ASKAYNAK
TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ
13 Şubat 2014
TL
İÇİNDEKİLER
Sayfa No.
RUTİL ELEKTRODLAR
AS/01
BAZİK ELEKTRODLAR
DEMİR TOZLU ELEKTRODLAR
AS/02
NEM ALMAYA DİRENÇLİ BAZİK ELEKTRODLAR (VAKUM PAKET)
AS/03
SELÜLOZİK ELEKTRODLAR
AS/04
HAFİF ALAŞIMLI YÜKSEK DAYANIMLI ELEKTRODLAR
AS/05
DÖKME DEMİR ELEKTRODLARI
METAL İŞLEME ELEKTRODLARI
BRONZ ELEKTRODLAR
AS/06
PASLANMAZ ÇELİK ELEKTRODLAR
AS/07
SERT DOLDU ELEKTRODLARI
AS/08
GAZALTI KAYNAK TELLERİ
TIG KAYNAK TELLERİ
AS/09-12
TOZALTI KAYNAK TELLERİ
AS/13
Sayfa AS/01
13 Şubat 2014
TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ
ALAŞIMSIZ ve HAFİF ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN
RUTİL ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR
[SMAW]
Çap
Boy
[mm]
[mm]
Kutudaki Kolideki
Elektrod
Kutu
Miktarı
Miktarı
[adet]
[adet]
AS R-116
Kolideki
Elektrod
Miktarı
[adet]
AWS A5.1 : E7014
Paletteki
Koli
Miktarı
[adet]
Teslim
Durumu
Ürün
Kod
Numarası
Fiyat
[TL/adet]
TS 563 EN 499 : E42 0 RR 12
2,00
300
150
6
900
103
STK
71E51113
0,159
2,50
350
100
6
600
103
STK
71E51127
0,162
3,25
350
100
6
600
103
STK
71E51137
0,164
4,00
350
100
3
300
103
STK
71E51147
0,286
5,00
350
65
3
195
103
SİP (Min. 150 kg / 4700 ad.)
71E51157
0,510
2,00
300
175
6
1.050
103
SİP
71E17813
0,159
2,50
350
100
6
600
103
SİP
71E17827
0,162
AS R-132
AWS A5.1 : E6013
TS 563 EN 499 : E42 0 RR 12
3,25
350
100
6
600
103
SİP
71E17837
0,164
4,00
450
100
3
300
80
SİP
71E17849
0,379
AS R-143
TS 563 EN 499 : E42 0 RR 12
2,00
300
195
6
1170
103
STK
71E30013
0,150
2,50
350
100
6
600
103
STK
71E30027
0,153
3,25
350
100
6
600
77
STK
71E30037
0,155
4,00
350
100
3
300
103
STK
71E30047
0,286
4,00
450
100
3
300
80
STK
71E30049
0,379
5,00
350
65
3
195
103
STK
71E30057
0,510
5,00
450
65
3
195
80
STK
71E30059
0,670
2,50
350
100
6
600
103
STK
71E62227
0,153
3,25
350
100
6
600
103
STK
71E62237
0,155
4,00
350
130
3
390
103
STK
71E62247
0,286
5,00
350
80
3
240
103
SİP (Min. 150 kg / 2500 adet)
71E62257
0,520
2,50
350
100
6
600
103
STK
71E39927
0,162
3,25
350
100
6
600
77
STK
71E39937
0,164
4,00
350
100
3
300
103
STK
71E39947
0,286
AS R-144
AWS A5.1 : E6013
AS R-146
TS 563 EN 499 : E42 0 RC 11
AWS A5.1 : E6013
TS 563 EN 499 : E38 0 R 12
Sayfa AS/02
13 Şubat 2014
TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ
ALAŞIMSIZ ve HAFİF ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN
BAZİK ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR
[SMAW]
Çap
Boy
[mm]
[mm]
Kutudaki Kolideki
Elektrod
Kutu
Miktarı
Miktarı
[adet]
[adet]
AS B-204
Kolideki
Elektrod
Miktarı
[adet]
Paletteki
Koli
Miktarı
[adet]
AWS A5.1 : E7018
Teslim
Durumu
Ürün
Kod
Numarası
Fiyat
[TL/adet]
TS 563 EN 499 : E46 4 B 32 H10
2,00
300
125
6
750
103
SİP (Min. 100kg / 6700 ad.)
