TEMEL BANKACILIK TALEP VE BİLGİ FORMU
İşlem Türü
Şube
Internet
Çağrı Merkezi
ATM
Mobil
Periyot
Tutarın %0,5'i
Min 40 TL
Maks 315 TL
3,75 TL
Tutarın %0,5'i
Min 20 TL
Maks 50 TL
5,50 TL
3 TL
İşlem başına
-
6,50 TL
-
7 TL
5 TL
İşlem başına
Hesaptan İsme TL/YP Havale
30 TL
1,20 TL
Tutarın %0,4'ü
Min 20 TL
Maks 50 TL
-
-
İşlem başına
Hesaptan Hesaba TL/YP Havale
20 TL
1,20 TL
15 TL
4,50 TL
1 TL
İşlem başına
-
1,50 TL
-
10 TL
1,50 TL
İşlem başına
50 TL
-
-
-
İşlem başına
-
-
-
-
İşlem başına
-
-
-
-
İşlem başına
-
-
-
-
İşlem başına
EFT
Hesaptan EFT
Geç EFT
HAVALE
Cep Telefonu Numarası ile
Hesaptan ATM'ye Para Gönderme
SWIFT
Giden SWIFT (Aynı Gün valörlü) (1)
Giden SWIFT (1-2 Gün Valörlü) (1)
Hesaba Gelen SWIFT
Yurt Dışından Gelen SWIFT'in Diğer
Bankaya Devri
Tutarın %0,5'i
Min 105 TL
Maks 555 TL
Tutarın %0,4'ü
Min 95 TL
Maks 555 TL
Tutarın %0,4'ü
Min 45 TL
Maks 400 TL
Tutarın %0,5'i
Min 90 TL
Maks 400 TL
DİĞER
Fatura Ödemeleri
Min 0,50 TL
Maks 5 TL
Min 0,50 TL
Maks 5 TL
-
Min 0,50 TL Min 0,50 TL
Maks 5 TL Maks 5 TL
İşlem başına
Şans Oyunu Ödemeleri
Min 0,50 TL
Maks 5 TL
Min 0,50 TL
Maks 5 TL
-
Min 1 TL
Maks 5 TL
Min 0,50 TL
Maks 5 TL
İşlem başına
KKB Risk Raporu
15 TL
5 TL
-
-
5 TL
İşlem başına
KKB Çek Bilgileri Raporu Ücreti
10 TL
5 TL
-
-
-
İşlem başına
Şanj Büroları Döviz Alım/Satım/
Arbitraj
Tutarın %4,2'si
-
-
-
-
İşlem başına
Fiziki Altın Teslim Etme Ücreti
Akbank Direkt Şifreci
Para Transferlerinde Alıcıya SMS
Gönderimi
%3 (ücret gram bazında değişmekte olup; %3 maksimum orandır)
İşlem başına
40 TL
40 TL
-
-
-
İşlem başına
-
1 TL
-
-
1 TL
İşlem başına
MEVDUAT İŞLEMLERİ
ÜCRET
PERİYOT
BANKA KARTLARI VE ATM
İŞLEMLERİ
ÜCRET
PERİYOT
Hesap İşletim Ücreti TL Hesaplar
(Bireysel Müşteriler) *
65 TL
6 Ay
Banka Kartı Ücreti/Ek Kart Ücreti
5 TL
Hesap İşletim Ücreti YP Hesaplar
(Bireysel Müşteriler) *
Hesap İşletim Ücreti Çatı&Nar
Hesapları (Bireysel Müşteriler) *
Hesap İşletim Ücreti (Öğrenci
Hesabı) (Bireysel Müşteriler) *
Vadesiz TL Hesap Açılışı (Şubeden
açılan hesaplar için)
Ekstre (Hesap Hareketleri
Yazdırma)
Akbank Hesap Özeti Gönderimi
(Posta ile)*
17 Euro
6 Ay
Banka Kartı Yenileme Ücreti/Ek Kart
Yenileme Ücreti
2. karttan
itibaren her
kart için
uygulanır
5 TL
İşlem başına
65 TL
6 Ay
Ön Ödemeli Karta Para Yükleme
1 TL
İşlem başına
5 TL
6 Ay
ATM Kartlı Para Yatırma
(Başkasının Hesabına)
4,50 TL
İşlem başına
5,50 TL
İşlem başına
Yurt Dışı Banka ATM Para Çekme
7 TL
İşlem başına
1,50 TL
Sayfa başına
Tutarın %1'i
+ sabit 2 TL
İşlem başına
Min 6 TL Maks 8 TL
Aylık
Diğer Banka ATM Para Çekme
(350 TL ve üzeri tutarlar)
Diğer Banka ATM Para Çekme
(350 TL altı tutarlar)
5,50 TL
İşlem başına
Akbank Hesap Özeti Gönderimi
(e-mail ile)*
Ücretsiz
Aylık
Limitüstü Para Çekme
Tutarın
%1,25'i min
2,50 TL
