek başına;
 Çek hesaba tahsil edildiğinde 15 TL,
 Tahsile verilen çekin işlemsiz iadesini isteme 10 TL
sabit ücret nakden veya hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak kredili mevduat
hesabının limitinden tahsil edilecektir.
Bir takvim yılı içerisinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibarıyla
açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeks artışının 1.2 katı altındaki ücret artışları için, ücret
artışının yürürlüğe gireceği tarihten en az 30 gün önce yazılı olarak, kalıcı veri saklayıcısı yolu
(sms, e mail vd) veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla Müşteri’ye bilgilendirme yapılacaktır. Bu
bildirim üzerine Müşterinin, kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonrasına kadar
ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması
halinde Müşteriden, ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret tahsil
edilmeyecektir. Bu sürenin sonuna kadar vazgeçme hakkının kullanılmaması durumunda
ise ücret artışı uygulanacaktır. Banka’nın vazgeçme hakkını kullanan Müşteriye uyuşmazlık
konusu ürün veya hizmeti durdurma hakkı mevcuttur.
Bir takvim yılı içerisinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan
yıllık tüketici fiyatları
endeks artışının 1.2 katı ve üzerinde yapılacak ücret
artışlarında Müşteriden ayrıca onay alınacaktır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Bankacılık Hizmet Sözleşmesi'nde yer
almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı
açıklama talep edebilmeniz amacıyla Bankacılık Hizmet Sözleşmesi'ne ek olarak, bu formun
bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Okuyup uygun bulmam nedeniyle 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını
aldığımı kabul ederim.
Müşteri Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
Müşteri Nüshası
Akbank T.A.Ş. / Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul, www.akbank.com
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul, Sicil Numarası : 90418
Download

Çek Tahsil İşlemi İçin Talep ve Bilgi Formu