Gerekli bağlantıları yapıp, ACS420 V3.03 programını çalıştırınız.
Program açıldığında, LMS14’ün içindeki parametrelerin okunmasını bekleyiniz.
Aşağıdaki pencereyi gördükten sonra cihazınız parametre ayarı yapılması için hazır haldedir.
Option sekmesindeki “Level Selection” bölümünden “OEM” seçeneğini seçip “OK”
düğmesine basınız.
Sonraki adımda, “Set parameters” sekmesinden “Set parameter” seçeneğini kullanarak
parametre ayarlarına geliniz.
Parametre ekranı geldiğinde karşınıza çıkan uyarı penceresini “OK” işaretleyerek devam
ediniz.
Parametre sayfasında alt kısımda yer alan “Copy from” bölümünde “All values” (Tüm
değerler) seçiniz ve “Save (Kaydet)” düğmesine basınız.
Kaydet düğmesine bastıktan sonra çıkan pencerede, dosyanıza isim veriniz ve “OK” tuşuna
basınız.
Kaydettiğiniz dosya aşağıdaki şekilde klasörde tutulmaktadır.
ACS434 programının kullanılması
_ACS434.01A142_Oenmetal_010202_Para_Assist_Lms.mde
Dosyasını çift tıklayarak çalıştırınız.
Karşınıza şifre ekranı gelecektir. Şifre eğitim sırasında sizlere verilecektir.
Şifreyi giriniz ve programı çalıştırınız. Karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. “Open”
işaretleyerek devam ediniz.
Program açıldığında karşınızdaki ekran gelecektir.
Burada önemli olan nokta masterset seçimidir. LMS versiyonuna bağlı olarak dosyadaki
seçiminizi yapınız. Seçim yapılırken, ACS420 programında “Parameter set no” satırındaki
rakama dikkat edilmelidir.
Doğru bir şekilde masterset seçimi yapıldıktan sonra aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir. Yes
işaretleyerek devam ediniz.
İşlem sırası aşağıdaki gibi olmalıdır.
Program sayfasında “Read *.par” düğmesine basınız ve ACS420 ile kaydettiğiniz parametre
dosyasını bulup “Aç” işaretleyiniz. Bu işlem ile parametreler okunacaktır.
Okuma işlemi devam ederken aşağıdaki ekranı göreceksiniz.
Okuma tamamlandıktan sonra, programın orta bölümünde turkuaz renkli alanda parametre
dosyanızın adını görebileceksiniz.
Read *.par komutundan sonra hata alınması
Read *.par komutunu kullandığınızda, okuma esnasında karşınıza aşağıdaki şekilde bir hata
çıkarsa, bu durumda parametreleri kontrol etmeniz gereklidir.
Bu penceredeki uyarıyı “Yes” ile geçerseniz, karşınıza hatalı parametre ile ilgili bilgi
gelecektir. Örnekte olduğu gibi, 2444 no’lu parametrede yanlış bir ayar söz konusudur. Bu
durumda, ACS420 programını kullanarak bu parametre değerine doğru bir değer girilmesi
gerekecektir.
Sonrasında ACS420 ile yeniden *.par dosyası oluşturulmalı ve adımlarınız kaldığı yerden
devam etmelidir.
“Export *.hex” düğmesine basınız. HEX dosyasını oluşturunuz. Karşınıza gelen ekranda
dosyayı kaydedeceğiniz konumu seçip, kaydediniz.
Şimdi XML dosyasını oluşturmanız gerekecektir. Bunun için öncelikle “Stick DS Name”
yazan alana bir isim vermeniz gereklidir.
İsim verip, “Export *.XML” işaretlediğinizde oluşturulan XML dosyasının nereye
kaydedileceği sorulacaktır. Konumunu belirleyip Kaydet ile devam ediniz.
Kaydetme işlemi tamamlandığında aşağıdaki uyarı çıkacaktır. OK ile devam ediniz.