İşlem başına
1 TL
İşlem başına
0,50 TL
İşlem başına
1 TL
İşlem başına
Cüzdan Yazdırma
1 TL
Geçmişe Dönük Ekstre/Dekont
5 TL
Matbu Yazı Düzenleme Ücreti
50 TL
Sayfa başına Diğer Banka ATM Bakiye Sorgulama
Dekont
başına
ATM Bilgi Fişi/Makbuz Ücreti
Kartı Hareketleri
İşlem başına Ekstre (Hesap/Kredi
Yazdırma)
Bankamız kanallarından gönderilen SWIFT işlemlerinde, muhabir banka masrafı oluşabilecektir. Bu masraflar, muhabir Bankalar adına tahsil edilmekte
olup, işlem sonrasında müşteri hesaplarından re'sen tahsil edilecektir.
(1)
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ: (*) ile işaretli ücretlerde bir yıllık sürede %20’yi aşmayan ücret değişiklikleri için, mevzuat tarafından belirlenen etkin yöntemlerle ücret değişikliğinden
45 gün önce tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bu 45 günlük süre içinde ilgili ürün ya da hizmetten vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkı
kullanmanız halinde tarafınızdan yeni döneme ait ücret tahsil edilmeyecektir. Bu sürenin sonunda vazgeçme hakkının kullanılmaması durumunda yeni
fiyatlar uygulanacaktır. Yıllık %20’yi aşan ücret değişiklikleri için ayrıca talebiniz alınacaktır.
Süreklilik arz etmeyen, para transferleri, fatura tahsilatı, çek-senet tahsilatı ve benzeri olarak tabloda yer alan ve (*) ile işaretlenmeyen anlık işlem ve
hizmetlerden tahsil edilecek ücretin, müşteriye işlemin gerçekleşmesi anından önce ve işlemin gerçekleştirildiği kanalın yapısına uygun bir şekilde açıkça,
ücrete ilişkin onayını içerecek şekilde bildirmesi halinde yukarıda belirtilen süreler uygulanmamaktadır.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Yukarıda sıralanan ücretler, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak kredi kartından tahsil etmek veya
kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır.
Yukarıda özetlenen maliyet kalemlerine ilişkin açıklamalar Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi'nde yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve
anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi'ne ek olarak, bu formun bir
nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Banka Yetkililerinin İmzası:
Bu form ile birlikte vadesiz mevduat hesabı açılmasını muvafakat eder; okuyup uygun bulmam nedeniyle 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak
1(bir) nüshasını aldığımı kabul ederim.
Şube dışı kanallardan/mecralardan alınan talebinize istinaden açılacak olan hesabınıza ait mevduat hesap cüzdanınız herhangi bir Akbank şubesine
başvurduğunuzda tarafınıza teslim edilecektir.
Müşteri'nin Adı-Soyadı:
MBB No:
Tarih:TCKN/YKN:
İmza:
Akbank T.A.Ş. / Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil Numarası: 90418
www.akbank.com
Download

Temel Bankacılık Bilgilendirme Formu