71G38713
0,199
2,50
350
200
3
600
103
STK
71G38727
0,200
3,25
350
130
3
390
103
STK
71G38737
0,235
4,00
450
85
3
255
80
STK
71G38749
0,343
5,00
450
60
3
180
80
SİP (Min. 100kg / 1000 ad.)
71G38759
0,720
3,25
350
170
3
510
103
SİP (Min. 100kg / 3500 ad.)
71G57437
0,261
4,00
350
95
3
285
103
SİP (Min. 100kg /2300 ad. )
71G57447
0,384
2,00
300
130
6
780
103
STK
71G20013
0,173
2,50
350
90
6
540
103
STK
71G20127
0,175
3,25
350
90
6
540
103
STK
71G20137
0,190
4,00
450
90
3
270
80
STK
71G20049
0,360
5,00
450
60
3
180
80
STK
71G20059
0,574
2,50
350
90
6
540
103
STK
71G80127
0,198
3,25
350
90
6
540
77
STK
71G80137
0,202
4,00
450
85
3
255
103
STK
71G80049
0,377
5,00
450
60
3
180
103
STK
71G80059
0,650
2,50
350
200
3
600
103
STK
71G90027
0,195
3,25
350
150
3
450
103
STK
71G90037
0,220
4,00
450
110
3
330
80
STK
71G90049
0,465
AS B-235
AWS A5.1 : E7048
AS B-248
TS 563 EN 499 : E42 2 B 11
AWS A5.1 : E7018
AS B-255
TS 563 EN 499 : E42 3 B 42 H10
AWS A5.1 : E7018-1
AS B-268
TS 563 EN 499 : E46 5 B 32 H10
AWS A5.1 : E7016-1
TS 563 EN 499 : E46 6 B 22
ALAŞIMSIZ ve DÜŞÜK AL. ÇELİKLER İÇİN
DEMİR TOZLU ELEKTRODLAR
[SMAW]
AS DT-165
AWS A5.1 : E7024
TS 563 EN 499 : E46 0 RR 74
3,25
450
90
3
270
80
STK
71D72339
0,563
4,00
450
60
3
180
80
STK
71D72349
0,818
5,00
450
40
3
120
80
STK
71D72359
1,322
4,00
700
60
1
60
100
STK
71D86641
1,177
5,00
700
40
1
40
100
STK
71D86651
1,902
AS DT-180
AWS A5.1 : E7024
TS 563 EN 499 : E46 0 RR 74
Sayfa AS/03
13 Şubat 2014
TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ
ALAŞIMSIZ ve HAFİF ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN
NEM ALMAYA DİRENÇLİ
BAZİK ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR
[SMAW]
Çap
Boy
[mm]
[mm]
Kutudaki Kolideki
Elektrod
Kutu
Miktarı
Miktarı
[adet]
[adet]
AS B-248 H4R (VAKUM PAKET)
Kolideki
Elektrod
Miktarı
[adet]
Paletteki
Koli
Miktarı
[adet]
Teslim
Durumu
Ürün
Kod
Numarası
Fiyat
[TL/adet]
AWS A5.1 : E7018 H4R
EN ISO 2560-A: E 42 4 B 42 H5
Y
2,50
350
82
6
492
60
STK
71G22027
0,199
Y
3,25
350
54
6
324
60
STK
71G22037
0,201
Y
4,00
450
28
6
168
60
STK
71G22049
0,399
Y
5,00
450
19
6
114
60
STK
71G22059
0,735
AS B-255 H4R (VAKUM PAKET)
AWS A5.1 : E7018-1 H4R
EN ISO 2560-A: E 46 5 B 32 H5
Y
2,50
350
82
6
492
60
STK
71G82027
0,215
Y
3,25
350
52
6
312
60
STK
71G82037
0,216
Y
4,00
450
27
6
162
60
STK
71G82049
0,429
Y
5,00
450
19
6
114
60
STK
71G82059
0,790
Y:
YENİ ÜRÜN
Sayfa AS/04
13 Şubat 2014
TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ
ALAŞIMSIZ ve HAFİF ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN
SELÜLOZİK ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR
[SMAW]
Çap
Boy
[mm]
[mm]
Kutudaki Kolideki
Elektrod
Kutu
Miktarı
Miktarı
[adet]
[adet]
AS S-6010
Kolideki
