OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular
Temmuz 2014
For internal use only
Soru:
Boyler, radyatör devresi ve güneş enerjisinden oluşan bir sistemimiz var. Burada, boyler yeterli sıcaklığa
ulaştığında, güneş enerjisinden gelen ilave katkıyı nerede değerlendirebiliriz?
Cevap:
Sisteme bakılacak olursa, güneş enerjisiyle yapılan çalışmalarda öncelik vererek ister akümülasyon tankı ister
boyler tankına su verebilirsiniz.
RVS dökümanında güneş enerjisi ile ilgili bölümde, aşağıdaki parametreler ayarlanabilmektedir.
Örneğin, 3822 no’lu parametre ile güneş enerjisinde önceliğin hangi tanka verileceği ayarlanır.
Ya da öncelik vermeyip (Hiçbiri) , her tankın 5 derece farkla şarj edilmesini de sağlayabilirsiniz.
2
Ayrıca RVS kitapçığında aşağıdaki gibi bir uygulama var. Burada güneş enerjisi ile yüzme havuzu, akümülasyon
tankı ve boyler tankı beslemesi yapılmaktadır.
Ayrıca, boyler ve akümülasyon tankının bir başka uygulaması da aşağıdaki gibi. Boyler ile akümülasyon tankı
arasında bir transfer pompası var. Çalışma prensibi aşağıda belirtilmiştir.
For internal use only
3
Soru:
8’li kaskad sistemimiz var. Daire girişlerinde kat istasyonumuz var. Kat istasyonumuzdan sonra (eşanjörden sonra)
daire içinde hem boyler hem de radyatöre su gitmektedir. Kontrolünü nasıl yapabiliriz. Yazın, dış hava kontrolüne
göre kat istasyonlaruna giden ısı kesilir mi?
Cevap:
Kat istasyonlarına sabit sıcaklıkta su gönderme işlemini H1 girişini kısa devre yaparak ve parametre ayarlarını
yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak, eşanjörden sonra dairenin boyler için sıcak suyu ve aynı anda radyatör için
sıcak su ihtiyacı için bir otomasyon sistemi olması gereklidir. Şayet böyle bir otomasyon bulunmuyorsa, gidiş
kolektöründen kat istasyonuna su basan pompayı H1 pompası Q15 olarak tanıtınız. Minimum su sıcaklığı olarak da
dairenin ihtiyacı olan su sıcaklığını giriniz. Yazın radyatör ihtiyacı olmayacağı için de radyatörlere termostatik
vana konulabilir. Bu şekilde radyatörlerin sıcak su almamasını sağlayabilirsiniz.
Sabit sıcaklıkta su sağlama uygulamasını ilgili döküman ile birlikte uygulayınız.
Soru:
RWF55.5 cihazında alt göstergede “Prof” yazısı yer almaktadır. Bu yazının görünmesi normal midir? Giderilmesi
için ne yapmak gereklidir?
Cevap:
Prof yazısı normalde RWF55.6 cihazında Profibus haberleşmesinde görülmektedir. RWF55.5’te profibus
uygulaması bulunmamaktadır. ACS411 yazılımını kullanarak, “Interfaces” bölümüne girip, “DP” sekmesini “0”
olarak ayarlayınız. OK düğmesine basarak, yazının halen görülüp görülmediğini kontrol ediniz.
Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.
Yazılım üzerinden bu bölümü göremediğiniz takdirde, RWF cihazının “Interface” menüsünde DP değerini 0
yapınız.
4
Soru:
QAA73.210 kodlu oda termostatı kullanıyorum. Ekranda 88 no’lu hata görülüyor. Bu hatanın sebebi nedir?
Cevap:
E88 hatası haberleşmeden kaynaklı bir hatadır. Cihaz ile oda termostatı arasında yapılan kablo bağlantısını kontrol
ediniz. Kablo bağlantısında aşağıdaki teknik verilere tam olarak uyulduğundan emin olunuz.
2’li kablo kullanınız.
Kablo uzunluğu en fazla 50 mt. Olabilir.
Kablo direnci en fazla 2 x 5 ohm.
Soru:
LMS14 kazan kontrol paneli ile 2 adet üç yollu vana kontrolü yapmak istiyorum. Parametre ayarlarını ve üç yollu
vana kontrolünü nasıl yapabilirim?
Cevap:
LMS14 kazan kontrol panelinde ısıtma devresi için ayrı bir üç yollu vana kontrolü bulunmamaktadır. Bunun için
AVS75.390 ilave modül kullanmanız gereklidir. Her bir modül 1 adet üç yollu vana kontrolü yapmaktadır. Bu
durumda 2 adet ilave modüle ihtiyacınız var.
