BAŞVURU FORMU
Başvuru Numarası
(ÇELİK KAYNAKÇILARI İÇİN)
A. BU BÖLÜM BAŞVURU YAPAN ADAY TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.▼
A1.Aday Personel Bilgileri
Adı-Soyadı
T.C. Kimlik No
İrtibat Adresi:
Telefon No:(Cep)
Telefon No:(İş)
(
(
)
)
Mail Adresi:
Kaynak Sektöründeki
İş Tecrübesi Süresi
Okur-Yazar Değil
@
Şirket Bilgileri
Belgelendirme Yapılacak Alanda Yazılı Sınav İstiyorum.
EN 9606-2
ASME SECTION IX
API 1104
AWS.D1.1/D1.5
Lise
Yüksekokul
Üniversite
Belgelendirme Yapılacak Alanda Yazılı Sınav İstemiyorum.
A2.Başvuru Yapılan Kaynak Sınavı Standardı
TS EN ISO 9606-1
İlköğretim
Daha Önce Çalıştığı Sektörler:
Şuan Çalıştığı Sektör:
Başvurunun Durumu
İlk Başvuru
Süre Uzatma
Belge Yenileme
Daha Önceden Almış Olduğu Belge(ler)(Varsa Yazınız)
TS EN ISO 14732
………..(Yıl)…………(Ay)
A4.Başvuru Yapan
Başvuru sahibi olarak, Aşağıdaki belirtilen dökümanları okuduğumu ve bu şartlara katiyetle
uyacağımı ve bu formdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt ederim.
Adı-Soyadı-İmza-Tarih
A3.Başvuru Yapılan Sınav Bilgileri
Yöntemin Adı
Kod
Birleşim Detayları
111
Elektrik Ark Kaynağı(SMAW)
Birleştirilecek Malzeme
Boru
Plaka
12
Tozaltı Ark Kaynağı(SAW)
Birleştirme Türü
Alın
Köşe
131
Metal İnert Gaz Kaynağı(MIG)
Kalınlık
Çap
135
Metal Aktif Gaz Kaynağı(MAG)
Malzeme Boyutları
…….....mm. ….........mm.
136
Özlü Telle Metal Aktif Gaz Kaynağı(FCAW)
Altlıklı
Altlıksız
Tek Taraflı
Çift Taraflı
141
Tungsten İnert Gaz Kaynağı(TIG)
İlave Malzeme Detayları/Kısa Gösterilişi/Standardı:
311
Oksiasetilen Kaynağı(OFW)
Sınava Gireceği Malzeme(ler) Türü/Standardı:
Tek Paso
Çok Paso
Kaynak Yapmaya Fiziksel Bir Engelim:
Yok ( )
Var ( )
Kaynak Yapmaya Bir Engeliniz Varsa Belirtiniz:......................................................................................................................................................
*INSPECCO, Gerekli görürse Başvuran kişiden sağlık raporu ister.
*INSPECCO, İlgili belgelendirme kapsamında başvuran kişiye danışmanlık hizmeti vermez.
*INSPECCO, Başvuran kişi ile tarafların hak ve yükümlülüklerini belirten yazılı bir sözleşme yapar.
*INSPECCO, Belge almaya hak kazanılması durumunda Belgeli kişinin Ad- soyad, Belge Türü ve Belge Numarası bilgilerini, internet ortamında ve INSPECCO'nun
diğer yayın organlarında belgenin geçerlilik süresi boyunca yayınlar.
*Başvuran Kişi, Sınav ve Belgelendirmeye ait bilgileri PB.F35 KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRME PROGRAMI VE KURALLAR ve PB.F29
BELGELENDİRME İŞ AKIŞ ŞEMASI, PB.PR05 ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ dokümanlarına www.inspecco.com web sitesinden
ve 0216 313 14 20 No'lu telefonu arayıp INSPECCO Personel Belgelendirme Müdürlüğünden ulaşarak öğrenebilir.
Yukarıdaki dökümanları okudum ve şartlarını kabul ettiğimi beyan ederim.
B. BU BÖLÜM INSPECCO TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.▼
Evet
Hayır
INSPECCO talep edilen belgeyi verebilecek durumda mıdır?
Başvuru Sahibi Program Hakkında (İtiraz/Şikayet, Gözetim, Belgenin Kapsamı vs.) bilgi sahibi midir?
Başvuru Sahibi belge için gerekli şartları (yeterli eğitim, deneyime vs.) sahip midir?
Başvuru sahibinin fiziksel bir engeli var mıdır?
B2.Başvuruyu Değerlendiren Belgelendirme Sorumlusu
B1.Başvuru Belgeleri Kontrolü
1
Varsa Daha Önceden Alınan Belgeler
Adı-Soyadı:
……………………………………………………………………..
2
T.C. No Yazılı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3
……………/………………../……………..
2 (İki) Adet Vesikalık Fotograf
Tarih:
4
Belge Kapsamına Uygun Pwps/WPS
İmza
5
Eğitim Durumunu Gösterir Belge(Gerekli Görülürse)
B3.Sınav İçin Atanan Sınav Yapıcı
B4.Personel Belgelendirme Müdürü Kararı
Adı-Soyad:
Başvuran Aday İçin Sınav Yapılması Uygundur.
Sınav Yeri/Tarihi/Saati:
……………/………………../…………….. Başvuran Aday İçin Sınav Yapılması Uygun Değildir.
İmza
PB.F31 Rev. No:10 Tarih: 23.12.2014
İmza
Download

( ) Telefon No:(İş) ( ) TS EN ISO 9606-1 EN 9606-2 Kod