Elektrod
Miktarı
[adet]
Paletteki
Koli
Miktarı
[adet]
AWS A5.1 : E6010
Teslim
Durumu
Ürün
Kod
Numarası
Fiyat
[TL/adet]
TS 563 EN 499 : E42 2 C 21
2,50
350
325
3
975
103
STK
71C29427
0,256
3,25
350
220
3
660
103
STK
71C29437
0,291
4,00
350
140
3
420
103
STK
71C29447
0,421
3,25
350
240
3
720
103
STK
71C43737
0,309
4,00
350
90
6
540
103
STK
71C43747
0,415
AS-7010 Mo
AWS A5.5 : E7010-A1
AS S-8010 Ni
TS 563 EN 499 : E46 2 Mo C 21
AWS A5.5 : E8010-G
TS 563 EN 499 : E46 3 Z C 21
2,50
350
400
3
1200
103
STK
71C58027
0,270
3,25
350
220
3
660
103
STK
71C58037
0,308
4,00
350
140
3
420
103
STK
71C58047
0,418
Sayfa AS/05
13 Şubat 2014
TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ
HAFİF ALAŞIMLI YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİKLER İÇİN
ELEKTRODLAR
[SMAW]
Çap
Boy
[mm]
[mm]
Kutudaki
Elektrod
Miktarı
[adet]
AS DA-708
Kolideki
Kutu
Miktarı
[adet]
Kolideki
Elektrod
Miktarı
[adet]
Paletteki
Koli
Miktarı
[adet]
AWS A5.5 : E8018-G
Teslim
Durumu
Ürün
Kod
Numarası
Fiyat
[TL/adet]
TS 563 EN 499 : E42 2 Z B 42
2,50
350
200
3
600
103
SİP
71K05827
0,396
3,25
350
135
3
405
103
SİP
71K05837
0,483
4,00
450
80
3
240
80
SİP
71K05849
0,843
2,50
350
200
3
600
103
SİP
71K07527
0,466
3,25
350
135
3
405
103
SİP
71K07537
0,593
4,00
450
90
3
270
80
SİP
71K07549
1,018
AS DA-710
AWS A5.5 : E8018-C1
AS DA-715
TS 563 EN 499 : E46 6 2Ni B 42
AWS A5.5 : E8018-C3 H4
TS 563 EN 499 : E50 6 1 Ni B 42 H5
2,50
350
200
3
600
103
SİP
71K15027
0,489
3,25
350
135
3
405
103
SİP
71K15037
0,623
4,00
450
90
3
270
80
SİP
71K15049
1,068
2,50
350
200
3
600
103
SİP
71K15727
0,489
3,25
350
135
3
405
103
SİP
71K15737
0,623
4,00
450
90
3
270
80
SİP
71K15749
1,068
AS DA-717
AWS A5.5 : E9018-G
AS DA-731
TS 563 EN 499 : E55 6 1NiMo B 42
AWS A5.5 : E8013-G
TS EN 1599 : E Mo R 22
2,50
350
210
3
630
103
SİP
71K16627
0,371
3,25
350
150
3
450
103
SİP
71K16637
0,463
AS DA-735
AWS A5.5 : E7018-A1
TS EN 1599 : E Mo B 22
2,50
350
200
3
600
103
SİP
71K25727
0,371
3,25
350
135
3
405
103
SİP
71K25737
0,463
4,00
450
80
3
240
80
SİP
71K25749
0,826
3,25
350
120
3
360
103
SİP
71K34837
0,485
4,00
450
80
3
240
80
SİP
71K34849
0,843
5,00
450
60
3
180
80
SİP
71K34859
1,406
2,50
350
200
3
600
103
SİP
71K43927
0,466
3,25
350
135
3
405
103
SİP
71K43937
0,593
4,00
450
80
3
240
80
SİP
71K43949
1,018
5,00
450
60
3
180
80
SİP
71K43959
1,467
2,50
350
150
6
900
103
SİP
71K53027
0,449
3,25
350
135
3
405
103
SİP
71K53037
0,564
2,50
350
190
3
570
103
SİP
71K62127
0,449
3,25
350
145
3
435
103
SİP
71K62137
0,564
4,00
450
95
3
285
80
SİP
71K62149
0,972
5,00
450
65
3
195
80
SİP
71K62159
1,260
2,50
350
200
3
600
103
SİP
71K71227
0,449
3,25
350
140
3
420
103
SİP
71K71237
0,564
4,00
450
100
3
300
80
SİP
71K71249
0,972