İlave modülün görüntüsü aşağıdaki gibidir.
For internal use only
5
İlave modülü LMS14 kazan kontrol panelinde X50 soketine bağlayınız. Aşağıdaki bağlantı şemasını dikkate alınız.
İlave modülleri yukarıdaki şekilde bağladıktan sonra LMS14’ün Mühendis sayfasında aşağıdaki ayarları yapmanız
gereklidir.
Yapmamız gereken işlem, her bir ilave modülün hangi amaçla kullanılacağını belirlemektir. Örneğimizde 2 adet
ilave modül var.
Dolayısıyla, Mühendis à Konfigürasyon sayfasında
6020 no’lu parametreyi “Isıtma devresi 1”
6021 no’lu parametreyi “Isıtma devresi 2”
Olarak ayarlayacağız. Aynı şekilde 1 adet daha ilave modül olsaydı, onu da
6022 no’lu parametreyi “Isıtma devresi 3” olarak ayarlamamız gerekecekti.
6
İlave modülün işlevini de seçtikten sonra üzerinde dip sviçleri ayarlayınız. Örneğin 2 adet ilave modülünüz var ise,
birinci ilave modülün dip svicini yuvarlak içinde 1 rakamının bulunduğu şekilde ayarlayınız. İkinci ilave modülün
dip sivicini de yuvarlak içinde 2 rakamının bulunduğu şekilde ayarlayınız.
Bu şekilde ilave modülleri sisteme tanıtmış oldunuz. Bundan sonraki aşama, üç yollu vana ve pompanın elektrik
bağlantıları olacaktır.
İlave modül üzerindeki QX21= Üç yollu vana açma ucu (RVS63 üzerindeki Y1 gibi)
İlave modül üzerindeki QX22= Üç yollu vana kapatma ucu (RVS63 üzerindeki Y2 gibi)
İlave modül üzerindeki QX23= Üç yollu vana devresinin pompası (RVS63’teki Q2 gibi)
Artık, ısıtma devrelerinin parametrelerini ve gerekirse zaman programını ayarlayabilirsiniz.
Soru:
Kaskad sistemde master kazanın zaman saatini ayarlıyorum, ancak diğer kazanların da master kazanın saati ile aynı
olmasını istiyorum. Parametre ayarı olarak ne yapmam gerekiyor?
Cevap:
Örneğin, master kazanı devreye aldığınızda saatini 15:50 olarak ayarladınız. Slave kazanlarında master kazan ile
aynı olması için bir başka deyişle master kazan hangi saatte ise slave kazanların da o saatte olması için,
Mühendis à LPB sayfasına geliniz.
For internal use only
7
Master kazanın parametresini Master (Ana) olarak ayarlayınız.
Slave kazanların ise “Uzaktan kontrolsüz bağlı” olarak ayarlayınız.
Soru:
LMS14 kazan kontrolü kullanıyorum. Burada, “117: Su basıncı yüksek” hatası ile karşılaşıyorum. Reset yapmama
rağmen hata devam ediyor.
Cevap:
Sistemdeki su basıncının, izin verilen maksimum su basıncı değerinin üzerinde olmasından dolayı bu hatayı
alıyorsunuz. Öncelikle, sistemdeki su basıncı değerini aşağıdaki sayfadan öğreniniz.
Mühendis à Tüketici tanımlama à 9005
Buradaki değer örneğin 4,4 bar olsun.
8
Sisteminizde ayarladığınız maksimum su basıncı değerini kontrol ediniz. Aşağıdaki sayfaya gidiniz.
Mühendis à Konfigürasyon à 6140 (Maksimum su basıncı)
Buradaki değer 4 bar ise, sistemde su basıncının yüksek olması hatası ile karşılaşırsınız.
Aynı şekilde “Su basıncı çok düşük” hatası ile karşılaştığınızda da
Mühendis à Konfigürasyon à 6141 (Minimum su basıncı) değerini kontrol etmelisiniz.
Sistemdeki su basıncı hatası 6140 ve 6141 no’lu parametreler dışında kaldığında, su basıncı hatası ile
karşılaşırsınız. Sahada “Min” ve “Maks” değerlerini ayarlayarak bu hatadan kurtulabilirsiniz. Bu değerleri
değiştirmek için “OEM” şifresi ile giriş yapmanız gerekmektedir.
