Kredi Kartı ile SGK Otomatik Ödeme Talep ve Bilgi Formu
Bilgilendirme Formu
Ürün Adı
: Kredi kartı ile SGK otomatik ödeme
Periyodu/Süresi
: İşlem başına
Ücret
: Bireysel kredi kartlarından verilen talimatlar için;
 500 TL altı işlemlerde işlem tutarının %1,20’si,
 500 TL ve üzeri işlemlerde ise işlem tutarının %1,50’si kadar işlem ücreti,
talimatın verildiği kredi kartından hesap kesim tarihinde tahsil edilerek kredi
kartı ekstrenize yansıtılacaktır.
Bir takvim yılı içerisinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu
itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeks artışının 1.2 katı altındaki ücret
artışları için, ücret artışının yürürlüğe gireceği tarihten en az 30 gün önce yazılı
olarak, kalıcı veri saklayıcısı yolu (sms, e-mail vb) veya kaydı tutulan telefon
vasıtasıyla Müşteri’ye bilgilendirme yapılacaktır. Bu bildirim üzerine Müşterinin,
kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonrasına kadar ürünün veya
hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması
halinde Müşteriden, ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret
tahsil edilmeyecektir. Bu sürenin sonuna kadar vazgeçme hakkının kullanılmaması
durumunda ise ücret artışı uygulanacaktır. Banka’nın vazgeçme hakkını kullanan
Müşteriye uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti durdurma hakkı mevcuttur.
Bir takvim yılı içerisinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibariyle
açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeks artışının 1.2 katı ve üzerinde yapılacak ücret
artışlarında Müşteriden ayrıca onay alınacaktır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi SGK Otomatik Ödeme
Talimat Formu ve Taahhütnamesi’nde yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve
anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla
SGK Otomatik Ödeme Talimat Formu ve Taahhütnamesi’ne ek olarak, bu formun bir
nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Bu form ile birlikte kredi kartı ile SGK otomatik ödeme işlemine muvafakat eder,
okuyup uygun bulmam nedeniyle 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir)
nüshasını aldığımı kabul ederim.
Müşteri Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
Banka Nüshası
Akbank T.A.Ş. / Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul / www.akbank.com
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul, Sicil Numarası : 90418
Kredi Kartı ile SGK Otomatik Ödeme Talep ve Bilgi Formu
Bilgilendirme Formu
Ürün Adı
: Kredi kartı ile SGK otomatik ödeme
Periyodu/Süresi
: İşlem başına
Ücret
: Bireysel kredi kartlarından verilen talimatlar için;
 500 TL altı işlemlerde işlem tutarının %1,20’si,
 500 TL ve üzeri işlemlerde ise işlem tutarının %1,50’si kadar işlem ücreti,
talimatın verildiği kredi kartından hesap kesim tarihinde tahsil edilerek kredi
kartı ekstrenize yansıtılacaktır.
Bir takvim yılı içerisinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu
itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeks artışının 1.2 katı altındaki ücret
artışları için, ücret artışının yürürlüğe gireceği tarihten en az 30 gün önce yazılı
olarak, kalıcı veri saklayıcısı yolu (sms, e-mail vb) veya kaydı tutulan telefon
vasıtasıyla Müşteri’ye bilgilendirme yapılacaktır. Bu bildirim üzerine Müşterinin,
kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonrasına kadar ürünün veya
hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması
halinde Müşteriden, ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret
tahsil edilmeyecektir. Bu sürenin sonuna kadar vazgeçme hakkının kullanılmaması
durumunda ise ücret artışı uygulanacaktır. Banka’nın vazgeçme hakkını kullanan
Müşteriye uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti durdurma hakkı mevcuttur.
Bir takvim yılı içerisinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibariyle
açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeks artışının 1.2 katı ve üzerinde yapılacak ücret
artışlarında Müşteriden ayrıca onay alınacaktır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi SGK Otomatik Ödeme
Talimat Formu ve Taahhütnamesi’nde yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve
anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla
SGK Otomatik Ödeme Talimat Formu ve Taahhütnamesi’ne ek olarak, bu formun bir
nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Bu form ile birlikte kredi kartı ile SGK otomatik ödeme işlemine muvafakat eder,
okuyup uygun bulmam nedeniyle 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir)
nüshasını aldığımı kabul ederim.
Müşteri Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
Müşteri Nüshası
Akbank T.A.Ş. / Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul / www.akbank.com
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul, Sicil Numarası : 90418
Download

Kredi Kartı ile SGK Otomatik Ödeme Talep ve Bilgi Formu