5,00
450
60
3
180
80
SİP
71K71259
1,260
2,50
350
200
3
600
103
SİP
71K80327
0,449
3,25
350
135
3
540
103
SİP
71K80337
0,564
AS DA-737
AWS A5.5 : E9018-D1
AS DA-753
TS EN 1599 : E Mo B 22
AWS A5.5 : E11018-G
AS DA-771
TS EN 757 : E69 5 Mn 2 NiCrMo BT 42
AWS A5.5 : (E8013-B2)
AS DA-774
TS EN 1599 : (E CrMo 1 R 12)
AWS A5.5 : E8018-B2
AS DA-777
TS EN 1599 : E CrMo 1 B 22
AWS A5.5 : E9018-B3
AS DA-778
TS EN 1599 : E CrMo 2 B 22
AWS A5.4 : E502-15
TS EN 1599 : E CrMo 5 B 42
Sayfa AS/06
13 Şubat 2014
TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ
DÖKME DEMİRLER İÇİN
NİKEL ESASLI ELEKTRODLAR
[SMAW]
Çap
Boy
[mm]
[mm]
Kutudaki Kolideki
Elektrod
Kutu
Miktarı
Miktarı
[adet]
[adet]
AS Pik-55
Kolideki
Elektrod
Miktarı
[adet]
Paletteki
Koli
Miktarı
[adet]
AWS A5.15 : E NiFe-CI
Teslim
Durumu
Ürün
Kod
Numarası
Fiyat
[TL/adet]
DIN 8573 : E NiFe1-BG 33
2,50
300
70
6
420
154
STK
71M44123
2,679
3,25
300
35
6
210
154
STK
71M44133
4,032
4,00
350
70
6
300
120
STK
71M44147
6,858
300
80
71M77023
3,178
AS Pik-65
2,50
AWS A5.15 : E NiCu-B
6
480
DIN 8573 : E NiCu-BG 33
154
STK
3,25
300
45
6
270
154
STK
71M77033
4,631
4,00
350
70
6
420
120
STK
71M77047
9,903
AS Pik-98 SÜPER
AWS A5.15 : E Ni-CI
DIN 8573 : E Ni-BG 22
2,50
300
55
6
330
154
STK
71M19523
3,349
3,25
300
35
6
210
154
STK
71M19533
5,344
4,00
350
60
6
360
120
STK
71M19547
9,476
71A42537
0,426
ÇELİKLER ve DÖKME DEMİR İÇİN
METAL İŞLEME ELEKTRODLARI
[SMAW]
AS OLUK AÇMA
3,25
350
115
3
345
103
STK
4,00
350
85
3
255
103
STK
71A42547
0,513
5,00
350
45
3
135
80
STK
71A42557
1,032
AS KESME
3,25
350
110
3
330
80
STK
71B51837
0,461
3,25
450
110
3
330
80
STK
71B51839
0,593
4,00
350
70
3
210
80
STK
71B51847
0,553
4,00
450
70
3
210
80
STK
71B51849
0,711
5,00
350
70
3
210
80
STK
71B51857
0,671
5,00
450
60
3
180
80
STK
71B51859
0,862
BAKIR ve ALAŞIMLARI İÇİN
BRONZ ELEKTRODLAR
[SMAW]
AS BRONZ
AWS A5.6 : E CuSn-C
DIN 1733 : EL-CuSn 7
3,25
350
75
6
450
65
STK
71N57037
4,740
4,00
350
50
6
300
103
STK
71N57047
6,532
5,00
350
35
6
210
103
STK
71N57057
10,522
Sayfa AS/07
13 Şubat 2014
TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ
PASLANMAZ ÇELİKLER İÇİN
PASLANMAZ ÇELİK ELEKTRODLAR
[SMAW]
Çap
Boy
[mm]
[mm]
Kutudaki Kolideki
Elektrod
Kutu
Miktarı
Miktarı
[adet]
[adet]
AS P-307
Kolideki
Elektrod
Miktarı
[adet]
Paletteki
Koli
Miktarı
[adet]
AWS A5.4 : E307-15
Teslim
Durumu
Ürün
Kod
Numarası
Fiyat
[TL/adet]
TS 2716 EN 1600 : E 18 9 MnMo B 22
3,25
300
75
6
450
65
SİP (Min. 150kg / 5000 adet)
71H59033
0,990
4,00
350
50
6
300
103
SİP (Min. 150kg / 3700 adet)
71H59047
1,646
5,00
350
50
6
300
103
SİP (Min. 150kg / 2150 adet)
71H59057
2,699
AS P-308L SÜPER
AWS A5.4 : E308L-16
TS 2716 EN 1600 : E 19 9 LR 12
2,00
250
160
6
960
65
STK
