RENDAMAX R600
R604 - R605 - R606 - R607
Yoğuşmalı yer tipi kazan
• DAR ALANLAR İÇİN İDEAL, KOMPAKT VE HAFİF
• MÜKEMMEL MODÜLASYON ORANI (1:7)
• MONTAJ VE BAKIM KOLAYLIĞI
• SU SOĞUTMALI PREMİKS BRÜLÖR İLE PASLANMAZ ÇELİK ISI EŞANJÖRÜ
• DÜŞÜK EMİSYON DEĞERLERİ
• KOMPLE SİSTEM SEÇİMİ İÇİN TAK&ÇALIŞTIR OPSİYONEL KİTLERİ
• SESSİZ ÇALIŞMA
• ce sertİFİKa kodu: ce-0063Bs3840
• YÜKSEK VERİMLİLİK (%110,4)
• 8 KAZANA KADAR ÇALIŞMA İMKANI VE 15
ISITMA ZONUNA KADAR KONTROL İMKANI
∆T20K
Kazan tipi
Nominal akış
oranı Qnenn
Kazan
direnci
Pompa tipi
Grundfes
Pompa
ayarı
kPa
Qnenn’de Pompa Qnenn’de Mevcut sistem
Voltaj
basma yüksekliği
basma yüksekliği
m3/h
R604
12.2
15
UPS32-120F
3
39
R605
16.3
27
UPS50-120F
2
R606
20.4
42
UPS50-120F
3
R607
23.1
55
UPS65-120F
3
Tip
R604
R605 R606
R607
L mm
1220
1435
1585
1735
L2 mm
137.5
187.5
187.5
187.5
H mm
1500
1500
1500
1500
H2
1150
1245
1245
1245
B mm
770
770
770
770
B2 mm
235
215
215
215
B3 mm
310
310
310
310
B4 mm
490
490
490
490
B5 mm
245
245
245
245
D1 mm (Diam.)
150
200
200
200
D2 mm (Diam.)
200
250
250
250
W1
R” 6 DNDN65 PN16
W2
R” 6 DNDN65 PN16
G
R
R 1” R1 1/2”
30
Pompa verileri
kPa
Güç tüketimi
max/min
kPa
V
W
24
230
380/210
45
18
400
530/300
58
16
400
720/380
86
31
400
1150/600
1. Elektrik bağlantısı
2. Gaz bağlantısı
3. Su girişi
4. Sistem dönüşü (soğuk)
5. Temiz hava girişi
6. Sistem 2. geri dönüşü (Sıcak)
7. Kazan su boşaltma vanası 1/2”
8. Atık gaz çıkış
9. Yoğuma suyu çıkısı 25 mm çaplı
RENDAMAX R600
R604 - R605 - R606 - R607
Teknik özellikler
R604R605R606R607
80-60°C max/min’da norminal ›s›l güç
kW
75-60°C max/min’da norminal ›s›l güç
kW 40-30°C max/min’da norminal ›s›l güç
kW
Hi norminal ›s›l yük max/min
kW
80-60°C çal›flmada verim %
40-30°C çal›flmada verim
%
Y›ll›k verim (NNG 75/60°C)
%
Y›ll›k verim (NNG 40/30°C)
%
Çal›flmama durumunda kay›plar(durma kay›plar›)Tsu=70°C %
Maksimum yoğuflma suyu debisi m3/h
m3/h
Gaz tüketimi H-gaz max/min (10,9kWh/m3)
Gaz tüketimi L-gaz max/min (8,34kWh/m3)
m3/h
Gaz tüketimi Prop.(LPG)max/min(12,8kWh/kg)
kg/h
Gaz bas›nc›, doğal gaz H
mbar
Gaz bas›nc›, doğal gaz L/LL
mbar
Gaz bas›nc›, likit gaz LPG mbar
Maksimum gaz bas›nc› mbar
Baca gaz› s›cakl›ğ›, 80/60°C max/min
°C Baca gaz› s›cakl›ğ›, 40/30°C max/min
°C
Baca gaz› miktar› max/min
m3/h
CO2 seviyesi, doğal gaz H/L/LL max/min %
CO2 seviyesi, likit gaz P max/min
%
NOx seviyesi, max/min
mg/kWh
CO seviyesi, max/min
mg/kWh
Maksimum izin verilen baca direnci max/min Pa
Su hacmi l
Su basıncı max/min bar Maksimum su sıcaklığı (yüksek limit termostatı)
°C
Sıcaklık için maksimum ayar noktası °C
dT= 20K’da nominal su debisi
m3/h
Nominal su debisinde hidrolik direnci
