SZUTEST
BAŞVURU FORMU –
METAL BİRLEŞTİRMELER İÇİN
TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
TECHNICAL INSPECTION AND CERTIFICATION SERVICE
KİŞİSEL BİLGİLER:
ADI SOYADI
T.C. KİMLİK NO
DOĞUM YERİ-TARİHİ
TELEFON/FAKS
ÖĞRENİM DURUMU
E-POSTA
@
ÇALIŞMA ALANI/SEKTÖR
BAŞVURU DURUMU
İLK BAŞVURU SÜRE UZATMA
BELGE YENİLEME
ADRES
VARSA ESKİ BELGE REFERANSI
FİZİKSEL BİR ENGELİNİZ VAR MI? Evet ise, açıklayınız. Gerekli görüldüğü takdirde başvuru sahibinden sağlık
raporu istenir. AÇIKLAMA:
ŞİRKET BAŞVURUSU İSE ŞİRKETİN BİLGİLERİ:
ADI
ADRESİ/WEB SİTESİ
ÇALIŞMA ALANI
TELEFON/FAKS
E-POSTA
TALEP EDİLEN BELGE SINAVIN REFERANSI:
ISO 9606-1
ISO 14732
EN ISO 13585
TS EN ISO 9606-2
TS 6868-3 EN ISO 9606-3
API 1104
97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Ek I - 3.1.2
Diğer basınçlı kap ve ekipman standartları:
AD 2000 Code HP 3
ISO 9606-1 STANDARDI İÇİN BELGE UZATMA METODU:
9.3.a
9.3.b
9.3.c
AWS D 1.1
AWS D 1.2
AWS D 1.5
HAYIR
AWS D 1.6
ASME Sec.IX
Basınçlı ekipman ile ilgili sektörde çalışan personeller 97/23/AT kapsamında
belgelendirme programına katılacaksa kırmızı/kalın karakterli standartlarla beraber bu
kutuyu da işaretlemelidir.
PD 5500
CODAP 2000
ASME Sec.VIII
ISO 14732 STANDARDI İÇİN BELGE UZATMA METODU:
5.3.a
5.3.b
5.3.c
İSTENEN KAYNAK PERSONELİ SINAVI BİLGİLERİ:
KAYNAK YÖNTEMİ
ÜRÜN TİPİ
KAYNAK TİPİ
MALZEME
Diğer açıklamalar:
Sınava girecek adaylardan istenenler:
Kimlik fotokopisi,
2 adet fotoğraf (sınav sırasında çekilemiyorsa)
SZUTEST Personel Belgelendirme Sözleşmesi (FR.P.17)
Onaylı Personel Belgelendirme Teklif Formu (FR.P.29)
Bireysel başvurular için; web sitesinde yayınlanan SZUTEST PERSONEL
BELGELENDİRME ÜCRET ÇİZELGESİ FR.P.16’de belirtilen sınav ücretini
sözleşmede belirtilen hesaba yatırdığını gösteren dekont
Daha önce aldığı eğitimler, referanslar ve sertifikaların fotokopisi (varsa)
Eğitim durumunu gösterir belgenin fotokopisi(varsa)
Belgelendirme standardının geçerlilik uzatma metodu seçimine göre
gerekli belgeler (ör: EN ISO 3834-2/3)
EVET
SARF MALZEMESİ DETAYI
KAYNAK POZİSYONU
KAYNAK DETAYLARI
YAZILI SINAV İSTEĞİ
EVET
HAYIR
SZUTEST, İlgili belgelendirme kapsamında başvuran kişiye danışmanlık hizmeti vermez; eğitim
hizmeti verirse eğitim hizmetinde kullanılan personel sınav programında görevlendirilmez.Başvuran
kişi ile tarafların hak ve yükümlülüklerini belirten yazılı bir PERSONEL BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ
yapar. Belge almaya hak kazanılması durumunda Belgeli kişinin Adı- soyadı, Belge Türü ve Referans
numarası bilgilerini, www.szutest.com.tr geçerlilik süresi boyunca yayınlar.Başvuran Kişi, Sınav ve
Belgelendirmeye ait bilgileri KAYNAK PERSONELİ (KAYNAKÇI, KAYNAK OPERATÖRÜ, SERT
LEHİMCİ)İÇİN- PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI ‘nawww.szutest.com.tr web sitesinden ve
+90 216 469 46 66 No'lu telefonu arayıp Personel Belgelendirme bölümüne ulaşarak öğrenebilir.
Başvuru sahibi olarak www.szutest.com.tr ‘de belirtilen Belgelendirme Programı ve Personel
Belgelendirme Sözleşmesi’nde belirtilen şartlara uyacağımı kabul ve taahhüt ederim:
ADI-SOYADI / TARİH
BAŞVURU KONTROLÜ (SZUTEST TARAFINDAN DOLDURULUR)
1
Adayın kimlik fotokopisi var mı?
2
Eğer sınav ortamında digital olarak çekilme ihtimali yoksa 2 adet vesikalık fotoğraf var mı?
3
Belge kapsamına uygun WPS/pWPS hazırlanmış mı? Referans numarası nedir?
4
Daha önce alınan sertifikalar varsa eklenmiş mi?
5
Eğitim durumunu gösteren belge (gerekli görülürse) eklenmiş mi?
6
SZUTEST talep edilen belgeyiverebilecek durumda mıdır?
7
Aday, belgelendirme programı ve şartları hakkında bilgi sahibi midir?
8
Aday, belgelendirme programı hakkında yeterli eğitim ve deneyime sahip midir?
Başvuru sahibinin fiziksel bir engeli var mıdır?
9
10
Diğer şartları belirtiniz…………
Başvuru RED ise yapılacak faaliyet:
SINAV ATAMASI (SZUTEST TARAFINDAN DOLDURULUR)
Adı Soyadı/Tarih/İmza:
Adı Soyadı/Tarih/İmza:
Adı Soyadı/Tarih/İmza:
Adı Soyadı/Tarih/İmza:
Başvuruyu Değerlendiren
Belgelendirme Kurulu
Belgelendirme Kurulu tarafından
atanan Sınav Yapıcılar*
Planlanan
Sınav Tarihi/Yeri
ADAY/SERTİFİKA NO:
Sınav yapıcılar, imzaladıkları GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK SÖZLEŞMESİ uyarınca sınavın tarafsızlık ve eşitliğini etkileyebilecek durumları Belgelendirme Kurulu’na bildirip değişiklik
talep etmekle yükümlüdür.
FR.P.15 R:03
Download

Metal Birleştirmeler İçin Başvuru Formu