71H05015
0,430
2,50
250
95
6
570
65
STK
71H05025
0,571
3,25
300
65
6
390
103
STK
71H05033
0,819
4,00
350
40
6
240
103
STK
71H05047
1,638
5,00
350
25
6
150
103
STK
71H05057
2,687
2,50
250
100
6
600
65
STK
71H58125
0,664
3,25
300
75
6
450
65
STK
71H58133
1,051
AS P-308Mn
AWS A5.4 : (E307-15)
TS 2716 EN 1600 : E 18 8 Mn B 22
4,00
350
45
6
270
103
STK
71H58147
1,744
5,00
350
35
6
210
103
STK
71H58157
2,858
3,25
300
70
4,00
350
45
AS P-308Mo
AS P-309L SÜPER
AWS A5.4 : (E308Mo-15)
6
420
77
6
270
60
AWS A5.4 : E309L-16
TS 2716 EN 1600 : E 20 10 3 B 22
SİP (Min. 150kg
71H08033
SİP (Min. 150kg
71H08047
0,901
1,802
TS 2716 EN 1600 : E 23 12 LR 12
2,50
250
105
6
630
65
STK
71H10125
0,641
3,25
300
55
6
330
65
STK
71H10133
1,196
4,00
350
40
6
240
103
STK
71H10147
1,951
2,50
250
85
6
510
84
SİP (Min. 150kg
71H11125
0,705
3,25
300
63
6
378
77
SİP (Min. 150kg
71H11133
1,316
4,00
350
45
6
270
60
SİP (Min. 150kg
71H11147
2,146
2,00
250
155
6
930
65
STK
71H46315
0,534
2,50
250
100
6
600
65
STK
71H46325
0,807
AS P-309Mo
AWS A5.4 : E309MoL-16
AS P-310R
TS 2716 EN 1600 : E 23 12 2 LR 32
AWS A5.4 : E310-16
TS 2716 EN 1600 : E 25 20 R 12
3,25
300
60
6
360
65
STK
71H46333
1,294
4,00
350
40
6
240
103
STK
71H46347
2,521
2,50
250
95
6
570
65
STK
71H87625
1,261
3,25
300
60
6
360
65
STK
71H87633
1,861
AS P-312
AWS A5.4 : E312-16
TS 2716 EN 1600 : E 29 9 R 12
4,00
350
40
6
240
103
STK
71H87647
2,710
5,00
350
25
6
150
103
SİP (Min. 150kg / 1700 ad.)
71H87657
4,119
AS P-316L SÜPER
AWS A5.4 : E316L-16
TS 2716 EN 1600 : E 19 12 3 LR 12
2,00
250
175
6
1.050
65
STK
71H28615
0,499
2,50
250
100
6
600
65
STK
71H28625
0,623
3,25
300
65
6
390
65
STK
71H28633
0,989
4,00
350
40
6
240
103
STK
71H28647
1,766
2,50
350
60
6
360
103
SİP (Min. 150kg / 4700 ad.)
71H34527
1,559
3,25
350
35
6
210
103
STK
71H34537
1,848
AS P-316S
AWS A5.4 : (E316-16)
TS 2716 EN 1600 : E 19 12 3 R 73
4,00
350
25
6
150
103
STK
71H34547
3,541
5,00
350
15
6
90
103
SİP (Min. 150kg / 1200 ad.)
71H34557
5,789
AS P-318 SÜPER
AWS A5.4 : (E318-16)
TS 2716 EN 1600 : E 19 12 3 Nb R 12
2,50
250
90
6
540
65
STK
71H45025
0,677
3,25
300
75
6
450
65
STK
71H45033
1,038
2,50
250
95
6
570
65
STK
71H16825
0,617
3,25
300
60
6
360
65
STK
71H16833
0,952
4,00
350
45
6
270
103
STK
71H16847
1,809
AS P-347
AWS A5.4 : (E347-16)
TS 2716 EN 1600 : E 19 9 Nb R 12
Sayfa AS/08
13 Şubat 2014
TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ
ÇELİKLER İÇİN
SERTDOLGU ELEKTRODLARI
[SMAW]
Çap
Boy
[mm]
[mm]
Kutudaki Kolideki
Elektrod
Kutu
Miktarı
Miktarı
[adet]
[adet]
Kolideki
Elektrod
Miktarı
[adet]
Paletteki
Koli
Miktarı
[adet]
AS SD-60
Teslim
Durumu
Ürün
Kod
Numarası
Fiyat
[TL/adet]
DIN 8555 : E6-UM-60
2,50
350
75
6
450
103
SİP (Min. 150kg / 6200 ad.)