Soru:
İkili kaskad sisteminde boyler sistemi yerine eşanjör kullanılıyor. Eşanjöre sabit sıcaklıkta su gönderiliyor ve bu su
kullanım suyu olarak değerlendiriliyor. Ayrıca tesiste direkt devre var (sadece pompalı ısıtma devresi). Kontrolü
RVS ile nasıl sağlayabiliriz?
Cevap:
Sadece kullanım suyu amacıyla kullanılan bir eşanjör sistemi varsa, bunu boyler gibi tanıtabilirsiniz. Eşanjör
üzerinde bulunan proba daldırma tipi sıcaklık sensörü bağlanabilir. Bu sensör RVS’de B3 soketine (boyler sensörü)
olarak bağlanır. Pompası da Q3’e bağlanır. Eşanjöre boylere su gönderir gibi sıcak su besleyemesi yapabilirsiniz.
Isıtma devresini de Q2 rölesine bağlayarak Isıtma devresi 1 olarak kontrol edebilirsiniz.
Soru:
AVS37 ekranda, programlama kilidi uyarısı alıyorum. Parametre değişikliği yapamıyorum.?
For internal use only
9
Cevap:
Operatör ünitesinden cihazda herhangi bir değişikliğe karşı kilit koyulmuştur. Bu kilidi kaldırmak için “Mühendis”
sayfasında “Operatör ünitesi”ne geliniz. Burada “ESC” ve “OK” tuşuna aynı anda basılı tutunuz. Karşınıza “Kilit
geçici olarak açık” şeklinde uyarı gelecektir. Bu uyarıyı gördükten sonra yine “Operatör ünitesi” sayfasında 26 ve
27 no’lu parametreleri “Kapalı” olarak düzeltiniz.
Kilidi aktif hale getirmek isterseniz de yine “Operatör ünitesi” sayfasına gelip, 26 ve 27 no’lu parametreleri “Açık”
konuma getirebilirsiniz.
Soru:
RVS63.283 kontrol cihazı ile kontrol etmek istediğim karışım vanalı bir ısıtma devresi var. Burada hamam için bu
devreyi ayarlamak istiyorum. Hamam devresine göndereceğim su sıcaklığının minimum ve maksimum değerlerini
nasıl ayarlayabilirim?
Cevap:
Üç yollu vanaların kontrolünde yaptığımız bağlantılar şu şekildedir.
Y1 = Üç yollu vananın açma ucu
Y2 = Üç yollu vananın kapatma ucu
Q2 = Isıtma devresine su basan pompanın beslemesi
B1 = Hamam devresinde üç yollu vanadan sonra hatta yakın bir noktaya konulan sensör
Yukarıdaki bağlantıları yerine getirdikten sonra, hamam devresine göndereceğiniz sı sıcaklığı sınırlamalarını
minimum ve maksimum su sıcaklığı parametrelerinden yapmanız gerekmektedir.
Bunun için “Mühendis” sayfasında “Isıtma devresi 1” bölümünde aşağıdaki parametreleri ayarlayınız.
Örneğin
740 = 35 derece
741 = 55 derece
Bu ayarlama aynı şekilde, bir yerden ısıtma uygulaması için de kullanılmaktadır.
10
Soru:
RWF50.3 cihazına 4-20 ma basınç transmitteri bağlamak istiyorum. Elektrik bağlantılarını nasıl yapabilirim?
Cevap:
Transmitterin çıkışı akım ise;
G- ve 13 arasında köprü yapınız.
Basınç transdüserinin enerji beslemesini G+ ile yapınız.
Transdüserin mass bağlantısı 13 no’lu terminale yapılıyor.Diğer ucu 12’ye bağlayınız.
Transmitterin çıkışı voltaj ise;
G- ve 13 arasında köprü yapınız.
Basınç transdüserinin enerji beslemesini G+ ile yapınız.
Transdüserin mass bağlantısı 13 no’lu terminale yapılıyor.Diğer ucu 11’e bağlayınız.
For internal use only
11
Sonrasında, aşağıdaki menü yardımıyla, sensör tipi olarak 4-20 ma için 16’yı seçiniz.
Soru:
RVA53.140 kazan kontrol cihazında daldırma tipi sıcaklık sensörü olarak hangi modeli kullanabilirim? RVS
cihazında kullandığım sensörler uygun mudur?
Cevap:
RVA53.140 serisi kazan kontrol cihazlarında aşağıdaki sensör tiplerini kullanabilirsiniz. RVS serisi ürünlerde
kullanılan sensörler kullanılamaz.
