KRYO TERAPİ CİHAZI
Üzümcü Kryo Terapi Cihazı; anestezi
ve cerrahi insizyon gerektirmeden
farklı prob seçenekleri ile jinekoloji,
dermatoloji ve proktoloji gibi cerrahi
alanlarda azot ve karbondioksit gazının
dondurucu etkisinden yararlanılarak
tedavi olanağı sunan bir cihazdır.
Standart Problar
Jinekoloji
J01
J02
J03
İsteğe Bağlı Problar
Proktoloji
P01 P02 P03 P04 P05
İsteğe Bağlı Problar
Dermatoloji
C01 C02 C03 C04 C05
S.K.: 204.6010
44
KRY-10S
Detay Özellikler
< Prob Seçenekleri
• Standart ve opsiyonel olarak verilen farklı prob
seçenekleri ile jinekoloji, dermatoloji ve proktoloji gibi
cerrahi alanlarda yaygın kullanım olanağı
< Hızlı Etki
• Tetiğe basıldığı anda prop ısısını 10 saniye içerisinde
-70 dereceye kadar düşürme, tetiğin bırakılmasıyla
birlikte 6 saniye içerisinde prop ısısını oda sıcaklığına
yükseltme özelliği
< Basınç Ayarı
• Tüp basıncını ayarlama ve izleme olanağı
sunan manometre
ELEKTROKOTER
CİHAZLARI
< Taşıma ve Konumlandırma
• Tüp taşıma sehpası ve hareket kabiliyeti yüksek
tekerlek yapısı ile her türlü muayene ortamında
kullanıma uygunluk
45
Download

kryo terapi cihazı