Doküman/Doc. No: DKR.F.1015
Yayın Tarihi/Issue Date:12.02.2014
Rev. Tarihi/Date:13.03.2014
Rev./Rev. No:01
Sayfa/Page: 1 / 1
PERSONEL BELGELENDİRME TEKLİF TALEP FORMU/
BIDDING REQUEST FORM FOR PERSONNEL CERTIFICATION
TALEP KAPSAMI/ REQUEST SCOPE
□
Kaynakçı Belgelendirme/Welder Certification
□
Sert Lehimci Belgelendirme/Brazer Certification
□
Diğer/Other
BELGELENDİRME STANDARDI/KODU / CERTIFICATION STANDARD/CODE
□
EN ISO 9606-1
□
ISO 9606-2
□
EN ISO 14732
□
ASME BPVC Sec. IX
□
API 1104
□
AWS D1.1
□
AWS D1.5
□
AWS D17.1
□ Diğer/Other ………………………
□
EN 13067
□ EN ISO 13585
Talep edilen belgelendirme standardı ve öngörülen kapsam için WPS (Kaynak Prosedür
Şartnamesi) ve destekleyen PQR (Kaynak Yöntem Onayı) sağlanabiliyor mu?/WPS and
supporting PQR for the requested scope are available?
□
Evet/Yes
□
Hayır/No
BELGELENDİRİLECEK PERSONEL SAYISI/NUMBER OF PERSONNEL TO BE CERTIFIED
BELGELENDİRME İÇİN KURALLAR/GENERAL REQUIREMENTS FOR PERSONNEL CERTIFICATION
D.F.1006 Kaynakçı/Sertlehimci Belgelendirme Prosesi bu formun ayrılmaz bir parçasıdı. Güncel haline web sitemizden ulaşılabilir.
D.F.1006 Welder/Brazer Certification process is an unseperable part of this form.Recent version can be accessed on our website.
İLETİŞİM BİLGİLERİ/CONTACT INFORMATION
□
Firma Adına/ Company
□
Biraysel/ Personal
Talep bireysel ise aşağıdaki bölüme kişisel bilgiler doldurulacaktır.
If application is personal, fill following section with personal information.
ADI-SOYADI/NAME-SURNAME
GÖREVİ/POSITION
FİRMA ADI/ COMPANY NAME
İLETİŞİM ADRESİ / ADDRESS
TELEFON NO/PHONE NUMBER
FAKS /FAX
E-POSTA/E-MAIL
Belgelendirilmesi talep edilen personelimiz D.F.1006 Kaynakçı/Sertlehimci Belgelendirme Prosesi' nde belirtilen yeterlilik şartlarını
karşılamaktadır. Yukarıda işaretlenen kapsamda personel belgelendirme hizmeti için teklif göndermenizi rica ederiz.
Our personnel meets the qualification requirements specified in D.F.1006 Welder/Brazer Certification process.We kindly request your
bid for above mentioned scope.
TARİH/DATE:
İMZA/ SEAL-SIGN:
Bu bölüm DEKRA tarafından doldurulacaktır.
Talep edilen hizmet, akreditasyon kapsamında mıdır?
□
Evet
□ Hayır
DEKRA, talep edilen hizmeti gerçekleştirebilmek için yeterli personele sahip midir?
□
Evet
□ Hayır
DEKRA, talep edilen hizmeti gerçekleştirebilmek için yeterli ekipmana sahip midir?
□
Evet
□ Hayır
DEKRA, talep edilen hizmeti zamanında karşılayabilecek midir?
□
Evet
□ Hayır
Teklif sunulabilmesi için potansiyel müşterinin yukarıda sunmuş olduğu bilgiler yeterli midir?
□
Evet
□ Hayır
DEKRA, teklif sunacak mıdır?
□
Evet
□ Hayır
Açıklamalar:
Download

PERSONEL BELGELENDİRME TEKLİF TALEP FORMU/ BIDDING