Daldırma tipi sıcaklık sensörü (QAZ21)
Dış hava sıcaklık sensörü (QAC31-NTC600) veya (QAC21-Ni1000)
Kelepçe tipi sıcaklık sensörü (QAD21)
12
Soru:
LMS14 kazan kontrol panelinde, yüzme havuzu kontrolünü nasıl yapabilirim?
Cevap:
Yüzme havuzuna su basan pompayı LMS14 kartında uygun bir röle çıkışına bağlayınız. Örneğin OX1’e bağladınız.
Bu doğrultuda “Mühendis” sayfasında “Konfigürasyon”da röle çıkışlarından QX1 için olan seçenekler arasında
“Yüzme havuzu pompası Q19” olarak seçim yapınız.
Pompa seçimini tamamladıktan sonra, yüzme havuzu sensörünü tanımlamanız gerekmektedir. Bu sensörü de uygun
bir sensör girişine “B13 Yüzme havuzu sensörü” olarak atayınız.
For internal use only
13
LMS14 kart üzerinde boş bir H girişini örneğin; H5’i (Parametre 5977) “Yüzme havuzu ısıtma kaynak kullanımı”
şeklinde seçiniz. Kart üzerinde H girişini köprüleyiniz.
Bu şekilde yaptığınız atamalardan sonra, “Mühendis” sayfasında “Yüzme havuzu devresi” olarak menü çıkacaktır.
Bu menüde aşağıdaki parametre ile havuzda istediğiniz sıcaklık değerini ayarlayınız.
Yüzme havuzu pompası, aşağıdaki parametrede girilen ayar değerinden soğuk olduğunda devreye girecektir.
(“Mühendis” sayfasında “Yüzme havuzu” sayfasında)
Soru:
RWF40 cihazına nasıl dış hava sıcaklığı sensörü bağlayabilirim?
Cevap:
RWF40 cihazına aşağıdaki sensör tiplerini dış hava sensörü olarak kullanabilirsiniz.
Bu sensörlerden hangisini kullanacaksanız, konfigürasyon menüsünde ilgili sensörü seçmeniz gerekmektedir.
14
Soru:
RVS63 kazan kontrol cihazında 0-10V çıkışı var mıdır? Pompaları voltaja göre sürme imkanımız var mıdır?
Cevap:
Sadece RVS63 serisi kontrol cihazlarında bulunan Ux çıkışı ile modülasyonlu pompa sürebilirsiniz. Aşağıda
kırmızı daire içinde gösterilmektedir.
UX çıkışından aldığınız 0-10V çıkışı ile aşağıdaki kontrolleri yapabilirsiniz.
For internal use only
15
Burada, kazan pompasını, ısıtma devresi pompalarını, boyler pompasını, güneş kolektörü pompasını voltaja göre
kontrol edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, aşağıdaki parametreleri ayarlamak olacaktır.
6070 No’lu parametreden hangi pompayı 0-10V kontrol etmek isterseniz, seçim yapınız.
Aşağıdaki parametreye de 10V’a karşılık gelen sıcaklık değerini girmeniz gereklidir. (Maksimum sıcaklık)
UX çıkışı, hız kontrollü pompa ya da voltaja göre sıcaklık talebi amacıyla kullanılmaktadır.
Hız kontrollü pompalarda, voltaj değeri ilgili pompa için hız değerine karşılık gelir.
Kazan sıcaklık ayar değeri kontrolünde, voltaj sinyali kazan ayar değerine karşılık gelir.
Aşağıdaki parametreler ile de UX çıkışındaki değerin kontrolü ve testini gerçekleştirebilirsiniz.
Soru:
RVS63 kontrol cihazına bina otomasyon sisteminden kumanda edilebilir mi?
Cevap:
RVS63 cihazında Modbus, Bacnet, Lon çıkışı bulunmamaktadır. Web server cihazı ile uzaktan kontrol edebilir ya
da cihaz üzerindeki H girişlerini kullanarak kısıtlı şekilde kontrol yapabilirsiniz.
H girişleri ile aşağıdaki seçeneklerin kontrolü yapılabilmektedir.
16
Burada, RVS cihazını bir sviç ile uzaktan, ısı üretimine karşı kilitleyebilirsiniz.
Tesiste meydana gelen bir hata durumunda, bir korna çalabilir ya da lamba yanabilir.
Bunun için 5950 no’lu parametreyi “Hata / Alarm mesajı” olarak seçiniz.
Boş bir röle çıkışını örneğin 5890’u “Alarm çıkışı K10” olarak atamasını yapınız.
For internal use only
17
Download

OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular