KAYNAK ELEKTROD, TEL VE TOZLARI
TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ
10 Haziran 2014
ÜRÜN ADI
Geçerlilik Tarihi
Sayfa No.
SELÜLOZİK ELEKTRODLAR (A)
SELÜLOZİK ELEKTRODLAR (E)
LC.01-1
DÜŞÜK ALAŞIMLI ELEKTRODLAR
LC.02
ALÜMİNYUM ELEKTRODLAR
LC.03
LC.01-2
ALAŞIMLI BAKIR ELEKTRODLAR
NİKEL ESASLI ELEKTRODLAR
LC.04
SERTDOLGU ELEKTRODLARI
METRODE MARKALI ELEKTRODLAR
NİKEL ESASLI ve BAKIR ALAŞIMLI MIG TELLERİ
NİKEL ESASLI ve BAKIR ALAŞIMLI TIG TELLERİ
LC.05-1
DÜŞÜK ALAŞIMLI MIG TELLERİ
DÜŞÜK ALAŞIMLI TIG TELLERİ
LC.05-2
ALÜMİNYUM MIG TELLERİ
ALÜMİNYUM TIG TELLERİ
(LINCOLN ELECTRIC)
(LINCOLN ELECTRIC)
LC.06
ALÜMİNYUM MIG TELLERİ
ALÜMİNYUM TIG TELLERİ
(INDALCO ALLOYS)
(INDALCO ALLOYS)
LC.07
ÖZLÜ KAYNAK TELLERİ
LC.08
SERTDOLGU DOLU ve ÖZLÜ KAYNAK TELLERİ
LC 09
TOZALTI KAYNAK TOZLARI
LC 10
TOZALTI KAYNAK TELLERİ
LC 11
Sayfa LC 01-1
10 Haziran 2014
Tavsiye Edilen Son Kullanıcı Fiyat Listesi
SELÜLOZİK ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR
[SMAW]
Çap
Boy
Kutudaki Kolideki Kolideki
1000 Elektr.
Kutu
Kutu
Palet
Ürün
Teslim
Kutu
Elektrod
Kutu
yaklaşık
Ağırlığı
Ağırlığı
Elektrod
Kodu
Süresi
Miktarı
Miktarı
Miktarı
Miktarı
ağırlığı
[adet]
[adet]
[adet]
[adet]
[kg]
[lbs]
[kg]
[kg]
1845
894
582
406
1
1
1
1
60
60
60
60
12,29
25,37
38,97
55,86
50,0
50,0
50,0
50,0
22,68
22,68
22,68
22,68
1360,8
1360,8
1360,8
1360,8
83ED010211
83ED010203
83ED010216
83ED010207
Stk
Stk
Stk
Sip
10,41
9,43
9,16
9,11
[inç]
[mm]
[inç]
Fleetweld 5P
3/32
1/8
5/32
3/16
Fiyatı
Paletteki
Elektrod
12,0
14,0
14,0
14,0
Ağırlığı
USD/kg
AWS E6010
Fleetweld 5P+
1845
894
582
406
AWS E6010
3/32
12,0
1782
1
1782
60
12,73
50,0
22,68
1360,8
10,58
14,0
863
1
863
60
26,28
50,0
22,68
1360,8
83ED010283
83ED010278
Stk
1/8
Stk
9,78
5/32
14,0
564
1
564
60
40,25
50,0
22,68
1360,8
83ED010285
Stk
9,52
3/16
14,0
395
1
395
60
57,42
50,0
22,68
1360,8
83ED010281
Sip
8,87
50,0
22,68
1360,8
83ED012814
Sip
8,95
Shield-Arc HYP
ük 3/16
14,0
394
AWS E7010-G (E7010-P1)
1
Shield-Arc HYP+
394
60
57,56
AWS E7010-G (E7010-P1)
1/8
14,0
865
1
865
60
26,23
50,0
22,68
1360,8
83ED029511
Sip
9,41
5/32
14,0
556
1
556
60
40,79
50,0
22,68
1360,8
83ED029513
Sip
9,11
3/16
14,0
394
1
394
60
57,56
50,0
22,68
1360,8
83ED029509
Sip
8,95