71L24727
0,574
3,25
350
105
3
315
103
STK
71L24737
0,684
4,00
450
70
3
210
80
STK
71L24749
1,173
5,00
450
45
3
135
80
SİP (Min. 150kg / 1200 ad.)
71L24759
1,912
3,25
350
140
3
420
103
STK
71L33037
0,502
4,00
450
95
3
285
80
STK
71L33049
0,933
5,00
450
65
3
195
80
SİP (Min. 150kg / 1600 ad.)
71L33059
1,550
3,25
350
145
3
435
103
STK
71L08137
0,427
4,00
450
90
6
540
80
STK
71L08149
0,715
5,00
450
65
3
195
80
SİP (Min. 150kg / 1600 ad.)
71L08159
1,093
3,25
350
145
3
435
103
STK
71L16437
0,374
4,00
450
95
3
285
80
STK
71L16449
0,590
5,00
450
65
3
195
80
SİP (Min. 150kg / 1500 ad.)
71L16459
0,771
3,25
350
110
3
330
103
STK
71L49637
0,684
4,00
450
75
3
225
80
STK
71L49649
1,173
5,00
450
45
3
135
80
SİP (Min. 150kg / 1200 ad.)
71L49659
1,912
3,25
350
100
3
300
103
STK
71L41337
0,967
4,00
350
65
3
195
103
STK
71L41347
1,245
5,00
350
45
3
135
103
SİP (Min. 150kg / 1400 ad.)
71L41357
1,811
AS SD-65
DIN 8555 : E2-UM-60 Z
AS SD-300
DIN 8555 : E2-UM-60 Z
AS SD-350
DIN 8555 : E1-UM-350
AS SD-Cr10
DIN 8555 : E6-UM-55 R
AS SD-Cr13
DIN 8555 : E5-UM-45 R
AS SD-ABRA Cr
AWS A5.13 : E FeCr-1
DIN 8555 : E10-UM-60 G
3,25
350
80
3
240
103
STK
71L56637
2,035
4,00
350
50
3
150
103
STK
71L56647
3,133
AS SD-ABRA Nb
DIN 8555 : (E10-UM-60 GR)
3,25
350
80
3
240
103
STK
71L66237
2,530
4,00
350
50
3
150
103
STK
71L66247
3,643
2,50
350
80
6
480
103
SİP (Min. 150kg / 5800 ad.)
71L74527
1,879
3,25
350
50
6
300
103
STK
71L74537
2,883
4,00
350
30
6
180
103
STK
71L74547
4,290
AS SD-HSS
DIN 8555 : E4-UM-60 (65) S
AS SD-MANGAN
AWS A5.13 : E FeMn-A
DIN 8555 : E7-UM-200 K
3,25
350
140
3
420
103
STK
71L82937
0,604
4,00
450
90
3
270
80
STK
71L82949
1,064
5,00
450
55
3
165
80
STK
71L82959
1,714
AS SD-MANGAN 165
AWS A5.13 : E FeMn-A
DIN 8555 : E7-UM-200 K
2,50
350
150
3
450
103
SİP (Min. 150kg / 5000 ad.)