kPa Elektrik baglantisi - Frekans V- Hz Ana şebeke bağlantı sigortası A
IP sınıfı -
Güç tüketimi, kazan max/min (pompa hariç)
W
Güç tüketimi, 3- kademeli pompa ile (opsiyonel)
W
Güç tüketimi, hız kontrollü pompa ile (opsiyonel)
W
Güç tüketimi, bypass pompa ile (opsiyonel)
W
Ağırlık (boş)
kg
1 metre uzaklıktaki ses seviyesi dB(A)
Asgari iyonizasyon akımı µA
Yoğuşma suyu PH değeri -
285.2/39.5
285.5/39.5
302.3/45.2
291.0/41.5
98.0
103.9
106.8
110.4
0.16
22
26.7/3.8
34.9/5.0
380.2/76.6
380.6/76.6
403.1/87.7
388.0/80.5
98.0
103.9
106.8
110.4
0.15
30
35.6/7.4
46.5/9.7
475.3/76.6
475.8/76.6
503.9/87.7
485.0/80.5
98.0
103.9
106.8
110.4
0.14
37
44.5/7.4
58.2/9.7
539.0/76.6
539.6/76.6
571.5/87.7
550.0/80.5
98.0
103.9
106.8
110.4
0.13
42
50.5/7.4
66.0/9.7
22.7/3.2
20
25
30/50
100
78/61
56/30
477/69
10.2/9.4
11.9/10.0
35/15
14/8
200/10
61
8/1
100
90
12.2
15
230/400 - 50
10
IP20
260/35
380/210
435/25
170/90
465
59
6
3.2
30.3/6.3
20
25
30/50
100
78/61
56/30
636/134
10.2/9.4
11.9/10.0
35/15
14/8
200/10
68
8/1
100
90
16.3
27
230/400 - 50
10
IP20
470/61
530/300
450/25
190/120
535
59
6
3.2
37.9/6.3
20
25
30/50
100
78/61
56/30
795/134
10.2/9.4
11.9/10.0
35/15
14/8
250/10
75
8/1
100
90
20.4
42
230/400 - 50
10
IP20
650/61
720/380
800/35
460/225
590
59
6
3.2
43.0/6.3
20
25
30/50
100
78/61
56/30
901/134
10.2/9.4
11.9/10.0
35/15
14/8
250/10
82
8/1
100
90
23.1
55
230/400 - 50
10
IP20
770/61
1150/600
800/35
470/280
650
59
6
3.2
3581073
3581077
3581081
3581085
3590242 - AVS75 İl ave modül
12048253 - QAA 75.610/101 Oda
kontrol ünitesi
A: 12081759 - AZ 36 Denge kabı/
boyler sensörü 6M
B: 11002600 - AD36.201 bölge
sensörü 4 M
Aksesuarlar
RVS63.283/360 Uzaktan kontrol paneli (2 bölge+ 1 boyler için sensörler dahil)
QAC 34.101 dış sensör
AVS75 ilave modül
OCI345 OCI Kaskad kit (MASTER) (Denge kabı ve boyler sensörleri dahil)
OCI345 Kaskad kit (SLAVE)
AD36.201 bölge sensörü 4 M
AZ 36 Denge kabı/boyler sensörü 6M
QAA 75.610/101 Oda kontrol ünitesi
QAA 78.610/301 Oda kontrol ünitesi - Kablosuz
AVS 71.390/109 Kablosuz alıcı
AVS 13.399/201 Kablosuz dış sensör
3 hızlı pompa +dönüş borusu (R605-R606=400V)
3 hızlı pompa +dönüş borusu (R607=400V)
3 hızlı pompa +dönüş borusu (R604=230V)
Nötrilizasyon kutusu HN1.5 INC
Nötrilizasyon kutusu HN2.5 INC
Nötrilizasyon granülü 10 kg
Kod
3590246
171237
3590242
3590243
3590244
11002600
12081759
12048253
12048264
12048275
12048286
12083112
12083123
12083585
3580796
3580797
3590033
Tip
Uygulandığı kazan güçleri
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Pompa elk. tüketimi
Pompa basma yüksekliği
kW
mm
mm
mm
(W)
(m)
HN1.52
HN2.5
280
410
300
290
40
6
540
640
400
240
150
3
31
Download

Ürün Kataloğu İndir ()