Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü
Doküman
No
Revizyon No
Sayfa
No
Yürürlülük Tarihi
P03
00
1/2
24/02/2014
YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI
Değişen
Sayfa
-
Tarih
24.02.2014 Yeni yayın
Değişiklik
Revizyon No
00
1. AMAÇ
Bu prosedür hizmet amacı, kalite sistem şartlarının yerine getirilmesi sırasında,
hizmet operasyonları sırasında ortaya çıkabilecek uygun olmayan hizmetin
tanımlanması, dokümante edilmesi, değerlendirilmesi, ayrıştırılmasına yönelik
kontrollü şartları oluşturmak için yetki, sorumluluk ve yöntemleri belirlemektir.
2. KAPSAM
Hizmet prosesleri sırasında ortaya çıkan uygun olmayan hizmetin kontrolünü
kapsar.
3. SORUMLULAR
3.1. Belgelendirme Müdürü,
3.2. Yönetim Temsilcisi,
3.3. Sınav Yöneticisi
4. YÖNTEM
4.1. Genel
Bu prosedür ile uygun olmayan hizmetin tanımlanması, dokümante edilmesi,
değerlendirilmesi, ayrıştırılması ve ilgili birimlerin haberdar edilmesi sağlanır.
Uygunsuzluğun boyutlarına ve etkisine orantılı bir düzeltici faaliyet
başlatılabilmesi için tespit edilen durum kayıt altına alınır.
4.2. Uygun Olmayan Hizmet
Tanımlanmış ve dokümante edilmiş kalite şartlarına uymayan hizmetler “uygun
olmayan hizmet” olarak tanımlanır ve bu prosedüre göre işlem görür.
Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü
Doküman
No
Revizyon No
Sayfa
No
Yürürlülük Tarihi
P03
00
2/2
24/02/2014
4.3. Uygun Olmayan Hizmetin İncelenmesi
Uygun olmayan hizmetin incelenmesi için sorumluluk bu prosedürde ve görev
tanımlarında tanımlanır.
Uygun olmayan hizmetin incelenmesi Belgelendirme Müdürü bilgisinde Yönetim
Temsilcisi tarafından yapılır.
Uygun olmayan hizmetler üzerinde yapılan inceleme sonrasında gerekli kararlar
alınır, karar yetkisi Belgelendirme Müdüründedir. Önemli olaylarda Belgelendirme
Müdürü ilgili birimlerin gerekirse müşterinin görüşünü alır.
Hizmet Safhasında:
Hizmet sırasında gerçekleştirilen işlemlerin kontrol sonucunda hizmetin belirlenen
şartlara uymadığı tespit edilirse, Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu doldurularak
Yönetim Temsilcisi’ ne verilir. Düzeltici/Önleyici Faaliyet İzleme Formu gözden
geçirilir bunun sonucunda Belgelendirme Müdürü kararıyla düzeltici/önleyici
faaliyet başlatılabilir. Ancak yatırım gerektiren düzeltici/önleyici faaliyetlerin
faaliyetleri için yönetimin gözden geçirilmesi toplantısında karar verilir.
Uygulamayı Belgelendirme Müdürü bilgisinde Yönetim Temsilcisi takip eder.
4.4. Uygun Olmayan Hizmetin Azaltılması Faaliyetleri
Hizmet safhasında yapılan kontroller sonucunda tespit edilen uygun olmayan
hizmetlere ait kayıtlar Sınav Yöneticisi tarafından tutulur ve Belgelendirme
Müdürüne iletilir. Bu kayıtlardaki bilgilere göre açılan düzeltici/önleyici faaliyetler
derlenir ve yıllık analizler yapılır. Yönetimin gözden geçirilmesi toplantısında
durum değerlendirilir ve gereken kararlar alınır.
5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR



P05 - Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin Prosedürü
F29 - Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu
F30 - Düzeltici/Önleyici Faaliyet İzleme Formu
Download

Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü YAYIN