ÇİFT ANA DAL - YAN DAL İSTEK FORMU
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Müdürlüğüne
Üniversitenizin …………………………… nolu …………………………………………………………………. Fakültesi
……………………………………………………………………………… Bölümü …………….. sınıf öğrencisiyim. Aşağıda
belirtmiş olduğum bölümde ÇİFT ANA DAL-YAN DAL yapmak istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
İMZA::………………………
To GEDİZ UNIVERSITY
Student Affairs Office
As a ………… year student at the Department of ……………………………, Faculty of ……………………….. ,
with the student number …………………., I would like to apply for DOUBLE MAJOR/MINOR at the
department indicated below.
Kindly submitted for necessary action.
SIGNATURE::………………………
KİŞİSEL BİLGİLER/PERSONAL INFORMATION
Adı Soyadı/Name Surname:
Tel:
Bitirdiği Yarıyıl/ ………..:
GNO/GPA:
BAŞVURULAN BÖLÜM VE BÖLÜME BAĞLI PROGRAMIN ADI
ANA
DAL
(Değerlendirmeler Tercih Sırasına Göre Yapılır)
1. Fakülte/ Faculty:
Bölüm/Department:
2. Fakülte/Faculty:
Bölüm/Department:
YAN
DAL
Bu Bölüm Öğrenci İşleri Müdürlüğünce Doldurulacaktır.
ÇİFT ANA DAL İÇİN KOŞULLAR
UYGUN
UYGUN
DEĞİL
UYGUN
UYGUN
DEĞİL
TAMAM
EKSİK
Öğrenci en erken 3. , en geç 5. yarıyılında başvurabilir.
Genel not ortalaması 3.00 olmalı.
Sınıf başarısı ilk %20’lik sıralamada olmalı.
Tüm derslerini başarıyla tamamlamış olmalı.
Herhangi bir disiplin cezası almamış olmalı.
Aynı dönem içinde yatay geçişle bölüm değiştirmemiş olmalı.
YAN DAL İÇİN KOŞULLAR
Öğrenci en erken 3. , en geç 6. Yarıyılında başvurabilir.
Genel not ortalaması 2,50 olmalı.
Tüm derslerini başarıyla tamamlamış olmalı.
Herhangi bir disiplin cezası almamış olmalı.
ÇİFT ANA DAL / YAN DAL İÇİN İSTENEN EVRAK
Onaylı Transkript
Öğrenci Çift Ana Dal / Yan Dal için gerekli koşulları sağlamaktadır.
İNCELEYEN MEMUR
Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
Download

ÇİFT ANA DAL - Öğrenci İşleri Müdürlüğü