Shield-Arc 70+
AWS E 8010-G
1/8
14,0
874
1
874
60
25,96
50,0
22,68
1360,8
83ED012841
Stk
11,86
5/32
14,0
562
1
562
60
40,39
50,0
22,68
1360,8
83ED012849
Stk
11,58
3/16
14,0
388
1
388
60
58,45
50,0
22,68
1360,8
83ED012845
Stk
11,52
Pipeliner 8P+
AWS E 8010-P1
3,2
14,0
1
60
50,0
22,68
1360,8
83ED030826
Sip
11,44
4,0
14,0
1
60
50,0
22,68
1360,8
83ED030827
Sip
11,27
5,0
14,0
1
60
50,0
22,68
1360,8
83ED030828
Sip
11,47
ük
: Üretimdem Kalktı, satışı stoklar ile sınırlıdır
Sayfa LC.01-2
10 Haziran 2014
Tavsiye Edilen Son Kullanıcı Fiyat Listesi
SELÜLOZİK ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR
[SMAW]
Çap
[mm]
Boy
Kutudaki Kolideki Kolideki
Kutu
Elektrod
Kutu
yaklaşık
Miktarı
Miktarı
Miktarı
Miktarı
ağırlığı
[adet]
[adet]
[adet]
[adet]
[kg]
[mm]
Fleetweld 5P+
*
*
*
*
AWS E6010
*
Kutu
Palet
Ürün
Teslim
Ağırlığı
Elektrod
Kodu
Süresi
Fiyatı
Ağırlığı
[kg]
[kg]
Euro/kg
EN E42 3 C 25
2,5
350
325
3
975
282
15,38
5,0
1410,00
83609024
Sip
5,44
3,2
355
185
3
555
282
25,41
4,7
1325,40
83609200
Sip
4,43
4,0
350
130
3
390
282
39,23
5,1
1438,20
83609201
Sip
4,41
5,0
350
83
3
249
282
61,45
5,1
1438,20
83609206
Sip
4,38
Shield-Arc 70+
*
*
*
Paletteki 1000 Elektr.
Elektrod
AWS E 8010-G
EN E46 4 1Ni C 25
3,2
350
200
3
600
282
25,50
5,1
1438,20
83609075
Sip
6,99
4,0
350
120
3
360
282
42,50
5,1
1438,20
83609076
Sip
6,71
4,8
350
90
3
270
282
56,67
5,1
1438,20
83609092
Sip
6,40
: Fiyatı güncellenmiş
Sayfa LC 02
10 Haziran 2014
Tavsiye Edilen Son Kullanıcı Fiyat Listesi
DÜŞÜK ALAŞIMLI ELEKTRODLAR
[SMAW]
Çap
Boy
[mm]
[mm]
Kutudaki
Elektrod
Miktarı
[~adet]
350
350
350
140
120
84
350
350
350
135
120
85
Conarc 55CT
2,50
3,25
4,00
Kryo 1-180 [Vakum - SRP]
3,25
4,00
5,00
450
450
450
27
23
19
350
350
450
120
85
55
350
350
350
110
120
85
Conarc 70G
50
28
23
350
350
350
120
120
85
350
350
350
450
110
120
85
55
350
350
Sip
Sip
Sip
4,6
4,6
5,8
26
18
9
2,5
4,5
4,7
44
27
18
1,9
1,5
2,5
26
19
9
2,6
4,6
4,7
46
26
18
350
350
350
2,6
4,7
5
6
42
26
18
9
66
50
28
: Fiyatı güncellenmiş
1
1,9
48
27
47
28
19
83515855
83515862
83515879
4,79
4,27
4,92
83524765
83524734
83524772
6,33
5,11
5,37
83515114
83515145
83515138
4,29
4,09
3,89
EN: E Mo B 32 H5
Sip
Sip
Sip
83516999
83516968
83516975
4,38
4,00
3,85
