ÇEK VE SENET İŞLEMLERİ ÜRÜN BİLGİLENDİRME FORMU
ÜRÜN ADI
: SENET İŞLEMLERİ
HİZMET ADI
AÇIKLAMA
Senet Haberleşme Masrafı
Senet İade Komisyonu
BSMV dahildir.
BSMV dahildir.
Haberleşme Ücreti de
eklenir. BSMV dahildir.
Haberleşme Ücreti de
eklenir. BSMV dahildir.
Haberleşme ücreti de
eklenir. %5 oranında
BSMV ilave edilecektir.
Senet Protesto Bildirim Ücreti
Senet Protesto Kaldırma Masrafı
Senet Tahsilat Komisyonu
Senet Protestosu
KKB Risk ve Çek Raporu Masrafı
BSMV dahildir.
KKB Risk ve Çek Raporu Masrafı
BSMV dahildir.
ÜRÜN ADI
İŞLEM
KANALI
Şube
Şube
ASGARİ
TUTAR
ASGARİ
ORAN
AZAMİ
TUTAR
6.3 TL
31.50 TL
Şube
42 TL
Şube
42 TL
Şube
Şube
Şube
İnternet
Şube
AZAMİ
ORAN
30 TL
150 TL
0.5 %
124 TL
10 TL
5 TL
: ÇEK İŞLEMLERİ
HİZMET ADI
AÇIKLAMA
TEB Çeki Tahsil Komisyonu TL/YP
(Başka Şube Çeki, Nakit Ödenen)
TEB TL/YP Çeki tahsil Komisyonu
(Hesaba Yatan)
Diğer Banka TL Çekleri (TL Takas
Çeki Komisyonu)
Diğer Banka YP Çekleri (YP Takas
Çeki Komisyonu)
%5 oranında BSMV
ilave edilecektir.
%5 oranında BSMV
ilave edilecektir.
Dövizli Çek Komisyonu
Bloke Çek Komisyonu
YP Bloke Çek Komisyonu
Çek İade Komisyonu
Karşılıksız Çek Komisyonu
Kayıp Çek Komisyonu
Çek Durumu Tanımlama
Çek İstihbaratı
Çek Vadesi Öteleme
Hesaba Yatan Çek Tahsilatı
Seyahat Çeki Alış
Kıbrıs Bankaları Çek Ödemesi
Kıbrıs Çeki Tahsilat Aracılığı
İŞLEM
KANALI
ASGARİ
TUTAR
Şube
Şube
ASGARİ
ORAN
AZAMİ
TUTAR
AZAMİ
ORAN
30 TL
150 TL
0.2 %
20 TL
150 TL
0.2 %
BSMV dahildir.
Şube
15.75 TL
BSMV dahildir.
Şube
31.50 TL
%5 oranında BSMV
ilave edilecektir.
BSMV dahildir.
BSMV dahildir.
BSMV dahildir.
BSMV dahildir.
Şube
25 USD
Şube
Şube
Şube
Şube
Şube
Şube
Şube
Şube
Şube
Şube
Şube
Şube
21 TL
3 USD
150 USD
1%
10.50 TL
52.5 TL
52.5 TL
15 TL
35 TL
5 TL
20 TL
0.2 %
1%
150 TL
0.2 %
30 TL
5 TL
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Bu formda yer alan ücret masraf ve komisyonlarda bir takvim yılı içinde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu
itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için Banka ayrıca
onayınızı alacaktır. Bunun altında artış öngören değişiklikler ise tarafınıza en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla alınacaktır.
Fotokopi ile çoğaltmayınız.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Nakden veya hesaben tahsil edilmek suretiyle yapılır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve
anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Bireysel Müşteri Sözleşmesine ek olarak,
bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Banka yetkilileri Adı Soyadı ve İmzası:
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız.
Müşteri Adı ve Soyadı:
TCKN/YKN/VKN:
Tarih:
İmza:
Fotokopi ile çoğaltmayınız.
Download

TEBForms ONAY DURUM FORMU