71L91127
0,656
3,25
350
90
3
270
103
STK
71L91137
1,067
4,00
450
55
3
165
80
STK
71L91149
2,221
5,00
450
35
3
105
80
SİP (Min. 150kg / 1000 ad. )
71L91159
2,752
Sayfa AS/09
24 Temmuz 2013
TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ
ALAŞIMSIZ ÇELİKLER İÇİN
GAZALTI KAYNAK TELLERİ
[GMAW]
Çap
[mm]
Makara
Ağırlığı
NET
[kg]
AS SG2
Teslim
Durumu
Ürün
Kod
Numarası
Fiyat
[TL/kg]
AWS A5.28 : ER70S-6
TS EN ISO I4341-A: G 42 3 CM G3Si 1
0,8
15
STK
73208045
4,60
1,0
15
STK
73210045
4,30
1,2
15
STK
73212045
4,20
1,6
15
STK
73216045
4,20
AS SG2 PERFORMANCE
0,8
15
STK
7320804501
5,31
1,0
15
STK
7321004501
4,99
1,2
15
STK
7321204501
4,84
AS SG2 EXTRA / BAKIR KAPLAMASIZ TEL
0,8
15
STK
7320804502
5,31
1,0
15
STK
7321004502
4,99
1,2
15
STK
7321204502
4,84
AS SG2 (ASFİL)
AWS A5.28 : ER70S-6
TS EN ISO I4341-A: G 42 3 CM G3Si 1
0,8
250
STK
73208046
4,60
1,0
250
STK
73210046
4,30
1,2
250
STK
73212046
4,20
1,6
250
STK
73216046
4,20
AS SG3
AWS A5.28 : ER70S-6
TS EN ISO I4341-A: G 42 3 CM G4Si 1
0,8
15
STK
73308045
4,88
1,0
15
STK
73310045
4,62
1,2
15
STK
73312045
4,47
1,6
15
STK
73316045
4,47
Sayfa AS/10
3 Şubat 2014
TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ
DÜŞÜK ALAŞIMLI YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİKLER İÇİN
GAZALTI KAYNAK TELLERİ
[GMAW]
Çap
Makara
Ağırlığı
[mm]
[~kg]
AS MIG COR-Ni
0,8
Teslim
Durumu
Ürün
Kod
Numarası
Fiyat
[TL/kg]
AWS A5.28 : ER80S-G
TS EN ISO I4341-A: ~G3Ni1
15
SİP
83270808048
11,90
1,0
15
STK
83270810048
10,85
1,2
15
STK
83270812048
10,55
AS MIG Mo70
AWS A5.28 : ER70S-A1
TS EN ISO I4341-A: G2Mo
0,8
15
SİP
83273508048
11,55
1,0
15
STK
83273510048
10,50
1,2
15
STK
83273512048
10,25
AS MIG Mo80
AWS A5.28 : ER80S-D2
TS EN ISO I4341-A: G4Mo
0,8
15
STK
83273708048
12,75
1,0
15
STK
83273710048
11,65
1,2
15
STK
83273712048
11,45
AS MIG 100SG
AWS A5.28 : ER100S-G
TS EN ISO I6834-A: GMn3NiCrMo
0,8
15
STK
83275108048
11,90
1,0
15
STK
83275110048
10,90
1,2
15
STK
83275112048
10,65
AS MIG 100S-1 (Zırh Çelikleri için)
AWS A5.28 : ER100S-1
TS EN ISO I6834-A: GMn3Ni1,5Mo
1,2
15
SİP
83275212048
13,80
1,6
15
SİP
83275216048
13,55
AS MIG 110SG
AWS A5.28 : ER110S-G
TS EN ISO I6834-A: GMn3Ni1CrMo
1,0
15
STK
83275310048
11,55
1,2
15
STK
83275312048
11,30
AS MIG CrMo1
AWS A5.28 : ER90S-B2
TS EN ISO 21952-A: ~GCrMo1Si
1,0
15
STK
83277410048
11,15
1,2
15
STK
83277412048
10,90
AS MIG CrMo2
AWS A5.28 : ER90S-B3
TS EN ISO 21952-A: ~GCrMo2Si
1,0
15
STK
83277710048
14,75
1,2
15
STK
83277712048
14,50
Sayfa AS/11
13 Şubat 2014
TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ
ALAŞIMSIZ ÇELİKLER İÇİN
TIG KAYNAK TELLERİ
[GTAW]
Çap
Boy
Paket
Ağırlığı
[mm]
(mm)
[~kg]
AS TIG SG2
Teslim
Durumu
Ürün
Kod
Numarası
Fiyat
[TL/kg]
AWS A5.28 : ER70S-6
TS EN ISO 636-A: W 42 3 CM G3Si 1