Oluşturduğunuz XML dosyasının okunması için “Read XML” düğmesine tıklayınız. Size
hangi XML dosyasını okuyacağını soracaktır. Az önce oluşturduğunuz XML dosyasının
konumunu seçip “Aç” işaretleyiniz.
Bu işlem sonunda “Export *.par” butonu aktif hale gelir.
Şimdi bu butona tıklayarak devam edelim. Karşımıza kısa süreliğine süreci gösteren bir
pencere gelecektir.
*.par dosyasının oluşturulmasından sonra bu dosyanın nereye kaydedilmesi gerektiğini soran
bir pencere karşımıza çıkacaktır. Dosyanın konumunu belirleyip “Kaydet” düğmesine basınız.
Bu program aracılığıyla oluşturulan tüm dosyalar aşağıdaki gibi olmaktadır.
ACS432 programı ile parametre stick içine yükleme yapma
Aşağıdaki şekilde bağlantıyı hazır hale getiriniz. USB kablosunun diğer ucunu bilgisayarınıza
bağlayınız.
ACS432.exe simgesine çift tıklayarak programı çalıştırınız.
ACS432.1.0.3.0.zip dosyasını açınız. Size özel konfigürasyon dosyanızı hedef klasöre
kopyalayınız.
Programı kaldırmak için, ACS432.1.0.3.0 klasörünü siliniz.
Açılan pencerede sırasıyla “1” numaralı alanda müşteri adınızı seçiniz, 2 numaralı alanı
kullanarak da AGU2.56…’nın içeriğini okuyunuz.
Eğer AGU2.56…’yı ilk defa kullanıyorsanız, format atılmamış haldedir. Dolayısıyla format
atmanızı soran bir uyarı alabilirsiniz. Formatın anlamı, müşteri adınızın AGU2.56’ya
atanmasıdır.
Şu anda AGU2.56… ACS432 ile kullanıma hazırdır.
File sekmesinde, Import seçeneği kullanarak ACS434 ile oluşturduğumuz parametre grubunu
stick içine aktaralım
Karşımıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecek olup, ACS434 ile oluşturduğumuz dosyaları
sakladığımız klasörü bulup, ilgili dosyayı seçmeniz gereklidir. Sonrasında “Aç” düğmesi ile
devam ediniz.
Aşağıdaki ekranda “Header” satırının altına import ettiğiniz parametreler bulunmaktadır.
(Storage position 0 – Onmetal)
Yaz düğmesine basarak bu dosyanın stick’e yazılmasını sağlayınız. Karşınıza gelecek olan
aşağıdaki uyarıyı “Yes” olarak işaretleyiniz.
Karşınıza gelen ekranda dosyaya isim vermeni ve bir yere kaydetmeniz sorulacaktır.
Sonrasında bu dosyanın yedeğini alıp almayacağınıza dair gelen pencerede de “Yes”
işaretleyip, yedek dosyanın nereye kaydedileceğini seçiniz.
Kayıt işlemi devam ederken alt kısımda işlemin ne aşamada olduğunu görebilirsiniz.
Şu anda stick içine parametreleri kaydetmiş durumdasınız. LMS14 kartındaki stick bağlantısı
kullanarak kaydetme işlemine başlayabilirsiniz.
LMS14 mühendis sayfasında “Bakım / Özel çalışma” satırında aşağıdaki parametreleri
kullanarak stick içinden karta, ya da karttan stick içine parametre aktarabilirsiniz.
7252 Pstick komutu,
Parametre stick, karta takıldığında bu parametreyi kullanarak ister stick içine mevcut
parametreleri yazabilir, ister stick içindeki parametreleri karta aktarabilirsiniz.
7253 Psitck yükleme oranı,
Parametre sticki kullanarak kayıt ya da yükleme işlemi yaptığınızda, yüzdesel olarak işin ne
kadarının tamamlandığını görebilirsiniz.
Download

Gerekli bağlantıları yapıp, ACS420 V3.03 programını