Gider Fişi Kaydı (Yeni Nesil)
Satış ve diğer gelirlerinizi kaydettiğiniz gibi ayrıca işinizle alakalı giderlerinizi de
muhasebeye kaydetmelisiniz. İletişim giderleri, kırtasiye giderleri, yakıt giderleri, kira
giderleri gibi daha pek çok gider türü buna örnek olarak sayılabilir. İşle ilgili olarak
yapılan bütün bu harcamalar normal faaliyet döneminde gider olarak işleme alınır.
Yaptığınız bu gider harcamaları içinde peşin ödenen KDV, yapılan satış işlemleriyle
beraber aynı şekilde müşterilerden tahsil edilip geri ödenecek olan KDV'den mahsup
edilir. İşle ilgili yapılan bu gider harcamalarını kırmızı Gider klasörüne Reeleezee ‘nin
oluşturduğu Gider fişleri yardımıyla girebilirsiniz.
Muhasebe modülünden muhasebe fişini ne zaman oluşturduğunuz fark etmez.
Muhasebe kaydı fişini makbuz veya gider faturasını aldığınızda veya bununla ilgili
ödeme banka ekstrenize yansıdığında, mevcut beyanname dönemi içerisinde
yapabilirsiniz.
1 Yeni Bir Gider Fişi Oluşturmak
Kırmızı Gider klasörünü açtığınızda Yeni’ye tıklayarak boş Gider Fişi’ni göreceksiniz. Gider klasörü, İşlem fişleri,
Döküm ekranında şu ana kadar hesabınıza giriş yapmış olduğunuz giderlerin listesini göreceksiniz. İlk
kullanımda bu ekran henüz herhangi bir gider fişi girişi yapılmamış olduğundan boş görüntülenecektir. Yeni
bir gider fişi oluşturmak için Yeni’ ye tıkladığınızda boş gider fişi ekranın sağında belirecektir.
Reeleezee© 2012 Başlangıç Kılavuzu
Gider Fişi Kaydı (Yeni Nesil)
2 Gider Fişini Doldurma
İlk önce Tedarikçi listesinden ilgili Tedarikçi seçilir. Eğer
Tedarikçi listeniz henüz boş ise ilgili alanları doldurarak
ekleyebilirsiniz.
İşlem; gideri hangi kategori altında kaydedeceğiniz
yerdir. Burası ilgili gider hesaplarınızı seçtiğiniz
bölümdür (ofis giderleri / telefon giderleri gibi).
Toplam KDV Dahil bölümüne gider faturanızda belirtilen
tutarı girdikten sonra KDV oranını seçin, Reeleezee
belirtilen oran üzerinden KDV tutarını otomatik olarak
hesaplayıp gösterecektir.
Satırlarda İşlem kısmında seçtiğiniz gider tanımlamanızın
detaylarını göreceksiniz. Açıklama kısmına alınan mal
veya hizmete ilişkin açıklama notunu girebilirsiniz.
Reeleezee© 2012 Başlangıç Kılavuzu
Gider Fişi Kaydı (Yeni Nesil)
Maliyet merkezleri; Satırlar – Ayarlar seçeneği ile Maliyet
merkezleri tanımlarını (ürün, miktar, fiyat, proje,
departman, personel) otomatik olarak yapabilirsiniz.
Buradan seçim yaparak, oluşturduğunuz gider fişinde
gösterilmesini sağlarsınız.
Eğer gider faturanızda birden fazla mal veya hizmet satırı veya KDV oranı varsa ; satır ekle düğmesi ile
ekleyebilirsiniz. KDV Hariç tutarı girin ve Satır Ekle ‘ye basın.
Faturaya karşılık ödeme yapmak istiyorsanız alt taraftaki Ödeme kısmından Ödeme emri bilgilerini doldurun.
Bu bilgileri girdikten sonra İşlem yap düğmesi ile bilgileri kaydedin.
3 Gider Fişi Genel Görünüm Ekranı
Fişler girildikten sonra, kaydedilen bütün fişler burada görüntülenir. Kırmızı Gider klasöründeki İşlem Fişleri
altındaki Döküm sekmesini kullanarak bu genel görünüm ekranına ulaşabilirsiniz.
KDV beyannamesi verilmediği müddetçe girilen bütün fişler buradan çağrılarak düzeltilebilir veya silinebilir.
Bir gider fişini düzenlemek veya silmek için İşlem Fişleri Döküm ekranından ilgili fişi seçin ve ardından düzenle
düğmesi ile işleminizi gerçekleştirin.
Burada girilmiş olan Gider Fişlerinizi tarih, işlem, tedarikçi ismine göre sıralayabilirsiniz. Sıralamak için sağ üst
taraftaki Gruplama düğmesine tıklayabilirsiniz.
Reeleezee© 2012 Başlangıç Kılavuzu
Download

Gider Fişi Kaydı