EN: E 69 5 Mn2NiCrMo B 32 H5
Sip
Sip
Sip
83523881
83523898
83523904
5,46
5,48
4,81
EN: E CrMo1 B 32 H5
Sip
Sip
Sip
83518221
83518238
83518245
4,70
4,33
4,16
EN: E CrMo2 B 32 H5
Sip
Sip
Sip
Sip
83519129
83519136
83519143
83519150
5,92
4,72
4,44
6,62
EN: E CrMo5 B 32 H5
Sip
Sip
83524307
83524321
9,77
8,16
EN: E CrMo91 B 32 H5
AWS E9016-B9-H4
1,4
1,8
1,5
5,25
5,01
5,74
EN: E 55 5 1NiMo B 32 H5
Sip
Sip
Sip
AWS E8018-B6-H4R
67
52
SL 9Cr(P91) [Vakum - SRP]
*
14
10
7
83523560
83523577
83523594
EN: E 50 5 1Ni B 73 H5
AWS E8018-G-H4R
2,0
2,4
2,8
[EURO/kg]
EN: E 46 8 3Ni B 32 H5
Sip
Sip
Sip
AWS E9018-B3-H4
SL 502 [Vakum - SRP]
2,50
3,25
4,00
50
29
19
AWS E8018-B2-H4
SL 20G
2,50
3,25
2,7
4,2
4,4
Fiyatı
EN: E 46 5 Mn1Ni B 32 5
Sip
Sip
Sip
AWS E12018-A1-H4R
350
350
450
SL 19G
2,50
3,25
4,00
5,00
52
27
19
AWS E7018-A1-H4R
Conarc 85 [Vakum - SRP]
2,50
3,25
4,00
2,7
4,5
4,4
Ürün
Kod
Numarası
[hafta]
AWS E9018-G-H4R
SL 12G
3,25
4,00
5,00
Teslim
Süresi
AWS E8018-C1-H4
2,50
3,25
4,00
2,50
3,25
4,00
[~kg]
1 kg'daki
Elektrod
Miktarı
[~adet]
AWS E8018-W2-H4R
Kryo 3
3,25
4,00
5,00
Kutu
Ağırlığı
Sip
Sip
Sip
83525717
83525724
83525731
11,60
8,86
8,88
Sayfa LC 03
10 Haziran 2014
Tavsiye Edilen Son Kullanıcı Fiyat Listesi
ALÜMİNYUM ELEKTRODLAR
[SMAW]
Çap
Boy
[mm]
[mm]
Kutudaki
Elektrod
Miktarı
[~adet]
Kutu
Ağırlığı
[~kg]
1 kg'daki
Elektrod
Miktarı
[~adet]
Teslim
Süresi
[hafta]
Ürün
Kod
Numarası
Fiyatı
[EURO/kg]
Lincoln Electric AlSi5
2,50
350
222
2,0
111
Stk
85800593
22,79
3,20
350
152
2,0
76
Stk
85800609
21,00
4,00
350
98
2,0
49
Sip
85800616
21,00
Lincoln Electric AlSi12
2,50
350
227
2,0
114
Stk
85800623
24,24
3,20
350
152
2,0
76
Stk
85800630
22,79
4,00
350
102
2,0
51
Sip
85800647
22,68
Ürün
Kod
Numarası
Fiyatı
ALAŞIMLI BAKIR ELEKTRODLAR
[SMAW]
Çap
Boy
Kutu
Ağırlığı
[mm]
Kutudaki
Elektrod
Miktarı
[adet]
[mm]
[~kg]
1 kg'daki
Elektrod
Miktarı
[~adet]
350
350
350
Teslim
Süresi
[hafta]
126
4,2
30
siparişe göre
85GCU132
39,38
140
83
3,6
3,2
39
26
STK
STK
85GCU832
85GCU840
55,91
56,89
[EURO/kg]
Gricu 1
3,20
Gricu 8
3,20
4,00
NİKEL ESASLI ELEKTRODLAR
PASLANMAZ ve ISIYA DAYANIKLI ELEKTRODLAR
[SMAW]
Çap
Boy
Kutu
Ağırlığı
[mm]
Kutudaki
Elektrod
Miktarı
[adet]
[~kg]
1 kg'daki
Elektrod
Miktarı
[~adet]
[mm]