2,0
1000
5
STK
76120000
5,23
2,4
1000
5
STK
76124000
5,10
3,2
1000
5
STK
76132000
4,92
AS TIG SG3
AWS A5.28 : ER70S-6
TS EN ISO 636-A: W 42 3 CM G4Si 1
2,0
1000
5
SIP
76220000
5,34
2,4
1000
5
STK
76224000
5,21
3,2
1000
5
SIP
76232000
5,03
Sayfa AS/12
3 Şubat 2014
TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ
DÜŞÜK ALAŞIMLI YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİKLER İÇİN
TIG KAYNAK TELLERİ
[GTAW]
Çap
Paket
Ağırlığı
[mm]
[~kg]
AS TIG Mo70
Teslim
Durumu
Ürün
Kod
Numarası
Fiyat
[TL/kg]
AWS A5.28 : ER70S-A1
TS EN ISO 636-A: W2Mo
1,6
1000
5
SİP
83473516005
11,75
2,0
1000
5
SİP
83473520005
11,35
2,4
1000
5
SİP
83473524005
11,35
AS TIG Mo80
AWS A5.28 : ER80S-D2
TS EN ISO 636-B: W4M31
1,6
1000
5
STK
83473716005
12,45
2,0
1000
5
STK
83473720005
11,00
2,4
1000
5
STK
83473724005
10,55
AS TIG CrMo1
AWS A5.28 : ER80S-B2
TS EN ISO 21952-A: WCrMo1Si*
1,6
1000
5
STK
83477416005
11,75
2,0
1000
5
STK
83477420005
11,45
2,4
1000
5
STK
83477424005
11,10
AS TIG CrMo2
AWS A5.28 : ER90S-B3
TS EN ISO 21952-A: WCrMo2Si*
1,6
1000
5
STK
83477716005
16,25
2,0
1000
5
STK
83477720005
16,75
2,4
1000
5
STK
83477724005
16,00
AS TIG CrMo5
AWS A5.28 : ER80S-B6
TS EN ISO 21952-A: WCrMo5Si
1,6
1000
5
STK
83477816005
25,90
2,0
1000
5
STK
83477820005
25,35
2,4
1000
5
STK
83477824005
24,65
AS TIG CrMo91
AWS A5.28 : ER90S-B9
TS EN ISO 21952-A: WCrMo91
1,6
1000
5
STK
83477916005
51,30
2,0
1000
5
STK
83477920005
47,65
2,4
1000
5
STK
83477924005
45,90
Sayfa AS/13
13 Şubat 2014
TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ
TOZALTI KAYNAK TELLERİ
[SAW]
Kutu
Paletteki
Ağırlığı
Kutu
[~kg]
Miktarı
[adet]
Çap
[mm]
AS S1 (TEL MAKARA)
Palet
Ürün
Fiyat
Kod
Ağırlığı
[~kg]
AWS A5.17: EL12
Numarası
[TL/KG]
TS EN 756: S1
2,0
25
28
840
72120000
3,79
2,4
25
28
840
72124000
3,68
3,2
25
28
840
72132000
3,55
4,0
25
28
840
72140000
3,55
AS S1 (ASFİL)
AWS A5.17: EL12
TS EN 756: S1
2,0
72120010
3,79
2,4
72124010
3,68
3,2
72132010
3,55
4,0
72140010
3,55
AS S2 (TEL MAKARA)
AWS A5.17: EM12
TS EN 756: S2
2,0
25
28
840
72220000
3,79
2,4
25
28
840
72224000
3,79
3,2
25
28
840
72232000
3,67
4,0
25
28
840
72240000
3,67
AS S2 (ASFİL)
AWS A5.17: EM12
TS EN 756: S2
2,0
72220010
3,79
2,4
72224010
3,79
3,2
72232010
3,67
4,0
72240010
3,67
AS S2Si (TEL MAKARA)
AWS A5.17: EM12K
TS EN 756: S2Si
2,0
25
28
840
72420000
3,79
2,4
25
28
840
72424000
3,79
3,2
25
28
840
72432000
3,67
4,0
25
28
840
72440000
3,67
AS S2Si (ASFİL)
AWS A5.17: EM12K
TS EN 756: S2Si
2,0
72420010
3,79
2,4
72424010
3,79
3,2
72432010
3,67
4,0
72440010
3,67
AS S2Mo (TEL MAKARA)
AWS A5.23: EA2
TS EN 756: S2Mo
3,2
25
28
840
72332000
5,28
4,0
25
28
840
72340000
5,15
AS S2Mo (ASFİL)
AWS A5.23: EA2
TS EN 756: S2Mo
3,2
72332010
5,28
4,0
72340010
5,15
Download

pdf indir - Askaynak