350
350
300
350
Teslim
Süresi
Ürün
Kod
Numarası
Fiyatı
[hafta]
66
45
2,0
2,0
22
STK
STK
83544015
83544022
41,74
42,12
61
45
1,7
2,1
36
21
STK
STK
85544060
85544077
55,09
53,52
300
300
91
57
1,6
1,9
57
30
STK
STK
85544275
85544282
47,60
47,98
300
350
105
61
1,7
1,9
62
32
STK
STK
85544336
85544343
50,00
45,00
350
40
2,5
16
STK
8598223235
50,65
300
350
400
154
82
47
2,5
2,5
2,5
62
33
19
STK
STK
STK
85400915
85400922
85400939
40,50
41,18
41,55
STK
8597391525
46,90
[EURO/kg]
NiCro 31/27
3,20
4,00
NiCro 60/20
3,20
4,00
NiCro 70/15 Mn
2,50
3,20
NiCu 70/30
2,50
3,20
Gridur 34
3,20
RepTec Cast 31
2,40
3,20
4,00
Grinox 29
1,50
*
250
: Fiyatı güncellenmiş
2,6
Sayfa LC 04
10 Haziran 2014
Tavsiye Edilen Son Kullanıcı Fiyat Listesi
SERTDOLGU ELEKTRODLARI
[SMAW]
Çap
Boy
[mm]
[mm]
Kutudaki
Elektrod
Miktarı
[adet]
Kutu
Ağırlığı
[~kg]
1 kg'daki
Elektrod
Miktarı
[~adet]
Teslim
Süresi
Ürün
Kod
Numarası
Fiyatı
[EURO/kg]
[hafta]
Gridur 6
3,20
4,00
350
350
3,8
3,8
STK
STK
8598093235
8598094035
27,48
23,97
Gridur 18
3,20
4,00
450
450
65
41
4,6
4,6
14
9
STK
STK
8598463245
8598464045
14,94
11,84
350
115
4,0
29
STK
8598363235
17,24
350
350
123
4,2
4,1
29
STK
STK
8598033235
8598034035
33,95
33,90
350
350
66
43
2,5
2,5
26
17
STK
STK
85400120
85400137
15,79
14,98
350
350
38
27
2,5
2,5
15
11
STK
STK
85401196
85401202
47,86
47,88
Ürün
Kod
Numarası
Fiyatı
Gridur 36
3,20
Gridur 61
3,20
4,00
Wearshield MM 40
3,20
4,00
Wearshield 70
3,20
4,00
METRODE MARKALI ELEKTRODLAR
Çap
Boy
Kutu
Ağırlığı
[mm]
Kutudaki
Elektrod
Miktarı
[adet]
[mm]
[~kg]
1 kg'daki
Elektrod
Miktarı
[~adet]
380
450
149
61
Teslim
Süresi
[hafta]
5,0
5,9
30
10
STK
STK
[Sterlin/kg]
Railrod
3,20
5,00
83ME-RR-32
83ME-RR-50
20,07
18,97
Ürün
Kod
Numarası
Tavsiye Edilen
Son Kullanıcı
Fiyatı
NİKEL ESASLI ve BAKIR ALAŞIMLI
MIG ve TIG KAYNAK TELLERİ
Çap
Makara
Ağırlığı
Teslim
Süresi
[mm]
[~kg]
[hafta]
15,0
STK
83583052
78,22
15,0
STK
83582116
51,83
15,0
STK
83582840
73,26
12,0
STK
85580945
22,39
1000
2,0
STK
85605648
70,18
1000
2,0
STK
83605464
50,63
[EURO/kg]
LNM NiTi
1,20
LNM NiFe
1,20
LNM NiCro 70/19
1,20
LNM CuSn
1,20
LNT NiCro 70/19
2,00
LNT CuNi 30
2,00
*
: Fiyatı güncellenmiş
Sayfa LC.05-1
10 Haziran 2014
Tavsiye Edilen Son Kullanıcı Fiyat Listesi
DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN
GAZALTI KAYNAK (MIG) TELLERİ
[GMAW/MIG]
Çap
Makara
Ağırlığı
Teslim
Süresi
[mm]
[~kg]
[hafta]
LNM 12
15,0
15,0
LNM 19
15,0
15,0
LNM 20
15,0
15,0
LNM Ni1
15,0
15,0
LNM 28
15,0
15,0
LNM Moniva
1,00
1,20
: Fiyatı güncellenmiş
83581089
83581065
6,46
6,29
83581164
83581157
10,43
9,44
83582468
83582482
7,44
7,23
EN G 2 Mn3Ni1Cu*
STK
STK
83581454
83581461
3,17
2,99
EN G 69 4 M Mn3Ni1CrMo
AWS ER100S-G
15,0
15,0
5,44
5,29
EN G 46 5 M G3Ni1
SİP
SİP
AWS ER80S-G
1,00
1,20
83581133
83580921
EN G CrMo2Si
SİP
SİP
AWS ER80S-Ni1
1,00
1,20
[EURO/kg]
EN G CrMo1Si
SİP
SİP
AWS ER80S-B3 (en yakın)
1,00
1,20
*
SİP
SİP
AWS ER80S-B2 (en yakın)
1,00
1,20
Fiyatı
EN G 46 3 M G2Mo
AWS ER70S-A1
1,00
1,20
Ürün
Kod
Numarası
STK
STK
83581201
83581195
5,37
5,14
Sayfa LC.05-2
10 Haziran 2014
Tavsiye Edilen Son Kullanıcı Fiyat Listesi
DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN
GAZALTI KAYNAK (TIG) TELLERİ
[GTAW/TIG]
Çap
Boy
Ambalaj
Ağırlığı
Teslim
Süresi
[mm]
[mm]
[~kg]
[hafta]
LNT 12
2,00
2,40
3,00
LNT 19
2,00
2,40
1000
1000
LNM Ni1
2,00
2,40
*
5,0
5,0
5,0
5,0
: Fiyatı güncellenmiş
5,0
5,0
83604344
83604368
7,34
7,16
83600247
83605563
9,27
9,16
83600292
83605600
14,49
14,08
EN W CrMo9Si
SİP
SİP
83605402
83605419
17,17
13,39
EN W 42 6 W3Ni1
SİP
SİP
83605112
83605136
10,47
10,34
EN W 46 6 W2Ni2
AWS ER80S-Ni2
1000
1000
6,51
6,46
6,42
EN W CrMo5Si
SİP
SİP
AWS ER90S-B9
5,0
5,0
83604269
83604283
83604306
EN W CrMo2Si
SİP
SİP
AWS ER80S-Ni1
1000
1000
LNM Ni2,5
2,00
2,40
5,0
5,0
[EURO/kg]
EN W CrMo1Si
SİP
SİP
AWS ER80S-B6
1000
1000
LNT 9Cr (P91)
2,00
2,40
5,0
5,0
AWS ER80S-B3 (en yakın)
1000
1000
LNT 502
2,00
2,40
SİP
SİP
SİP
AWS ER80S-B2 (en yakın)
1000
1000
LNT 20
2,00
2,40
5,0
5,0
5,0
Fiyatı
EN W 46 3 W2Mo
AWS ER70S-A1
1000
1000
1000
Ürün
Kod
Numarası
SİP
SİP
83600216
83600223
9,71
9,68
Sayfa LC.06
10 Haziran 2014
Tavsiye Edilen Son Kullanıcı Fiyat Listesi
ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI İÇİN
MIG KAYNAK TELLERİ (LINCOLN)
[GMAW]
Çap
Makara
Ağırlığı
Teslim
Süresi
[mm]
[~kg]
[hafta]
1,00
7,0
STK
85ED701753
15,93
1,20
7,0
STK
85ED701754
14,28
1,00
7,0
STK
85ED701763
15,99
1,20
7,0
STK
85ED701764
13,57
STK
85ED701758
18,27
Ürün
Kod
Numarası
Fiyatı
SuperGlaze MIG 4043
SuperGlaze MIG 5356
SuperGlaze MIG 5183
Ürün
Kod
Numarası
Fiyatı
[USD/kg]
(AlSi5)
(AlMg5)
(AlMg4.5Mn)
1,20
7,0
ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI İÇİN
TIG KAYNAK TELLERİ (LINCOLN)
[GTAW]
Çap
Boy
Kutu
Ağırlığı
Teslim
Süresi
[mm]
[mm]
[~kg]
[hafta]
SuperGlaze TIG 4043
[USD/kg]
(AlSi5)
2,40
1000
5,0
STK
86ED701958
10,80
4,00
1000
5,0
STK
86ED702783
11,13
5,00
1000
5,0
STK
86ED702784
10,66
5,0
STK
86ED701961
17,35
SuperGlaze TIG 4047
2,40
(AlSi12)
1000
SuperGlaze TIG 5356
(AlMg5)
2,00
1000
5,0
STK
86ED702518
13,81
2,40
1000
5,0
STK
86ED702387
10,84
Sayfa LC.07
10 Haziran 2014
Tavsiye Edilen Son Kullanıcı Fiyat Listesi
ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI İÇİN
MIG KAYNAK TELLERİ (INDALCO ALLOYS)
[GMAW]
Çap
Makara
Ağırlığı
Teslim
Süresi
[mm]
[~kg]
[hafta]
9,0
STK
85ED703011
15,46
1,00
9,0
STK
85ED702495
15,85
1,20
9,0
STK
85ED701040
14,15
STK
85ED702493
15,87
Indalco Alloys MIG 4043
Indalco Alloys MIG 5183
Fiyatı
[USD/kg]
(AlSi5)
1,00
Indalco Alloys MIG 5356
Ürün
Kod
Numarası
(AlMg5)
(AlMg4.5Mn)
1,20
9,0
ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI İÇİN
TIG KAYNAK TELLERİ (INDALCO ALLOYS)
[GTAW]
Çap
Boy
Kutu
Ağırlığı
Teslim
Süresi
[mm]
[mm]
[~kg]
[hafta]
10,0
STK
Indalco Alloys TIG 4043
2,40
S
Ürün
Kod
Numarası
Tavsiye Edilen
Son Kullanıcı
Fiyatı
[USD/kg]
(AlSi5)
914
: Stoklar ile sınırlıdır
86ED700940
13,04
Sayfa LC.08
10 Haziran 2014
Tavsiye Edilen Son Kullanıcı Fiyat Listesi
ORTA ve DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN
ÖZLÜ TELLER (Outershield)
[FCAW]
Çap
Paket
Makara
Ambalaj
Paletteki
Palet
Ürün
Teslim
Ağırlığı
Standardı
Cinsi
Paket
Ağırlığı
Kodu
Süresi
Fiyatı
Adedi
[mm]
[kg]
[adet]
OUTERSHIELD MC710-H MLW**
1,2
15
15
Euro/kg
83941890
EN T42 3 M M 2 H5
Stk
3,95
83900002
EN T46 2 P C 1 H5
Sip
3,07
AWS E70C-6M H4
B300 PLW
Plastik Tor
B300 PLW
Plastik Tor
OUTERSHIELD 71C
1,2
[kg]
72
1080
AWS E71T-1-H8/E71T-9-H8
OUTERSHIELD 71M-H
72
1080
AWS E71T1-JH4
1,2
15
B300 PLW
Plastik Tor
72
1080
83900040
1,2
15
S300 PLW
Al Vakum
72
1080
83900111
1,2
5
S200 PLW
Al Vakum
#
#
83900071
OUTERSHIELD 71E-H
AWS E71T-1M-JH4
1,2
15
B300 PLW
Plastik Tor
72
1080
83900156
1,2
15
S300 PLW
Al Vakum
72
1080
83900149
1,2
5
S200 PLW
Al Vakum
#
#
83900125
OUTERSHIELD T55-H (MLW)
1,2
AWS E71T-5MJ H4/E71-5J H4
15
#
LW-71
#
EN T 46 3 P C 1 H10
Sip
3,29
Sip
3,35
Sip
3,65
EN T46 3 P M 1 H5
Sip
3,11
Sip
3,16
Sip
3,46
EN T42 4 B C 2 H5 / T42 4 B M 2 H5
Sip
83941609
5,00
1,2
15
AWS E71T-1/9
#
#
83LW71012
Sip
1,2
5
#
#
83LW71012-5
Stk
USD/Kg
4,33
4,68
Sip
EURO/Kg
19,33
PASLANMAZ ÇELİKLER İÇİN
ÖZLÜ TELLER
COR-A-ROSTA 304 L
1,2
COR-A-ROSTA P304 L
1,2
1,2
1,2
*
#
: Fiyatı güncellenmiş
#
17,85
83585308
Sip
20,18
83585322
Sip
20,70
Sip
19,61
Sip
19,07
EN T23 12 L R C/M 3
#
83585209
EN T23 12 L P C/M 2
AWS E309LT1-1/-4
15,0
Sip
EN T19 12 3 L R C/M 2
#
AWS E309LT0-1/-4
#
83585179
EN T19 12 3 L R C/M 3
#
AWS E316LT1-1/4
#
83585155
EN T19 9 L R C/M 2
#
AWS E316LT0-1/4
15,0
COR-A-ROSTA P309 L
1,2
#
15,0
COR-A-ROSTA 309 L
#
AWS E308LT1-1/4
15,0
COR-A-ROSTA P316 L
1,2
#
15,0
COR-A-ROSTA 316 L
EN T19 9 L R C/M 3
AWS E308LT0-1/4
15,0
#
83585223
Sayfa LC.09
10 Haziran 2014
Tavsiye Edilen Son Kullanıcı Fiyat Listesi
BİRLEŞTİRME, TAMPON, DOLGU ve SERT DOLGU İÇİN
DOLU VE ÖZLÜ TELLER
[FCAW]
Çap
Makara
Ağırlığı
Teslim
Süresi
Ürün
Kod
Numarası
Fiyatı
[mm]
[~kg]
[hafta]
22,680
STK
85801528
20,33
22,680
STK
85802128
13,77
22,680
STK
85805028
17,88
1,20
11,340
STK
85805512
25,50
1,60
11,340
STK
85805516
20,12
2,80
22,680
STK
85805528
13,15
1,20
11,340
STK
85ED028176
17,73
1,60
11,340
STK
85ED028177
18,22
1,20
11,340
STK
85806012
32,78
1,60
11,340
STK
85806016
33,07
2,80
22,680
STK
85806028
19,09
22,680
STK
85806528
21,99
22,680
STK
85813328
12,13
22,680
STK
85814128
11,26
2,40
22,680
STK
85813M24
8,48
3,20
22,680
SİP
85813M32
8,48
STK
8581126612
[USD/kg]
Lincore 15CrMn
2,80
Lincore M
2,80
Lincore 50
2,80
Lincore 55
Lincore 55-G
Lincore 60-O
Lincore 65-O
2,80
Lincore 33
2,80
Lincore BU
2,80
InnerShield NS-3M
Gridur S-600
1,20
(gaz korumalı dolu tel)
15,0
Euro/kg
18,89
Sayfa LC.10
10 Haziran 2014
Tavsiye Edilen Son Kullanıcı Fiyat Listesi
DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN
TOZALTI TOZLARI
[SAW]
Amblaj
Kutu
Tipi
Ağırlığı
Kolideki
Koli
Kutu
Ağırlığı
Paletteki
Palet
Ürün
Teslim
Koli
Ağırlığı
Kodu
Süresi
Miktarı
[kg]
[adet]
FX 761
Adedi
[kg]
[adet]
[kg]
40
1000
EN A CS/MS 1 88 AC H5 1-16
Stok
83FX761
1,48
40
1000
EN A AR/AB 1 78 AC H5 1-20
Stok
83FX780
1,69
40
1000
40
1000
40
1000
40
1000
40
1000
40
1000
83FXP223
Stok
1360,8
83ED032960
Sip
AWS F7A2-EL12
Torba
25
1
FX 780
25
AWS F7A2-EM12K
Torba
25
1
FX 860
25
AWS F7A2-EM12K
Torba
25
1
FX 888
25
25
1
FX 8500
25
1
FX 995N
25
1
FX 998N
25
1
FX P223
25
25
1
LW SPX80
25
83FX8500
Stok
83FX995N
Sip
83FX998N
Sip
LW WTX
1
22.68
60
PREMIERWELD AF-5
Torba
1
EN 760 S A AB1
1
PREMIERWELD BF-1
25
1360,8
83ED032990
Sip
40
1000
83FXAF-5
Stok
1
PREMIERWELD NF-3
25
83FXBF-1
Stok
1
25
5,38
83FXNF-3
Stok
5,15
2,37
[USD/kg]
40
1000
40
1000
AWS F7A2-EM12K
25
1,80
[USD/kg]
AWS F7A4-EM12K, F7A4-EH14
25
1,78
[USD/kg]
60
AWS F7A0-EM12K
25
Torba
22.68
1,75
[USD/kg]
AWS F7A8-EM12K-H8
22.68
1,67
EN S A AB1 67 AC H5 2-20
AWS F9A4-EA3K-G-H8
22.68
1,89
Stok
EN A AB 1 67 AC H5 1-16
AWS F8A4-EA1-A2
Torba
83FX888
EN A AB 1 67 AC H5 1-16
AWS F9A2-EG-G
Torba
Torba
25
1,44
Stok
EN S A FB 1 54 AC H5 1-16
AWS F9A2-EG-G
Torba
Torba
25
83FX860
EN S A FB 1 66 AC H5 1-16
AWS F7A6-EM12K
Torba
Torba
25
[Euro/kg]
EN A AB1 56 AC H5 1-16
AWS F7A8-EM12K
Torba
Fiyatı
1,86
[USD/kg]
1,88
PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI İÇİN
TOZALTI TOZU
FX P2000
Torba
EN A AF2 63 AC H5
25
1
25
40
1000
25
1
25
40
1000
FX P2007
Torba
83FXP2000
Sip
EN A AF2 63 AC H5
83FXP2007
Sip
[Euro/kg]
1,75
[Euro/kg]
1,66
SERT DOLGU İÇİN TOZALTI TOZLARI
FLUX R-30-FB (H-535 Muadili)
Y
[USD/kg]
Torba
25
1
25
40
#
83FXR-30-FB
Stk
Torba
22.68
1
22.68
40
#
83ED010345
Stk
H 560
*
Y
3,60
[USD/kg]
: Fiyatı güncellenmiş
: Yeni ürün
13,61
Sayfa LC.11
10 Haziran 2014
Tavsiye Edilen Son Kullanıcı Fiyat Listesi
PASLANMAZ ÇELİKLER İÇİN
TOZALTI KAYNAK TELLERİ
[SAW]
Çap
Kutu
Kolideki
Koli
Paletteki
Palet
Ürün
Teslim
Ağırlığı
Kutu
Ağırlığı
Koli
Ağırlığı
Kodu
Süresi
Miktarı
[mm]
Adedi
[kg]
[adet]
[kg]
2,40
25
1
25
#
#
83598230
Stk
3,20
25
1
25
#
#
83598353
Stk
4,00
25
1
25
#
#
83598254
Sip
2,40
25
1
25
#
#
83598261
3,20
25
1
25
#
#
83598360
4,00
25
1
25
#
#
83598285
LNS 304 L
[adet]
[kg]
Euro/kg
EN S 19 9 L
AWS ER308L
LNS 316 L
*
AWS ER316L
: Fiyatı güncellenmiş
Fiyatı
7,36
7,27
7,18
EN S 19 12 3 L
Sip
8,73
Stk
8,64
Sip
8,55
Download

pdf indir - Askaynak